[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Tomáš Dlouhý

prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

tomas.dlouhy (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Energy Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2682

room: B1-516, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • NF-CZ08-BFB-1-035-01-2017  
  Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko – Dlouhý, T. (2017)
 • TH03010395  
  Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv – Dlouhý, T. (2018-2021)
 •  
  Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 na konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference (TCCS-9) – Dlouhý, T. (????)
 •  
  Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 - přípravná studie – Dlouhý, T. (2017)
 •  
  Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologí - výměnný pobyt ČVUT - 2017 – Dlouhý, T. (2017)
 • NF-CZ08-BFB-029  
  International Conference on Applied Energy – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Prohloubení spolupráce s partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a účast na společném semináři programu CZ08 – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-OV-1-003  
  Společný seminář účastníků NF programu CZ08 při konferenci GHGT-13 v Lausanne, Švýcarsko – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Krátkodobé studijní pobyty ČVUT - prohlubování spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER - 2016 – Dlouhý, T. (2016)
 •  
  Mezinárodní Konference - 2015 Pittsburgh Coal Conference – Dlouhý, T. (????)
 •  
  Mezinárodní konference - 3rd Post Combustion Capture Conference (PCCC) – Dlouhý, T. (????)
 • NF-CZ08-BFB-1-015-01-2015  
  Konference POWER GEN Asia – Dlouhý, T. (2015)
 • NF-CZ08-OV-1-005-01-2014  
  Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR – Dlouhý, T. (2015-2016)
 • TA03020312  
  Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie – Dlouhý, T. (2013-2016)
 • FR-TI1/379  
  Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR – Dlouhý, T. (2009-2013)

Journal papers

2022

 • ANALYSIS OF PARAMETERS IMPORTANT FOR INDIRECT DRYING OF BIOMASS FUEL – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 386-393. ISSN 1210-2709.
 • THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF WATER VAPOUR CONDENSATION WITH HIGH CONTENT OF NON-CONDENSABLE GAS IN A VERTICAL TUBE – Krempaský, J. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 352-360. ISSN 1805-2363.
 • Conversion of combined heat and power coal-fired plants to Carnot batteries - Prospective sites for early grid-scale applications – Bašta, A. - Bašta, V. - Špale, J. - Dlouhý, T., - Novotný, V., Journal of Energy Storage. 2022, 55 ISSN 2352-152X.
 • Drying Biomass with a High Water Content-The Influence of the Final Degree of Drying on the Sizing of Indirect Dryers – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Pitel, J., Processes. 2022, 10(4), ISSN 2227-9717.

2021

 • IMPROVING THE EFFICIENCY OF A STEAM POWER PLANT CYCLE BY INTEGRATING A ROTARY INDIRECT DRYER – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2021, 61(3), 448-455. ISSN 1210-2709.

2020

 • The condensation of water vapour in a mixture containing a high concentration of non-condensable gas in a vertical tube – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Krempaský, J., Acta Polytechnica. 2020, 60(3), 235-242. ISSN 1805-2363.
 • Indirect dryers for biomass drying—comparison of experimental characteristics for drum and rotary configurations – Havlík, J. - Dlouhý, T., ChemEngineering. 2020, 4(1), 1-11. ISSN 2305-7084.
 • THE EFFECT OF THE FILLING RATIO ON THE OPERATING CHARACTERISTICS OF AN INDIRECT DRUM DRYER – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Sabatini, M., Acta Polytechnica. 2020, 60(1), 49-55. ISSN 1210-2709.

2019

 • Full-scale evaluation of SO2 capture increase for semi-dry FGD technology – Hrdlička, J. - Dlouhý, T., Journal of the Energy Institute. 2019, 92(5), 1399-1405. ISSN 1743-9671.

2018

 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. - Horacek, J. - Dlouhý, T., - Dostál, V., Energy. 2018, 152 489-497. ISSN 0360-5442.

2017

 • Ekonomika fúzní energetiky – Entler, S. - Dlouhý, T. - Dostál, V., - Horáček, J., Energetika. 2017, 67(5), 318-323. ISSN 0375-8842.
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., Journal of Chemical Engineering of Japan. 2017, 50(10), 792-798. ISSN 0021-9592.

