[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Michal Kolovratník

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.

michal.kolovratnik (at) fs.cvut.cz

Head / Department of Energy Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 3238

room: B1-528, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TN02000025  
  Národní centrum pro energetiku II – Kolovratník, M. (2023-2028)
 • TN01000007  
  Národní centrum pro energetiku – Kolovratník, M. (2019-2022)
 • TK01020029  
  Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře – Kolovratník, M. (2018-2021)
 • GA16-20123S  
  Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín – Kolovratník, M. (2016-2018)
 • TA03021023  
  Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel – Kolovratník, M. (2013-2015)
 • TA03020995  
  Výzkum progresivní metody řízení spalování pevných paliv – Kolovratník, M. (2013-2015)
 • GAP101/11/1593  
  Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup – Kolovratník, M. (2011-2015)
 • FR-TI1/539  
  Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva – Kolovratník, M. (2009-2010)
 • FR-TI1/538  
  Technologie měření pro pokročilé řízení spalovacích procesů – Kolovratník, M. (2009-2011)
 • FR-TI1/458  
  Koncový stupeň parní turbíny s vysokou účinností a průtočností – Kolovratník, M. (2009-2012)
 • GA101/09/1633  
  Vývoj a aplikace nových experimentálních metod pro měření heterogenních částic v přehřáté páře – Kolovratník, M. (2009-2012)
 • FI-IM4/062  
  Vývoj metod a SW nástrojů pro zajištění spolehlivosti dat pro řízení provozu energetických a průmyslových zařízení – Kolovratník, M. (2007-2008)
 • FI-IM3/226  
  Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren a elektráren – Kolovratník, M. (2006-2007)
 • FT-TA2/037  
  Parní turbína pro energetické bloky s vysokými parametry páry – Kolovratník, M. (2005-2007)
 • GA101/05/2524  
  Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader v parní turbíně – Kolovratník, M. (2005-2007)
 • IBS2076010  
  Vývoj a ověření metod experimentálního zkoumání nestacionárního proudění a vlastností vodní páry v parní turbině – Kolovratník, M. (2000-2004)

Journal papers

2024

 • Calculation of Thermodynamic Wetness Loss in Steam Turbines Using Computational Fluid Dynamics Simulation – Hoznedl, M. - Kolovratník, M., - Jun, G., Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2024, 146(1), ISSN 0742-4795.

2023

 • Estimation of fuel operating ranges of fusion power plants – Entler, S. - Horacek, J. - Ficker, O. - Kovarik, K. - Kolovratník, M., - Dostál, V., Nuclear Engineering and Technology. 2023, 55(7), 2687-2696. ISSN 1738-5733.
 • Experimental development of a lithium bromide absorption power cycle – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., Renewable Energy. 2023, 207 321-347. ISSN 1879-0682.

2021

 • Wet steam flow in 1100 MW turbine – Jun, G. - Kolovratník, M., - Hoznedl, M., Archives of Thermodynamics. 2021, 42(3), 63-85. ISSN 1231-0956.
 • Direct integration of an organic Rankine cycle into an internal combustion engine cooling system for comprehensive and simplified waste heat recovery – Novotný, V. - Špale, J. - Szücs, D.J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., Energy Reports. 2021, 7(5), 644-656. ISSN 2352-4847.
 • Absorption Power and Cooling Combined Cycle with an Aqueous Salt Solution as a Working Fluid and a Technically Feasible Configuration – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Tsai, H., - Kolovratník, M., Energies. 2021, 14(12), 1-26. ISSN 1996-1073.

2020

 • Customized ORC micro turbo-expanders - From 1D design to modularconstruction kit and prospects of additive manufacturing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Streit, P. - Špale, J. - Zinn, G., - Kolovratník, M., Energy. 2020, 209 ISSN 0360-5442.

2019

 • Expansion Cooling with Power Recovery for Dewatering of CO2 Streams from Oxyfuel CCS Systems – Novotný, V. - Kolovratník, M., Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. 2019, 12(3), 53-55. ISSN 2067-3809.
 • Theoretical and Experimental Investigations on the Radial and Axialleakages within a Rotary Vane Expander – Vodička, V. - Novotný, V. - Zelený, Z. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., Energy. 2019, 189 ISSN 0360-5442.

