[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Václav Novotný

Ing. Václav Novotný

Vaclav.Novotny (at) fs.cvut.cz

420607924051
(22 435) 2541

room: B1-523, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TK02020123  
  Pístový spalovací motor pro energetické využití přímo chlazený pracovní látkou ORC pro komplexní využití produkovaného tepla – Novotný, V. (2019-2021)
 • SGS18/128/OHK2/2T/12  
  Modifikace a rozšíření experimentální trati pro pokročilé absorpční oběhy pro energetiku – Novotný, V. (2018-2019)
 • TJ01000090  
  Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice – Novotný, V. (2017-2019)
 • SGS16/147/OHK2/2T/12  
  Návrh a konstrukce experimentální trati pro ověření funkce komponent pokročilých absorpčních oběhů pro energetiku – Novotný, V. (2016-2017)

Článek v periodiku

2019

 • Ekonomické parametry (ne)investice do kombinované výroby elektřiny a tepla – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., 2019
 • Experimental Development of a Kilowatt-Scale Biomass Fired Micro – CHP Unit Based on ORC with Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V. - Špale, J., - Zelený, Z., 2019

2018

 • Wear Behaviour of Vanes for a Rotary Vane Expander with Various Graphite Materials Under Dry Sliding Conditions – Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., 2018

2017

 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratník, M., 2017

2016

 • Thin-film nanocomposite membrane with vertically embedded carbon nanotube for forward osmosis – Son, M. - Novotný, V., - Choi, H., 2016
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., 2016
 • Model malého rodinného domu s mikrokogenerační jednotkou – Novotný, V. - Maščuch, J., 2016

Stať ve sborníku

2019

 • METALLOGRAPHIC ANALYSIS OF COMPONENTS FOR DECENTRALIZED MICRO-POWER SYSTEMS PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING – Bryksí Stunová, B. - Novotný, V., - Zikmund, P., 2019

2018

 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., 2018
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., 2018
 • Economic Aspects of Micro-Cogeneration Systems — Insight into Investors' Approaches – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., 2018
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., 2018

2017

 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., 2017
 • Gear Pump for Low Power Output ORC – an Efficiency Analysis – Zelený, Z. - Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., 2017
 • Towards Development of 1-10 kW Pilot ORC Units Operating with Hexamethyldisiloxane and Using Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V., - Zelený, Z., 2017
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017
 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., 2017
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., 2017

2016

 • Case study of transport options for CO2 from IGCC coal power plant in the Czech Republic for storage – Veselý, L. - Skaugen, G. - Vitvarová, M. - Roussanaly, S., - Novotný, V., 2016
 • Effect of different configurations of physical solvent based acid gas removal and CO2 capture for IGCC CCS power plants – Novotný, V. - Vitvarová, M., 2016
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., 2016

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2018

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., 2016

Zpráva

2017

 • AHTR system optimisation – Škoda, R. - Závorka, J. - Škarohlíd, J., - Novotný, V., 2017

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016

2015

 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., 2015

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., 2018