[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

František Hrdlička

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

frantisek.hrdlicka (at) fs.cvut.cz

Member of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering
Secretary of Centre Council / University Centre of Energy Efficient Buildings

(22 435) 2535

room: B1-517, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TK03010131  
  Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje – Hrdlička, F. (2020-2023)
 • TH02030412  
  Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu – Hrdlička, F. (2017-2019)
 • EF16_019/0000753  
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)
 • TA04020180  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv – Hrdlička, F. (2014-2017)
 • N62909-12-1-1130  
  NAVY – Hrdlička, F. (2012-2013)
 • 1P05LA265  
  Účast v mezinárodním projektu využití fluidních technologií za účelem zlepšení životního prostředí IEA FBC CZ – Hrdlička, F. (2005-2008)
 • MSM6840770035  
  Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky – Hrdlička, F. (2007-2013)
 • MSM6840770009  
  Decentralizovaná výroba a spotřeba energie – Hrdlička, F. (2005)
 • 1P05ME801  
  Technologie spalování s nízkými emisemi škodlivin – Hrdlička, F. (2005)
 • SM/320/14/03  
  Emise ze spalování biopaliv – Hrdlička, F. (2003-2005)
 • ENK5-CT-2002-00697  
  Spojení práškového elektrárenského kotle se spalovnou na komunální odpady – Hrdlička, F. (2003-2005)
 • QF3153  
  Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv – Hrdlička, F. (2003-2006)
 • GA101/01/0955  
  Vývoj filtru se sesuvnou vrstvou pro čištění spalin energetických zařízení a spaloven – Hrdlička, F. (2001-2003)

Journal papers

2023

 • Speed of reaching the full potential heat capacity of a basalt product: Mathematical model based on experimental results – Pilař, L. - Hrdlička, F., - Rindt, K., Journal of Energy Storage. 2023, 2023(64 (2023) 107026), 1-6. ISSN 2352-152X.

2022

 • Applicability of secondary denitrification measures on a fluidized bed boiler – Jeníková, J. - Michaliková, K. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M., - Skopec, P., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 341-351. ISSN 1210-2709.

2021

 • Preliminary prospects of a Carnot-battery based on a supercritical CO2 Brayton cycle – Rindt, K. - Hrdlička, F., - Novotný, V., Acta Polytechnica. 2021, 61(5), 644-660. ISSN 1805-2363.

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., WASTE FORUM. 2018, 2018(1), 26-34. ISSN 1804-0195.

2016

 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., Fuel. 2016, 165 68-74. ISSN 0016-2361.

2011

 • Vývoj jaderné energetiky a havárie v japonské elektrárně Fukušima I – Hrdlička, F., Stavebnictví. 2011, 5(5), 22-24. ISSN 1802-2030.

2010

 • Potřeba odborníků v energetice a Fakulta strojní ČVUT – Hrdlička, F., Automa. 2010, 16(10), 8-11. ISSN 1210-9592.
 • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., Journal of Slovak University Technology in Bratislava. 2010, 3(3), 18-22. ISSN 1337-9089.

2009

 • Středotlaký fluidní parní kotel s vroucí vrstvou pro malé výkony – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 3T. Teplo, technika, teplárenství. 2009, 19(4), 11-13. ISSN 1210-6003.

2008

 • Cooling Tower or Stack? – Hrdlička, F. - Ježek, B., - Davidovič, I., CICIND Report. 2008, 24(2), 55-61. ISSN 1013-0489.

2007

 • Energetika-hybný motor rozvoje společnosti – Hrdlička, F., Stavebnictví. 2007, 1(4), 19-24. ISSN 1802-2030.

2006

 • Spalování biomasy - obnovitelné zdroje energie – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., Vytápění, větrání, instalace. 2006, 15(4), 169-175. ISSN 1210-1389.
 • Energetické zdroje v průmyslovém podniku – Hrdlička, F. - Andrejčák, Imrich, Výrobné inžinierstvo. 2006, 5(1), 70-74. ISSN 1335-7972.