2018

 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 451. ISSN 0957-6509.
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 515-524. ISSN 0957-6509.
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 550-570. ISSN 0957-6509.

2017

 • Recirkulace výkonu ve fúzních elektrárnách. – Entler, S. - Kolovratník, M., - Dostál, V., Energetika. 2017, 67(4), 247-250. ISSN 0375-8842.
 • Teplota vzduchu v otopném období z pohledu legislativy – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(3/2017), 144-148. ISSN 1210-1389.
 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratník, M., International Journal of Energy Research. 2017, 41(7), 952-975. ISSN 1099-114X.

2016

 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(2016(4)), 202-206. ISSN 1210-1389.
 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(4), 202-206. ISSN 1210-1389.
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2016, 114 393-398. ISSN 2101-6275.
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., EPJ web of conferences. 2016, 2016(114), 38-41. ISSN 2101-6275.

2015

 • Model jednostupňového objemového kompresoru – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., Vytápění, větrání, instalace. 2015, 2015(2), 82-86. ISSN 1210-1389.
 • MEASUREMENT OF O2 IN COMBUSTION CHAMBER WITH AN ANALYSIS OF THE BURN OUT RATIO – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2015, 1(5), 37-43. ISSN 1848-0071.

2014

 • The assessment of the effect of binary homogeneous nucleation on wet steam energy loss in a low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(5), 525-535. ISSN 0957-6509.
 • Scroll Expanders For Low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. 2014, XII(1), 87-90. ISSN 1584-2665.
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(2), 206-215. ISSN 0957-6509.
 • Nanoparticles found in superheated steam – A quantitative analysis of possible heterogeneous condensation nuclei – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(2), 186-193. ISSN 0957-6509.

2013

 • Improvement Configuration of External Moisture Separators and Reheaters in the Secondary Circuit of A PWR – Pečený, P. - Kolovratník, M., ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. 2013, XI 329-332. ISSN 1584-2673.

2012

 • A Neural Network Model for Predicting NOx at the Mělník 1 Coal-powder Power Plant – Bukovský, I. - Kolovratník, M., Acta Polytechnica. 2012, 52(3), 17-22. ISSN 1210-2709.
 • Measurement of O2 in the combustion chamber of a pulverized coal boiler – Janeba, B. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Acta Polytechnica. 2012, 52(3), 35-38. ISSN 1210-2709.

2009

 • Numerical and experimental investigation of steam condensation in LP part of a large power turbine – Wróblewski, W. - Dykas, S. - Gardzilewicz, A., - Kolovratník, M., Journal of Fluids Engineering. 2009, 131(4), 041301-1-041301-11. ISSN 0098-2202.
 • Electricity from Photovoltaic Panels or Warm Water from Roof Collectors? – Jiříček, I. - Kolovratník, M. - Macák, J. - Pohořelý, M. - Diblíková, L., - Janda, V., Chemické listy. 2009, 103(-), 601-604. ISSN 0009-2770.

2008

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Němec, T. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., Journal of Solution Chemistry. 2008, 37(10), 1671-1708. ISSN 0095-9782.

2003

 • Instrumentation and Tests on Droplet Nucleation in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., - Hanzal, V., PowerPlant Chemistry. 2003, 5(7), 389-395. ISSN 1438-5325.

2000

 • Modelling of the droplet size distribution in low-pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2000, 214(A), 145-152. ISSN 0957-6509.

Proceeding papers

2021

 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A KW SCALE ABSORPTION POWER CYCLE WITH LIBR SOLUTION – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • CFD simulation of the movement of secondary water droplets in a condensing steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Živný, A., In: Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní, 2021. p. 86-92.
 • Cold Aerodynamic Testing of Additively Manufactured Turboexpanders and its Potential for ORC Applications – Špale, J. - Novotný, V. - Kolovratník, M., - Weiss, A., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Experimental investigation of a kW scale absorption power cycle with LiBr solution – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Absorption Power Cycle with a 3D-Printed Plastic Micro Turboexpander - Considerations, Design and First Experimental Results – Novotný, V. - Špale, J. - Suchna, D. - Pavlíčko, J. - Kolovratník, M., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.

