[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Pavel Zácha, Ph.D.

Ing. Pavel Zácha, Ph.D.

Pavel.Zacha (at) fs.cvut.cz

Head / Department of Science and Research IS / Computing and Information Centre
Collegium Member / Computing and Information Centre
Information manager / Department of Energy Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Subnet manager / Department of Energy Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 9809

room: G3-126, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Pokus – Zácha, P. (2019)
 • LTAUSA18198  
  ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem – Zácha, P. (2019-2022)
 • TK01030116  
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)
 • TH02020360  
  Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD – Zácha, P. (2017-2019)
 • TH02020666  
  Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie – Zácha, P. (2017-2020)
 • CZ.2.17/3.1.00/32196  
  Fermi2010 - Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol – Zácha, P. (2010-2012)
 • FR-TI3/615  
  Bezpečnost nové generace jaderných elektráren – Zácha, P. (2011-2014)
 • FR-TI1/521  
  Vývoj a výroba prototypu parní kogenerační jednotky pro kolísavé průtoky páry s výkonem 100 až 300 kWel – Zácha, P. (2009-2010)
 • MSM6840770020  
  BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ – Zácha, P. (2005-2011)

Článek v periodiku

2017

 • Water evaporation-condensation cooling system design for Pb-Li17 cold trap – Romsy, T. - Zácha, P. - Šafařík, P., - Frýbort, O., 2017
 • Design of the divertor targets shielding frame of the HELCZA high heat flux experimental complex – Zácha, P. - Veselý, L., - Štěpánek, J., 2017
 • Optimization of the first wall helium cooling system of the European DCLL using CFD approach – Melichar, T. - Frýbort, O. - Vála, L. - Zácha, P. - Fernández, I., - Rapisarda, D., 2017

2015

 • CFD simulation of subcooled boiling – Romsy, T. - Zácha, P., 2015

2014

 • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu – Kopeček, V. - Zácha, P., 2014
 • Steam Engine - CFD Simulations with Moving Mesh – Zácha, P., 2014

2007

 • Vysokoteplotní reaktory a jejich budoucnost – Zácha, P., 2007

Stať ve sborníku

2016

 • CFD Simulation of Upward Subcooled Boiling Flow of Freon R12 – Romsy, T. - Zácha, P., 2016

2015

 • Effects of the cold plumes propagation on the thermal field distribution on the inlet nozzle wall of VVER 440 pressurized water reactor – Šplíchal, P. - Zácha, P., 2015
 • CFD simulation of water evaporation in cold trap cooler for cooling eutectic PB-LI17 – Romsy, T. - Zácha, P., 2015
 • Boiling Phenomena - Comparison between CFD Simulation and Analytical Solution – Romsy, T. - Zácha, P., 2015

2014

 • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu – Kopeček, V. - Zácha, P., 2014
 • Coolant mixing in the VVER-440 fuel assembly head – Romsy, T. - Zácha, P., 2014

2013

 • Citlivostní analýza změny výkonu jaderného reaktoru na redistribuci průtoku aktivní zónou – Živný, A. - Zácha, P., 2013
 • Tvorba výpočtové sítě sestupné šachty a studené větve jaderného reaktoru VVER-440 – Šplíchal, P. - Zácha, P., 2013
 • CFD výpočtový model bazénu skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2013

2012

 • Validace CFD modelu bazénu skladování vyhořelého paliva na základě naměřených dat – Burian, O. - Zácha, P., 2012

2011

 • Parní stroj - výpočty s pohyblivými sítěmi – Zácha, P., 2011

2009

 • Zabezpečení sodíkové smyčky na Borských polích v projektovém záměru udržitelná energetika – Dostál, V. - Zácha, P. - Prahl, J. - Gregor, K., - Železný, V., 2009
 • Návrh a ověření různých strategií rozmísťování obalových souborů v meziskladu vyhořelého paliva z hlediska odvodu zbytkového tepla přirozenou cirkulací – Tynkl, P. - Zácha, P., 2009
 • CFD studie termohydrauliky proudění vzduchu v okolí jednoho OS Castor 1000/19 v meziskladu vyhořelého jaderného paliva JE Temelín – Huptych, F. - Zácha, P., 2009