2004

 • Biomasa - zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., Česká energetika. 2004, 4(1), 70-74. ISSN 1213-4171.
 • New Methodology for Design of Moving Bed Filters – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Kubelka, O., - Härtel, P., WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2004, 2004(78), 57-65. ISSN 1743-3541.
 • Emise z kotelen a ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Hrdlička, F., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(2), 2-12. ISSN 1210-1389.

2003

 • Spalování biomasy v krbových kamnech - účinnost a emise – Machníková, E. - Koutský, M. - Hrdlička, F., - Vošta, J., Chemické listy. 2003, 97(3), 171-178. ISSN 0009-2770.
 • Biomasa a dioxiny (PCDD, PCDF) – Hrdlička, F. - Vošta, J., Energetika. 2003, 53(10), 336-338. ISSN 0375-8842.
 • Výuka energetiky na Strojní fakultě ČVUT a její praktické uplatnění – Hrdlička, F., Energetika. 2003, 53(9), 310-311. ISSN 0375-8842.

2002

 • Využití tepla z technických zemědělských plodin s vysokým obsahem vody – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., Zpravodaj asociace energetických auditorů. 2002,(3), 6-13.
 • Spalování zplyňování a pyrolýza biomasy – Hrdlička, F., Topenářství, instalace. 2002, 36(188), 52-54. ISSN 1211-0906.
 • Filtry se sesuvnou vrstvou pro čištění horkých spalin – Šmíd, J. - Hrdlička, F., Energetika. 2002, 52(5), 136-139. ISSN 0375-8842.
 • Dynamic Visualisation of the Combustion Processes in Boilers – Gayer, M. - Hrdlička, F., - Slavík, P., Journal of WSCG. 2002, 10(3), 25-32. ISSN 1213-6972.

2001

 • Emise a imise z fosilních paliv a z biomasy, produkce CO2 – Hrdlička, F., Topenářství, instalace. 2001, 35(4), 32-35. ISSN 1211-0906.
 • Simulation and Visulation of Processes in Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Slavík, P. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., ERCIM News. 2001, 12(1), 38-39. ISSN 0926-4981.
 • Simulation and Visualization of Processes in Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Slavík, P. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., ERCIM News. 2001, 12(44), 38-39. ISSN 0926-4981.

2000

 • Inovace techniky měření emisí znečišťujících látek – Hrdlička, F., Energetika. 2000, 50(5), 175-176. ISSN 0375-8842.
 • Parní kotele s atmosférickou cirkulující fluidní vrstvou – Hrdlička, F., Energetika. 2000, 50(10), 322-325. ISSN 0375-8842.

1999

 • Fluidní kotel 2 MW v Roztokách u Křivoklátu – Hrdlička, F., Energetika. 1999, 49(7-8), 251. ISSN 0375-8842.

1998

 • Modelling of the Environmental Impact of Main Airborne Pollutants Producers – Hrdlička, F. - Slavík, P., ERCIM News. 1998, 9(34), 20. ISSN 0926-4981.
 • Modelling of the Environmental Impact of Main Airborne Pollutants Producers – Hrdlička, F. - Slavík, P., ERCIM News. 1998, 9(34), 20. ISSN 0926-4981.
 • Optimalizace malých fluidních kotlů – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Beránek, J., Energie. 1998, 3(3), 123-127. ISSN 1211-9822.
 • Optimalizace malých fluidních kotlů – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Beránek, J., Energie. 1998, 3(2), 126-130. ISSN 1211-9822.

1997

 • Stacionární fluidní ohniště - řešení pro střední energetické zdroje – Hrdlička, F. - Janeba, B., Energie. 1997, 68-70.

1996

 • Control Regions for Heat Recovery in an Industrial Building with Several Hot Refuse Flows – Bojić, M. - Lukić, N., - Hrdlička, F., Energy. 1996, 21(12), 1227-1231. ISSN 0360-5442.
 • Control Regions for Heat Recovery in an Industrial Bullding with Several Hot Refuse Flow – Bojič, M. - Lukič, N., - Hrdlička, F., Energy. 1996, 1227-1231. ISSN 0360-5442.
 • Fluidní kotle – Hrdlička, F. - Janeba, B., Energie. 1996, 50-57.