2020

 • Improvements of experimental research of wet steam in turbines using CFD simulations – Kolovratník, M. - Jun, G., In: TURBO EXPO 2020: TURBOMACHINERY TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION: GT2020. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2020. ISBN 9780791884201.
 • Simulation of Absorption Power Cycle and Organic Rankine Cycle Using Evacuated Tube Solar Collectors – Novotný, V. - Szücs, D. - Kolovratník, M., - Matuška, T., In: Refrigeration Science and Technology. Hague: International Institute of Refrigeration, 2020. p. 600-607. 2020-July. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-36215-038-8.
 • Investigation of Novel Configuration for Dual Organic Rankine Cycle Configurations for Maximization of Waste Heat Utilization – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Refrigeration Science and Technology. Hague: International Institute of Refrigeration, 2020. p. 36-43. 2020-July. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-36215-038-8.

2019

 • Shape modification of the optical probe for wetness measurement using CFD calculations – Kolovratník, M. - Jun, G., - Novotný, V., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 236-239.
 • CFD analysis of probe interaction with expanding wet steam – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. p. 294-299. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • THE MEASUREMENT OF THE HETEROGENEOUS PARTICLES IN THE STEAM – Bartoš, O. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: Sborník XX výroční konference České Aerosolové Společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 82-87. ISBN 978-80-270-6416-8.
 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.

2018

 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., In: AIP Conference Proceedings 2047: 17th Conference of Power SystemEngineering, Thermodynamics and FluidMechanics. Melville, NY: AIP Publishing, 2018. vol. 1. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1773-1.
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • Analysis of pressure losses in the diffuser of a control valve – Turecky, P. - Mrozek, L. - Tajc, L., - Kolovratník, M., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.
 • NUMERICAL INVESTIGATION AND VALIDATION OF THE 1 090 MW STEAM TURBINE EXHAUST HOOD FLOW FIELD – Zivny, A. - Macalka, A. - Hoznedl, M. - Sedlak, K., - Kolovratník, M., In: PROCEEDINGS OF THE ASME TURBO EXPO: TURBINE TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2017. vol. 8. ISBN 978-0-7918-5095-4.
 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 8th International Conference on Applied Energy. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 4990-4996. Energy Prodedia. ISSN 1876-6102.
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 818-825. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 387-394. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., In: Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 10-17. ISSN 1876-6102.
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.

2016

 • Vývoj mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M., In: Turbostroje 2016. Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. ISBN 978-80-270-0055-5.
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Yun, K., - Bartoš, O., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. p. 344-349.
 • Flow Conditions at the Last Stage and in the Exhaust Hood of the Turbine 1090 MW for Saturated Steam – Hoznédl, M. - Kolovratník, M. - Sedlák, K - Bednář, L. - Kalista, R. - Bartoš, O., - Mrózek, L., In: Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 102-116. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., In: Volume 1: Biofuels, Hydrogen, Syngas, and Alternate Fuels; CHP and Hybrid Power and Energy Systems; Concentrating Solar Power; Energy Storage; Environmental, Economic, and Policy Considerations of Advanced Energy Systems; Geothermal, Ocean, and Emerging Energy Technologies; Photovoltaics; Posters; Solar Chemistry; Sustainable Building Energy Systems; Sustainable Infrastructure and Transportation; Thermodynamic Analysis of Energy Systems; Wind Energy Systems and Technologies. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2016. ISBN 978-0-7918-5022-0.
 • Results of the International Wet Steam Modelling Project – Starzmann, J. - Hughes, F. R. - White, A. J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Št’astný, M. - Schuster, S. - Grübel, M. - Schatz, M. - Vogt, M. - Patel, Y. - Patel, G. - Turunen-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tishchenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., In: Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. pp. 146-170. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • A CFD study of an influence of the seal steam on the parameters of the two-stage experimental impulse steam turbine with the drum rotor arrangement – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., In: THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016. Melville, NY: AIP Publishing, 2016. pp. 1-281. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735414020.

