[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Jan.Hrdlicka (at) fs.cvut.cz

Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7974
420608339901

room: B1-518a, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TK01020101  
  Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů – Hrdlička, J. (2018-2020)
 • TK01020035  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv II – Hrdlička, J. (2018-2022)
 • TJ01000124  
  SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou – Hrdlička, J. (2017-2019)
 • TH02030149  
  Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování – Hrdlička, J. (2017-2020)
 • EHP-CZ07-ICP-1-1502014  
  Czech-Icelandic Clean Energy Cooperation – Hrdlička, J. (2015-2016)
 • SVK 20/15/F2  
  Education, Research, Innovation (ERIN) 2015 – Hrdlička, J. (2015)
 • NF-CZ08-OV-1-004-01-2014  
  Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky – Hrdlička, J. (2015-2016)
 •  
  ERIN 2012 – Hrdlička, J. (2012)
 • SVK 14/12/F2  
  ERIN 2012 – Hrdlička, J. (2012)

Článek v periodiku

2018

 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., 2018
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., 2018

2016

 • SPECIFIC FEATURES OF THE OXYFUEL COMBUSTION CONDITIONS IN A BUBBLING FLUIDIZED BED – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2016
 • Downscale Application of Boiler Thermal Calculation Approach – Zelený, Z. - Hrdlička, J., 2016
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2016

2015

 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2015
 • Minimum Fluidization Velocity of a Lightweight Ceramic Aggregate – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2015
 • The Validation of a Calculation Model for Biomass Combustion Using CO2 Measurement – Hrdlička, J. - Polák, M., 2015

2014

 • Influence of Air Distributor on Flow Field in Freeboard Area In a Bubbling Fluidized Bed Boiler – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2014
 • Biomasa a uhlí v kotlích malých výkonů – Hrdlička, J., 2014
 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., 2014
 • NOx prediction for FBC boilers using empirical models – Štefanica, J. - Hrdlička, J., 2014

2012

 • Research and development of CO2 capture and storage technologies in fossil fuel power plants – Pilař, L. - Slouka, P., - Hrdlička, J., 2012
 • Experimental Investigation of Radial Gas Dispersion Coefficients in a Fluidized Bed – Hrdlička, J. - Štefanica, J., 2012
 • Research and Development of CO2 Capture and Storage Technologies in Fossil Fuel Power Plants – Pilař, L. - Hrdlička, J., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012

2011

 • Possibility of biomass utilization in a district heating system – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2010

 • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., 2010

2009

 • Experimentální ověření palivářských vlastností ovesného zrna – Polák, M. - Hrdlička, J. - Souček, J., - Neuberger, P., 2009

2008

 • Vlastnosti alternativních pelet a problematika emisí persistentních látek při jejich spalování – Hrdlička, J., 2008

2006

 • Spalování biomasy - obnovitelné zdroje energie – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2006

Stať ve sborníku

2018

 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2018
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., 2018
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., 2018
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., 2018
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., 2018

2017

 • Vznik NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě - modelování a experimentální ověření – Vodička, M. - Haugen, N.E. - Gruber, A., - Hrdlička, J., 2017
 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., 2017
 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., 2017
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., 2017
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., 2017

2016

 • SENSITIVITY OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A BUBBLING FLUIDIZED BED TO MEAN PARTICLE DIAMETER – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2016
 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., 2016
 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2016
 • Emise oxidů dusíku při oxyfuel spalování dřevních pelet v ohništi se stacionární fluidní vrstvou – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., 2016
 • Porovnání experimentálních výsledků oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., 2016
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., 2016
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., 2016

2015

 • Citlivost součinitele přestupu tepla ve fluidní vrstvě na použitý střední průměr částic – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2015
 • Prahová rychlost fluidace alternativních inertních materiálů – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2015
 • Trough Air Distributor for a Bubbling Fluidized Bed Boiler with Isobaric Nozzles – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2015
 • Specific Features of the Oxy-fuel Combustion Conditions in a Bubbling Fluidized Bed – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2015
 • Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., 2015
 • Experimentální jednotka pro výzkum oxyfuel spalování v bublinkové fluidní vrstvě – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., 2015
 • Specification of NOx emissions from combustion of lignites in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Opatřil, J., 2015

