[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Jan Opatřil

Ing. Jan Opatřil, Ph.D.

jan.opatril (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2524

room: B1-525, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2016

 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2016, 56(5), 367-372. ISSN 1805-2363.
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., Energy Procedia. 2016, 86 116-123. ISSN 1876-6102.

2015

 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., Acta Polytechnica. 2015, 55(4), 275-281. ISSN 1210-2709.
 • Minimum Fluidization Velocity of a Lightweight Ceramic Aggregate – Opatřil, J. - Hrdlička, J., Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. 2015, 13(1), 213-216. ISSN 1584-2665.

2014

 • Influence of Air Distributor on Flow Field in Freeboard Area In a Bubbling Fluidized Bed Boiler – Opatřil, J. - Hrdlička, J., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2014, 4(3), 137-143. ISSN 1848-0071.

Proceeding papers

2019

 • Experimental investigation of heat transfer in stagnant bed for processing of agriculture products – Havlík, J. - Opatřil, J., In: Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2019. ISSN 2369-8136. ISBN 978-1-927877-61-6.

2018

 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 71. ISBN 978-80-8106-073-1.

2017

 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 600-607. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017. p. 191-200. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., In: PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017. p. 361-366. 1. vol. 1. ISSN 2336-8128. ISBN 978-80-86238-62-3.

2016

 • SENSITIVITY OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A BUBBLING FLUIDIZED BED TO MEAN PARTICLE DIAMETER – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. KOVT Innovations, 2016. ISBN 978-80-972236-3-2.
 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 99-104. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 295-299. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 287-294. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.

2015

 • Citlivost součinitele přestupu tepla ve fluidní vrstvě na použitý střední průměr částic – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XVI. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2015. pp. 71-77. ISBN 978-80-214-5286-2.
 • Prahová rychlost fluidace alternativních inertních materiálů – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 221-224. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.
 • Experimentální jednotka pro výzkum oxyfuel spalování v bublinkové fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., In: Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II.. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. pp. 97-101. ISBN 978-80-214-5288-6.
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.
 • Specification of NOx emissions from combustion of lignites in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Opatřil, J., In: Proceedings Thirty-Second Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2015. ISBN 1-890977-32-2.

2014

 • Minimum Fluidization Velocity of a Lightweight Ceramic Aggregate – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Pilař, L., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 96. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 82. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Přestup tepla ve stacionární fluidní vrstvě pro spalování biomasy – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XV.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. pp. 106-114. ISBN 978-80-214-5016-5.

2013

 • Výpočet adiabatického fluidního ohniště se stacionární vrstvou – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 60-63. ISBN 978-80-214-4775-2.
 • Studium problematiky využití fluidní vrstvy pro spalování biomasy a alternativních paliv – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 69-73. ISBN 978-80-214-4775-2.
 • Influence of air distribution on flow field in freeboard area in a bubbling fluidized bed boiler – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 99. ISBN 978-80-227-3934-4.

2011

 • Simulation of flow in a bubbling fluidized bed freeboard – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: Proceedings of the European Combustion Meeting 2011. Cardiff: Cardiff University, 2011. pp. x1-x4.

Prototype, samples

2014

 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Experimentální jednotka pro výzkum spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Štefanica, J., [Functional Sample] 2013.

Report

2016

 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2016. Report no. Z - 597/2016.

2015

 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2015. Report no. 595-2015.

2014

 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2014.
 • Modelová a experimentální analýza současného stavu využití vápence v provozu TKY – Technická pomoc zvýšení efektivity odsíření a využití vápence v provozu TKY – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Opatřil, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.