[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Václav Železný

Ing. Václav Železný

Vaclav.Zelezny (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2729

room: G3-125d, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FT-TA4/083  
  Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR – Železný, V. (2007-2010)
 • FT-TA3/071  
  Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů – Železný, V. (2006-2010)
 • FI-IM/130  
  Pokročilé metody analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav II – Železný, V. (2005-2007)
 • FD-K2/33  
  Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER – Železný, V. (2004-2005)
 • FT-TA/067  
  Nový jaderný zdroj pro energetiku – Železný, V. (2004-2008)
 • FD-K2/33  
  Metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů jaderných elektráren VVER – Železný, V. (2003)
 • FB-C2/50  
  Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje – Železný, V. (1999-2002)

Článek v periodiku

2015

 • Cfd analysis of the spacer grids and mixing vanes effect on the flow in a chosen part of the TVSA-T fuel assembly – Juklíček, J. - Železný, V., 2015

2014

 • CFD studie vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění v experimentálním palivovém svazku s geometrií VVER-1000 – Štěpánek, J. - Železný, V., 2014

2006

 • Co to je jaderná energetika – Železný, V., 2006

2005

 • Větrné elektrárny - mnoho otazníků – Železný, V., 2005

2004

 • Větrné elektrárny - mnoho otazníků – Železný, V., 2004

2002

 • Změny v americké energetické politice – Železný, V., 2002

Stať ve sborníku

2013

 • CFD výpočtový model bazénu skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2013

2009

 • Zabezpečení sodíkové smyčky na Borských polích v projektovém záměru udržitelná energetika – Dostál, V. - Zácha, P. - Prahl, J. - Gregor, K., - Železný, V., 2009

2008

 • Simulace proudění chladiva v experimentálním palivovém svazku jaderného reaktoru – Železný, V. - Zácha, P., 2008
 • Verifikace teplotního rozložení na výstupu z aktivní zóny reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., 2008
 • CFD Simulations of Pb-Bi Two-Phase Flow – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008
 • Simulations of Two-Phase Flow in Fluent – Dostál, V. - Železný, V., - Zácha, P., 2008

2006

 • The Effect of Spacer Grids on Velocity and Temperature Distribution in VVER 440 Fuel Assemblies – Železný, V. - Zácha, P., 2006

2005

 • Náhrada distančních mřížek v palivové kazetě reaktoru VVER-440 pomocí podmínky Porous Media – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2005
 • Nodalizace a teplotechnické výpočty palivové kazety – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., 2005

Software

2018

 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., 2018

2011

 • Detailní 3D model palivové kazety reaktoru VVER-440 pro simulaci stacionárních stavů – Železný, V. - Kouba, P., 2011

2010

 • Detailní 3D model experimentálního palivového souboru pro simulaci stacionárních stavů – Železný, V., 2010

Zpráva

2016

 • ATHR cycle optimisation – Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Štěpánek, J. - Zácha, P. - Železný, V. - Dostál, V., - Veselý, L., 2016

2015

 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015

2014

 • Vývoj zpřesněného výpočtového modelu pro simulace proudění chladiva v dolní směšovací komoře reaktoru VVER 1000 – Železný, V. - Burian, O., 2014

2013

 • Modifikace výpočtového modelu pro úvodní simulace proudění v reaktoru VVER-1000 – Železný, V., 2013
 • Detailní CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané skupině palivových kanálů souboru TVSA-T – Železný, V. - Juklíček, J., 2013

2012

 • Studie nerovnoměrnosti průtoku chladiva aktivní zónou reaktoru VVER-440 – Zácha, P. - Železný, V., - Dostál, V., 2012
 • Úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., 2012
 • Příprava výpočtového modelu pro úvodní simulace proudění skrze oblast distančních mřížek a turbulizujících lopatek ve vybrané skupině palivových kanálů palivového souboru TVSA-T – Železný, V. - Zácha, P., 2012

2011

 • Problematika tvorby výpočtových sítí pro CFD výpočty palivových kazet jaderných reaktorů – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., 2011
 • Náhrada distanční mřížky podmínkou Porous Media v CFD výpočtech – Gregor, K. - Železný, V., - Zácha, P., 2011
 • Roční zpráva o řešení Projektu výzkumu a vývoje ev. č. FR-TI3/615 v programu TIP v roce 2011 – Kulaj, B. - Hudcová, L. - Patrík, M. - Železný, V., - Zácha, P., 2011

2009

 • Simulace proudění páry v pístovém stroji – Zácha, P. - Gregor, K., - Železný, V., 2009

2008

 • Vývoj CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 s novým typem distanční mřížky – Železný, V. - Zácha, P., - Gregor, K., 2008

2007

 • Vývoj a aplikace CFD metod pro bezpečnostní analýzy palivových souborů reaktoru VVER 1000 – Železný, V. - Zácha, P., 2007

2006

 • Termohydraulické analýzy experimentální smyčky SCWR Fuel Loop pomocí CFD kódu Fluent – Železný, V. - Zácha, P., 2006
 • Doporučení typových a výkonových variant vhodných pro možnou realizaci v ČR v závislosti na scénářích SEK – Žežula, L. - Staníček, J. - Bauer, V. - Krejčí, D. - Neuman, M. - Bím, F. - Švanda, J. - Železný, V., - Zácha, P., 2006

2005

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 a CFD výpočty programem FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2005
 • Termohydraulické výpočty pro reaktory SCWR – Železný, V. - Zácha, P., - Hauba, M., 2005
 • Shrnutí dostupných technických parametrů reaktorů VHTR a SCWR – Hauba, M. - Železný, V., - Zácha, P., 2005
 • Přehled reaktorů III. a IV. generace se zaměřením na jejich perspektivu pro ČR – Zácha, P. - Železný, V., 2005

2004

 • Vstupní model palivové kazety VVER 440/213 pro CFD výpočetní program FLUENT – Hauba, M. - Zácha, P., - Železný, V., 2004
 • Technické a ekonomické charakteristiky vybraných jaderných bloků použitelných v procesu obnovy zdrojů elektrizační soustavy ČR – Železný, V. - Zácha, P., 2004

2003

 • Využití subkanálové analýzy pro řešení přechodových a havarijních procesů reaktorů VVER 440/213 a VVER 1000 – Rypar, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2003

2001

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 2 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Härtel, P., 2001

2000

 • Požadavky na úroveň zajištění bezpečnostních a technicko-ekonomických parametrů perspektivně plánovaných JE po r. 2000 v zemích Evropské unie, Část 1 – Váša, I. - Žežula, L. - Běláč, J. - Jirsa, P. - Železný, V. - Zácha, P., - Benčík, M., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2009

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Dostál, V. org. - Zácha, P. org., - Železný, V. org., 2009

2008

 • Letní škola jaderného inženýrství – Katovský, K. org. - Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Železný, V. org., - Kobylka, D. org., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Validation of CFD Model of Spent Fuel Pool at NPP Temelin – Burian, O. - Zácha, P., - Železný, V., 2013