[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Václav Petr

prof. Ing. Václav Petr, DrSc.

vaclav.petr (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2539

room: B1-524, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FD-K/011  
  Vývoj parních turbín velkých výkonů 150 - 500 MW – Petr, V. (2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Petr, V. (1999-2004)

Journal papers

2021

 • A study of the electrostatic charge of the coarse water droplets – Bartoš, O. - Petr, V., MATEC Web of Conferences. 2021, 345 ISSN 2261-236X.

2014

 • The assessment of the effect of binary homogeneous nucleation on wet steam energy loss in a low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(5), 525-535. ISSN 0957-6509.
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(2), 206-215. ISSN 0957-6509.

2008

 • Measurement of Heterogeneous Condensation seeds in the Steam Phase Transition Zone – Hanzal, V. - Petr, V., PowerPlant Chemistry. 2008, 10(9), 530-536. ISSN 1438-5325.
 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Němec, T. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., Journal of Solution Chemistry. 2008, 37(10), 1671-1708. ISSN 0095-9782.

2004

 • Wave Propagation in Wet Steam – Petr, V., Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2004, 218(C8), 871-882. ISSN 0954-4062.

2003

 • Instrumentation and Tests on Droplet Nucleation in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., - Hanzal, V., PowerPlant Chemistry. 2003, 5(7), 389-395. ISSN 1438-5325.

2000

 • Modelling of the droplet size distribution in low-pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2000, 214(A), 145-152. ISSN 0957-6509.

Proceeding papers

2019

 • A Study of the Electrostatic Charge of the Coarse Water Droplets – Bartoš, O. - Petr, V., - Měšťanová, L., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 24-27.

2013

 • Využití dimenzionální analýzy pro predikci NOX ve fluidních kotlích – Štefanica, J. - Hrdlička, F., - Petr, V., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 79-83. ISBN 978-80-214-4775-2.

2012

 • Assessment of the Wetness Energy Loss in 1000 MW Nuclear and 210 MW Fossil LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0113-0.
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in a 1000 MW nuclear and a 210 MW fossil-fired LP steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0113-0.

2011

 • Classical nucleation theory as an adequate model in predicting related wet steam effects in LP steam turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: 9th European Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Istanbul: Istanbul Technical University, 2011. pp. 991-1002. ISBN 978-975-561-391-8.
 • Decentralizovaná kombinovaná výroba elektřiny, vodíku a metanolu – Petr, V. - Vitvarová, M., In: ES 2011 Energetické Stroje a Zařízení, Termomechanika a Mechanika tekutin. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. pp. x1-x8. ISBN 978-80-261-0004-1.

2010

 • Nuclear PWR power plant combined with production of hydrogen and synthetic fuels – Petr, V. - Vitvarová, M., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. pp. x1-x8. ISBN 978-80-7043-883-1.

2009

 • Diagnostika vývoje kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. pp. 64-67. ISBN 978-80-7043-827-5.

2008

 • Measurement of Heterogeneous Condensation Seeds in the Steam Phase Transition Zone – Hanzal, V. - Petr, V., In: Water, Steam, and Aqueous Solutions: Advances in Science and Technology for Power Generation. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 2008. ISBN 978-3-931384-64-7.
 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi mokré vodní páry – Bartoš, O. - Petr, V., In: XXVII. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. pp. 15-20. ISBN 978-80-7043-666-0.

2007

 • Pollution-free H2/O2 solid oxide fuel cell - steam turbine cogeneration concept – Petr, V., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007. pp. 161-168. ISBN 978-80-7043-542-7.

2006

 • Zvlhčovací zařízení vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2434-3.
 • Měření elektrostatického náboje kapek a objemové hustoty náboje při expanzi vodní páry v lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2434-3.
 • Matematický model výparného zvlhčování vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. pp. 173-178. ISBN 80-7043-449-X.
 • Měření objemové hustoty elektrostatického náboje v mokré vodní páře – Bartoš, O. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. pp. 17-20. ISBN 80-7043-449-X.

2005

 • Heterogenní kondenzace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. pp. 55-60. ISBN 80-7043-360-4.
 • Hydrogen Direct - Fired Rankine Steam Cycle with Isothermal HP Turbine – Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. pp. 123-128. ISBN 80-7043-360-4.
 • Výparné zvlhčování vzduchu v oběhu plynové turbíny – Židová, L. - Petr, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 189-192. ISBN 80-85918-94-3.