1993

 • Pulzační spalování plynu – Hrdlička, F. - Lucemburk, J., Plyn. 1993, 82-85. ISSN 0032-1761.
 • Hořák na principu pulzačního spalování plynu – Hrdlička, F., Topenářství. 1993, 22. ISSN 1210-5937.

Proceeding papers

2022

 • Speed Of Reaching The Full Potential Heat Capacity Of A Basalt Product: Experimental Results – Rindt, K. - Pilař, L., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the International Renewable Energy Storage Conference 2021 (IRES 2021). Dordrecht: Atlantis Press International B.V., 2022. p. 136-142. vol. 8. ISSN 2589-4943. ISBN 978-94-6239-546-6.

2018

 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 112-118. ISBN 978-80-214-5584-9.

2016

 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. KOVT Innovations, 2016. pp. 18. ISBN 978-80-972236-3-2.

2015

 • Trough Air Distributor for a Bubbling Fluidized Bed Boiler with Isobaric Nozzles – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion. Turku: Abo Akademi University, 2015. pp. 109-114. ISBN 978-952-12-3222-0.

2014

 • Industrial Chimneys vs Cooling Towers – Ježek, B. - Hrdlička, F. - Bartoš, O. - Vlček, Z., - Harte, R., In: ICCT 2014 International Conference on Industrial Chimneys & Cooling Towers. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2014. pp. 227-236. ISBN 978-3-925795-97-8.
 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production 2014. Palo Alto: Electric Research Power Institute, 2014. pp. 77-86.

2013

 • Influence of flue gas recirculation on performance of a small-scale biomass boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., In: The 24th International Symposium on Transport Phenomena. Tokyo: Tokyo University of Science and Technology, 2013. pp. 534-538.
 • Využití dimenzionální analýzy pro predikci NOX ve fluidních kotlích – Štefanica, J. - Hrdlička, F., - Petr, V., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 79-83. ISBN 978-80-214-4775-2.
 • Energetics and Environmental Optimization of the Biomass Using – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2012

 • Future Energy Sources for the Army – Hrdlička, F., In: Proceedings of the International Conference on Military Technologies and Special Technologies 2012. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2012. pp. 191-197. ISBN 978-80-8075-525-6.
 • Experimental investigation of waste combustion in a BFBC – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Hrdlička, F., - Vlček, Z., In: 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion - Proceedings. Napoli: Enzo Albano Editore, 2012. pp. 152-159. ISBN 978-88-89677-83-4.

2010

 • Zvolenská teplárenská včera, dnes, zajtra – Jankovský, J. - Hrdlička, F. - Andrejčák, I., - Kokavec, M., In: Využitie technológií neurónových sietí pre diagnostiku a spoľahlivosť technických systémov zariadení tepelnej techniky. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. pp. 23-32. ISBN 978-80-228-2184-1.
 • Field Test of Waste Wood Combustion Using Two Different Bed Materials – Hrdlička, J. - Obšil, M., - Hrdlička, F., In: Proceedings of The 16th SCEJ Symposium on Fluidization and Particle Processing. Tokyo: The Society of Chemical Engineers, Japan, 2010. pp. 40-43.
 • Experimental investigation of coal powder ignition temperature and effective activation energy – Hrdlička, F. - Heppnerová, V., - Hrdlička, J., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment. Palo Alto: Electric Research Power Institute, 2010.

2009

 • Development of New Fields of Studies at Masaryk Institute of Advanced Studies – Andres, P. - Hrdlička, F., In: 38th IGIP Symposium - Q2 of E2. Wien: IGIP, 2009, pp. 1-3. ISBN 978-3-85295-035-8.
 • Development of New Fields of Studies at Masaryk Institute of Advanced Studies – Andres, P. - Hrdlička, F., In: 38th IGIP Symposium - Q2 of E2. Wien: IGIP, 2009, pp. 132-133. ISBN 978-3-85295-035-8.
 • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Sborník konference Ochrana ovzduší ve státní správě V - teorie a praxe. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2009. pp. 115-121. ISBN 978-80-86832-46-3.