2016

 • Revize norem EN, STN a ČSN 15544 – Jirouš, F. - Dlouhý, T., Energetika. 2016, 66(6), 394-396. ISSN 0375-8842.
 • Posouzení vlivu spoluspalování biomasy na provoz fluidních kotlů – Dlouhý, T., Energetika. 2016, 66(4), 264-268. ISSN 0375-8842.
 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2016, 56(5), 367-372. ISSN 1805-2363.
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., Energy Procedia. 2016, 86 116-123. ISSN 1876-6102.
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., Fuel. 2016, 165 68-74. ISSN 0016-2361.

2015

 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2015, 5(2), 71-76. ISSN 1848-0071.
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2015, 55(5), 306-312. ISSN 1210-2709.

2012

 • A pulverized coal-fired boiler opitimized for oxyfuel combustion technology – Dlouhý, T. - Dupal, T., - Dlouhý, J., Acta Polytechnica. 2012, 52(4), 49-56. ISSN 1210-2709.

2011

 • Technologie OXYFUEL pro uhelný energetický blok – Dlouhý, T., All for Power. 2011, 2011(6), 217-219. ISSN 1802-8535.

2010

 • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., Journal of Slovak University Technology in Bratislava. 2010, 3(3), 18-22. ISSN 1337-9089.

2009

 • Středotlaký fluidní parní kotel s vroucí vrstvou pro malé výkony – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 3T. Teplo, technika, teplárenství. 2009, 19(4), 11-13. ISSN 1210-6003.

2008

 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - I. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, ISSN 1801-4399.
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - II. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, ISSN 1801-4399.
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - III. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2008, ISSN 1801-4399.

2006

 • Energetická potřeba ČR – Dlouhý, T., Školská fyzika. 2006, 12(zvláštní), 21-23. ISSN 1211-1511.

2004

 • Koncepce malých energetických zdrojů – Dlouhý, T., Česká energetika. 2004, 4(1), 76-80. ISSN 1213-4171.

2003

 • Měrné investiční náklady paroplynových elektráren – Gregor, J. - Dlouhý, T., Energetika. 2003, 53(6), 196-198. ISSN 0375-8842.
 • Perspektivní metody sušení paliv. Část II - Porovnání metod – Dlouhý, T. - Samek, L., Energetika. 2003, 53(4), 113-115. ISSN 0375-8842.
 • Perspektivní metody sušení paliv. Část I - Přehled metod – Dlouhý, T. - Samek, L., Energetika. 2003, 53(2), 44-47. ISSN 0375-8842.
 • Výroba elektřiny spalováním vlhké biomasy – Dlouhý, T., Energetika. 2003, 53(11), 366-367. ISSN 0375-8842.

2002

 • Využití tepla z technických zemědělských plodin s vysokým obsahem vody – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., Zpravodaj asociace energetických auditorů. 2002,(3), 6-13.

2000

 • Výpočet objemu vzduchu a spalin z výhřevnosti uhlí – Dlouhý, T., Energetika. 2000, 50(10), 320-321. ISSN 0375-8842.

Proceeding papers

2019

 • The effect of material mixing on heat transfer in the process of contact drying – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • Impact of Changing Operating Parameters in the Vacuum Paddle Dryer on the Drying Rate of a Porous Material – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • Vliv tlaku na proces sušení v kontaktní sušárně – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 84-90. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Heat recovery from biomass drying in energy systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of 21th International Drying Symposium. Editorial Universitat Politècnica de València, 2018. p. 1229-1236. ISBN 978-84-9048-688-7.
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 29. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • Snižování energetické náročnosti sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 8-14. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 112-118. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.

2016

 • Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 27-33. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 245-250.
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 20th anniversary International Drying Symposium (IDS 2016). Tokyo: The Society of Chemical Engineers, Japan, 2016.
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.

2015

 • Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVI. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2015. pp. 28-34. ISBN 978-80-214-5286-2.
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 268-271.
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.
 • Lignite Drying in a Fan Beater Mill – Havlík, J. - Papandreou, I. - Dlouhý, T. - Maier, J., - Matthies, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

2014

 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production 2014. Palo Alto: Electric Research Power Institute, 2014. pp. 77-86.
 • Kondenzace brydove pary ze suseni biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XV.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. pp. 50-55. ISBN 978-80-214-5016-5.
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 30. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Experimental Verification of Theoretical Models to Calculate the Heat Transfer Coefficient in the Shell-and-Tube Heat Exchanger – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 216-219. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.

