[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

Master's

Magisterské

 • Studie možnosti zvýšení účinnosti enrg. zař. použitím "Mokrých komínů" - více
  3907T002 - Energetika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Fluidní sušení biomasy - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, rezervované téma
 • Energeticky efektivní sušení biomateriálů s vysokým obsahem vody - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, rezervované téma
 • Návrh zařízení pro separaci vodní páry ze spalin pro technologii CCS - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Návrh zařízení pro rekuperaci odpadního tepla ze sušení biomasy - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Sušení biomasy v sušárnách s nepřímým otopem - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, rezervované téma
 • Sušení biomateriálů v sušárnách s nepřímým otopem - více
  3907T002 - Energetika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Redukce NOx při spalování tuhých paliv - technologie SCR/SNCR - více
  3907T002 - Energetika, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Přestup tepla při spalování ve fluidní vrstvě - více
  3907T002 - Energetika, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Oxyfuel spalování biomasy - více
  3907T002 - Energetika, Jan Hrdlička, téma k dispozici
 • Nákladově efektivní schéma podpor v oblasti úspor konečné spotřeby energie - více
  3907T002 - Energetika, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Návrh turbíny pro plynový oběh s CO2 určený pro využití tepla emisních spalin z kogenerační jednotky - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Návrh malé parní turbíny pro velmi nízké admisní tlaky. - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Návrh sondy pro měření struktury kapek na výstupu z VT dílu parní turbíny elektrárny Temelín. - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Studie kombinovaných tepelných oběhů pro využití odpadních tepel. - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Kalinovy oběhy - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Návrh bilanční metodiky výpočtu účinnosti vícestupňové parní turbíny na mokrou páru - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • CFD model ovlivnění proudového pole v lopatkových strojích měřicími prvky - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Geotermální elektrárna se superkritickými parametry - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Návrh provozu a ekonomické hodnocení pilotní instalace technologie WAVE - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Koncepční studie realizace ORC-APC zařízení - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Koncepční studie realizace RC-ORC zařízení - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • DORC - zařízení kombinující dva tepelné kondenzační cykly - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Organický Rankinův oběh s vícesložkovými pracovními látkami - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Problematika a optimalizace odvodu tepla pro malá energetická zařízení - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Rapid prototyping pro výrobu turbín a expandérů pro nízkoteplotní a nízkovýkonové aplikace - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace: experimentální testy existujících turbín / návrh nových turbín / úpravy experimentálních tratí - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Tvorba nedopalu při oxyfuel spalování - více
  3907T002 - Energetika, Pavel Skopec, rezervované téma
 • Tepelné oběhy v budoucích termojaderných elektrárnách - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Ekonomika budoucích termojaderných elektráren a jejich vliv na životní prostředí - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Vývoj teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Terajoulový zásobník tepelné energie pro fúzní elektrárny - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Modelování palivového cyklu jaderných elektráren - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Jan Škarohlíd, téma k dispozici
 • Měření hydrodynamiky přestupu tepla pro vnitřní úlohu zaplavování válcové geometrie - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Jan Štěpánek, téma k dispozici
 • Proudění tekutého kovu v prostředí magnetického pole - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Problematika vzniku taveniny při těžkých haváriích - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Odvod extrémních tepelných toků - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Hypervapotron - využití podchlazeného varu pro zintenzivnění odvodu tepla - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • CFD simulace míšení v horní směšovací komoře experimentálního zařízení ROCOM - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • Termohydraulická analýza chování palivových proutků za podmínek LOCA havárie - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • CFD simulace vyhodnocení vlivu úniku horkého chladiva okolo dělícího prstence u tlakové nádoby reaktoru - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • Problematika podchlazeného varu v jednoduchém kanálu a jeho simulace pomocí CFD - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12115/temata_ZP