[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

Master's

Magisterské

 • Čistění spalin ve sprchových kondenzátorech - více
  N071TENE - Energetika, Jan Havlík, téma k dispozici
 • Studie možnosti zvýšení účinnosti enrg. zař. použitím "Mokrých komínů" - více
  3907T002 - Energetika, Ondřej Bartoš, téma k dispozici
 • Nákladově efektivní schéma podpor v oblasti úspor konečné spotřeby energie - více
  3907T002 - Energetika, František Hrdlička, téma k dispozici
 • Návrh sondy pro měření struktury kapek na výstupu z VT dílu parní turbíny elektrárny Temelín. - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Kalinovy oběhy - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Návrh bilanční metodiky výpočtu účinnosti vícestupňové parní turbíny na mokrou páru - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • CFD model ovlivnění proudového pole v lopatkových strojích měřicími prvky - více
  3907T002 - Energetika, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Technicko-ekonomické perspektivy palivových článků na zemní plyn pro mikrokogeneraci v ČR - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Návrh provozu a ekonomické hodnocení pilotní instalace technologie WAVE - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Možnosti zvyšování účinnosti kogenerační jednotky UCEEB ČVUT v Praze - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • DORC - zařízení kombinující dva tepelné kondenzační cykly - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Koncepční studie realizace RC-ORC zařízení - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Optimalizace přívodů vzduchu do spalovací komory na biomasu - více
  3907T002 - Energetika, Jakub Maščuch, téma k dispozici
 • Problematika a optimalizace odvodu tepla pro malá energetická zařízení - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Rapid prototyping pro výrobu turbín a expandérů pro nízkoteplotní a nízkovýkonové aplikace - více
  3907T002 - Energetika, Václav Novotný, téma k dispozici
 • Hypervapotron - využití podchlazeného varu pro zintenzivnění odvodu tepla - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Odvod extrémních tepelných toků - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • CFD simulace míšení v horní směšovací komoře experimentálního zařízení ROCOM - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • Teplotní a rychlostní pole v sestupné šachtě a v dolní směšovací komoře reaktoru VVER 440 nebo VVER 1000 - více
  N071TJEZ - ISP Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • CFD analýza míšení chladiva v reaktorové nádobě při nesymetrické změně teplot nebo koncentrace boru. - více
  N071TJEZ - ISP Jaderná energetická zařízení, Václav Železný, téma k dispozici
 • Chlazení divertorových terčů fúzních reaktorů - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Magnetohydrodynamické generátory a čerpadla - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Ekonomika fúzní energetiky - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Teplotně a radiačně odolné Hallovy senzory pro fúzní elektrárny - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Lawsonovo kritérium - analýza návrhů magnetoinerciálních fúzních zařízení - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Slavomír Entler, téma k dispozici
 • Tepelný výměník sCO2/FliBe pro malý modulární reaktor Energy Well - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Termohydraulické studie konceptu reaktoru GFR - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici
 • Proudění tekutého kovu v prostředí magnetického pole - více
  3907T011 - Jaderná energetická zařízení, Pavel Zácha, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12115/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-09-27 (18:26)