[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Michel Sabatini

Ing. Michel Sabatini

Michel.Sabatini (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2018

  • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5702-7.
  • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.