2013

 • Sušení biomasy pro energetické využití – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 19-22. ISBN 978-80-214-4775-2.
 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-3934-4.
 • Possibilities of vapor condensation during wet biomass combustion – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: World sustainable energy days 2013. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2013.
 • Wet Biomass Utilization in a Heating Plant Cycle – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2012

 • Práškový parní kotel optimalizovaný pro technologii OXYFUEL – Dlouhý, T. - Dupal, T., In: Kotle a Energetická zařízení 2012. Praha: Asociace výzkumných organizací, 2012. ISSN 1804-6673.
 • Use of biomass indirect dryer in power and heating plants – Dlouhý, T. - Havlík, J. - Vitvarová, M., - Dlouhý, J., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment. Gumpoldskirchen: Book-of-Abstract.com - Heinz A. Krebs Dipl.-Ing., 2012. ISBN 978-3-9502992-8-1.
 • Možnosti integrace sušení biomasy do energetických zdrojů – Dlouhý, T. - Havlík, J., In: TOP 2012 Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 101-106. ISBN 978-80-227-3723-4.

2011

 • Parní kotel pro technologii OXYFUEL – Dlouhý, T., In: Kotle 2011. Praha: Asociace výzkumných organizací, 2011. pp. 90-95. ISSN 1804-6673.
 • Natural Gas Decentralized Micro CHP: The Czech Republic Case – Maščuch, J. - Dlouhý, T., In: ERIN 2011 Education-Research-Innovation. Prešov: Harmony Apeiron Non-profit Association, 2011. pp. 81-86. Journal of Engineering and Technology. ISBN 978-80-89347-05-6.

2010

 • Nový energetický zdroj Ledvice – Dlouhý, T., In: TLAK 2010. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2010. p. 70-75. ISBN 978-80-87140-16-1.

2009

 • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Sborník konference Ochrana ovzduší ve státní správě V - teorie a praxe. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2009. pp. 115-121. ISBN 978-80-86832-46-3.

2008

 • Parametry kotlů spalujících biomasu – Funda, Z. - Dlouhý, T., In: Energetika a biomasa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 91-96. ISBN 978-80-01-04017-1.
 • Sušení mokré biomsy v kontaktní sušce – Dlouhý, T. - Funda, Z., In: Energetika a biomasa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 47-53. ISBN 978-80-01-04017-1.
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - teorie – Dlouhý, T. - Valenta, V., In: Nové prvky energetického hodnocení budov. Praha: TZB-info, 2008. pp. 105-116. ISBN 978-80-02-02095-0.
 • Porovnání výroby elektřiny v parním a ORC zdroji na biomasu – Dlouhý, T. - Maščuch, J., In: Zborník prednášok 14. ročníka medzinárodnej konferencie TOP 2008. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. pp. 79-83. ISBN 978-80-227-2896-6.

2007

 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., In: Power of Coal. Gaithersburg: Coal Technology Association, 2007. pp. 125-132. ISBN 0-932066-32-1.

2006

 • Simulation of Coupling of Waste Incinerator with Coal Fired Boiler – Dlouhý, T. - Šťastný, M., - Hrdlička, F., In: Technika Ochrany Prostredia TOP 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. pp. 105-112. ISBN 80-227-2436-X.
 • Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v průmyslových kotlích na uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., In: Technika Ochrany Prostredia TOP 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. p. 99-104. ISBN 80-227-2436-X.
 • Vliv parametrů páry a teploty napájecí vody na účinnost kotle – Dlouhý, T., In: Kotle a energetická zařízení 2006. Praha: Teris a.s., 2006. ISSN 1801-1306.

2005

 • Model spojení spalovny komunálního odpadu s uhelným kotlem – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Šťasný, M., In: Energetika a životní prostředí. Ostrava: VŠB, 2005. p. 128-133. ISBN 80-248-0909-5.
 • Vliv parametrů páry a teploty napájecí vody na účinnost kotle – Dlouhý, T., In: Energetika a životní prostředí. Ostrava: VŠB, 2005. p. 203-207. ISBN 80-248-0909-5.

