[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

prof. Ing. Václav Petr, DrSc.

prof. Ing. Václav Petr, DrSc.

Vaclav.Petr (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2539

room: B1-524, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FD-K/011  
  Vývoj parních turbín velkých výkonů 150 - 500 MW – Petr, V. (2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Petr, V. (1999-2004)

Článek v periodiku

2014

 • The assessment of the effect of binary homogeneous nucleation on wet steam energy loss in a low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2014
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2014

2008

 • Measurement of Heterogeneous Condensation seeds in the Steam Phase Transition Zone – Hanzal, V. - Petr, V., 2008
 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Němec, T. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2008

2004

 • Wave Propagation in Wet Steam – Petr, V., 2004

2003

 • Instrumentation and Tests on Droplet Nucleation in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., - Hanzal, V., 2003

2000

 • Modelling of the droplet size distribution in low-pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000

Stať ve sborníku

2013

 • Využití dimenzionální analýzy pro predikci NOX ve fluidních kotlích – Štefanica, J. - Hrdlička, F., - Petr, V., 2013

2012

 • Assessment of the Wetness Energy Loss in 1000 MW Nuclear and 210 MW Fossil LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2012
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in a 1000 MW nuclear and a 210 MW fossil-fired LP steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2012
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., 2012

2011

 • Classical nucleation theory as an adequate model in predicting related wet steam effects in LP steam turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2011
 • Decentralizovaná kombinovaná výroba elektřiny, vodíku a metanolu – Petr, V. - Vitvarová, M., 2011

2010

 • Nuclear PWR power plant combined with production of hydrogen and synthetic fuels – Petr, V. - Vitvarová, M., 2010

2009

 • Diagnostika vývoje kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M. - Petr, V., 2009

2008

 • Measurement of Heterogeneous Condensation Seeds in the Steam Phase Transition Zone – Hanzal, V. - Petr, V., 2008
 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi mokré vodní páry – Bartoš, O. - Petr, V., 2008

2007

 • Pollution-free H2/O2 solid oxide fuel cell - steam turbine cogeneration concept – Petr, V., 2007

2006

 • Zvlhčovací zařízení vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., 2006
 • Měření elektrostatického náboje kapek a objemové hustoty náboje při expanzi vodní páry v lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., 2006
 • Matematický model výparného zvlhčování vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., 2006
 • Měření objemové hustoty elektrostatického náboje v mokré vodní páře – Bartoš, O. - Petr, V., 2006

2005

 • Heterogenní kondenzace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 2005
 • Hydrogen Direct - Fired Rankine Steam Cycle with Isothermal HP Turbine – Petr, V., 2005
 • Výparné zvlhčování vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., 2005

2004

 • Oběh plynové turbíny s výparným zvlhčováním vzduchu – Židová, L. - Petr, V., 2004
 • Studium elektrostatického náboje kapek v Lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., 2004
 • Mokré oběhy plynových turbín – Petr, V. - Židová, L., 2004
 • Struktura mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 2004
 • Simple and Regenerative GT with Wet Compression – Petr, V., 2004

2003

 • Analysis of Wet Compresion in GT's – Petr, V., 2003
 • Kenntnis der Dampfnässestruktur - ein Schritt auf dem Weg zur Wirkungsgradsteigerung bei Dampfturbinen – Kolovratník, M. - Petr, V., 2003
 • Diagnostics of Wet Steam in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2003

2002

 • Předpokládaný technický rozvoj v energetice v 21. století – Petr, V., 2002
 • Ověření fotometrické metody pro výzkum vlastností mokré vodní páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., - Hanzal, V., 2002
 • Určení velikosti a počtu heterogenních jader přítomných ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2002

2001

 • Design of the Test Chamber for the Measuring of the Steam Heterogeneous Impurities – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2001
 • Vliv rychlosti expanse na nukleaci páry – Kolovratník, M. - Petr, V., 2001
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2001

2000

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000
 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000

1999

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Modelling of the Droplet Size Distribution in LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Charakter nukleace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 1999

1998

 • Modelování vzniku kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Petr, V. - Kolovratník, M., 1998
 • Droplet Nucleation in Expanding Steam with Chemical Impurities – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1998
 • Kondenzace vodní páry a vliv chemie oběhové vody – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1998

1997

 • Příspěvek k problematice proudění mokré vodní páry v NT dílech parních turbín – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1997
 • Contribution to the Wet Steam Flow Problems in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 1997

1995

 • Possible Instabilities in the Near Transonic Flow of Condensing and Wet Steam – Petr, V., 1995
 • Measurement of Liquid Phase in 200 MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995
 • Laboratory and Field Measurements of Deoplet Nucleation in Expanding Steam – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995

1994

 • Development and Design of Extinction Probes for the Wet Steam Diagnostics – Petr, V. - Kolovratník, M., 1994
 • Test Equipment for Measuring Energy Losses in Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., 1994

1993

 • Stability of Transonic Two-Phase Flow with Terminating Shock Wave – Petr, V., 1993
 • Measurement of Energy Losses in a Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., 1993

1990

 • Behavior of a Nonequilibrium-Flow of Wet Steam – Petr, V., 1990

Patent, užitný a průmyslový vzor

2008

 • Geotermální elektrárna / teplárna – Petr, V., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2007

 • Extinkční sonda se spektrálním analyzátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., 2007
 • Kombinovaná extinkční a nábojová sonda – Kolovratník, M. - Petr, V., 2007

2005

 • Fotometrická sonda s rotačním monochromátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., 2005

Zpráva

2015

 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., 2012

2002

 • Příspěvek k optimalizaci průtočné části NT dílu parních turbín ŠKODA - I. část – Petr, V. - Šťastný, M. - Šafařík, P. - Kozel, K., - Kolovratník, M., 2002

2001

 • Zkušební provoz expanzní komory pro měření heterogenních příměsí ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2001
 • Měření vlhkosti páry v oblasti koncového stupně turbíny 210 MW při nenávrhových režimech – Kolovratník, M. - Petr, V., 2001

2000

 • Droplet Size Measurement in a 200MW and 210MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000

1999

 • Návrh fotometrické sondy s křemíkovou optikou – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Použití plynové turbíny s CO2 v energetice – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999

1998

 • Měření velikosti primárních kapek a vlhkosti v turbině 200 MW. Konstrukční návrh nové fotometrické sondy – Petr, V. - Kolovratník, M., 1998

1997

 • Měření kapalné fáze v turbíně 200 MW – Petr, V. - Kolovratník, M., 1997

1996

 • Information on CTU Activities Regarding the Droplet/Moisture Nucleation in the Steam Turbines – Petr, V., 1996

1995

 • Zpráva o provedených měřeních na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995
 • Průbežná zpráva o měření na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995

1994

 • Measurments of Droplet Nucleation in C-D Nozzle and in the LP Steam Turbine – Petr, V., 1994

1993

 • Properties of Non-Equilibrium Wet Steam – Petr, V., 1993

Kvalifikační zpráva

2008

 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi v parní dýze a nízkotlakém dílu parní turbíny – Bartoš, O. - Petr, V. supervisor, 2008
 • Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního jaderného reaktoru – Zácha, P. - Petr, V. supervisor, 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1993

 • Kogenerace elektřiny a tepla, teplárenské parní turbiny, paroplynové elektrárny a teplárny – Petr, V., 1993

Kapitola v knize

2004

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2005

 • Current and Future Wet Steam Research Activities at Czech Technical University – Petr, V., 2005