[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Zdeněk Češpíro

Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D.

zdenek.cespiro (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2409

room: B2-343, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TH03010393  
  Setrvačníkový simulátor nárazů vozidel – Češpíro, Z. (2018-2019)
 • CTU0513412  
  Vývoj zkušebního stavu pro zkoušení provozních parametrů a přechodových stavů součástí pohonů a jeho využití při praktické výuce – Češpíro, Z. (2005)

Journal papers

2010

 • Lodní zdvihadlo Orlík – Dynybyl, V. - Kareis, J. - Češpíro, Z. - Malý, P. - Podzimek, J. - Bryscejn, M., - Vaverka, J., Vodní cesty a plavba. 2010, 2010(4), 40-46. ISSN 1211-2232.

2008

 • Experimental Assessment of friction properties of industrial brakes – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3-C/2008), 83-86. ISSN 1335-2393.

2006

 • Prostředky a metody moderního výzkumu při inovaci transportních zařízení na sypké hmoty – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Dočkal, A., Minerální suroviny. 2006, 8(4), 34. ISSN 1212-7248.
 • Development of Equipment for Testing of Drive Parts and Its Monitoring Application of Work, Heat and Reliability Parameters – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1/2006), 65-68. ISSN 1335-2393.

1999

 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., Jemná mechanika a optika. 1999, 44(9), 271-273. ISSN 0447-6441.

Proceeding papers

2023

 • Ověření provozních parametrů průmyslových brzd v nekonvenčním uspořádání – Češpíro, Z. - Lopot, F., - Havlíček, M., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 92-97. ISBN 978-80-7561-411-7.

2021

 • Experimentální zhodnocení konstrukce stožáru stavebního výtahu – Češpíro, Z. - Dub, M., - Petr, K., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2021. p. 56-60. ISBN 978-80-7561-316-5.
 • Zkoušení průmyslových brzd krátkodobými a dlouhodobými zkouškami – Češpíro, Z., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2021. p. 52-55. ISBN 978-80-7561-316-5.

2018

 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 332-337. ISBN 978-80-270-4062-9.

2016

 • Testing of Disc Brake of Formula Student Car – Češpíro, Z. - Mossóczy, P. - Vokurka, M., - Kříž, J., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 433-436. ISBN 978-80-261-0609-8.

2012

 • Development of the Driving Axle Transmissions for Trams and Suburban Trains – Petr, K. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 57-62. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Návrh kuželočelní převodovky – Syrovátka, P. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 222-225. ISBN 978-80-248-2450-5.
 • Lodní zdvihadlo pro přehradu Orlík - návrh koncepce – Dynybyl, V. - Malý, P., - Češpíro, Z., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 43-48. ISBN 978-80-248-2450-5.

2010

 • Návrh lodních zdvihadel pro přehrady Orlík a Slapy – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Malý, P., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 31-36. ISBN 978-80-970294-1-8.

2009

 • Experimentální analýza napjatosti mechanismu průmyslové kotoučové brzdy – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 300-303. ISBN 978-80-554-0081-5.

2008

 • Experimentální stanovení třecích vlastností průmyslových brzd – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 33-36. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • MEASUREMENT OF INDUSTRIAL DISC BRAKE ON AUTOMATIC CONTROLLED TEST STAND – Češpíro, Z. - Jurda, P., - Mossóczy, P., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. p. 35-38. ISBN 978-80-248-1774-3.

2007

 • Development of New Testing Equipment for Industrial Machine Drives – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: The 12th Internetional Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design. Púchov: Univerzita Alexandra Dubčeka, 2007, pp. 11. ISBN 978-80-969728-1-4.
 • Vývoj zkušebních metod průmyslových kotoučových brzd a hodnocení jejich třecích, výkonových a tepelných charakteristik – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 1-4. ISBN 978-80-227-2708-2.
 • Developement of Evaluation Method of Industrial Disk Brakes to Detect Their Friction, Output and Thermal CharakteristicsAC – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: 48th international Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007-Proceedings of Abstracts. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2007. pp. 57. ISBN 978-80-227-2708-2.
 • Development of Testing Methods for Industrial Disc Brakes – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007, pp. 155-156. ISBN 978-973-739-456-9.

2006

 • Energy Analyses of Bevel Gearbox – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Mossóczy, P., In: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Žilina: University of Žilina, 2006, pp. 95-96. ISBN 80-8070-589-5.

2005

 • Experimental Assesment of Bevel Gearboxes – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Češpíro, Z., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. pp. 281-282. ISBN 978-1-60423-573-9.

2004

 • Experimentální základna pro výzkum pohonů a možnosti jejího využití v průmyslové praxi – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Heller, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Mossóczy, P., - Žák, P., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 138-141. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Přehled výsledků experimentálního simulačního výzkumu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 75-80. ISBN 80-01-02866-6.
 • Návrh zkušebního stavu a metodiky zkoušek průmyslových hydraulických brzd – Češpíro, Z. - Pova, F., In: Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003, pp. 27-30. ISBN 80-01-02788-0.

2002

 • Zvyšování spolehlivosti strojních pohonů experimentální simulací – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: TRANSFER 2002. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2002, pp. 373-376. ISBN 80-88914-75-2.
 • Měření teplotních poměrů v experimentálním hodnocení pohonů strojů – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: Měření a regulace teplot v teorii a praxi - sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, pp. 126-129. ISBN 80-85988-75-5.
 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 722-723. ISBN 80-01-02511-X.
 • Grafické vývojové prostředí LabView jako podpůrný prostředek pro měření vlastností pohonných mechanismů – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: 43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2002, pp. 116-118. ISBN 80-228-1174-2.

