[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Tomas.Dlouhy (at) fs.cvut.cz

Deputy head / Department of Energy Engineering / Faculty of Mechanical Engineering
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2682

room: B1-516, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • NF-CZ08-BFB-1-035-01-2017  
  Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko – Dlouhý, T. (2017)
 • TH03010395  
  Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv – Dlouhý, T. (2018-2021)
 •  
  Účast zástupců partnerů projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 na konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference (TCCS-9) – Dlouhý, T. (????)
 •  
  Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 - přípravná studie – Dlouhý, T. (2017)
 •  
  Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologí - výměnný pobyt ČVUT - 2017 – Dlouhý, T. (2017)
 • NF-CZ08-BFB-029  
  International Conference on Applied Energy – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Prohloubení spolupráce s partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a účast na společném semináři programu CZ08 – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-OV-1-003  
  Společný seminář účastníků NF programu CZ08 při konferenci GHGT-13 v Lausanne, Švýcarsko – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Krátkodobé studijní pobyty ČVUT - prohlubování spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER - 2016 – Dlouhý, T. (2016)
 •  
  Mezinárodní Konference - 2015 Pittsburgh Coal Conference – Dlouhý, T. (????)
 •  
  Mezinárodní konference - 3rd Post Combustion Capture Conference (PCCC) – Dlouhý, T. (????)
 • NF-CZ08-BFB-1-015-01-2015  
  Konference POWER GEN Asia – Dlouhý, T. (2015)
 • NF-CZ08-OV-1-005-01-2014  
  Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR – Dlouhý, T. (2015-2016)
 • TA03020312  
  Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie – Dlouhý, T. (2013-2016)
 • FR-TI1/379  
  Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR – Dlouhý, T. (2009-2013)

Článek v periodiku

2017

 • Ekonomika fúzní energetiky – Entler, S. - Dlouhý, T. - Dostál, V., - Horáček, J., 2017
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2017

2016

 • Revize norem EN, STN a ČSN 15544 – Jirouš, F. - Dlouhý, T., 2016
 • Posouzení vlivu spoluspalování biomasy na provoz fluidních kotlů – Dlouhý, T., 2016
 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2016
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2016

2015

 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2015
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2015

2012

 • A pulverized coal-fired boiler opitimized for oxyfuel combustion technology – Dlouhý, T. - Dupal, T., - Dlouhý, J., 2012

2011

 • Technologie OXYFUEL pro uhelný energetický blok – Dlouhý, T., 2011

2010

 • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., 2010

2009

 • Středotlaký fluidní parní kotel s vroucí vrstvou pro malé výkony – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2009

2008

 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - I. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., 2008
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - II. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., 2008
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - III. díl – Dlouhý, T. - Valenta, V., 2008

2006

 • Energetická potřeba ČR – Dlouhý, T., 2006

2004

 • Koncepce malých energetických zdrojů – Dlouhý, T., 2004

2003

 • Měrné investiční náklady paroplynových elektráren – Gregor, J. - Dlouhý, T., 2003
 • Perspektivní metody sušení paliv. Část II - Porovnání metod – Dlouhý, T. - Samek, L., 2003
 • Perspektivní metody sušení paliv. Část I - Přehled metod – Dlouhý, T. - Samek, L., 2003
 • Výroba elektřiny spalováním vlhké biomasy – Dlouhý, T., 2003

2002

 • Využití tepla z technických zemědělských plodin s vysokým obsahem vody – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2002

2000

 • Výpočet objemu vzduchu a spalin z výhřevnosti uhlí – Dlouhý, T., 2000

Stať ve sborníku

2018

 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2018

2017

 • Snižování energetické náročnosti sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2017
 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., 2017
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2017

2016

 • Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2016
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2016
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2016
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2016

2015

 • Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2015
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2015
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2015
 • Lignite Drying in a Fan Beater Mill – Havlík, J. - Papandreou, I. - Dlouhý, T. - Maier, J., - Matthies, T., 2015

2014

 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2014
 • Kondenzace brydove pary ze suseni biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2014
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2014
 • Experimental Verification of Theoretical Models to Calculate the Heat Transfer Coefficient in the Shell-and-Tube Heat Exchanger – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2014

2013

 • Sušení biomasy pro energetické využití – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2013
 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2013
 • Possibilities of vapor condensation during wet biomass combustion – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2013
 • Wet Biomass Utilization in a Heating Plant Cycle – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2013

2012

 • Práškový parní kotel optimalizovaný pro technologii OXYFUEL – Dlouhý, T. - Dupal, T., 2012
 • Use of biomass indirect dryer in power and heating plants – Dlouhý, T. - Havlík, J. - Vitvarová, M., - Dlouhý, J., 2012
 • Možnosti integrace sušení biomasy do energetických zdrojů – Dlouhý, T. - Havlík, J., 2012

