[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Pavel Skopec

Ing. Pavel Skopec, Ph.D.

p.skopec (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2524

room: B1-525, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS13/181/OHK2/3T/12  
  Studium chování fluidní vrstvy pro spalování nekonvenčních paliv – Skopec, P. (2013-2015)

Journal papers

2023

 • Experimental validation of multiphase particle-in-cell simulations of fluidization in a bubbling fluidized bed combustor – Beneš, M. - Eichler, P. - Hrdlička, J. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Skopec, P. - Solovský, J. - Strachota, P., - Žák, A., Powder Technology. 2023, 416 1-16. ISSN 0032-5910.

2022

 • Experimental verification of the impact of the air staging on the NOx production and on the temperature profile in a BFB – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Jeníková, J., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 400-408. ISSN 1805-2363.
 • Experimental and numerical investigation of air flow through the distributor plate in a laboratory-scale model of a bubbling fluidized bed boiler – Beneš, M. - Eichler, P. - Fučík, R. - Hrdlička, J. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Skopec, P. - Solovský, J. - Strachota, P. - Straka, R., - Žák, A., Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2022, 39 943-958. ISSN 0916-7005.
 • Experimental verification of the efficiency of selective non-catalytic reduction in a bubbling fluidized bed combustor – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Pilař, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 361-369. ISSN 1210-2709.
 • Applicability of secondary denitrification measures on a fluidized bed boiler – Jeníková, J. - Michaliková, K. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M., - Skopec, P., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 341-351. ISSN 1210-2709.

2021

 • External bed materials for the oxy-fuel combustion of biomass in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Hofbauer, C. - Winter, F. - Skopec, P., - Jeníková, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 321 1-10. ISSN 0959-6526.
 • Power-to-Green Methanol via CO2 Hydrogenation-A Concept Study including Oxyfuel Fluidized Bed Combustion of Biomass – Pratschner, S. - Skopec, P. - Hrdlička, J., - Winter, F., Energies. 2021, 14(15), ISSN 1996-1073.
 • Experimental study of the NOX reduction through the staged oxygen supply in the oxy-fuel combustion in a 30 kWth bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., Fuel. 2021, 286 ISSN 0016-2361.
 • Dry additive desulfurization in oxyfuel bubbling fluidized bed combustor – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., Fuel. 2021, 283 ISSN 0016-2361.

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., WASTE FORUM. 2018, 2018(1), 26-34. ISSN 1804-0195.

2016

 • SPECIFIC FEATURES OF THE OXYFUEL COMBUSTION CONDITIONS IN A BUBBLING FLUIDIZED BED – Skopec, P. - Hrdlička, J., Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 312-318. ISSN 1210-2709.
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., Energy Procedia. 2016, 86 116-123. ISSN 1876-6102.
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., Fuel. 2016, 165 68-74. ISSN 0016-2361.

2015

 • Comparison of technologic parameters of pellets and other solid fuels produced from various raw materials – Ivanova, T. - Kaválek, M. - Havrland, B. - Kolaříková, M., - Skopec, P., Agronomy Research. 2015, 13(2), 303-310. ISSN 1406-894X.
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., Acta Polytechnica. 2015, 55(4), 275-281. ISSN 1210-2709.

2014

 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., Acta Polytechnica. 2014, 54(1), 74-78. ISSN 1210-2709.

2011

 • Possibility of biomass utilization in a district heating system – Hrdlička, J. - Skopec, P., Journal of Slovak University Technology in Bratislava. 2011, 4(4), 21-26. ISSN 1337-9089.

Proceeding papers

2020

 • CFD Simulation and Experimental Analysis of Fluidization in a Model of an Oxyfuel Fluidized Bed Boiler – Beneš, M. - Eichler, P. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Solovský, J. - Strachota, P. - Žák, A. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: ALGORITMY 2020, 21st Conference on Scientific Computing. Vysoké Tatry, Podbanské, Slovakia, September 10-15, 2020. Proceedings of contributed papers. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2020. p. 101-110. ISBN 978-80-227-5032-5.

2019

 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • Vliv vířičů na přestup tepla ve spalinovém výměníku – Jeníková, J. - Skopec, P. - Havlík, J., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. - Hrdlička, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.

2017

 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 112-118. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 600-607. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 191-200. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., In: PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017. p. 361-366. 1. vol. 1. ISSN 2336-8128. ISBN 978-80-86238-62-3.