2015

 • Porovnání spirálových kompresorů v povedení klasickém a EVI – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., In: Chladivá a okruhy pre chladenie a vykurovanie. Rovinka: Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizační techniku, 2015. ISBN 978-80-89376-09-4.
 • Proudění páry přes vyrovnávací štěrbiny parní turbíny s bubnovým provedením rotoru – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., In: TechSoft Engineering ANSYS 2015 Setkání uživatelů a konference. Praha: TechSoft Engineering, 2015. ISBN 978-80-905040-4-2.
 • Vliv hřídelové ucpávkové páry na parametry turbínového stupně – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., In: XIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 2015. pp. 81-85.
 • A Shape modification of the balancing Slot of the Impulse Turbine Stage with the Drum Rotor Arrangement – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 904-908.
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 393-398.
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 38-41.

2014

 • A CFD Analysis of Steam Flow in the Two-Stage Experimental Impulse Turbine with the Drum Rotor Arrangement – Yun, K. - Tajč, L., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014. pp. 748-752.
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014. pp. 273-277.
 • Possibilities of Reducing Pressure Drop in Elbows of Large Cross-Sections – Pečený, P. - Yun, K., - Kolovratník, M., In: 13th Conference with International Participation on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow ES2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0348-6.
 • AN EVALUATION OF THE STANDARD LAMBDA PROBE FOR THE OPERATIONAL MEASUREMENT IN PULVERIZED COAL BOILERS – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Janeba, B., - Janoušek, J., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Experience from the Operation of the Experimental ORC at FME CTU in Prague – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: 13th Conference with International Participation on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow ES2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0348-6.
 • The Influence of Steam Quality on the Efficiency of Vane Expander – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014, ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2014. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2014. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.

2013

 • Vliv ucpávkové páry na parametry dvoustupňové experimentální turbíny – Yun, K. - Kolovratník, M. - Hoznedl, Michal - Hajšman, Miroslav, - Miczán, Martin, In: Turbostroje 2013: současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů. Praha: TechSoft Engineering, 2013. ISBN 9788090504035.
 • Improvement Configuration of External Moisture Separators and Reheaters in the Secondary Circuit of a PWR – Pečený, P. - Kolovratník, M., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. pp. 102. ISBN 978-80-227-3934-4.
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. pp. 358-362. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. pp. 77-82. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • Measurement Of O2 In A Combustion Chamber With An Analysis Of The Burn Out Ratio – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-3934-4.
 • Scroll expanders for low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013.

2012

 • Assessment of the Wetness Energy Loss in 1000 MW Nuclear and 210 MW Fossil LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0113-0.
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in a 1000 MW nuclear and a 210 MW fossil-fired LP steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Experimental investigation of coarse water droplets in steam turbines by the adapted photogrammetry method – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0113-0.

2011

 • Classical nucleation theory as an adequate model in predicting related wet steam effects in LP steam turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: 9th European Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Istanbul: Istanbul Technical University, 2011. pp. 991-1002. ISBN 978-975-561-391-8.
 • Charakteristiky křídlového motoru pro mikrokogeneraci – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., In: ES 2011 Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & Mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská universita, 2011. ISBN 978-80-261-0004-1.

2010

 • Nonequilibrium Condensation Processes in Steam Turbines in the Light of New Measurements of Heterogeneous Particles – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-883-1.
 • Měření příměsí v přehřáté páře expandující v turbíně – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Konference CHEO 8: Sborník přednášek. Praha: VŠCHT Praha, 2010. p. X1-X4. ISBN 978-80-7080-766-8.
 • Energetické oběhy pro využití tepla ze systému HDR – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Maščuch, J., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. pp. x1-x4. ISBN 978-80-7043-883-1.

2009

 • Adjustment of the Optical Probe for the Measurement in the Steam Turbines – Bartoš, O. - Kolovratník, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. pp. 21-24. ISBN 978-80-7372-538-9.
 • Diagnostika vývoje kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Sborník z 4. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. pp. 64-67. ISBN 978-80-7043-827-5.
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009. pp. 1115-1125. ISBN 978-3-85125-036-7.
 • Feedwater heater repowering uhelné elektrárny – Vitvarová, M. - Kolovratník, M., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 223-230. ISBN 978-80-7043-803-9.

