[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Vaclav.Dostal (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2759

room: G3-125a, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 17/17/F2  
  Cenelín 2017 – Dostál, V. (2017)
 • SVK 20/16/F2  
  Cenelín 2016 – Dostál, V. (2016)
 • SVK 19/15/F2  
  Cenelín 2015 – Dostál, V. (2015)
 • SVK 17/14/F2  
  Cenelín 2014 – Dostál, V. (2014)
 • GA14-28017S  
  Hydrodynamika a přenos tepla při chlazení složitých geometrií – Dostál, V. (2014-2017)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0256  
  Středoevropský energetický institut – Dostál, V. (2013-2015)
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0116  
  Partnerství v jaderné energetice nové generace – Dostál, V. (2011-2013)
 • FR-TI4/374  
  Výzkum metod analýz rizika a těžkých havárií k návrhu koncepce dalšího zvyšování bezpečnosti provozu JE v ČR po událostech ve Fukušimě – Dostál, V. (2012-2014)
 • CZ.2.17/3.1.00/31119  
  Efektivně a názorně - inovace studijních programů udržitelných transformací energií – Dostál, V. (2008-2011)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., 2019

2018

 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. - Horacek, J. - Dlouhý, T., - Dostál, V., 2018

2017

 • Ekonomika fúzní energetiky – Entler, S. - Dlouhý, T. - Dostál, V., - Horáček, J., 2017
 • Recirkulace výkonu ve fúzních elektrárnách. – Entler, S. - Kolovratník, M., - Dostál, V., 2017
 • Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí – Entler, S. - Dostál, V., 2017
 • Effective water cooling of very hot surfaces during the LOCA accident – Štěpánek, J. - Bláha, V. - Dostál, V., - Entler, S., 2017

2016

 • Základy fúzní energetiky V. – Výroba elektřiny. – Entler, S. - Mlynář, J., - Dostál, V., 2016
 • Základy fúzní energetiky IV. – Jaderné komponenty. – Entler, S. - Mlynář, J., - Dostál, V., 2016
 • Základy fúzní energetiky III. – Reaktorové technologie. – Entler, S. - Mlynář, J., - Dostál, V., 2016
 • Základy fúzní energetiky II - Základní fyzika fúzních reaktorů – Entler, S. - Mlynář, J., - Dostál, V., 2016
 • Základy fúzní energetiky I. – Historie. – Entler, S. - Mlynář, J., - Dostál, V., 2016
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., 2016

2015

 • Výzkum nové metody pro určování generovaného množství páry v parogenerátorech – Burian, O. - Rubek, J., - Dostál, V., 2015

2012

 • CFD simulations of separate effects in an HTGR lower plenum under air ingress condition – Gregor, K. - Dostál, V., 2012

2008

 • Modeling and optimization of steam dryer for removal of lead-bismuth droplets – Dostál, V. - Takahashi, M., 2008
 • Boiling heat transfer behavior of lead-bismuth-steam-water direct contact two-phase flow – Novitrian, A. - Dostál, V., - Takahashi, M., 2008
 • Study on lead-bismuth droplets' generation and their removal by an electrostatic precipitator – Dostál, V. - Takahashi, M., 2008
 • A rail transportable lead-bismuth cooled reactor – Dostál, V. - Rivai, A.K., - Takahashi, M., 2008

2007

 • Experimental and Analytical Study of Lead-Bismuth-Water Direct Contact Boiling Two Phase Flow – Novitrian, A. - Dostál, V., - Takahashi, M., 2007

2006

 • High-performance supercritical carbon dioxide cycle for next-generation nuclear reactors – Dostál, V. - Driscoll, M J, - Hejzlar, P., 2006
 • The supercritical carbon dioxide power cycle: Comparison to other advanced power cycles – Dostál, V. - Driscoll, M J, - Hejzlar, P., 2006

Stať ve sborníku

2018

 • EFFECT OF MIXTURES ON COMPRESSOR AND COOLER IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE CYCLES – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., 2018

2017

 • Effect of Multicomponent Mixtures on Cycles with Supercritical Carbon Dioxide – Veselý, L. - Dostál, V., 2017

2016

 • Using CFD tools to model separate effects of HTR air ingress accident phenomena – Gregor, K. - Dostál, V., 2016
 • Experimental investigation of an application of two-phase flow differential pressure measurement in vertical square channel – Burian, O. - Dostál, V., 2016
 • Effect of Gaseous Admixtures on Cycles With Supercritical Carbon Dioxide – Veselý, L. - Dostál, V., - Štěpánek, J., 2016
 • COMPARISON OF S-CO2 POWER CYCLES FOR NUCLEAR ENERGY – Veselý, L. - Dostál, V., - Entler, S., 2016
 • QUENCH FRONT PROPAGATION IN THE ANNULAR CHANNEL – Štěpánek, J. - Bláha, V., - Dostál, V., 2016
 • STUDY OF IDENTIFICATION OF TWO-PHASE FLOW PARAMETERS BY PRESSURE FLUCTUATION ANALYSIS – Burian, O. - Veselý, L., - Dostál, V., 2016