2008

 • Biomass in the Czech republic – Hrdlička, F., In: Proceedings of the first annual Euro-CASE Conference. London: The Royal Academy of Engineering, 2008. pp. 48-49. ISBN 1-903496-45-4.

2007

 • Vlastnosti biopaliv pro energetické účely – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., In: Zborník 7. medzinárodnej konferencie Racionálna výroba, prenos a spotreba energie. Košice: Dom techniky s.r.o., 2007.
 • Combustion of alternative biofuels in a low-power boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Funda, Z. - Hejdová, J., - Verner, R., In: 15th European Biomass Conference & Exhibition. Florencie: ETA - Florence, 2007. ISBN 3-936338-21-3.
 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., In: Power of Coal. Gaithersburg: Coal Technology Association, 2007. pp. 125-132. ISBN 0-932066-32-1.
 • Malé a střední zdroje na tuhá paliva – Hrdlička, F., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 97. ISBN 978-80-02-01926-8.

2006

 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Verner, R., - Hejdová, J., In: Sborník přednášek mezinárodní konference Chemie energetických oběhů 6. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. pp. 70-77. ISBN 80-7080-618-4.
 • What Makes a Good Engineering Teacher? – Dobrovská, D. - Hrdlička, F., In: Proceedings - Engineering Education - The Priority for Global Development. Tallinn: Tallinn Technical University, 2006. p. 561-565. ISBN 9985-59-646-5.
 • Simulation of Coupling of Waste Incinerator with Coal Fired Boiler – Dlouhý, T. - Šťastný, M., - Hrdlička, F., In: Technika Ochrany Prostredia TOP 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. pp. 105-112. ISBN 80-227-2436-X.
 • Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v průmyslových kotlích na uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., In: Technika Ochrany Prostredia TOP 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. p. 99-104. ISBN 80-227-2436-X.
 • Combustion of Grain Pellets - Research Results – Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Verner, R., - Hejdová, J., In: Proceedings of European Pellets Forum 2006. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2006. p. 21-25.

2005

 • Model spojení spalovny komunálního odpadu s uhelným kotlem – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Šťasný, M., In: Energetika a životní prostředí. Ostrava: VŠB, 2005. p. 128-133. ISBN 80-248-0909-5.
 • Combustion of Biomass Pellets – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Polášek, P., In: Proceeding of European Pellets Conference 2005. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2005.
 • Possible Use of Energetic Plants in Small Scale Combustion – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Verner, R., In: Proceedings of Nordic Bioenergy Conference 2005. Oslo: Norwegian Bioenergy Association, 2005.

2004

 • Spoluspalování biomasy a uhlí v práškovém kotli – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Energie z biomasy II. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2004. pp. 56-61. ISBN 80-248-0638-X.
 • Combustion of Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Proceedings of European Pellets Conference 2004. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2004. pp. 339.

2003

 • Regenerace tepla ze sušení biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 16-22. ISBN 80-214-2317-X.
 • Koncepce energetického zdroje – Hrdlička, F., In: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky 2003. Prešov: TU v Košiciach, FVT Prešov, 2003. p. -. ISBN 80-8073-059-8.
 • Problems of Visualization of Technological Processes – Slavík, P. - Gayer, M. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., In: Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference. Norfolk, VA: Omnipress, 2003, pp. 746-754. ISBN 0-7803-8132-7.
 • Interactive Educational System for Coal Combustion Modeling in Power Plant Boilers – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., In: EUROCON 2003 - Computer As a Tool - Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, pp. 220-224. ISBN 0-7803-7763-X.
 • Real-time Simulation and Visualization using Pre-Calculated Fluid Simulator States – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., In: Seventh International Conference on Information Visualization. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, pp. 440-445. ISSN 1093-9547. ISBN 0-7695-1988-1.