2004

 • Energetické využití mokré biomasy – Dlouhý, T., In: Proceedings of TOP 2004. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. pp. 91-96. ISBN 80-227-2058-5.
 • Vliv složení uhlí na účinnost kotle – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., In: Spalování a životní prostředí 2004. 2004. p. 215-219. ISBN 80-248-0659-9.
 • Dostupné technologie využití OZE – Dlouhý, T., In: Obnovitelné zdroje energie pro venkov i teplárenství. Pardubice: Parexpo, 2004. p. 68-75. ISBN 80-239-2824-4.
 • Spoluspalování biomasy a uhlí v práškovém kotli – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Energie z biomasy II. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2004. pp. 56-61. ISBN 80-248-0638-X.
 • Combustion of Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Proceedings of European Pellets Conference 2004. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2004. pp. 339.

2003

 • Výroba elektřiny z biomasy na bázi jejího spalování – Dlouhý, T., In: Obnovitelné zdroje energie v obcích. Pardubice: Parexpo, 2003. pp. 22-27.
 • Regenerace tepla ze sušení biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 16-22. ISBN 80-214-2317-X.
 • Možnosti sušení a spalování čistírenských kalů – Dlouhý, T., In: Spalování kalů z čistíren odpadních vod. Praha: Asociace čistírenských expertů České republiky, 2003. pp. 75-80. ISBN 80-239-1380-8.
 • Sušení paliv s regenerací tepla – Dlouhý, T., In: Spalování a životní prostředí - 2003. Ostrava: VŠB, 2003. pp. 69-73. ISBN 80-248-0394-1.

2002

 • Perspektivní metody sušení pevných paliv – Samek, P. - Dlouhý, T., In: Spalování a životní prostředí. Ostrava: VŠB, 2002. p. 257-262. ISBN 80-248-0112-4.
 • Use of Spectral Analysis of the Flame for Identification of Combustion Process – Gruber, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 798. ISBN 80-01-02511-X.
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Preprints of the 15th IFAC World Congress. Versailles: Elsevier Science, 2002. p. -. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-74-6.

2001

 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 5th IASTED International Conference Power and Energy Systems PES'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 207-212. ISSN 1482-7891. ISBN 0-88986-317-2.

1999

 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., In: District Heating Control '99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 120-129. ISBN 80-214-1461-8.
 • Využití modelu statistického chování kotlů pro účely jejich regulace – Dlouhý, T., In: Pragoregula 99. Praha: Masarykova akademie, 1999. pp. 47-50. ISBN 80-902131-3-8.
 • Spalování řepných řízků – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. E7-E8. ISBN 80-214-1341-7.

1998

 • Burning of Beet Pulp – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 669-670.

1997

 • K problematice radiačních spekter plamenů – Dlouhý, T. - Tesař, V., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 11-12. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • The Learning Contract Framework for Project-Based Industrial Training – Burek, S. - Chisholm, C. - Dlouhý, T., - Neužil, M., In: Proc. of the 3rd East-West Congress on Engineering Education. 1996, pp. 1-229.
 • The Establishment of a Posgraduate Learning Contract Framework for the Power Generation Industry in the Czech Republic – Chisholm, C. - Burek, S. - Dlouhý, T., - Neužil, M., In: World Congress on Engineering Education. Budapest: International Soc. for Engineering Education, 1996, pp. 1-229.

1993

 • Simulace statického chování parních kotlů při provozu a pro rekonstrukce – Jirouš, F. - Dlouhý, T., - Zůna, Z., In: Nové možnosti spalování fosilních paliv. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 187.
 • Ecological Combustion in Steam Boilers – Jirouš, F. - Dlouhý, T., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 95-96.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Způsob řízení teploty dohořívacího prostoru ve spalovací komoře kotle s bublinkovou fluidní vrstvou spalující biomasu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T., Czechia. Patent CZ 309438. 2023-01-11.

2019

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Patent CZ 307680. 2019-01-03.

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 29325. 2016-04-04.
 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 29434. 2016-05-16.

