[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D.

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D.

Ondrej.Bartos (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2543

room: B1-526, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/178/OHK2/3T/12  
  Výzkum optických měřících metod v energetice – Bartoš, O. (2018-2020)
 • SVK 19/16/F2  
  Wet Steam Conference 2016 – Bartoš, O. (2016)
 • SGS14/183/OHK2/3T/12  
  Diagnostika polydisperzních systémů v energetice – Bartoš, O. (2014-2016)

Článek v periodiku

2018

 • AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE DROPLETS FORMATION – Bartoš, O. - Měšťanová, L., 2018
 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., 2018
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., 2018

2016

 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2016
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2016
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., 2016
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., 2016

2015

 • MEASUREMENT OF O2 IN COMBUSTION CHAMBER WITH AN ANALYSIS OF THE BURN OUT RATIO – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., 2015

2014

 • Nanoparticles found in superheated steam – A quantitative analysis of possible heterogeneous condensation nuclei – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., 2014

2012

 • Measurement of O2 in the combustion chamber of a pulverized coal boiler – Janeba, B. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2012

Stať ve sborníku

2018

 • A formation of the coarse droplets from the liquid films in steam turbine – Bartoš, O., 2018
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., 2018
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2018
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., 2018
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., 2018

2017

 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2017

2016

 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Yun, K., - Bartoš, O., 2016
 • Flow Conditions at the Last Stage and in the Exhaust Hood of the Turbine 1090 MW for Saturated Steam – Hoznédl, M. - Kolovratník, M. - Sedlák, K - Bednář, L. - Kalista, R. - Bartoš, O., - Mrózek, L., 2016

2015

 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., 2015
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2015

2014

 • Industrial Chimneys vs Cooling Towers – Ježek, B. - Hrdlička, F. - Bartoš, O. - Vlček, Z., - Harte, R., 2014
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • AN EVALUATION OF THE STANDARD LAMBDA PROBE FOR THE OPERATIONAL MEASUREMENT IN PULVERIZED COAL BOILERS – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Janeba, B., - Janoušek, J., 2014
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2014

2013

 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2013
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2013
 • Measurement Of O2 In A Combustion Chamber With An Analysis Of The Burn Out Ratio – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., 2013

2012

 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., 2012
 • Experimental investigation of coarse water droplets in steam turbines by the adapted photogrammetry method – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2012
 • Measurement of Coarse Droplets in Steam Turbines – Bartoš, O. - Cai, X., 2012
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., 2012

2010

 • Nonequilibrium Condensation Processes in Steam Turbines in the Light of New Measurements of Heterogeneous Particles – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2010
 • Měření příměsí v přehřáté páře expandující v turbíně – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2010
 • Energetické oběhy pro využití tepla ze systému HDR – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Maščuch, J., 2010

2009

 • Adjustment of the Optical Probe for the Measurement in the Steam Turbines – Bartoš, O. - Kolovratník, M., 2009
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2009

2008

 • Heterogeneous particles in steam turbines: measurements at power plant Prunéřov II and further development of measuring methods – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2008
 • Měření sekundárních kapek v parní turbíně – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2008
 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi mokré vodní páry – Bartoš, O. - Petr, V., 2008

2007

 • Možnosti současných energetických technologií v podmínkách Marsu – Maščuch, J. - Bartoš, O., 2007

2006

 • On-Line Counting and Size Analysis of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Moravec, P. - Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Ždímal, V., 2006
 • Measurement of Concentration and Size of Droplets in LP Part of 18k360 Steam Turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2006
 • Měření elektrostatického náboje kapek a objemové hustoty náboje při expanzi vodní páry v lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., 2006
 • Měření objemové hustoty elektrostatického náboje v mokré vodní páře – Bartoš, O. - Petr, V., 2006

2004

 • Studium elektrostatického náboje kapek v Lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Způsob odběru vzorku a ředěnívzorků plynů a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014

2013

 • Způsob odběru a ředění vzorků plynu a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Integrované měřicí zařízení pro měření ve spalovací komoře – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015

2013

 • Kalibrační trať pro testování optických sond – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2013

2012

 • Photogrammetry probe for the mesurement secondary droplets in the steam turbine – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Cai, X., 2012

2011

 • Systém pro čištění odběrových tras analyzátorů spalin z kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Nechlazená odběrová sonda pro odběry spalin z ohnišť práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Odběrová sonda pro odběry uhelného prášku z palivových tras – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Nechlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Chlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011

2008

 • Pyrometrická sonda pro měření lokálních teplot spalin v ohništích kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B., - Bartoš, O., 2008

Zpráva

2018

 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., 2018

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Stříž, P., - Bartoš, O., 2016

2015

 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2015
 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., 2015

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., 2014
 • Měření kapalné fáze mokré páry v modernizované turbíně 1078 MW ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., 2014
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., 2012

Kvalifikační zpráva

2008

 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi v parní dýze a nízkotlakém dílu parní turbíny – Bartoš, O. - Petr, V. supervisor, 2008

Sborník

2016

 • Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., 2016
 • Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., 2016

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • Wet Steam Conference Prague – Bartoš, O. org. - Kolovratník, M. org., 2016

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Komínářská konference - 25 let Omega Teplotechna – Bartoš, O., 2016