2016

 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 99-104. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. KOVT Innovations, 2016. pp. 18. ISBN 978-80-972236-3-2.
 • Emise oxidů dusíku při oxyfuel spalování dřevních pelet v ohništi se stacionární fluidní vrstvou – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 111-117. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Porovnání experimentálních výsledků oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 105-110. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 295-299. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 287-294. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.

2015

 • Trough Air Distributor for a Bubbling Fluidized Bed Boiler with Isobaric Nozzles – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion. Turku: Abo Akademi University, 2015. pp. 109-114. ISBN 978-952-12-3222-0.
 • Specific Features of the Oxy-fuel Combustion Conditions in a Bubbling Fluidized Bed – Skopec, P. - Hrdlička, J., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 40. ISBN 978-80-01-05736-0.
 • Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVI. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2015. pp. 100-105. ISBN 978-80-214-5286-2.
 • Experimentální jednotka pro výzkum oxyfuel spalování v bublinkové fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., In: Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II.. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. pp. 97-101. ISBN 978-80-214-5288-6.
 • Specification of NOx emissions from combustion of lignites in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Opatřil, J., In: Proceedings Thirty-Second Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2015. ISBN 1-890977-32-2.

2014

 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production 2014. Palo Alto: Electric Research Power Institute, 2014. pp. 77-86.
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Pilař, L., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 96. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 82. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO2, NOx a CO při spalování hnědého uhlí – Skopec, P. - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XV.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. pp. 123-129. ISBN 978-80-214-5016-5.

2013

 • Utilization of Jatropha curcas L. seed cake for production of solid biofuels – Kavalek, M. - Havrland, B. - Ivanova, T. - Hutla, P., - Skopec, P., In: Engineering for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. pp. 536-540. ISSN 1691-3043.
 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 115. ISBN 978-80-227-3934-4.
 • Studium problematiky využití fluidní vrstvy pro spalování biomasy a alternativních paliv – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 69-73. ISBN 978-80-214-4775-2.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czechia. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Patent CZ 307680. 2019-01-03.

2018

 • Kompozit na bázi odpadních termoplastů – Novák, J. - Kohoutková, A. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Koiš, J. - Kresa, J., - Čermák, J., Czechia. Utility Model CZ 32130. 2018-10-02.
 • Extruzní zařízení pro výrobu kompozitu na bázi vysoce plněných odpadních termoplastů – Novák, J. - Kohoutková, A. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Kresa, J. - Koiš, J., - Čermák, J., Czechia. Utility Model CZ 32015. 2018-08-28.
 • Vsázková přípravna sypkých směsí s kontaktní sušárnou a dvourotorovým temperovaným homogenizérem – Kohoutková, A. - Novák, J. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Čermák, J. - Koiš, J., - Kresa, J., Czechia. Utility Model CZ 32285. 2018-11-06.

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 29325. 2016-04-04.

Prototype, samples

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.

2015

 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Chlazený rošt kotle – Sova, J. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Doubrava, K., - Skopec, P., [Functional Sample] 2014.
 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Experimentální jednotka pro výzkum spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Štefanica, J., [Functional Sample] 2013.

Report

2022

 • Spalovací zkouška hnědého uhlí a kalů ve fluidním kotli – Pilař, L. - Vodička, M. - Skopec, P., - Borovec, K., [Research Report] 2022. Report no. 221220_zpráva_kaly.
 • Stanovení vlivu emisí HgT při spoluspalování uhlí a TAP ve fluidním kotli – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M., - Borovec, K., [Research Report] 2022. Report no. 2204_Zpráva_TAP.

2021

 • Experimental research of mercury adsorption from flue gas – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
 • Výzkumná zpráva - PB2.03 Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice – Pilař, L. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/02.

2016

 • Studie úpravy skladby zdrojů kotelen provozovaných MR v Poděbradech. – Hrdlička, J. - Skopec, P., [Research Report] 2016.
 • Studie úpravy skladby zdrojů pro kotelny K20, K70 a K360 v Čelákovicích – Hrdlička, J. - Skopec, P., [Research Report] 2016.

2014

 • Modelová a experimentální analýza současného stavu využití vápence v provozu TKY – Technická pomoc zvýšení efektivity odsíření a využití vápence v provozu TKY – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Opatřil, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.

Book chapters

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 55-78. ISSN 2522-8374. ISBN 9789811332968.