2011

 • Zařízení pro spalování biomasy – Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 22038. 2011-04-04.

2003

 • Zařízení pro zpracování biomasy jejím spalováním – Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 13175. 2003-04-07.

Prototype, samples

2019

 • Laboratorní sušící zařízení – Dlouhý, T. - Havlík, J., - Kaválek, M., [Functional Sample] 2019.

2017

 • Prototyp kotle na rostlinnou biomasu – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Prototype] 2017.

2016

 • Optimalizovaný tepelný výměník – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Optimalizovaná spalovací komora – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2015.
 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Functional Sample] 2014.

2011

 • Kondenzační výměník brýdových par chlazený vzduchem – Dlouhý, T. - Utěšil, T., [Prototype] 2011.

2010

 • Kondenzační výmeník brýdových par chlazený vzduchem – Dlouhý, T. - Utěšil, T., [Prototype] 2010.

2009

 • Kondenzační výmeník brýdových par chlazený vodou – Dlouhý, T. - Svatoš, D., [Prototype] 2009.

2008

 • Parní suška na biomasu – Dlouhý, T. - Funda, Z., [Prototype] 2008.
 • Výměník pro zpětné získávání tepla – Dlouhý, T. - Hanek, P., - Nožička, J., [Prototype] 2008.

2007

 • Kompaktní horkovodní kotel pro stupňové spalování biopaliv na bázi rostlinných odpadů – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Jirouš, F., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2007.
 • Teplovzdušná jednotka MONZUN – Dlouhý, T. - Brůžek, P., [Prototype] 2007.

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.
 • Software pro konstrukční návrh výměníků na využití odpadního tepla – Dlouhý, T., [Software] 2016.

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., [Software] 2013.
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., [Software] 2013.

2009

 • Matematický model fluidního kotle ŠKOENERGO – Dlouhý, T., [Software] 2009.

2008

 • Návrh spalinového výměníku – Dlouhý, T., [Software] 2008.

2007

 • Model uhelného kotle teplárny Malešice – Dlouhý, T. - Gregor, J., [Software] 2007.
 • Model fluidního kotle FK1 elektrárny Tisová – Dlouhý, T. - Gregor, J., [Software] 2007.

Report

2018

 • Přestavba kotle K8 Veolia Kolín za účelem spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2018. Report no. 8301821.
 • Efektivní řízení výroby tepla na zdroji v Žatecké teplárenské, a.s. – Dlouhý, T., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2018. Report no. 8301746.

2017

 • Posouzení možnosti změny paliva fluidního kotle společnosti Ško-energo, s.r.o. na spalování 100% biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2017. Report no. 8301715.
 • Posouzení vlivu změny parametrů paliva na parametry a emise kotle NZ ELE 660 MWe – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2017. Report no. 8301716.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2016. Report no. Z - 597/2016.
 • Počítačové modely parních kotlů – Dlouhý, T., [Research Report] Praha 4: ČEZ, a.s., 2016.
 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] Teplárna Otrokovice a.s., 2016.
 • Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárny – Dlouhý, T., [Research Report] Ústí nad Labem: Palivový kombinát Ústí,státní podnik, 2016.

2015

 • Preliminary Technical Analysis Ninh Binh Thermal Power Plant – Koloušek, V. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Pk 415 001‐R.
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z-592/2015.
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., [Research Report] 2015.
 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., [Research Report] 2015. Report no. 8301582.
 • Počítačové modely parních kotlů - model kotle EMĚ II – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2015. Report no. 8301557.
 • Posouzeni vlivu rozdílu v parametrech paliva na plnění garancí projektu "Snížení emisí NOx na EMĚ I" – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.
 • Posouzení vlivu zvýšeného podílu spoluspalování biomasy na fluidní kotle společnosti ŠKO-ENERGO – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2015. Report no. 8301535.
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., [Research Report] 2015. Report no. 8301516.
 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2015. Report no. 595-2015.