2008

 • Simulace proudění chladiva v experimentálním palivovém svazku jaderného reaktoru – Železný, V. - Zácha, P., 2008
 • Verifikace teplotního rozložení na výstupu z aktivní zóny reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., 2008
 • Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního reaktoru VVER-440 – Zácha, P., 2008
 • CFD Simulations of Pb-Bi Two-Phase Flow – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008
 • Simulations of Two-Phase Flow in Fluent – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008

2007

 • Nové a perspektivní jaderné bloky pro Českou republiku – Domanský, P. - Zácha, P., 2007
 • CFD výpočty v reaktorových nádobách - problematika velkých výpočtových sítí – Zácha, P., 2007

2006

 • The Effect of Spacer Grids on Velocity and Temperature Distribution in VVER 440 Fuel Assemblies – Železný, V. - Zácha, P., 2006

2005

 • Náhrada distančních mřížek v palivové kazetě reaktoru VVER-440 pomocí podmínky Porous Media – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2005
 • Nodalizace a teplotechnické výpočty palivové kazety – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., 2005

2004

 • Rozložení teplot na stěnách sestupné šachty reaktoru VVER-440 při přechodovém procesu – Zácha, P., 2004

2003

 • Volba náhrady perforovaných částí nádoby reaktoru VVER-440 a její vliv na proudění na vstupu do AZ – Zácha, P., 2003
 • Modelling of Temperature Field in a Reactor Vessel Downcomer during Transients – Prosický, M. - Zácha, P., 2003

2002

 • Vliv volby modelu turbulence na teplotní a rychlostní pole na vstupu do aktivní zóny reaktoru VVER-1000 – Härtel, P. - Zácha, P., 2002
 • Studie teplotního pole v modelu reaktorové nádoby během přechodového procesu – Zácha, P., 2002

1998

 • Ověřovací výpočty turbulentního proudění podél kanálu nekonečné palivové mříže programem FLUENT 4.4 – Hubáček, P. - Hejzlar, P., - Zácha, P., 1998

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Experimentální zařízení pro simulaci regulace výšky hladiny v nádrži – Burian, O. - Dedera, O. - Tlamsa, F. - Rubek, J., - Zácha, P., 2012
 • Experimentální zařízení Gaslift – Zácha, P. - Hloužek, J., - Havránek, J., 2012

2009

 • Výzkumné zařízení pro vizualizaci dvoufázového proudění – Zácha, P. - Dostál, V., - Havránek, J., 2009

Software

2018

 • Studená past - v2 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., 2018
 • Studená past - v1 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., 2018
 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., 2018

2014

 • CFD výpočetní model chlazení studené pasti pro studium podchlazeného varu – Romsy, T. - Zácha, P., 2014
 • 3D výpočetní model části primárního okruhu reaktoru VVER-440/213 – Šplíchal, P. - Zácha, P., 2014

2013

 • Detailní CFD model koncové části palivové kazety reaktoru VVER-440 – Romsy, T. - Zácha, P., 2013

2012

 • Model redistribuce chladiva v aktivní zóně reaktoru VVER-440 – Zácha, P., 2012

2011

 • Detailní 3-D model reaktoru VVER-440 pro simulace stacionárních stavů – Zácha, P., 2011
 • 2-D CFD model pro simulace proudění páry v parní kogenerační jednotce – Zácha, P., 2011

Zpráva

2016

 • ATHR cycle optimisation – Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Štěpánek, J. - Zácha, P. - Železný, V. - Dostál, V., - Veselý, L., 2016

2015

 • Chlazení studené pasti – Zácha, P. - Romsy, T., - Dostál, V., 2015
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015

2014

 • Využití CFD metodik pro stanovení teplotního namáhání nádoby tlakovodního reaktoru při SB-LOCA – Zácha, P. - Šplíchal, P., 2014

2013

 • Studium vlivu změn výkonu reaktoru VVER-440 na redistribuci průtoků jednotlivými palivovými kazetami – Zácha, P. - Živný, A., 2013
 • Míšení chladiva ve výstupní hlavici palivové kazety reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Romsy, T., 2013

2012

 • Studie nerovnoměrnosti průtoku chladiva aktivní zónou reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., - Dostál, V., 2012
 • Úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., 2012
 • Příprava výpočtového modelu pro úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů palivového souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., 2012