2002

 • Process Instrumentation Modular Models of Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., In: Preprints of the 15th IFAC World Congress. Versailles: Elsevier Science, 2002. p. -. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-74-6.
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Preprints of the 15th IFAC World Congress. Versailles: Elsevier Science, 2002. p. -. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-74-6.
 • Dynamic Visualisation of the Combustion Processes in Boilers – Gayer, M. - Hrdlička, F., - Slavík, P., In: Journal of WSCG'2002. Plzeň: Západočeská universita, 2002, pp. 25-32. ISSN 1213-6980.
 • Special Problems of Visualization in a Specific Environment – Slavík, P. - Míkovec, Z., - Hrdlička, F., In: East-West-Vision 2002. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2002, pp. 269-270. ISBN 3-85403-163-7.
 • Interactive System for Pulverized Coal Combustion Visualization with Fluid Simulator – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the 2nd IASTED International Conference: Visualization, Imaging, and Image Processing. Anaheim: Acta Press, 2002, pp. 288-293. ISSN 1482-7921. ISBN 0-88986-354-3.
 • Development of Visual Learning Tools for Mechanical Engineering Education – Slavík, P. - Hrdlička, F., In: Visual Learning in Science and Engineering. New York: ACM, 2002, pp. 16-17.
 • Virtuální elektrárna – Žikovský, P. - Hrdlička, F., - Slavík, P., In: Technologie pro e-vzdělávání. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2002, pp. 111-114. ISBN 80-01-02538-1.
 • Reducing the Minimum Load and NOx Emissions of Lignite Fired Boiler by Aplying New Stable Flame Concept – Hrdlička, F., In: The Proceedings of the 27th International Technical Conference on Coal Utilization & Fuel Systems. Gaithersburg: Coal Technology Association, 2002. p. 955-964. ISBN 0-932066-27-3.
 • Computational Model for Efficient Filter Design – Hrdlička, F. - Kubelka, O., - Slavík, P., In: The Proceedings of the 27th International Technical Conference on Coal Utilization & Fuel Systems. Gaithersburg: Coal Technology Association, 2002, pp. 539-548. ISBN 0-932066-27-3.

2001

 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 5th IASTED International Conference Power and Energy Systems PES'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 207-212. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-317-2.
 • Simulation of Adsorption Processes in Gas Cleanup Filters – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., In: Air Pollution IX. Boston: WIT Press, 2001, pp. 385-394. ISSN 1369-5886. ISBN 1-85312-877-5.
 • Perspektivy spalování uhlí v topenářských kotelnách – Hrdlička, F., In: 16. Konference o vytápění - II. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001. pp. 238-245. ISBN 80-02-01404-9.

2000

 • Dry Additive Method of Desulfurization – Hrdlička, F., In: Workshop on Ambient Temperature Fine Sulfur-Removal New Technology. Hubei: Hubei Research, 2000. pp. 234-237.
 • Možnosti využití biomasy pro zplyňování v ČR – Hrdlička, F., In: Biomasa zdroj obnovitelné energie v krajině. Praha: Výzkumný ústav Silva taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2000. pp. 79-83. ISBN 80-85116-23-5.
 • Simulation Model of the Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., In: Air Pollution VIII. Boston: WIT Press, 2000. pp. 573-582. ISBN 1-85312-822-8.
 • Simulation of the Impact of Large Pollution Sources on the Environment – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: The 25th International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems. Rockville: CTA, 2000. pp. 527-538. ISBN 0-932066-25-1.
 • Simulation Model of the Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., In: AIR Pollution VII. Southampton: WIT Press, 2000. pp. 573-582. ISBN 1-85312-822-8.
 • Simulation of the Impact of Large Pollution Sources on the Environment – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: The Proceedings of the 25th International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems. Washington, DC: Coal & Slurry Technology Association, 2000. pp. 527-537. ISBN 0-932066-25-1.

