[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Frantisek.Hrdlicka (at) fs.cvut.cz

Collegium Member / Faculty of Mechanical Engineering
Board Member / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member of FME, employee - AS / Czech Technical University in Prague
Chairman of Economic Committee - AS / Czech Technical University in Prague
Member of Economic Committee - AS / Czech Technical University in Prague
Member of Legislative Committee - AS / Czech Technical University in Prague
Chancellor of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering
Special Member of Scientific Council / Czech Technical University in Prague
Member of Council for IS and ICT / Czech Technical University in Prague
Member of Internal Evaluation Board / Czech Technical University in Prague
Secretary of Centre Council / University Centre of Energy Efficient Buildings

(22 435) 2535

room: B1-517, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH02030412  
  Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu – Hrdlička, F. (2017-2019)
 • EF16_019/0000753  
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)
 • TA04020180  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv – Hrdlička, F. (2014-2017)
 • N62909-12-1-1130  
  NAVY – Hrdlička, F. (2012-2013)
 • 1P05LA265  
  Účast v mezinárodním projektu využití fluidních technologií za účelem zlepšení životního prostředí IEA FBC CZ – Hrdlička, F. (2005-2008)
 • MSM6840770035  
  Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky – Hrdlička, F. (2007-2013)
 • MSM6840770009  
  Decentralizovaná výroba a spotřeba energie – Hrdlička, F. (2005)
 • 1P05ME801  
  Technologie spalování s nízkými emisemi škodlivin – Hrdlička, F. (2005)
 • SM/320/14/03  
  Emise ze spalování biopaliv – Hrdlička, F. (2003-2005)
 • ENK5-CT-2002-00697  
  Spojení práškového elektrárenského kotle se spalovnou na komunální odpady – Hrdlička, F. (2003-2005)
 • QF3153  
  Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv – Hrdlička, F. (2003-2006)
 • GA101/01/0955  
  Vývoj filtru se sesuvnou vrstvou pro čištění spalin energetických zařízení a spaloven – Hrdlička, F. (2001-2003)

Článek v periodiku

2018

 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., 2018

2016

 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2016

2011

 • Vývoj jaderné energetiky a havárie v japonské elektrárně Fukušima I – Hrdlička, F., 2011

2010

 • Potřeba odborníků v energetice a Fakulta strojní ČVUT – Hrdlička, F., 2010
 • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., 2010

2009

 • Středotlaký fluidní parní kotel s vroucí vrstvou pro malé výkony – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2009

2008

 • Cooling Tower or Stack? – Hrdlička, F. - Ježek, B., - Davidovič, I., 2008

2007

 • Energetika-hybný motor rozvoje společnosti – Hrdlička, F., 2007

2006

 • Spalování biomasy - obnovitelné zdroje energie – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2006
 • Energetické zdroje v průmyslovém podniku – Hrdlička, F. - Andrejčák, Imrich, 2006

2004

 • Biomasa - zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., 2004
 • New Methodology for Design of Moving Bed Filters – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Kubelka, O., - Härtel, P., 2004
 • Emise z kotelen a ochrana ovzduší – Hemerka, J. - Hrdlička, F., 2004

2003

 • Spalování biomasy v krbových kamnech - účinnost a emise – Machníková, E. - Koutský, M. - Hrdlička, F., - Vošta, J., 2003
 • Biomasa a dioxiny (PCDD, PCDF) – Hrdlička, F. - Vošta, J., 2003
 • Výuka energetiky na Strojní fakultě ČVUT a její praktické uplatnění – Hrdlička, F., 2003

2002

 • Využití tepla z technických zemědělských plodin s vysokým obsahem vody – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2002
 • Spalování zplyňování a pyrolýza biomasy – Hrdlička, F., 2002
 • Filtry se sesuvnou vrstvou pro čištění horkých spalin – Šmíd, J. - Hrdlička, F., 2002
 • Dynamic Visualisation of the Combustion Processes in Boilers – Gayer, M. - Hrdlička, F., - Slavík, P., 2002

2001

 • Emise a imise z fosilních paliv a z biomasy, produkce CO2 – Hrdlička, F., 2001
 • Simulation and Visulation of Processes in Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Slavík, P. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., 2001
 • Simulation and Visualization of Processes in Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Slavík, P. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., 2001

2000

 • Inovace techniky měření emisí znečišťujících látek – Hrdlička, F., 2000
 • Parní kotele s atmosférickou cirkulující fluidní vrstvou – Hrdlička, F., 2000