2004

 • Oběh plynové turbíny s výparným zvlhčováním vzduchu – Židová, L. - Petr, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 223-226. ISBN 80-85918-89-7.
 • Studium elektrostatického náboje kapek v Lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 5-8. ISBN 80-85918-89-7.
 • Mokré oběhy plynových turbín – Petr, V. - Židová, L., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 131-136. ISBN 80-7043-276-4.
 • Struktura mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 77-82. ISBN 80-7043-276-4.
 • Simple and Regenerative GT with Wet Compression – Petr, V., In: Proceedings of of ISROMAC 10. 2004. ISBN 3-00-013150-7.

2003

 • Analysis of Wet Compresion in GT's – Petr, V., In: Proceedings of the International Conference on Energy and the Environment. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2003. pp. 489-494. ISBN 7-5323-7335-5.
 • Kenntnis der Dampfnässestruktur - ein Schritt auf dem Weg zur Wirkungsgradsteigerung bei Dampfturbinen – Kolovratník, M. - Petr, V., In: XXXV. Kraftwerkstechnisches Kolloquium. Turbomaschinen in Energieanlagen. Dresden: Institut für Energietechnik der TU Dresden, 2003. pp. V40--.
 • Diagnostics of Wet Steam in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Praha: Local Conference Organising Committee, 2003. pp. 687-698.

2002

 • Předpokládaný technický rozvoj v energetice v 21. století – Petr, V., In: Konference "Energetika 21. století". Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2002. p. 100-108.
 • Ověření fotometrické metody pro výzkum vlastností mokré vodní páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., - Hanzal, V., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 93-96. ISBN 80-85918-77-3.
 • Určení velikosti a počtu heterogenních jader přítomných ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 53-56. ISBN 80-85918-77-3.

2001

 • Design of the Test Chamber for the Measuring of the Steam Heterogeneous Impurities – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 695. ISBN 80-01-02335-4.
 • Vliv rychlosti expanse na nukleaci páry – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2001. pp. 21-24.
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Padova: Servici Grafici Editoriali, 2001. pp. 783-792. ISBN 88-86281-57-9.

2000

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Steam, Water, and Hydrothermal Systems: Physics and Chemistry Meeting the Needs of IndustryProceedings of the 13th International Conference on the Properties of Water and Steam. Ottawa: National Research Council of Canada, 2000. pp. 926-933. ISBN 0-660-17778-1.
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Processes in Steam and Material Protection in Power Plants. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 35-41. ISBN 80-85918-56-0.
 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 298. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Steam, Water and Hydrotermal Systems Physics and Chemistry. Vancouver: University of British Columbia, 1999. pp. 15-25.
 • Modelling of the Droplet Size Distribution in LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery: Fluid Dynamics and Thermodynamics. London: Professional Engineering Publishing, 1999. pp. 771-782. ISBN 1-86058-196-X.
 • Charakter nukleace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 38-41.

1998

 • Modelování vzniku kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1998. pp. 15-18.
 • Droplet Nucleation in Expanding Steam with Chemical Impurities – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 553-554.
 • Kondenzace vodní páry a vliv chemie oběhové vody – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Chemie energetických oběhů 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998, pp. 193-196.

1997

 • Příspěvek k problematice proudění mokré vodní páry v NT dílech parních turbín – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 21-26.
 • Contribution to the Wet Steam Flow Problems in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics. Antwerp: Technologisch Institut, 1997, pp. 65-72. ISBN 90-5204-032-X.

1995

 • Possible Instabilities in the Near Transonic Flow of Condensing and Wet Steam – Petr, V., In: Flows with Phase Transition. Göttingen: Deutsche Forschunganstalt für Luft und Raumfahrt, 1995, pp. 45. ISSN 0939-298X.
 • Measurement of Liquid Phase in 200 MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Short Course 3: Matastable Behaviour of fluids and Critical Phenomena. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 71-82.
 • Laboratory and Field Measurements of Deoplet Nucleation in Expanding Steam – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Properties of Water and Steam. New York: Begell House, Inc, 1995, pp. 1-36.