2011

 • Parní kotel pro technologii OXYFUEL – Dlouhý, T., 2011
 • Natural Gas Decentralized Micro CHP: The Czech Republic Case – Maščuch, J. - Dlouhý, T., 2011

2010

 • Nový energetický zdroj Ledvice – Dlouhý, T., 2010

2009

 • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., 2009

2008

 • Parametry kotlů spalujících biomasu – Funda, Z. - Dlouhý, T., 2008
 • Sušení mokré biomsy v kontaktní sušce – Dlouhý, T. - Funda, Z., 2008
 • Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - teorie – Dlouhý, T. - Valenta, V., 2008
 • Porovnání výroby elektřiny v parním a ORC zdroji na biomasu – Dlouhý, T. - Maščuch, J., 2008

2007

 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., 2007

2006

 • Simulation of Coupling of Waste Incinerator with Coal Fired Boiler – Dlouhý, T. - Šťastný, M., - Hrdlička, F., 2006
 • Zkušenosti se spoluspalováním biomasy v průmyslových kotlích na uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2006
 • Vliv parametrů páry a teploty napájecí vody na účinnost kotle – Dlouhý, T., 2006

2005

 • Model spojení spalovny komunálního odpadu s uhelným kotlem – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Šťasný, M., 2005
 • Vliv parametrů páry a teploty napájecí vody na účinnost kotle – Dlouhý, T., 2005

2004

 • Energetické využití mokré biomasy – Dlouhý, T., 2004
 • Vliv složení uhlí na účinnost kotle – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., 2004
 • Dostupné technologie využití OZE – Dlouhý, T., 2004
 • Spoluspalování biomasy a uhlí v práškovém kotli – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Funda, Z., 2004
 • Combustion of Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2004

2003

 • Výroba elektřiny z biomasy na bázi jejího spalování – Dlouhý, T., 2003
 • Regenerace tepla ze sušení biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2003
 • Možnosti sušení a spalování čistírenských kalů – Dlouhý, T., 2003
 • Sušení paliv s regenerací tepla – Dlouhý, T., 2003

2002

 • Perspektivní metody sušení pevných paliv – Samek, P. - Dlouhý, T., 2002
 • Use of Spectral Analysis of the Flame for Identification of Combustion Process – Gruber, J. - Dlouhý, T., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002

2001

 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001

1999

 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., 1999
 • Využití modelu statistického chování kotlů pro účely jejich regulace – Dlouhý, T., 1999
 • Spalování řepných řízků – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 1999

1998

 • Burning of Beet Pulp – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 1998

1997

 • K problematice radiačních spekter plamenů – Dlouhý, T. - Tesař, V., 1997

1996

 • The Learning Contract Framework for Project-Based Industrial Training – Burek, S. - Chisholm, C. - Dlouhý, T., - Neužil, M., 1996
 • The Establishment of a Posgraduate Learning Contract Framework for the Power Generation Industry in the Czech Republic – Chisholm, C. - Burek, S. - Dlouhý, T., - Neužil, M., 1996

1993

 • Simulace statického chování parních kotlů při provozu a pro rekonstrukce – Jirouš, F. - Dlouhý, T., - Zůna, Z., 1993
 • Ecological Combustion in Steam Boilers – Jirouš, F. - Dlouhý, T., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2019

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2016
 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2016

2011

 • Zařízení pro spalování biomasy – Dlouhý, T., 2011

2003

 • Zařízení pro zpracování biomasy jejím spalováním – Dlouhý, T., 2003

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Prototyp kotle na rostlinnou biomasu – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2017

2016

 • Optimalizovaný tepelný výměník – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2016

2015

 • Optimalizovaná spalovací komora – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Sova, J., - Doubrava, K., 2015
 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., 2015

2014

 • Laboratorní oxy-BFB model – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2014

2011

 • Kondenzační výměník brýdových par chlazený vzduchem – Dlouhý, T. - Utěšil, T., 2011

2010

 • Kondenzační výmeník brýdových par chlazený vzduchem – Dlouhý, T. - Utěšil, T., 2010

2009

 • Kondenzační výmeník brýdových par chlazený vodou – Dlouhý, T. - Svatoš, D., 2009

2008

 • Parní suška na biomasu – Dlouhý, T. - Funda, Z., 2008
 • Výměník pro zpětné získávání tepla – Dlouhý, T. - Hanek, P., - Nožička, J., 2008

2007

 • Kompaktní horkovodní kotel pro stupňové spalování biopaliv na bázi rostlinných odpadů – Hrdlička, F. - Dlouhý, T. - Jirouš, F., - Hrdlička, J., 2007
 • Teplovzdušná jednotka MONZUN – Dlouhý, T. - Brůžek, P., 2007

