[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Tomáš Romsy

Ing. Tomáš Romsy, Ph.D.

t.romsy (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2734

room: G3-129, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2019

 • Evaporation and condensation model for a cooling system of the LiPb cold trap device – Romsy, T. - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2019, 146 2199-2204. ISSN 0920-3796.

2017

 • Water evaporation-condensation cooling system design for Pb-Li17 cold trap – Romsy, T. - Zácha, P. - Šafařík, P., - Frýbort, O., Fusion Engineering and Design. 2017, 123 124-128. ISSN 0920-3796.

2015

 • CFD simulation of subcooled boiling – Romsy, T. - Zácha, P., Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. 2015, 13(1) 229-232. ISSN 1584-2665.

Proceeding papers

2016

 • CFD Simulation of Upward Subcooled Boiling Flow of Freon R12 – Romsy, T. - Zácha, P., In: ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. pp. 73-79. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8.

2015

 • CFD simulation of water evaporation in cold trap cooler for cooling eutectic PB-LI17 – Romsy, T. - Zácha, P., In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE 2015. New York: ASME, 2015. ISBN 978-4-88898-256-6.
 • Boiling Phenomena - Comparison between CFD Simulation and Analytical Solution – Romsy, T. - Zácha, P., In: Low Emission Technologies Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. pp. 76-86. ISBN 978-80-01-05665-3.

2014

 • Coolant mixing in the VVER-440 fuel assembly head – Romsy, T. - Zácha, P., In: 22 nd International Conference on Nuclear Engineering. New York: ASME, 2014. ISBN 978-0-7918-4594-3.

Software

2018

 • Studená past - v2 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., [Software] 2018.
 • Studená past - v1 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., [Software] 2018.

2014

 • CFD výpočetní model chlazení studené pasti pro studium podchlazeného varu – Romsy, T. - Zácha, P., [Software] 2014.

2013

 • Detailní CFD model koncové části palivové kazety reaktoru VVER-440 – Romsy, T. - Zácha, P., [Software] 2013.

Report

2024

 • Final Report Part 2: Performance Assessment – Frýbort, J. - Klesa, J. - Kousal, J. - Dostál, V. - Marčišovský, M., - Romsy, T., [Research Report] Brno: OHB Czechspace s.r.o., 2024. Report no. NEP-OCZ-NPS-RP-00001.
 • Final Report Part 1: State-of-the-Art Assessment – Frýbort, J. - Klesa, J. - Kousal, J. - Dostál, V. - Marčišovský, M., - Romsy, T., [Research Report] Brno: OHB Czechspace s.r.o., 2024. Report no. NEP-OCZ-NPS-RP-00001.

2017

 • Studium vlivu krycího plynu na podmínky přenosu tepla v sekundárním a terciálním okruhu experimentálního zařízení – Romsy, T. - Zácha, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12115-JE/2017/02.

2015

 • Chlazení studené pasti – Zácha, P. - Romsy, T., - Dostál, V., [Research Report] 2015. Report no. 12115-JE/2015/01.
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., [Research Report] 2015.

2013

 • Míšení chladiva ve výstupní hlavici palivové kazety reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Romsy, T., [Research Report] 2013. Report no. 12115-JE/2013/01.