1994

 • Development and Design of Extinction Probes for the Wet Steam Diagnostics – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Preceedings of the 10th Conference on Steam and Gas Turbines. Plzeň: ŠKODA Turbines, 1994, pp. 213-218.
 • Test Equipment for Measuring Energy Losses in Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 169-170.

1993

 • Stability of Transonic Two-Phase Flow with Terminating Shock Wave – Petr, V., In: Proceedings 2. ISAIT, Vol.2. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1993, pp. 441-447. ISBN 80-7015-384-0.
 • Measurement of Energy Losses in a Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 39-40.

1990

 • Behavior of a Nonequilibrium-Flow of Wet Steam – Petr, V., In: Properties of Water and Steam. NY: Hemisphere publishing Co, 1990. pp. 232-238.

Patents, utility designs, industrial designs

2008

 • Geotermální elektrárna / teplárna – Petr, V., Czechia. Utility Model CZ 18913. 2008-09-20.

Prototype, samples

2021

 • Optická sonda pro měření vlhkosti páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Jun, G. - Petr, V., - Stříž, P., [Functional Sample] 2021.

2020

 • Optická sonda pro hrubou disperzi – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Stříž, P. - Nedoma, M., - Petr, V., [Functional Sample] 2020.

2007

 • Extinkční sonda se spektrálním analyzátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2007.
 • Kombinovaná extinkční a nábojová sonda – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2007.

2005

 • Fotometrická sonda s rotačním monochromátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2005.

Report

2015

 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., [Research Report] 2015.

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. Z-540/2012.

2002

 • Příspěvek k optimalizaci průtočné části NT dílu parních turbín ŠKODA - I. část – Petr, V. - Šťastný, M. - Šafařík, P. - Kozel, K., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. Z - 541/2002.

2001

 • Zkušební provoz expanzní komory pro měření heterogenních příměsí ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2001. Report no. Z-1316/01.
 • Měření vlhkosti páry v oblasti koncového stupně turbíny 210 MW při nenávrhových režimech – Kolovratník, M. - Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. Z-537/2000.

2000

 • Droplet Size Measurement in a 200MW and 210MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. Z-533/2000.

1999

 • Návrh fotometrické sondy s křemíkovou optikou – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1999. Report no. Z-531/99.
 • Použití plynové turbíny s CO2 v energetice – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1999. Report no. Z 530/99.

1998

 • Měření velikosti primárních kapek a vlhkosti v turbině 200 MW. Konstrukční návrh nové fotometrické sondy – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1998. Report no. Z-524/97.

1997

 • Měření kapalné fáze v turbíně 200 MW – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1996

 • Information on CTU Activities Regarding the Droplet/Moisture Nucleation in the Steam Turbines – Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Zpráva o provedených měřeních na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1995.
 • Průbežná zpráva o měření na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1995.

1994

 • Measurments of Droplet Nucleation in C-D Nozzle and in the LP Steam Turbine – Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Properties of Non-Equilibrium Wet Steam – Petr, V., [Research Report] 1993.

Qualification report

2008

 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi v parní dýze a nízkotlakém dílu parní turbíny – Bartoš, O. - Petr, V. supervisor, Praha: Defense date 2008-06-24. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by V. PETR.
 • Vyšetřování trojrozměrného proudového a teplotního pole v sestupné šachtě a dolní směšovací komoře tlakovodního jaderného reaktoru – Zácha, P. - Petr, V. supervisor, Praha: 2008. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by V. PETR.

Books, textbooks

1993

 • Kogenerace elektřiny a tepla, teplárenské parní turbiny, paroplynové elektrárny a teplárny – Petr, V., Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1993.

Book chapters

2004

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures. San Diego: Elsevier, 2004. p. 1671-1708. ISBN 0-12-544461-3.

Invited unpublished lecture

2005

 • Current and Future Wet Steam Research Activities at Czech Technical University – Petr, V., [Invited unpublished scientific lecture] RWTH Aachen University: University of Shanghai for Science and Technology. 2005-12-01.

Other unsorted

2023

 • A flue gas moisture separation for the CCS systems using membrane condensation – Kolovratník, M. - Petr, V., - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2023, ISSN 2101-6275.