[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Energy Engineering

CZ   / EN  

People

Danuše Procházková

doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.

danuse.prochazkova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7964

room: G3-131, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS15/227/OHK2/3T/16  
  Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur – Procházková, D. (2015-2017)
 • SGS13/158/OHK2/2T/16  
  Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích spojených s přepravou nebezpečných látek – Procházková, D. (2013-2014)
 • HOME/2011/ISEC/AG/RAD/4000002147  
  ISDEP Zvyšování bezpečí společnosti – Procházková, D. (2012-2014)
 • 7E11072  
  FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU – Procházková, D. (2011-2013)
 • 7E11072  
  FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU – Procházková, D. (2011-2013)

Journal papers

2023

 • Generic Model for Management of Safety of Technical Installations Powered by Small Modular Reactors – Procházková, D., Design, Construction, Maintenance. 2023, 3 7-12. ISSN 2732-9984.

2022

 • GENERIC MODEL FOR SAFETY MANAGEMENT OF CRITICAL INFRASTRUCTURE ELEMENTS – Procházková, D., WSEAS Transaction on Adavances in Engineering Education. 2022, 19(1), 7-21. ISSN 2224-3410.
 • PROGNOSTICKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE - SELHÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU VÝ-TOŇ – SMÍCHOV – Procházková, D. - Procházka, J., - Prochazkova, D., Soudní inženýrství. 2022, 32(4), 17-21. ISSN 1211-443X.
 • Concept of Science on Safety and Security – Procházková, D. - Bartošová, H., Trends and Future Directions in Security and Emergency management. 2022, 257(2), 29-52. ISSN 2367-3370.
 • Science on Safety and Security Is Interdisciplinary and Multidisciplinary Discipline – Procházková, D. - Bartošová, H., Trends and Future Directions in Security and Emergency management. 2022, 257(2), 3-28. ISSN 2367-3370.

2021

 • Management of Security of Cyber Gateway – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., WSEAS Transactions on Computer Research. 2021, 9(1), 68-77. ISSN 2415-1521.
 • Tool For Risk-Based Operation of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2021, 6(2), 69-81. ISSN 2367-8925.
 • Generation of Risk-Based Design of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of computer and Information technology. 2021, 10(2), 69-77. ISSN 2279-0764.
 • Generation of Risk-Based Design of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2021, 6 261-272. ISSN 2367-8925.
 • RIZIKA SPOJENÁ S KRITICKÝMI VLAKOVÝMI A AUTOBUSOVÝMI NÁDRAŽÍMI – Procházková, D. - Procházková, D., - Procházka, J., Soudní inženýrství. 2021, 32(3), 33-46. ISSN 1211-443X.
 • PŘÍKLAD SELHÁNÍ MOSTU NA DÁLNICI D1 – Hýzl, P. - Matuszkova, R., - Procházková, D., Soudní inženýrství. 2021, 32(2), 28-34. ISSN 1211-443X.
 • VYKOLEJENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL V DŮSLEDKU LOMU JAZYKA VÝHYBEK – Plášek, O. - Hruzíková, M., - Procházková, D., Soudní inženýrství. 2021, 1 17-21. ISSN 1211-443X.
 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury – Procházka, J. - Procházková, D., - Veselík, P., Soudní inženýrství. 2021, 32(1), 17-21. ISSN 1211-443X.

2020

 • Cybersecurity of Railway Network Management and Partitioning – Procházka, J. - Procházková, D., - Novobilský, P., Problemy kolejnictwa. 2020, 64(189), 125-131. ISSN 0552-2145.
 • Affiliation of Optimum Risk Engineering Tools to technical Facility Management Main Targets Achievement – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2020, 5(12), 233-244. ISSN 2367-8925.
 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury – Procházka, J. - Procházková, D., - Veselík, P., Soudní inženýrství. 2020, 33(4), 28-33. ISSN 1211-443X.
 • Optimum Risk Engineering Tools Depend on Technical Facility Complexity – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Computers. 2020, 14 26-33. ISSN 1998-4308.
 • Knowledge on Critical Infrastructure Safety – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Statistics. 2020, 256-265. ISSN 2309-0685.
 • Risk Management Plan for Technical Facility Designing, Manufacturing and Commissioning – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2020, 5 75-85. ISSN 2367-8925.
 • Tools for Risk Management of Technical Facilities Operation. – Procházková, D. - Procházka, J., European Journal of Engineering Research and Science. 2020, 5(4), 494-500. ISSN 2506-8016.

2019

 • Výsledky nedestruktivních metod podporujících rozhodování o riziku. – Procházková, D. - Svoboda, V., Soudní inženýrství. 2019, 30(2), 32-39. ISSN 1211-443X.