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-587/2014.
 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2014.
 • Zařízení pro ekologickou likvidaci pachových emisí – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Pilař, L., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 1 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] 2014.
 • Spoluspalování biomasy a TAP – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., [Research Report] 2014.
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., [Research Report] 2014.
 • Návrh inovativních metod technicko - ekonomického hodnocení variant ekologizace Teplárny Písek a.s – Dlouhý, T. - Dytrich, J., - Pilař, L., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - PP 1/2013.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - MČB 1/2013.
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - TČB 1/2013.
 • Výzkumné centrum pro řešení průmyslových emisí ze spalování fosilních paliv – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - TPUE 2/2013.
 • Studie ekologizace uhelných kotlů – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - ŽT 1/2013.
 • Posouzení aplikovatelnosti primárních opatření ke snížení NOx u kotlů EOP při spalování uhlí MIBRAG – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - EOP 1/2013.

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - HEX 1-7/2012.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - MČB 1/2012.
 • Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva – Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - TPUE 1/2013.

2005

 • Emise ze spalování biomasy – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2005. Report no. U12107/01/05.

2003

 • Hořák pro dospalování těžkých frakcí po zpracování ropy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. Z 547/2003.

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2002. Report no. Z 544/2002.
 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Dlouhý, T., [Annual Report] 2002. Report no. Z-543/2002.
 • Simulační model filtru se sesuvnou vrstvou – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Dlouhý, T. - Ciahotný, K., - Kubelka, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 101/99/0647.

2001

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 2001. Report no. Z-539/2001.

2000

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení, 2000. Report no. Z 536/2000.

1998

 • Odborné stanovisko k vlivu primárních opatření ke snížení enisí NOx na vlastnosti strusky – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Janeba, B., [Technical Report] 1998. Report no. Z 527/98.

1996

 • Přehled o nízkoemisním vírovém spalování – Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

Qualification report

2004

 • Energetické využití mokré biomasy – Dlouhý, T., Praha: Defense date 2005-05-11. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Odbor tepelných a jaderných energ. zařízení., 2004

Books, textbooks

2010

 • Tepelné soustavy, podmínky pro účinné spalování paliv – Dlouhý, T. - Valenta, V., Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), 2010. ISBN 978-80-86208-18-3.

2005

 • Potenciál pro zlepšení účinnosti elektrárenských kotlův kontextu s vývojem uhelných elektráren – Dlouhý, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03241-8.

2002

 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02591-8.

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02092-4.

1999

 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02035-5.
 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02035-5.

1996

 • Základy navrhování a konstruování kotlů – Dlouhý, T., Praha: ČVUT FS, Katedra tepelných a jaderných energerických zařízení, 1996.

Book chapters

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 55-78. ISSN 2522-8374. ISBN 9789811332968.

2010

 • Low-rank coal properties, upgrading and utilization for improving the fuel flexibility of advanced power plants – Dlouhý, T., In: Advanced power plant materials, design and technology. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2010. p. 291-311. vol. 1. ISBN 978-1-84569-515-6.

2007

 • Vlastnosti vody a vodní páry – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 3. Praha: České sdružení pro technická zařízení, 2007. p. 310-315. ISBN 978-80-86028-13-2.
 • Vlastnosti paliv – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 3. Praha: České sdružení pro technická zařízení, 2007. p. 300-307. ISBN 978-80-86028-13-2.
 • Spalování tuhých, kapalných a plynných paliv – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 3. Praha: České sdružení pro technická zařízení, 2007. p. 80-90. ISBN 978-80-86028-13-2.

2001

 • Kotle pro vytápění – Dlouhý, T. - Kuba, J. - Cankař, J., - Suchánek, J., In: Topenářská příručka 1. Praha: GAS, 2001. p. 887-933. ISBN 80-86176-82-7.
 • Kotelny na fosilní paliva – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 1. Praha: GAS, 2001. p. 289-305. ISBN 80-86176-82-7.
 • Principy společné výroby tepla a elektřiny – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 1. Praha: GAS, 2001. p. 334-371. ISBN 80-86176-82-7.
 • Palivové hospodářství – Dlouhý, T., In: Topenářská příručka 1. Praha: GAS, 2001. p. 323-333. ISBN 80-86176-82-7.

Invited unpublished lecture

2003

 • Zhodnocení výsledků spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] Řež: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.. 2003-11-12.

2002

 • Co-Firing of Coal and Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT v Praze, FSI: International Energy Agency - Fluidized Bed Conversion. 2002-12-18.