2001

 • Zvyšování spolehlivosti strojních pohonů experimentální simulací – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., In: TRANSFER 2001. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2001, pp. 1-4. ISBN 80-88914-46-9.
 • Metodika zkoušek provozních parametrů kotoučových doběhových brzd – Češpíro, Z. - Chyský, J., In: Sborník referátů: 42. Mezinárodní konference kateder částí strojů. Ostrava: VŠB-TUO, 2001, pp. 29-32. ISBN 80-7078-919-0.
 • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 564-565. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Rozběhové a brzdné parametry prototypových kotoučových brzd EBA – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J. - Chyský, J., - Tomek, P., In: Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 53-56. ISBN 80-7083-418-8.
 • Experimental Evaluation of Starting and Braking Parameters of Braking Asynchronous Electric Motor – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Kanaval, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 432. ISBN 80-01-02229-3.
 • Computerized Design Procedure of Mechanical Drives, Preparation for Their Testing and Harmonization of Geometric Specifications of Their Parts – Jančík, L. - Slanec, K. - Bečka, J. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 425. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Funkční spolehlivost kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 11-12. ISBN 80-214-1341-7.
 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Zborník referátov. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999, pp. 46-49. ISBN 80-7100-636-X.

1998

 • Měřící osa fotogrammetrické soupravy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 277-278.
 • Hodnocení funkční spolehlivosti prototypu kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Mezinárodní 39. Konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita, 1998, pp. 55-58. ISBN 80-7083-295-9.
 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS030383 125 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Bauer, Z. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 73-74.

1997

 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS 383/125 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kavanal, J., - Tomek, P., In: Zborník referátov. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 44-46. ISBN 80-227-0971-9.
 • Diagnostics of Dynamical Conditions of Rotary Drives – Kanaval, J. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Němec, R., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 511-512.

1996

 • Návrh měřící osy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Sborník 37. konference kateder částí a mechanismů strojů. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 53-56. ISBN 80-7082-249-X.

Prototype, samples

2011

 • Labyrintové těsnění pro kuželočelní převodovku TR-NP45 – Dynybyl, V. - Petr, K., - Češpíro, Z., [Functional Sample] 2011.
 • Převodovka TR-NP 45 pro 100% nízkopodlažní tramvaje – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Petr, K., - Doležal, M., [Prototype] 2011.

2006

 • Zkušební stanoviště pro životnostní zkoušky hydraulických brzd – Češpíro, Z. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., [Prototype] 2006.

Software

2009

 • Monitoring a řízení měřicího stanoviště pro měření dynamické tuhosti pružných spojek. – Starý, F. - Mossóczy, P., - Češpíro, Z., [Software] 2009.
 • Monitoring a řízení měřicího stanoviště pro měření statické tuhosti pružných spojek. – Starý, F. - Mossóczy, P., - Češpíro, Z., [Software] 2009.

Report

2015

 • Průvodní zprávak měření teplot převodovek na motorovém voze – Starý, F. - Mossóczy, P. - Češpíro, Z., - Dynybyl, V., [Research Report] 2015.

2011

 • Analýza axiálního ložiska turbiny – Dynybyl, V. - Melichar, J. - Bečka, J. - Češpíro, Z., - Malý, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 2011/CEZOrlík/HA/01.
 • Konstrukční dokumentace prototypu TR-NP 45 – Syrovátka, P. - Češpíro, Z. - Vintera, M. - Mertlík, P. - Kujan, T., - Jára, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 29-2011/FR-TI1/488.

2006

 • Součásti pásových dopravníků II (bubny, pohony, příslušenství) – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Mrázek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2006. Report no. 09/2006/FT-TA3/085.
 • Součásti pásových dopravníků I (pásy, válečky) – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Mrázek, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2006. Report no. 08/2006/FT-TA3/085.

2005

 • Experimentální analýza kuželové převodovky 2,5 kW – Dynybyl, V. - Chyský, J. - Batěk, M. - Češpíro, Z. - Mossóczy, P., - Žák, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. HS 40-05019.

2001

 • Hodnocení kotoučové doběhové brzdy typ Mayr 6So – Češpíro, Z. - Chyský, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 00095.
 • Dlouhodobé zkoušky doběhové brzdy EBD 0,8 s opakovaným cyklováním – Češpíro, Z. - Chyský, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 00095.
 • Hodnocení kotoučové doběhové brzdy typ EBD 0,8 – Češpíro, Z. - Chyský, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 00095.
 • Hodnocení kotoučové doběhové brzdy typ B 10 – Češpíro, Z. - Chyský, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 00095.
 • Metodika zkoušení kotoučových doběhových brzd – Češpíro, Z. - Chyský, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 00095.

1998

 • Honocení životnosti brzd EBA 0,5 , EBA 1, EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. Report no. 204997.
 • Hodnocení tepelných poměrů brzd EBA 0,5 , EBA 1 a EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. Report no. 210398.

Books, textbooks

2009

 • Výkonová metrologie - experimentální podpora vývoje a inovací mechanismů ve strojírenství – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Mossóczy, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04325-7.

Invited unpublished lecture

2001

 • Výsledky zkoušek doběhových brzd typu EBD – Češpíro, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Přerov: PSP Pohony a. s.. 2001-11-08.