2018

 • Principles for management of risks of critical infrastructure – Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2018, 6(11), 11-22. ISSN 1339-5270.
 • Criticality and Risks of Bridges – Procházková, D. - Procházka, J., international journal of systems applications, engineering & development. 2018, 12(3), ISSN 2074-1308.
 • Alternatives of Work with Risks Used at Technological Facilities Safety Management – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Statistics. 2018, 6(3), ISSN 2309-0685.
 • Nehody a havárie v průmyslu – Procházka, J. - Procházková, D., Soudní inženýrství. 2018, 29(29), 37-45. ISSN 1211-443X.
 • Universal Journal of Management – Procházková, D. - Procházka, J., Universal Journal of Management. 2018, 2018(6), 287-294. ISSN 2331-950X.

2017

 • Příklad nástroje pro zvládnutí rizik letového provozu – Procházková, D., APTI. 2017,(10),
 • Základní pojmy inženýrství, které pracuje s riziky – Procházková, D., http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017,(11),
 • Jak zvládnout rizika technických děl – Procházková, D., http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017, 1-5.
 • Assessment of Risk Targeted to Complex Technological Facilities safety – Procházková, D., ESRA Newsletter 2017. 2017, 5(3), 2-3.
 • SAFETY OF CRITICAL FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(8), 38-44. ISSN 1339-5270.
 • CAUSES OF SOCIAL CRITICAL SITUATIONS – Procházková, D., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(7), 51-66. ISSN 1339-5270.

2016

 • SAFETY OF CRITICAL FACILITIES – Procházková, D., Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01082016), 38-44. ISSN 1339-5270.
 • Causes of social critical situations – Procházková, D., Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01072016), 51-66. ISSN 1339-5270.
 • Model of critical nuclear facility safety management. – Procházková, D. - Procházka, J., Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2016, 3(pp. 6120-6126), 6120-6126. ISSN 2458-9403.
 • Safety of Smart Cities – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Computers & Technology. 2016, 15(8), 6976-6985. ISSN 2277-3061.
 • Problematika hodnocení havárií – Procházková, D., 112. 2016, 15(6), 22-23. ISSN 1213-7057.
 • Bezpečnost technologických systémů – Procházková, D., Auspicia. 2016, 12(4), 142-151. ISSN 1214-4967.
 • Sustainable development and risk management – Procházková, D. - rusko, m., Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), 91-97. ISSN 1339-5270.
 • Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(1), 8-17. ISSN 2367-8968.
 • Model of critical infrastructure safety management. – Procházková, D. - Procházka, J., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(6), 68-76. ISSN 1339-5270.
 • Basic data necessary for the safe complex technological facilities – Procházková, D., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), 62-75. ISSN 1339-5270.
 • Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research – Procházková, D. - Rusko, M., Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), 76-82. ISSN 1339-5270.

2015

 • ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA – Procházková, D. - Procházka, J., The Science for Population Protection. 2015, 7(2/2015), 51-62. ISSN 1803-568X.
 • Boj proti terorismu v území – Procházka, J. - Procházková, D., Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2(2/2015), 18-28. ISSN 1805-3246.
 • Critical facilities safety – Procházková, D., International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2015, 9(2), 60-67. ISSN 2074-1308.
 • Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva – Procházková, D. - Procházka, J., The Science for Population Protection. 2015, 7(2), 51-61. ISSN 1803-568X.
 • Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě – Procházková, D., Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2015(2), 55-69. ISSN 1805-3246.

2014

 • Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe-Critical Points of Assessment – Procházková, D. - Demjančuková, K., Journal of Energy and Power Engineering. 2014, 8(9), 1642-1646. ISSN 1934-8975.
 • Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan – Procházková, D. - Procházka, J., Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), 24-28. ISSN 1814-4225.
 • PRESENT CONCEPT OF INTEGRAL SAFETY OF NUCLEAR FACILITIES – Procházková, D., Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), 18-22. ISSN 1814-4225.
 • Criticalities of Concepts Used at Management and Trade-off with Risks – Procházková, D., MAD Special. 2014, 1(1), 32-38. ISSN 2336-2677.
 • Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks – Vitteková, M. - Procházková, D., MAD Special. 2014, 1(1), 26-31. ISSN 2336-2677.

2013

 • Otkrytye Problemy Zashhity Infrastruktur – Procházková, D., Radio-electronic and computer systems. 2013, 2013(5), 77-87. ISSN 1814-4225.
 • Comparison of Safety Management and Environmental Management – Procházková, D. - Rusko, M., - Tureková, I., Journal of Environmental Management and Safety. 2013, 2013(1), 10-17. ISSN 2141-1824.
 • Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice – Procházková, D., International Journal of computer and Information technology. 2013, 3(1), 21-30. ISSN 2279-0764.
 • Identification and Management of Risks of Systém of Systems – Procházková, D., International Journal of computer and Information technology. 2013, 2013(2), 232-239. ISSN 2279-0764.
 • Phenomena Disturbing the Europe Security and Tasks for Future research – Procházková, D., Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. 2013, 8(1), 27-34. ISSN 1805-3238.
 • Jak lze zabránit vzniku organizační havárie – Procházková, D., Security magazín. 2013, 2013(1), 52-54. ISSN 1210-8723.
 • Natural Disasters Management and Detection of Priority Problems – Procházková, D., Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(2), 127-144. ISSN 1314-2119.
 • The EU Civil Protection Upgrading Needs – Procházková, D., Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(1), 88-108. ISSN 1314-2119.
 • Strategické řízení bezpečnosti – Procházková, D., The Science for Population Protection. 2013, 5(2), 27-44. ISSN 1803-568X.
 • Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains – Procházková, D., Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), 61-72. ISSN 1802-971X.
 • Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research – Procházková, D., Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), 47-60. ISSN 1802-971X.
 • Jak lze zabránit vzniku organizační havárie – Procházková, D., SECURITY magazín. 2013, 2013(1), 52-54. ISSN 1210-8723.
 • Výsledky projektu FOCUS – Procházková, D., 112. 2013, 2013(3), 23-25. ISSN 1213-7057.