1999

 • Scientific Visualization as a Tool for Power Engineering Education – Slavík, P. - Hrdlička, F., In: GVE'99. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1999, pp. 165-170.
 • Dynamické modely dopravy uhlí ve spalinových suškách – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: Transfer '99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 11-12. ISBN 80-214-1341-7.
 • Dynamic Models of the Lignite Transport in Dryer of Power Plant Boiler – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: Proceedings of the 24th International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems. Washington, DC: CSTA, 1999. pp. 107-117. ISBN 0-932066-24-0.
 • Scientific Visualization as a Tool for Power Engineering Education – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: GVE '99. Coimbra: Eurographics Workshop, 1999, pp. 165-170.
 • Koncepce energetického zdroje v průmyslovém podniku – Hrdlička, F. - Janeba, B., In: Energetické a ekologické aspekty provozu průmyslových energetických zařízení. Praha: Gradient, 1999. pp. 27-35. ISBN 80-902714-0-5.
 • Dynamické modely dopravy ve spalinových suškách – Hrdlička, F. - Slavík, P., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. E11-E12. ISBN 80-214-1341-7.
 • Spalování řepných řízků – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. E7-E8. ISBN 80-214-1341-7.

1998

 • Burning of Beet Pulp – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 669-670.
 • Možnosti využití biomasy pro zplynování v ČR – Hrdlička, F. - Černík, V., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: ČENES - Česká energetická společnost, 1998. pp. 77-85.
 • Replacement of Grate Boiler Units of Small Power with Bubbling Bed Technology – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Hejzlar, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 557-558.

1997

 • Replacement of Grate Boiler Units of Small Power with Bubbling Bed Boiler Technology in Eastern and Central Europe – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Hejzlar, P., - Valha, J., In: The Proceedings of the 22nd International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems. Washington, DC: Coal & Slurry Technology Association, 1997, pp. 25-36. ISBN 0-932066-22-4.
 • The Control System for Small Fluidized - Bed Boilers – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Janeček, B. - Cyrus, J., - Hejzlar, P., In: Third Workshop on Electronic Control and Measuring Systems. Toulouse: Université Paul Sabatier, 1997, pp. 35-40.
 • Záměna roštových kotlů malého výkonu stacionárními fluidními kotli s bublinkující vrstvou – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Hejzlar, P., - Valha, J., In: Dny plamene 97. Spalování a životní prostředí. Brno: Český komitét pro výzkum plamene, 1997, pp. 86-98.

1996

 • Visualization of the Dispersion of Airborne Effluents – Slavík, P. - Hrdlička, F. - Pavlis, T., - Vlček, P., In: 7th Eurographics Workshop on Visualization in Scientific Computing. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 1996, pp. 153-169.
 • Visualization of the Dispersion of Airborne Effluents – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Pavlis, T., - Vlček, P., In: 7th Eurografic Workshop on Visualization in Scientific Computing. Prague: Czech ACM Chapter, 1996, pp. 153-169.

1995

 • Elekřina z dřevních odpadů – Hrdlička, F., In: Obnovitelné zdroje energie Brno 95. Brno: VUT v Brně, 1995, pp. 195-202.
 • Možnosti rekonstrukce kotlů nižších výkonů na fluidní spalování – Hrdlička, F., In: 25. seminář průmyslové energetiky. Pardubice: Energetický institut, 1995, pp. 67-77.
 • Electricity from the Wood Waste – Hrdlička, F., In: Power Engineering. Maribor: University of Maribor, 1995, pp. 65-72.

1994

 • Trend vývoje sestav TE zařízení s ohledem na ekologii a vliv na provozní podmínky komínů – Hrdlička, F., In: Komíny pro vlhké spaliny. Praha: Teplotechna - OMEGA, 1994, pp. 41-46.
 • Ekonomické a ekologické důsledky výroby tepla – Hrdlička, F. - Karták, J., In: 24. seminář průmyslové energetiky. Pardubice: Dům techniky, 1994, pp. 149-171.

1993

 • Fluidní kotle malého výkonu – Hrdlička, F., In: 23. pracovní seminář průmyslové energetiky. Pardubice: Dům techniky, 1993, pp. 65-73.
 • Pulverized Coal Firing Systems Low-NOx and Volume of Organic Compounds – Hrdlička, F. - Heppnerová, V., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 137-138.