2008

 • Heterogeneous particles in steam turbines: measurements at power plant Prunéřov II and further development of measuring methods – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Sborník konference České aerosolové společnosti 2008. Praha: Česká aerosolová společnost, 2008. pp. 65-68. ISBN 978-80-86186-17-7.
 • Měření sekundárních kapek v parní turbíně – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2008. Plzeň: Klub ASI - TURBOSTROJE - PLZEŇ a ŠKODA POWER a.s.,, 2008. p. 9/1-9/6.
 • Částice v parních turbínách – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 69-72. ISBN 978-80-7043-665-3.
 • Výzkum rozměrové struktury příměsí páry v turbínách – Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Konference CHEO 7 - Sborník přednášek 7 th International Power Cycle Chemistry Conference. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008, pp. 158-161. ISBN 978-80-7080-698-2.

2007

 • Výzkum heterogenních částic v přehřáté páře – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007. pp. 95-100. ISBN 978-80-7043-542-7.
 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., In: Power of Coal. Gaithersburg: Coal Technology Association, 2007. pp. 125-132. ISBN 0-932066-32-1.

2006

 • On-Line Counting and Size Analysis of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Moravec, P. - Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Ždímal, V., In: Report Series in Aerosol Science. Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, 2006. pp. 259-260. ISBN 952-5027-76-7.
 • Measurement of Concentration and Size of Droplets in LP Part of 18k360 Steam Turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: XX-th Jubilee Turbomachinery Workshop 2006. Gdańsk: IFFM Publishers, 2006. p. 32/1-32/6.
 • Výzkum heterogenních jader v expandující páře – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. pp. 73-80. ISBN 80-7043-449-X.
 • Stav chemických příměsí v přehřáté páře v parní turbíně – Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Mezinárodní konference Chemie energetických oběhů 6. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2006, pp. 135-138. ISBN 80-7080-618-4.

2005

 • Aerosoly v parních turbínách? – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., In: Česká aerosolová společnost 2005. Praha: Česká aerosolová společnost, 2005. pp. 37-41. ISBN 80-86186-13-X.
 • Heterogenní kondenzace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. pp. 55-60. ISBN 80-7043-360-4.

2004

 • Vliv složení uhlí na účinnost kotle – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., In: Spalování a životní prostředí 2004. 2004. p. 215-219. ISBN 80-248-0659-9.
 • Struktura mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 77-82. ISBN 80-7043-276-4.

2003

 • Kenntnis der Dampfnässestruktur - ein Schritt auf dem Weg zur Wirkungsgradsteigerung bei Dampfturbinen – Kolovratník, M. - Petr, V., In: XXXV. Kraftwerkstechnisches Kolloquium. Turbomaschinen in Energieanlagen. Dresden: Institut für Energietechnik der TU Dresden, 2003. pp. V40--.
 • Diagnostics of Wet Steam in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Praha: Local Conference Organising Committee, 2003. pp. 687-698.

2002

 • Ověření fotometrické metody pro výzkum vlastností mokré vodní páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., - Hanzal, V., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 93-96. ISBN 80-85918-77-3.
 • Určení velikosti a počtu heterogenních jader přítomných ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. p. 53-56. ISBN 80-85918-77-3.

2001

 • Design of the Test Chamber for the Measuring of the Steam Heterogeneous Impurities – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 695. ISBN 80-01-02335-4.
 • Vliv rychlosti expanse na nukleaci páry – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2001. pp. 21-24.
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Padova: Servici Grafici Editoriali, 2001. pp. 783-792. ISBN 88-86281-57-9.

2000

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Steam, Water, and Hydrothermal Systems: Physics and Chemistry Meeting the Needs of IndustryProceedings of the 13th International Conference on the Properties of Water and Steam. Ottawa: National Research Council of Canada, 2000. pp. 926-933. ISBN 0-660-17778-1.
 • Diagnostika kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M., In: Diagnostika a aktivní řízení 2000. Brno: VUT v Brně, 2000. pp. 27-28. ISBN 80-214-1665-3.
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Processes in Steam and Material Protection in Power Plants. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 35-41. ISBN 80-85918-56-0.

1999

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Steam, Water and Hydrotermal Systems Physics and Chemistry. Vancouver: University of British Columbia, 1999. pp. 15-25.
 • Optické systémy pro měření rozměrů kapek a vlhké páry v průtočné části parních turbín – Kolovratník, M., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. E15-E16. ISBN 80-214-1341-7.
 • Modelling of the Droplet Size Distribution in LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery: Fluid Dynamics and Thermodynamics. London: Professional Engineering Publishing, 1999. pp. 771-782. ISBN 1-86058-196-X.
 • Charakter nukleace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 38-41.