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., 2016
 • Software pro konstrukční návrh výměníků na využití odpadního tepla – Dlouhý, T., 2016

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., 2013

2009

 • Matematický model fluidního kotle ŠKOENERGO – Dlouhý, T., 2009

2008

 • Návrh spalinového výměníku – Dlouhý, T., 2008

2007

 • Model uhelného kotle teplárny Malešice – Dlouhý, T. - Gregor, J., 2007
 • Model fluidního kotle FK1 elektrárny Tisová – Dlouhý, T. - Gregor, J., 2007

Zpráva

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Počítačové modely parních kotlů – Dlouhý, T., 2016
 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2016
 • Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárny – Dlouhý, T., 2016

2015

 • Preliminary Technical Analysis Ninh Binh Thermal Power Plant – Koloušek, V. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2015
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2015
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015
 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., 2015
 • Počítačové modely parních kotlů - model kotle EMĚ II – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzeni vlivu rozdílu v parametrech paliva na plnění garancí projektu "Snížení emisí NOx na EMĚ I" – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Hrdlička, J., 2015
 • Posouzení vlivu zvýšeného podílu spoluspalování biomasy na fluidní kotle společnosti ŠKO-ENERGO – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2015
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., 2015
 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., 2015

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., 2014
 • Spalinový kotel č.404 na spaliny ze spalování síry dodaný firmou ČKD DIZ Praha do PRECHEZA a.s. Přerov – Hrdlička, F. - Vampola, T. - Dlouhý, T., - Janovec, J., 2014
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., 2014
 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., 2014
 • Zařízení pro ekologickou likvidaci pachových emisí – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Pilař, L., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 1 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2014
 • Spoluspalování biomasy a TAP – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2014
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014
 • Návrh inovativních metod technicko - ekonomického hodnocení variant ekologizace Teplárny Písek a.s – Dlouhý, T. - Dytrich, J., - Pilař, L., 2014

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Výzkumné centrum pro řešení průmyslových emisí ze spalování fosilních paliv – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2013
 • Studie ekologizace uhelných kotlů – Dlouhý, T. - Hrdlička, J., 2013
 • Posouzení aplikovatelnosti primárních opatření ke snížení NOx u kotlů EOP při spalování uhlí MIBRAG – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., 2013

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., 2012
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2012
 • Výroba elektřiny ve zdrojích na fosilní paliva – Dlouhý, T., 2012

2005

 • Emise ze spalování biomasy – Hrdlička, F. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2005

2003

 • Hořák pro dospalování těžkých frakcí po zpracování ropy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., 2003

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2002
 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Dlouhý, T., 2002
 • Simulační model filtru se sesuvnou vrstvou – Hrdlička, F. - Slavík, P. - Dlouhý, T. - Ciahotný, K., - Kubelka, O., 2002

2001

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001

2000

 • Sdružená výroba elektrické energie a tepla – Jirouš, F. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2000

1998

 • Odborné stanovisko k vlivu primárních opatření ke snížení enisí NOx na vlastnosti strusky – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Janeba, B., 1998

1996

 • Přehled o nízkoemisním vírovém spalování – Dlouhý, T., 1996

Kvalifikační zpráva

2004

 • Energetické využití mokré biomasy – Dlouhý, T., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2010

 • Tepelné soustavy, podmínky pro účinné spalování paliv – Dlouhý, T., 2010

2005

 • Potenciál pro zlepšení účinnosti elektrárenských kotlův kontextu s vývojem uhelných elektráren – Dlouhý, T., 2005

2002

 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., 2002

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2000

1999

 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., 1999
 • Výpočty kotlů a spalinových výměníků – Dlouhý, T., 1999

1996

 • Základy navrhování a konstruování kotlů – Dlouhý, T., 1996

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018

2010

 • Low-rank coal properties, upgrading and utilization for improving the fuel flexibility of advanced power plants – Dlouhý, T., 2010

2007

 • Vlastnosti vody a vodní páry – Dlouhý, T., 2007
 • Vlastnosti paliv – Dlouhý, T., 2007
 • Spalování tuhých, kapalných a plynných paliv – Dlouhý, T., 2007

2001

 • Kotle pro vytápění – Dlouhý, T. - Kuba, J. - Cankař, J., - Suchánek, J., 2001
 • Kotelny na fosilní paliva – Dlouhý, T., 2001
 • Principy společné výroby tepla a elektřiny – Dlouhý, T., 2001
 • Palivové hospodářství – Dlouhý, T., 2001

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2003

 • Zhodnocení výsledků spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2003

2002

 • Co-Firing of Coal and Biomass with High Water Content – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., 2002