????

 • Bimasa a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) – Hrdlička, F., In: neuvedeno. p. 9-15., ????

Patents, utility designs, industrial designs

2018

 • Kompozit na bázi odpadních termoplastů – Novák, J. - Kohoutková, A. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Koiš, J. - Kresa, J., - Čermák, J., Czechia. Utility Model CZ 32130. 2018-10-02.
 • Extruzní zařízení pro výrobu kompozitu na bázi vysoce plněných odpadních termoplastů – Novák, J. - Kohoutková, A. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Kresa, J. - Koiš, J., - Čermák, J., Czechia. Utility Model CZ 32015. 2018-08-28.
 • Vsázková přípravna sypkých směsí s kontaktní sušárnou a dvourotorovým temperovaným homogenizérem – Kohoutková, A. - Novák, J. - Hrdlička, F. - Skopec, P. - John, J. - Čermák, J. - Koiš, J., - Kresa, J., Czechia. Utility Model CZ 32285. 2018-11-06.

2017

 • Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. - Sova, J., Czechia. Utility Model CZ 30338. 2017-02-07.

2015

 • Distributor vzduchu pro fluidní ohniště – Hrdlička, F. - Obšil, M. - Dufek, A., - Hrdlička, J., Czechia. Patent CZ 305435. 2015-08-05.

2003

 • Fluidní cirkulační kotel – Mikoda, J. - Hrdlička, F., Czechia. Utility Model CZ 13483. 2003-07-07.
 • Vícepalivový automaticky řízený kotel – Hrdlička, F. - Janata, V. - Milec, K., - Holub, V., Czechia. Utility Model CZ 13398. 2003-06-24.

????

 • Vícepalivový automaticky řízený kotel – Hrdlička, F. - Janata, V. - Milec, K., - Holub, V., Czechia. Utility Model Application CZ 13398., ????

Prototype, samples

2017

 • Prototyp kotle na rostlinnou biomasu – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Prototype] 2017.

2016

 • Optimalizovaný tepelný výměník – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Optimalizovaná spalovací komora – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Chlazený rošt kotle – Sova, J. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Doubrava, K., - Skopec, P., [Functional Sample] 2014.

2007

 • Kompaktní horkovodní kotel pro stupňové spalování biopaliv na bázi rostlinných odpadů – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Jirouš, F., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2007.

Software

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., [Software] 2013.

Report

2018

 • Přestavba kotle K8 Veolia Kolín za účelem spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2018. Report no. 8301821.
 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., [Technical Report] 2018.

2017

 • Posouzení možnosti změny paliva fluidního kotle společnosti Ško-energo, s.r.o. na spalování 100% biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2017. Report no. 8301715.
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017. Report no. 06/VaV-ZP/2017.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.
 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] Teplárna Otrokovice a.s., 2016.

2015

 • Počítačové modely parních kotlů - model kotle EMĚ II – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2015. Report no. 8301557.
 • Posouzeni vlivu rozdílu v parametrech paliva na plnění garancí projektu "Snížení emisí NOx na EMĚ I" – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.
 • Posouzení vlivu zvýšeného podílu spoluspalování biomasy na fluidní kotle společnosti ŠKO-ENERGO – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2015. Report no. 8301535.
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., [Research Report] 2015. Report no. 8301516.

2014

 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Technologie provozu haly H – Zkušební pece – II – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 1 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2014.

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - PP 1/2013.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - MČB 1/2013.
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - TČB 1/2013.
 • Posouzení aplikovatelnosti primárních opatření ke snížení NOx u kotlů EOP při spalování uhlí MIBRAG – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - EOP 1/2013.

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - HEX 1-7/2012.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - MČB 1/2012.

2005

 • Emise ze spalování biomasy – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2005. Report no. U12107/01/05.

2003

 • Hořák pro dospalování těžkých frakcí po zpracování ropy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. Z 547/2003.