2014

 • Minimum Fluidization Velocity of a Lightweight Ceramic Aggregate – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2014
 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2014
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Pilař, L., 2014
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J., 2014
 • NOx Emissions from Bubbling Fluidized Bed Combustion of Lignite Coal – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2014
 • Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO2, NOx a CO při spalování hnědého uhlí – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2014
 • Přestup tepla ve stacionární fluidní vrstvě pro spalování biomasy – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2014
 • Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy – Hrdlička, J., 2014
 • Downscale Application of Boiler Thermal Calculation Approach – Zelený, Z. - Hrdlička, J., 2014
 • Aspekty řízení kotle se stacionární fluidní vrstvou – Hrdlička, J., 2014

2013

 • Influence of flue gas recirculation on performance of a small-scale biomass boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., 2013
 • Výpočet adiabatického fluidního ohniště se stacionární vrstvou – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2013
 • NOx prediction for FBC boilers by empirical models – Štefanica, J. - Hrdlička, J., 2013
 • Specific emissions from biomass combustion – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Kaválek, M., 2013
 • Studium problematiky využití fluidní vrstvy pro spalování biomasy a alternativních paliv – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2013
 • Influence of air distribution on flow field in freeboard area in a bubbling fluidized bed boiler – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2013
 • Energetics and Environmental Optimization of the Biomass Using – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2013

2012

 • Research and developlment of CO2 capture and storage technologies in fossil fuel power plants – Pilař, L. - Slouka, P., - Hrdlička, J., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012
 • Experimental investigation of waste combustion in a BFBC – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Hrdlička, F., - Vlček, Z., 2012

2011

 • Problematika využití alternativního paliva z ekologických zátěží – Hrdlička, J. - Pilař, L., 2011
 • Simulation of flow in a bubbling fluidized bed freeboard – Opatřil, J. - Hrdlička, J., 2011
 • Utilization of Fuidized Bed for Combustion of Alternative Fuels – Hrdlička, J. - Pilař, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • Influence of Control on Environmental and Economical Aspects of Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Hrdlička, J., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011

2010

 • Problematika využití TAP v malých kogeneračních jednotkách – Maščuch, J. - Hrdlička, J., - Vodička, V., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Field Test of Waste Wood Combustion Using Two Different Bed Materials – Hrdlička, J. - Obšil, M., - Hrdlička, F., 2010
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., 2010
 • Experimental investigation of coal powder ignition temperature and effective activation energy – Hrdlička, F. - Heppnerová, V., - Hrdlička, J., 2010
 • Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu – Janeba, B. - Hrdlička, J., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010

2009

 • Fluidní kotel na biomasu s inertní náplní Liapor – Hrdlička, J., 2009
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., 2009
 • Perspektivy mikrokogenerace z biomasy v podmínkách ČR – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009
 • Properties of agricultural fuels for fluidized bed combustion – Hrdlička, J., 2009

2008

 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., 2008
 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., 2008
 • Zkušenosti s využitím energetické rostliny šťovíku – Hrdlička, J. - Makaloušová, E., 2008

2007

 • Vlastnosti biopaliv pro energetické účely – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2007
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Combustion of alternative biofuels in a low-power boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Funda, Z. - Hejdová, J., - Verner, R., 2007
 • Výsledky spalování ovsa v kotli Verner A25 – Hrdlička, J. - Polák, M., 2007
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007

2006

 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Verner, R., - Hejdová, J., 2006
 • Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v průmyslových kotlích na uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2006
 • Combustion of Grain Pellets - Research Results – Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Verner, R., - Hejdová, J., 2006
 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, J. - Verner, R., - Hejdová, J., 2006