1999

 • Fluidní kotel 2 MW v Roztokách u Křivoklátu – Hrdlička, F., 1999

1998

 • Modelling of the Environmental Impact of Main Airborne Pollutants Producers – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1998
 • Modelling of the Environmental Impact of Main Airborne Pollutants Producers – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1998
 • Optimalizace malých fluidních kotlů – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Beránek, J., 1998
 • Optimalizace malých fluidních kotlů – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Beránek, J., 1998

1997

 • Stacionární fluidní ohniště - řešení pro střední energetické zdroje – Hrdlička, F. - Janeba, B., 1997

1996

 • Control Regions for Heat Recovery in an Industrial Building with Several Hot Refuse Flows – Bojić, M. - Lukić, N., - Hrdlička, F., 1996
 • Control Regions for Heat Recovery in an Industrial Bullding with Several Hot Refuse Flow – Bojič, M. - Lukič, N., - Hrdlička, F., 1996
 • Fluidní kotle – Hrdlička, F. - Janeba, B., 1996

1993

 • Pulzační spalování plynu – Hrdlička, F. - Lucemburk, J., 1993
 • Hořák na principu pulzačního spalování plynu – Hrdlička, F., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., 2018

2017

 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., 2017

2016

 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2016

2015

 • Trough Air Distributor for a Bubbling Fluidized Bed Boiler with Isobaric Nozzles – Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., 2015

2014

 • Industrial Chimneys vs Cooling Towers – Ježek, B. - Hrdlička, F. - Bartoš, O. - Vlček, Z., - Harte, R., 2014
 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2014

2013

 • Influence of flue gas recirculation on performance of a small-scale biomass boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., 2013
 • Využití dimenzionální analýzy pro predikci NOX ve fluidních kotlích – Štefanica, J. - Hrdlička, F., - Petr, V., 2013
 • Energetics and Environmental Optimization of the Biomass Using – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2013

2012

 • Future Energy Sources for the Army – Hrdlička, F., 2012
 • Experimental investigation of waste combustion in a BFBC – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Hrdlička, F., - Vlček, Z., 2012

2010

 • Zvolenská teplárenská včera, dnes, zajtra – Jankovský, J. - Hrdlička, F. - Andrejčák, I., - Kokavec, M., 2010
 • Field Test of Waste Wood Combustion Using Two Different Bed Materials – Hrdlička, J. - Obšil, M., - Hrdlička, F., 2010
 • Experimental investigation of coal powder ignition temperature and effective activation energy – Hrdlička, F. - Heppnerová, V., - Hrdlička, J., 2010

2009

 • Development of New Fields of Studies at Masaryk Institute of Advanced Studies – Andres, P. - Hrdlička, F., 2009
 • Development of New Fields of Studies at Masaryk Institute of Advanced Studies – Andres, P. - Hrdlička, F., 2009
 • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., 2009

2008

 • Biomass in the Czech republic – Hrdlička, F., 2008

2007

 • Vlastnosti biopaliv pro energetické účely – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2007
 • Combustion of alternative biofuels in a low-power boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Funda, Z. - Hejdová, J., - Verner, R., 2007
 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., 2007
 • Malé a střední zdroje na tuhá paliva – Hrdlička, F., 2007

2006

 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Verner, R., - Hejdová, J., 2006
 • What Makes a Good Engineering Teacher? – Dobrovská, D. - Hrdlička, F., 2006
 • Simulation of Coupling of Waste Incinerator with Coal Fired Boiler – Dlouhý, T. - Šťastný, M., - Hrdlička, F., 2006
 • Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v průmyslových kotlích na uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2006
 • Combustion of Grain Pellets - Research Results – Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Verner, R., - Hejdová, J., 2006

2005

 • Model spojení spalovny komunálního odpadu s uhelným kotlem – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Šťasný, M., 2005
 • Combustion of Biomass Pellets – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Polášek, P., 2005
 • Possible Use of Energetic Plants in Small Scale Combustion – Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Verner, R., 2005

2004

 • Spoluspalování biomasy a uhlí v práškovém kotli – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Funda, Z., 2004
 • Combustion of Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2004

2003

 • Regenerace tepla ze sušení biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2003
 • Koncepce energetického zdroje – Hrdlička, F., 2003
 • Problems of Visualization of Technological Processes – Slavík, P. - Gayer, M. - Hrdlička, F., - Kubelka, O., 2003
 • Interactive Educational System for Coal Combustion Modeling in Power Plant Boilers – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., 2003
 • Real-time Simulation and Visualization using Pre-Calculated Fluid Simulator States – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., 2003