1998

 • Modelování vzniku kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1998. pp. 15-18.
 • Droplet Nucleation in Expanding Steam with Chemical Impurities – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 553-554.
 • Kondenzace vodní páry a vliv chemie oběhové vody – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Chemie energetických oběhů 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998, pp. 193-196.

1997

 • Příspěvek k problematice proudění mokré vodní páry v NT dílech parních turbín – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 21-26.
 • Contribution to the Wet Steam Flow Problems in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics. Antwerp: Technologisch Institut, 1997, pp. 65-72. ISBN 90-5204-032-X.

1995

 • Measurement of Liquid Phase in 200 MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Short Course 3: Matastable Behaviour of fluids and Critical Phenomena. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 71-82.
 • Laboratory and Field Measurements of Deoplet Nucleation in Expanding Steam – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Properties of Water and Steam. New York: Begell House, Inc, 1995, pp. 1-36.

1994

 • Development and Design of Extinction Probes for the Wet Steam Diagnostics – Petr, V. - Kolovratník, M., In: Preceedings of the 10th Conference on Steam and Gas Turbines. Plzeň: ŠKODA Turbines, 1994, pp. 213-218.
 • Příspěvek k problematice heterogenní kondenzace vodní páry – Kolovratník, M., In: O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1994, pp. 25-26.
 • Test Equipment for Measuring Energy Losses in Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 169-170.

1993

 • Measurement of Energy Losses in a Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 39-40.

Patents, utility designs, industrial designs

2014

 • Způsob odběru vzorku a ředěnívzorků plynů a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Czechia. Patent CZ 304783. 2014-09-03.

2013

 • Způsob odběru a ředění vzorků plynu a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Czechia. Patent Application., 2013

Prototype, samples

2021

 • Optická sonda pro měření vlhkosti páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Jun, G. - Petr, V., - Stříž, P., [Functional Sample] 2021.

2020

 • Optická sonda pro hrubou disperzi – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Stříž, P. - Nedoma, M., - Petr, V., [Functional Sample] 2020.

2015

 • Integrované měřicí zařízení pro měření ve spalovací komoře – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Functional Sample] 2015.

2013

 • Kalibrační trať pro testování optických sond – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Photogrammetry probe for the mesurement secondary droplets in the steam turbine – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Cai, X., [Functional Sample] 2012.
 • Experimentální zubové napájecí čerpadlo pro ORC – Maščuch, J. - Kolovratník, M., [Functional Sample] 2012.
 • Lamelový expanzní stroj s plovoucím uložením ložisek – Maščuch, J. - Kolovratník, M., [Functional Sample] 2012.
 • Zdroj tepla pro výzkum nízkoteplotních tepelných oběhů – Maščuch, J. - Kolovratník, M., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Systém pro čištění odběrových tras analyzátorů spalin z kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Nechlazená odběrová sonda pro odběry spalin z ohnišť práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Odběrová sonda pro odběry uhelného prášku z palivových tras – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Nechlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Chlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.

2008

 • Pyrometrická sonda pro měření lokálních teplot spalin v ohništích kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B., - Bartoš, O., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Extinkční sonda se spektrálním analyzátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2007.
 • Universální měřicí systém s miniaturizovanou hlavicí extinkční sondy – Kolovratník, M., [Functional Sample] 2007.
 • Kombinovaná extinkční a nábojová sonda – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2007.

2005

 • Fotometrická sonda s rotačním monochromátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., [Functional Sample] 2005.

Software

2021

 • WetLossCal – Kolovratník, M. - Jun, G., - Hoznedl, M., [Software] 2021.

2014

 • Knihovna modelů komponent TČ – Sedlář, J. - Petrák, J. - Kolovratník, M. - McGahan, P., - Schoellen, Ch., [Software] 2014.

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., [Software] 2013.
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., [Software] 2013.

2011

 • Program extrapolace pyrometrických měření neuronovými sítěmi – Bukovský, I. - Křehlík, K. - Kolovratník, M., - Bíla, J., [Software] 2011.
 • Rekurentní neuronová síť s modulem zpracování dat a s kvadratickým a kubickým neuronem – Bukovský, I. - Křehlík, K., - Kolovratník, M., [Software] 2011.