2005

 • Combustion of Biomass Pellets – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Polášek, P., 2005
 • Possible Use of Energetic Plants in Small Scale Combustion – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Verner, R., 2005
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2019

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2016
 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2016

2015

 • Distributor vzduchu pro fluidní ohniště – Hrdlička, F. - Obšil, M. - Dufek, A., - Hrdlička, J., 2015

2009

 • Zařízení pro odvádění tepla z chlazeného média v energetických zařízeních – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., 2018

2017

 • Prototyp kotle na rostlinnou biomasu – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2017

2016

 • Optimalizovaný tepelný výměník – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Optimalizovaná spalovací komora – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2015
 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., 2015

2014

 • Chlazený rošt kotle – Sova, J. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Doubrava, K., - Skopec, P., 2014
 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2014

2013

 • Experimentální jednotka pro výzkum spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Štefanica, J., 2013
 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2010

 • Model fluidní vrstvy – Hrdlička, J. - Štefanica, J., 2010

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009
 • Směšovací komora pro najíždění fluidního kotle – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009

2008

 • Polohovatelný nosič nízkotlakých trysek – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2008

2007

 • Kompaktní horkovodní kotel pro stupňové spalování biopaliv na bázi rostlinných odpadů – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Jirouš, F., - Hrdlička, J., 2007

Software

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013

Zpráva

2016

 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2016
 • Studie úpravy skladby zdrojů kotelen provozovaných MR v Poděbradech. – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2016
 • Studie úpravy skladby zdrojů pro kotelny K20, K70 a K360 v Čelákovicích – Hrdlička, J. - Skopec, P., 2016

2015

 • Počítačové modely parních kotlů - model kotle EMĚ II – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzeni vlivu rozdílu v parametrech paliva na plnění garancí projektu "Snížení emisí NOx na EMĚ I" – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzení vlivu zvýšeného podílu spoluspalování biomasy na fluidní kotle společnosti ŠKO-ENERGO – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015

2014

 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 1 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2014
 • Spoluspalování biomasy a TAP – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2014
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014
 • Modelová a experimentální analýza současného stavu využití vápence v provozu TKY – Technická pomoc zvýšení efektivity odsíření a využití vápence v provozu TKY – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Opatřil, J., 2014

2013

 • Výzkumné centrum pro řešení průmyslových emisí ze spalování fosilních paliv – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2013
 • Studie ekologizace uhelných kotlů – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2013
 • Posouzení aplikovatelnosti primárních opatření ke snížení NOx u kotlů EOP při spalování uhlí MIBRAG – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2013

2005

 • Emise ze spalování biomasy – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2005

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., 2019

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018

Sborník

2015

 • ERIN2015 - Application of LabView in research and development – Hrdlička, J. ed., 2015
 • ERIN2015 - Proceedings of Abstracts – Winter, F. ed. - Hrdlička, J. ed., 2015

2012

 • Proceedings of the ERIN 2012 – Hrdlička, J. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed., - Milčák, Pavel ed., 2012
 • Proceedings of the Abstracts ERIN 2012 – Hrdlička, J. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí, B. ed., - Milčák, P. ed., 2012

2010

 • Sborník přednášek z konference Energetika a biomasa 2010 – Hrdlička, J. ed., 2010

2009

 • Sborník přednášek z konference Energetika a biomasa 2009 – Hrdlička, J. ed., 2009

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • ERIN2012 – Hrdlička, J. org. - Bryksí, B. org. - Kolaříková, M. org. - Vitvarová, M. org., - Tomíček, J. org., 2012

2010

 • Energetika a biomasa 2010 – Hrdlička, J. org., 2010
 • Energetika a biomasa 2010 – Hrdlička, J. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Spalování - vlastnosti paliv, plynné spaliny – Hrdlička, J., 2013
 • Spalování, vlastnosti paliv, plynné spalin – Hrdlička, J., 2013

2006

 • Pulsation Biofuel Fluidized Combustion in Buoyancy Bed – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2006