2011

 • Problematika tvorby výpočtových sítí pro CFD výpočty palivových kazet jaderných reaktorů – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., 2011
 • Náhrada distanční mřížky podmínkou Porous Media v CFD výpočtech – Gregor, K. - Železný, V., - Zácha, P., 2011
 • Roční zpráva o řešení Projektu výzkumu a vývoje ev. č. FR-TI3/615 v programu TIP v roce 2011 – Kulaj, B. - Hudcová, L. - Patrík, M. - Železný, V., - Zácha, P., 2011

2010

 • Simulace proudění páry v pístovém stroji, 2. část – Zácha, P. - Gregor, K., 2010

2009

 • Simulace proudění páry v pístovém stroji – Zácha, P. - Gregor, K., - Železný, V., 2009

2008

 • Vývoj CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 s novým typem distanční mřížky – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., 2008

2007

 • Vývoj a aplikace CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 – Železný, V. - Zácha, P., 2007
 • Stanovení nerovnoměrnosti průtoku na vstupu AZ pomocí programu Fluent. Část B: Stanovení průtokového pole na vstupu AZ 4. bloku EDU na základě změřených hodnot ploch vstupních clon – Zácha, P., 2007

2006

 • Termohydraulické analýzy experimentální smyčky SCWR Fuel Loop pomocí CFD kódu Fluent – Železný, V. - Zácha, P., 2006
 • Doporučení typových a výkonových variant vhodných pro možnou realizaci v ČR v závislosti na scénářích SEK – Žežula, L. - Staníček, J. - Bauer, V. - Krejčí, D. - Neuman, M. - Bím, F. - Švanda, J. - Železný, V., - Zácha, P., 2006
 • Stanovení nerovnoměrnosti průtoku na vstupu AZ pomocí programu Fluent. Část A: Příprava programových modulů a citlivostní analýza – Zácha, P., 2006

2005

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 a CFD výpočty programem FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2005
 • Termohydraulické výpočty pro reaktory SCWR – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., 2005
 • Shrnutí dostupných technických parametrů reaktorů VHTR a SCWR – Hauba, M. - Železný, V., - Zácha, P., 2005
 • Přehled reaktorů III. a IV. generace se zaměřením na jejich perspektivu pro ČR – Zácha, P. - Železný, V., 2005

2004

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 pro CFD výpočetní program FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2004
 • Technické a ekonomické charakteristiky vybraných jaderných bloků použitelných v procesu obnovy zdrojů elektrizační soustavy ČR – Železný, V. - Zácha, P., 2004
 • Výpočty přechodových procesů v reaktorech VVER-440 a VVER-1000 – Zácha, P. - Prosický, M., 2004

2003

 • Využití subkanálové analýzy pro řešení přechodových a havarijních procesů reaktorů VVER 440/213 a VVER 1000 – Rypar, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2003
 • Vliv proudění v sestupné šachtě reaktorů VVER-440 a VVER-1000 na teplotní a rychlostní pole na vstupu do AZ – Zácha, P. - Prosický, M., - Härtel, P., 2003

2002

 • Analýza vlivu volby turbulentního modelu na teplotní a rychlostní pole na vstupu do aktivní zóny reaktoru VVER-1000 – Härtel, P. - Zácha, P., 2002
 • Analýza rychlostního pole na vstupu do AZ reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Härtel, P., 2002

2001

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 2 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Härtel, P., 2001
 • Teplotní pole v sestupné šachtě experimentálního zařízení 2x4 Thermalhydraulic Loop Facility - Test A – Zácha, P., 2001

2000

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 1 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Benčík, M., 2000

Kvalifikační zpráva

2008

 • Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního jaderného reaktoru – Zácha, P. - Petr, V. supervisor, 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Teze disertační práce - Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního jaderného reaktoru – Zácha, P., 2008

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2011

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., 2011

2010

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org., - Prehradný, J. org., 2010

2009

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Dostál, V. org. - Zácha, P. org., - Železný, V. org., 2009

2008

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Železný, V. org., - Kobylka, D. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Validation of CFD Model of Spent Fuel Pool at NPP Temelin – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2013