[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Kristýna Michaliková

Ing. Kristýna Michaliková

kristyna.michalikova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2021

  • External bed materials for the oxy-fuel combustion of biomass in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Hofbauer, C. - Winter, F. - Skopec, P., - Jeníková, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 321 1-10. ISSN 0959-6526.

Proceeding papers

2019

  • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

  • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.
  • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 19-25. ISBN 978-80-214-5702-7.
  • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 49. ISBN 978-80-8106-073-1.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

  • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czechia. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.

Prototype, samples

2018

  • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.