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2002. Report no. Z 544/2002.
 • Simulační model filtru se sesuvnou vrstvou – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Dlouhý, T. - Ciahotný, K., - Kubelka, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 101/99/0647.

2001

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 2001. Report no. Z-539/2001.

2000

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2000. Report no. Z 536/2000.

1998

 • Odborné stanovisko k vlivu primárních opatření ke snížení enisí NOx na vlastnosti strusky – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Janeba, B., [Technical Report] 1998. Report no. Z 527/98.

1997

 • Využití žárotechnických materiálů z hlediska předpokládaného vývoje České republiky – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1996

 • A Pilot Plant Krásná Hora Third Set of Measurements – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1996.
 • Optimization of Low Power FBB with Bubling Bed – Janeba, B. - Hrdlička, F. - Hejzlar, P., - Matoušů, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Roštové kotle – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1994

 • Možnosti ekologizace teplárny České Budějovice – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Czech Coal-Heated Power Plants and the Act on the Air Protection against Polluting Agents – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Problematika zplynování fytomasy hnědého uhlí a vytříděného komunálního odpadu – Hrdlička, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Books, textbooks

2003

 • Biomasa - zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02830-5.

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02092-4.
 • Stavební ročenka 2000 – Hrdlička, F. ed. - Blaha, M. ed. - Hampl, M. ed. - Krýsová, Z. ed. - Kulhavý, F. ed. - Kuneš, P. ed. - Kvasnička, M. ed. - Matoušek, J. ed. - Sklenár, V. ed. - Šrytr, P. ed. - Tichý, M. ed. - Tomis, V. ed. - Vaníček, I. ed., - Witzany, J. ed., Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 2000. ISBN 80-902697-6-1.

1997

 • Ekologie a ochrana životního prostředí – Drkal, F. - Dvořák, L. - Hrdlička, F. - Hemerka, J. - Hemzal, K. - Kolářová, H., - Nový, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01579-3.

1995

 • Průmyslová energetika – Janeba, B. - Hrdlička, F., - Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01259-X.

Book chapters

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 55-78. ISSN 2522-8374. ISBN 9789811332968.

2001

 • Odsiřování a denitrifikace spalin – Hrdlička, F., In: Topenářská příručka 2. Praha: GAS, 2001. p. 586-599. ISBN 80-86176-83-5.
 • Imise, rozptylové modely – Hrdlička, F., In: Topenářská příručka 2. Praha: GAS, 2001. p. 577-585. ISBN 80-86176-83-5.
 • Fosilní paliva a jejich vlastnosti – Hrdlička, F., In: Topenářská příručka 2. Praha: GAS, 2001. p. 797-831. ISBN 80-86176-83-5.

Proceedings

2021

 • Thermodynamic Properties of Basalt and a Basalt Product for the Use in Energy Storage – Edel, K. ed. - Pilař, L. ed., - Hrdlička, F. ed., Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.

2017

 • TLAK 2017 – Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed., Hradec Králové, 2017-02-14/2017-02-16. Praha: MEDIM, 2017. ISBN 978-80-87140-45-1.

1998

 • Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou – Hrdlička, F. ed., Praha, 1998-10-07. Praha: Masarykova akademie, 1998.

Invited unpublished lecture

2006

 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nadace Konrada Adenauera. 2006-08-28.
 • Pulsation Biofuel Fluidized Combustion in Buoyancy Bed – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., [Invited unpublished scientific lecture] Wien: International Energy Agency - Fluidized Bed Conversion. 2006-05-18.

2005

 • Malé a střední zdroje na pevná paliva – Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Společnost pro techniku a prostředí. 2005-11-08.
 • Possible Risk in a Replacement of Fosil Fuels by Energetic Biomass in Energy Production – Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Toronto: International Energy Agency, FBC section. 2005-05-15.

2003

 • Zhodnocení výsledků spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Řež: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.. 2003-11-12.

2002

 • Co-Firing of Coal and Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT v Praze, FSI: International Energy Agency - Fluidized Bed Conversion. 2002-12-18.

????

 • Biomasa jako zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Nadace Konrada Adenauera., ????