2002

 • Process Instrumentation Modular Models of a Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002
 • Dynamic Visualisation of the Combustion Processes in Boilers – Gayer, M. - Hrdlička, F., - Slavík, P., 2002
 • Special Problems of Visualization in a Specific Environment – Slavík, P. - Míkovec, Z., - Hrdlička, F., 2002
 • Interactive System for Pulverized Coal Combustion Visualization with Fluid Simulator – Gayer, M. - Slavík, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Development of Visual Learning Tools for Mechanical Engineering Education – Slavík, P. - Hrdlička, F., 2002
 • Virtuální elektrárna – Žikovský, P. - Hrdlička, F., - Slavík, P., 2002
 • Reducing the Minimum Load and NOx Emissions of Lignite Fired Boiler by Aplying New Stable Flame Concept – Hrdlička, F., 2002
 • Computational Model for Efficient Filter Design – Hrdlička, F. - Kubelka, O., - Slavík, P., 2002

2001

 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001
 • Simulation of Adsorption Processes in Gas Cleanup Filters – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., 2001
 • Perspektivy spalování uhlí v topenářských kotelnách – Hrdlička, F., 2001

2000

 • Dry Additive Method of Desulfurization – Hrdlička, F., 2000
 • Možnosti využití biomasy pro zplyňování v ČR – Hrdlička, F., 2000
 • Simulation Model of the Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., 2000
 • Simulation of the Impact of Large Pollution Sources on the Environment – Hrdlička, F. - Slavík, P., 2000
 • Simulation Model of the Moving Granular Bed Gas Cleanup Filter – Hrdlička, F. - Slavík, P., - Kubelka, O., 2000
 • Simulation of the Impact of Large Pollution Sources on the Environment – Hrdlička, F. - Slavík, P., 2000

1999

 • Scientific Visualization as a Tool for Power Engineering Education – Slavík, P. - Hrdlička, F., 1999
 • Dynamické modely dopravy uhlí ve spalinových suškách – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1999
 • Dynamic Models of the Lignite Transport in Dryer of Power Plant Boiler – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1999
 • Scientific Visualization as a Tool for Power Engineering Education – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1999
 • Koncepce energetického zdroje v průmyslovém podniku – Hrdlička, F. - Janeba, B., 1999
 • Dynamické modely dopravy ve spalinových suškách – Hrdlička, F. - Slavík, P., 1999
 • Spalování řepných řízků – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 1999

1998

 • Burning of Beet Pulp – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 1998
 • Možnosti využití biomasy pro zplynování v ČR – Hrdlička, F. - Černík, V., 1998
 • Replacement of Grate Boiler Units of Small Power with Bubbling Bed Technology – Hrdlička, F. - Janeba, B., - Hejzlar, P., 1998

1997

 • Replacement of Grate Boiler Units of Small Power with Bubbling Bed Boiler Technology in Eastern and Central Europe – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Hejzlar, P., - Valha, J., 1997
 • The Control System for Small Fluidized - Bed Boilers – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Janeček, B. - Cyrus, J., - Hejzlar, P., 1997
 • Záměna roštových kotlů malého výkonu stacionárními fluidními kotli s bublinkující vrstvou – Hrdlička, F. - Janeba, B. - Hejzlar, P., - Valha, J., 1997

1996

 • Visualization of the Dispersion of Airborne Effluents – Slavík, P. - Hrdlička, F. - Pavlis, T., - Vlček, P., 1996
 • Visualization of the Dispersion of Airborne Effluents – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Pavlis, T., - Vlček, P., 1996

1995

 • Elekřina z dřevních odpadů – Hrdlička, F., 1995
 • Možnosti rekonstrukce kotlů nižších výkonů na fluidní spalování – Hrdlička, F., 1995
 • Electricity from the Wood Waste – Hrdlička, F., 1995

1994

 • Trend vývoje sestav TE zařízení s ohledem na ekologii a vliv na provozní podmínky komínů – Hrdlička, F., 1994
 • Ekonomické a ekologické důsledky výroby tepla – Hrdlička, F. - Karták, J., 1994

1993

 • Fluidní kotle malého výkonu – Hrdlička, F., 1993
 • Pulverized Coal Firing Systems Low-NOx and Volume of Organic Compounds – Hrdlička, F. - Heppnerová, V., 1993

?

 • Bimasa a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) – Hrdlička, F., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. - Sova, J., 2017

2015

 • Distributor vzduchu pro fluidní ohniště – Hrdlička, F. - Obšil, M. - Dufek, A., - Hrdlička, J., 2015

2003

 • Fluidní cirkulační kotel – Mikoda, J. - Hrdlička, F., 2003
 • Vícepalivový automaticky řízený kotel – Hrdlička, F. - Janata, V. - Milec, K., - Holub, V., 2003

?

