[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.

Miroslav.Petrak (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2598

room: B1-218, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. - Petrák, J., 2018

2017

 • Teplota vzduchu v otopném období z pohledu legislativy – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., 2017

2016

 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2016
 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2016
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 3: CO2 v tepelných čerpadlech – Petrák, M., 2016
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 3: CO2 v tepelných čerpadlech – Petrák, M., 2016

2015

 • Model jednostupňového objemového kompresoru – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2015
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 2: Uplatnění CO 2 v chladicí technice – Petrák, M., 2015
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 1: Zvláštnosti CO 2 jako chladiva – Petrák, M., 2015

2012

 • SPOTŘEBA ENERGIE PŘI PROVOZU VZDUCHEM CHLAZENÝCH VÝMĚNÍKŮ – Petrák, M., 2012
 • Transkritische CO2 - Kälteanlagen mit Künstlicher Unterkühlung – Petrák, M., 2012

2010

 • Modelování klimatických dat – Petrák, M., 2010

2009

 • Kennlinien der Verflüssiger – Petrák, M., 2009
 • Plynulá regulace otáček ventilátorů vzduchem chlazených výměníků – Petrák, M., 2009
 • Modellierung der klimatischen Daten – Petrák, M., 2009
 • Energetické a hlukové aspekty provozu vzduchem chlazených výměníků při částečném zatížení. – Petrák, M., 2009

2008

 • Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel – Petrák, J. - Petrák, M., 2008
 • Tepelná čerpadla a hodnocení energetické náročnosti budov – Petrák, J. - Petrák, M., 2008
 • Chladicí zařízení pro klimatizaci s akumulací chladu – Petrák, J. - Petrák, M., 2008

2007

 • Legislativní opatření v oblasti chladicí techniky – Petrák, J. - Petrák, M., 2007

2000

 • Chladiva pro klimatizaci – Petrák, J. - Petrák, M., 2000
 • Ammoniak - Wärmepumpe – Petrák, J. - Petrák, M., 2000

1998

 • Chladivový kompresor a teplený oběh – Petrák, J. - Petrák, M., 1998
 • Poznatky z provozu průmyslového tepelného čerpadla – Petrák, J. - Petrák, M., 1998

Stať ve sborníku

2015

 • Specifické rysy tepelných čerpadel s CO2 – Petrák, M., 2015
 • Porovnání spirálových kompresorů v povedení klasickém a EVI – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., 2015

2013

 • Efficiency Improvements of CO2 Transcritical Refrigeration Systems by Machine-Made Subcooling – Petrák, M., 2013

2012

 • REGULACE EC VENTILÁTORŮ POMOCÍ BUS KOMUNIKACE – Petrák, M., 2012

2010

 • Energeticky úsporná regulace výkonu vzduchem chlazených kondenzátorů a suchých chladičů – Petrák, M., 2010

2009

 • Eco-Compressors vs. Air-Cooled Subcoolers – Petrák, M., 2009

2008

 • Energy Savings by Use of Air Cooled Subcoolers – Petrák, M., 2008
 • Hodnocení tepelných čerpadel – Petrák, J. - Petrák, M., 2008
 • Porovnání provozu průmyslového chladicího zařízení se vzduchem chlazeným a odpařovacím kondenzátorem – Petrák, M., 2008

2007

 • Chladicí technika, životní prostředí a legislativa – Petrák, J. - Petrák, M., 2007

2002

 • EMAS Program and Waste Heat Utilisation in the Industry – Petrák, J. - Novák, P. - Kunčar, R. - Petrák, M., - Čáp, K., 2002

2001

 • EMAS Program and Waste Heat Utilization in the Industry – Petrák, J. - Novák, P., - Petrák, M., 2001

2000

 • Zkušenosti a příklady energetických auditů v chladící technice – Petrák, J. - Petrák, M., 2000
 • Snížení energetické náročnosti provozu průmyslových čpavkových chladících zařízení – Petrák, J. - Petrák, M., 2000
 • Industrial Heat Pumps – Petrák, J. - Petrák, M., 2000

1999

 • Przemyslowa pompa ciepla – Petrák, J. - Petrák, M., 1999
 • Přehled zdrojů chladu a používaných chladiv pro klimatizaci – Petrák, J. - Petrák, M., 1999
 • Spotřeba energie pro chladící zařízení – Petrák, M. - Petrák, J., 1999
 • Zhospodárnění provozu chladících zařízení – Petrák, J. - Petrák, M., 1999
 • Průmyslové tepelné čerpadlo – Petrák, J. - Petrák, M., 1999
 • Absorpční chladící zařízení v energetickém systému podniku – Petrák, J. - Petrák, M., 1999

1998

 • Tepelné čerpadlo v masokombinátu – Petrák, J. - Petrák, M., 1998

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Systém ohřevu vody a vytápění s využitím tepelného čerpadla – Petrák, M. - Petrák, J., 2009
 • Systém ohřevu vody s využitím zdroje tepla o více různých teplotních úrovních – Petrák, M., 2009

2002

 • Zapojení oběhu teplonosné látky ohřívané tepelným čerpadlem – Petrák, J. - Petrák, M., 2002

2000

 • Zapojení oběhu teplonosné látky ohřívané tepelným čerpadlem – Petrák, J. - Petrák, M., 2000

Software

2013

 • Výpočet zatížení klikového hřídele vznětového motoru přestavěného na ORC expandér – Doleček, V. - Macek, J. - Petrák, J., - Petrák, M., 2013

Zpráva

2015

 • Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel – Kolovratník, M. - Petrák, J. - Sedlář, J., - Petrák, M., 2015

2013

 • Simulace využití odpadního tepla plynového motoru – Doleček, V. - Macek, J. - Petrák, J., - Petrák, M., 2013

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost – Petrák, M. - Petrák, J., 2011

Kapitola v knize

2007

 • Chladicí média v České republice – Petrák, J. - Petrák, M., 2007