[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Jitka Jeníková

Ing. Jitka Jeníková

Jitka.Jenikova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

room: B1-527, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • SGS19/103/OHK2/2T/12  
    Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při spalování pevných paliv a jeho validace – Jeníková, J. (2019-2020)

Článek v periodiku

2018

  • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., 2018

Stať ve sborníku

2018

  • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., 2018
  • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., 2018
  • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

  • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., 2018