 • Vícepalivový automaticky řízený kotel – Hrdlička, F. - Janata, V. - Milec, K., - Holub, V., ?

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Prototyp kotle na rostlinnou biomasu – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2017

2016

 • Optimalizovaný tepelný výměník – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Optimalizovaná spalovací komora – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2015

2014

 • Chlazený rošt kotle – Sova, J. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Doubrava, K., - Skopec, P., 2014

2007

 • Kompaktní horkovodní kotel pro stupňové spalování biopaliv na bázi rostlinných odpadů – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Jirouš, F., - Hrdlička, J., 2007

Software

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013

Zpráva

2018

 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., 2018

2017

 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., 2017

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016
 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2016

2015

 • Počítačové modely parních kotlů - model kotle EMĚ II – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzeni vlivu rozdílu v parametrech paliva na plnění garancí projektu "Snížení emisí NOx na EMĚ I" – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzení vlivu zvýšeného podílu spoluspalování biomasy na fluidní kotle společnosti ŠKO-ENERGO – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., 2015

2014

 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., 2014
 • Technologie provozu haly H – Zkušební pece – II – Hrdlička, F., 2014
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 1 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2014

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Posouzení aplikovatelnosti primárních opatření ke snížení NOx u kotlů EOP při spalování uhlí MIBRAG – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2013

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., 2012
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2012

2005

 • Emise ze spalování biomasy – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2005

2003

 • Hořák pro dospalování těžkých frakcí po zpracování ropy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2003

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2002
 • Simulační model filtru se sesuvnou vrstvou – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Dlouhý, T. - Ciahotný, K., - Kubelka, O., 2002

2001

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001

2000

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2000

1998

 • Odborné stanovisko k vlivu primárních opatření ke snížení enisí NOx na vlastnosti strusky – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Janeba, B., 1998

1997

 • Využití žárotechnických materiálů z hlediska předpokládaného vývoje České republiky – Hrdlička, F., 1997

1996

 • A Pilot Plant Krásná Hora Third Set of Measurements – Hrdlička, F., 1996
 • Optimization of Low Power FBB with Bubling Bed – Janeba, B. - Hrdlička, F. - Hejzlar, P., - Matoušů, P., 1996
 • Roštové kotle – Hrdlička, F., 1996

1994

 • Možnosti ekologizace teplárny České Budějovice – Hrdlička, F., 1994
 • Czech Coal-Heated Power Plants and the Act on the Air Protection against Polluting Agents – Hrdlička, F., 1994
 • Problematika zplynování fytomasy hnědého uhlí a vytříděného komunálního odpadu – Hrdlička, F., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Biomasa - zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., 2003

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2000
 • Stavební ročenka 2000 – Hrdlička, F. ed. - Blaha, M. ed. - Hampl, M. ed. - Krýsová, Z. ed. - Kulhavý, F. ed. - Kuneš, P. ed. - Kvasnička, M. ed. - Matoušek, J. ed. - Sklenár, V. ed. - Šrytr, P. ed. - Tichý, M. ed. - Tomis, V. ed. - Vaníček, I. ed., - Witzany, J. ed., 2000

1997

 • Ekologie a ochrana životního prostředí – Drkal, F. - Dvořák, L. - Hrdlička, F. - Hemerka, J. - Hemzal, K. - Kolářová, H., - Nový, R., 1997

1995

 • Průmyslová energetika – Janeba, B. - Hrdlička, F., - Kolovratník, M., 1995

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018

2001

 • Odsiřování a denitrifikace spalin – Hrdlička, F., 2001
 • Imise, rozptylové modely – Hrdlička, F., 2001
 • Fosilní paliva a jejich vlastnosti – Hrdlička, F., 2001

Sborník

2017

 • TLAK 2017 – Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed., 2017

1998

 • Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou – Hrdlička, F. ed., 1998

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Spalování speciálních energetických rostlin – Hrdlička, F., 2006
 • Pulsation Biofuel Fluidized Combustion in Buoyancy Bed – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., 2006

2005

 • Malé a střední zdroje na pevná paliva – Hrdlička, F., 2005
 • Possible Risk in a Replacement of Fosil Fuels by Energetic Biomass in Energy Production – Hrdlička, F., 2005

2003

 • Zhodnocení výsledků spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2003

2002

 • Co-Firing of Coal and Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2002

?

 • Biomasa jako zdroj obnovitelné energie – Hrdlička, F., ?