2015

 • The effect of spacer grid's elements on the rewetting velocity – Štěpánek, J. - Dostál, V. - Bláha, V., - Burda, P., 2015
 • Measurement and analysis of low pressure drop in two phase flow – Burian, O. - Dostál, V., 2015
 • The Effect of Spacer Grid's Elements on the Rewetting Velocity – Štěpánek, J. - Dostál, V., - Bláha, V., 2015

2014

 • Design of Experimental Loop with Supercritical Carbon Dioxide – Veselý, L. - Dostál, V., - Hájek, P., 2014
 • Accident at Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant - Lessons Learned for the Czech Republic – Veselý, L. - Dostál, V., 2014

2011

 • Supercritical CO2 Regeneration Bypass Cycle - Comparison to Traditional Layouts – Dostál, V. - Dostál, J., 2011

2010

 • Study on Liquid Lithium Target System for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) – Takahashi, M. - Kulhánek, M. - Vojáček, A., - Dostál, V., 2010
 • Separate Effects Simulations in an HTGR Lower Plenum under Air Ingress Condition – Gregor, K. - Dostál, V., 2010

2009

 • Zabezpečení sodíkové smyčky na Borských polích v projektovém záměru udržitelná energetika – Dostál, V. - Zácha, P. - Prahl, J. - Gregor, K., - Železný, V., 2009
 • Použití nástrojů pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti /PSA/ v programu řízeného rizika provozu JE se zaměřením na aplikaci PSA pro hodnocení závažnosti událostí – Bízek, P. - Dostál, V., 2009

2008

 • CFD Simulations of Pb-Bi Two-Phase Flow – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008
 • Simulations of Two-Phase Flow in Fluent – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008

2004

 • Supercritical CO2 Cycle for Fast Gas-Cooled Reactors – Dostál, V. - Driscoll, M J - Hejzlar, P., - Wang, Yong, 2004

2003

 • A Quasi-Steady State Analysis of the Supercritical CO2 Recompression Brayton Cycle – Dostál, V. - Driscoll, M J, - Hejzlar, P., 2003

2002

 • A Supercritical CO2 Gas Turbine Power Cycle for Next-Generation Nuclear Reactors – Dostál, V. - Driscoll, M J - Hejzlar, P., - Todreas, N E, 2002

2001

 • A Supercritical CO2 Brayton Cycle fro Advanced Reactor Applications – Dostál, V. - Driscoll, M J - Hejzlar, P., - Todreas, N E, 2001

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Experimentální zařízení pro výzkum dovoufázového proudědní – Burian, O. - Rubek, J., - Dostál, V., 2013

2012

 • Experimentální zařízení pro výzkum krize varu na drátku a měření křivky varu – Dostál, V. - Burda, P., 2012

2011

 • Zařízení pro ověření kolektoru babotážní nádrže JE Temelín – Dostál, V. - Tlamsa, F., 2011
 • Experimentální zařízení pro simulaci zatopení a obrácení proudu – Dostál, V. - Soukupová, M., 2011
 • Experimentální zařízení pro výzkum krize varu na drátku – Dostál, V. - Burda, P., 2011

2009

 • Výzkumné zařízení pro vizualizaci dvoufázového proudění – Zácha, P. - Dostál, V., - Havránek, J., 2009

Software

2016

 • Supercritical Carbon Dioxide Heat Cycle Optimization Code – Štěpánek, J. - Veselý, L., - Dostál, V., 2016

2010

 • Preprocesor pro stanovení látkových vlastností CO2 – Perlík, V. - Dostál, V., 2010
 • S-CO2 Braytonův oběh s regeneračním bypassem – Perlík, V. - Dostál, V., 2010
 • Rekompresní S-CO2 Braytonův oběh – Perlík, V. - Dostál, V., 2010
 • S-CO2 Braytonův oběh – Perlík, V. - Dostál, V., 2010

2009

 • Výpočet výměníku s CO2 s danou délkou – Dostál, V. - Perlík, V., 2009
 • Výpočet výměníku s CO2 s daným minimálním teplotním spádem – Dostál, V. - Perlík, V., 2009
 • Simulátor Braytonova oběhu (Java verze) – Dostál, V. - Perlík, V., 2009
 • Simulátor Braytonova oběhu (Matlab verze) – Dostál, V. - Perlík, V., 2009

Zpráva

2016

 • ATHR cycle optimisation – Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Štěpánek, J. - Zácha, P. - Železný, V. - Dostál, V., - Veselý, L., 2016

2015

 • Chlazení studené pasti – Zácha, P. - Romsy, T., - Dostál, V., 2015
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015

2013

 • Lidský faktor při havárii na JE Fukušima Dai-iči – Dostál, V., 2013

2012

 • Studie nerovnoměrnosti průtoku chladiva aktivní zónou reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., - Dostál, V., 2012

2004

 • A Super Critical Carbon Dioxide Cycle for Next Generation Nuclear Reactors – Dostál, V. - Driscoll, M J, - Hejzlar, P., 2004

2002

 • CO2 Brayton Cycle Design and Optimization – Dostál, V. - Driscoll, M J - Hejzlar, P., - Todreas, N E, 2002

Kvalifikační zpráva

2004

 • A Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Next Generation Nuclear Reactors – Dostál, V., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2011

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., 2011

2010

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., 2010

2009

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Dostál, V. org. - Zácha, P. org., - Železný, V. org., 2009

2008

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Železný, V. org., - Kobylka, D. org., 2008