[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Pavel Skopec

Ing. Pavel Skopec

P.Skopec (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2524

room: B1-525, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS13/181/OHK2/3T/12  
  Studium chování fluidní vrstvy pro spalování nekonvenčních paliv – Skopec, P. (2013-2015)

Článek v periodiku

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., 2018

2016

 • SPECIFIC FEATURES OF THE OXYFUEL COMBUSTION CONDITIONS IN A BUBBLING FLUIDIZED BED – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2016
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2016

2015

 • Comparison of technologic parameters of pellets and other solid fuels produced from various raw materials – Ivanova, T. - Kaválek, M. - Havrland, B. - Kolaříková, M., - Skopec, P., 2015
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2015

2014

 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., 2014

2011

 • Possibility of biomass utilization in a district heating system – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2018
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., 2018

2017

 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., 2017
 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., 2017
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., 2017
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., 2017

2016

 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., 2016
 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2016
 • Emise oxidů dusíku při oxyfuel spalování dřevních pelet v ohništi se stacionární fluidní vrstvou – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., 2016
 • Porovnání experimentálních výsledků oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., 2016
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., 2016
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., 2016

2015

 • Trough Air Distributor for a Bubbling Fluidized Bed Boiler with Isobaric Nozzles – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2015
 • Specific Features of the Oxy-fuel Combustion Conditions in a Bubbling Fluidized Bed – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2015
 • Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., 2015
 • Experimentální jednotka pro výzkum oxyfuel spalování v bublinkové fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., 2015
 • Specification of NOx emissions from combustion of lignites in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Opatřil, J., 2015

2014

 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2014
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Pilař, L., 2014
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2014
 • Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO2, NOx a CO při spalování hnědého uhlí – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2014

2013

 • Utilization of Jatropha curcas L. seed cake for production of solid biofuels – Kavalek, M. - Havrland, B. - Ivanova, T. - Hutla, P., - Skopec, P., 2013
 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., 2013
 • Studium problematiky využití fluidní vrstvy pro spalování biomasy a alternativních paliv – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2013

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2019

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2016

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., 2018

2015

 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., 2015

2014

 • Chlazený rošt kotle – Sova, J. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Doubrava, K., - Skopec, P., 2014
 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2014

2013

 • Experimentální jednotka pro výzkum spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2013

Zpráva

2016

 • Studie úpravy skladby zdrojů kotelen provozovaných MR v Poděbradech. – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2016
 • Studie úpravy skladby zdrojů pro kotelny K20, K70 a K360 v Čelákovicích – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2016

2014

 • Modelová a experimentální analýza současného stavu využití vápence v provozu TKY – Technická pomoc zvýšení efektivity odsíření a využití vápence v provozu TKY – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Opatřil, J., 2014

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018