Report

2022

 • Studie parního tunelu pro výzkum vodních filmů – Kolovratník, M. - Jun, G., - Hoznedl, M., [Research Report] 2022. Report no. Z 614.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2016. Report no. Z - 597/2016.
 • Vliv páry z hřídelové ucpávky na aerodynamické parametry 2- stupňové turbíny – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., [Research Report] Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. Report no. Z599/2016.
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Stříž, P., - Bartoš, O., [Research Report] Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. Report no. Z-596/16.

2015

 • Účinnost turbínových stupňů s vyrovnávacími štěrbinami – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z594-2015.
 • Preliminary Technical Analysis Ninh Binh Thermal Power Plant – Koloušek, V. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Pk 415 001‐R.
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z–591/2015.
 • Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel – Kolovratník, M. - Petrák, J. - Sedlář, J., - Petrák, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z-593/2015.
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z-592/2015.
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., [Research Report] 2015.

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-587/2014.
 • Tvarové modifikace vyrovnávacích štěrbin u bubnového rotoru – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-590/2014.
 • Měření kapalné fáze mokré páry v modernizované turbíně 1078 MW ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-586/2014.
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Zařízení pro ekologickou likvidaci pachových emisí – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Pilař, L., [Research Report] 2014.
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., [Research Report] 2014.

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - PP 1/2013.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - MČB 1/2013.
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - TČB 1/2013.

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. Z-540/2012.
 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - HEX 1-7/2012.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - MČB 1/2012.

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2002. Report no. Z 544/2002.
 • Příspěvek k optimalizaci průtočné části NT dílu parních turbín ŠKODA - I. část – Petr, V. - Šťastný, M. - Šafařík, P. - Kozel, K., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. Z - 541/2002.

2001

 • Zkušební provoz expanzní komory pro měření heterogenních příměsí ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2001. Report no. Z-1316/01.
 • Měření vlhkosti páry v oblasti koncového stupně turbíny 210 MW při nenávrhových režimech – Kolovratník, M. - Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. Z-537/2000.

2000

 • Droplet Size Measurement in a 200MW and 210MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. Z-533/2000.

1999

 • Návrh fotometrické sondy s křemíkovou optikou – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1999. Report no. Z-531/99.
 • Použití plynové turbíny s CO2 v energetice – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1999. Report no. Z 530/99.

1998

 • Měření velikosti primárních kapek a vlhkosti v turbině 200 MW. Konstrukční návrh nové fotometrické sondy – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 1998. Report no. Z-524/97.

1997

 • Měření kapalné fáze v turbíně 200 MW – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1995

 • Zpráva o provedených měřeních na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1995.
 • Průbežná zpráva o měření na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1995.

Qualification report

2023

 • PERSPEKTIVY SYSTÉMŮ STŘEDNĚDOBÉ AKUMULACE ELEKTŘINY V SOUVISLOSTI S CARNOTOVÝMI BATERIEMI – Bašta, A. - Novotný, V., - Kolovratník, M. opon., 2023. Master Thesis.

Books, textbooks

2005

 • Vznik a vývoj kapalné fáze v parních turbínách – Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03225-6.

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02092-4.

1995

 • Průmyslová energetika – Janeba, B. - Hrdlička, F., - Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01259-X.

Book chapters

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., In: Green Energy and Technology. Springer International Publishing AG, 2018. p. 99-111. vol. F6. ISSN 1865-3529. ISBN 978-3-319-89844-5.

2004

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., In: Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures. San Diego: Elsevier, 2004. p. 1671-1708. ISBN 0-12-544461-3.

Proceedings

2016

 • Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., ČVUT, Fakulta strojní, 2016-09-12/2016-09-14. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., ČVUT, Fakulta strojní, 2016-09-12/2016-09-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05997-5.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2016

 • Wet Steam Conference Prague – Bartoš, O. org. - Kolovratník, M. org., [Conference Hosting] 2016.

Other unsorted

2023

 • A flue gas moisture separation for the CCS systems using membrane condensation – Kolovratník, M. - Petr, V., - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2023, ISSN 2101-6275.