2012

 • Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území – Procházková, D., Periodica Academica. 2012,(1), 102-115. ISSN 1802-2626.
 • Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území. – Procházková, D., Periodica Academica. 2012, 7(1), 102-115. ISSN 1802-2626.
 • Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1 – Procházková, D. - Mocková, D., SECURITY magazín. 2012, 18(6), 20-22. ISSN 1210-8723.
 • Kam patří? Bezpečnost a řízení bezpečnosti nelze vědecky zaškatulkovat – Procházková, D., SECURITY magazín. 2012, 18(6), 4-8. ISSN 1210-8723.
 • Trvalo udržatelný rozvoj mest a opetovne využitie hnedych polí – Rusko, M. - Szekeres, K. - Manová, A., - Procházková, D., Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3 123-129. ISSN 1338-3922.
 • Plíživé pohromy, které ohrožují životní prostředí. – Procházková, D., Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3 118-122. ISSN 1338-3922.
 • Facts for the EU Security Concept – Procházková, D., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2012, 7(1), 59-64. ISSN 1213-1962.
 • Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering – Procházková, D., Information & Security. 2012, 28(2), 167-178. ISSN 0861-5160.
 • Principles o Mitigating and Managing Human System Risks. – Procházková, D., Information & Security. 2012, 28(1), 21-36. ISSN 0861-5160.
 • Results of Selected Methods Evaluation – Procházková, D., SPEKTRUM. 2012, 11(2), 47-51. ISSN 1211-6920.
 • Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu – Procházková, D. - Lánská, M., SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), 14-17. ISSN 1210-8723.
 • Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements – Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D., Perner's Contacts. 2012, 7(4), 126-137. ISSN 1801-674X.

2011

 • Solution of problems of the sustainable development management – Rusko, M. - Procházková, D., Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 31(31), 77-84. ISSN 1336-1589.
 • Nástroj pro zajištění bezpečného území – Procházková, D. - Rusko, M., Nehnuteĺnosti a bývanie. 2011, 2011(2), 88-97. ISSN 1336-944X.
 • Role a principy bezpečnostního plánování v území – Procházková, D., 112. 2011, 10(4), 24-27. ISSN 1213-7057.
 • Voda a udržitelný rozvoj lidského systému – Procházková, D., 112. 2011, 10(10), 14-15. ISSN 1213-7057.
 • Bezpečnostní projekt Evropské unie – Procházková, D., 112. 2011, 10(10), 28. ISSN 1213-7057.
 • Zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu s koncentrací na jadernou energetiku – Procházková, D., Zpravodaj české nukleární společnosti. 2011, 2011(3), 1-3.
 • Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu – Procházková, D., 112. 2011, 10(12), 14-15. ISSN 1213-7057.
 • Size and Return Peiod of Extreme Disasters – Procházková, D. - Rusko, M., Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 30(1), 83-91. ISSN 1336-1589.
 • Vybrané exaktní metody bezpečnostního inženýrství – Procházková, D., SPEKTRUM. 2011, 11(1), 41-47. ISSN 1211-6920.

2010

 • Critical Infrastructure Safety Management. Transactions on Transport Sciences – Procházková, D., Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), 157-168. ISSN 1802-971X.
 • Role of process models in safety management – Procházková, D. - Rusko, MR, Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2010, 18(28), 131-139. ISSN 1336-1589.
 • Konference o bezpečnostním výzkumu v Ostende – Procházková, D., The Science for Population Protection. 2010, 2(2), 143-144. ISSN 1803-568X.
 • REACH - nakládání s chemickými látkami – Procházková, D., The Science for Population Protection. 2010, 2(2), 129-141. ISSN 1803-568X.
 • Humanitární pomoc do zahraničí po živelních pohromách realizovaná pomocí USAR týmů – Procházková, D., The Science for Population Protection. 2010, 1(1), 97-112. ISSN 1803-568X.

2009

 • Historické souvislosti krizí a krizové řízení – Procházková, D., Auspicia. 2009, 6(2), 180-182. ISSN 1214-4967.
 • Náklady spojené s požáry – Procházková, D., Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), 491-502. ISSN 1803-1803.
 • Nástroje pro zajištění bezpečné organizace – Procházková, D., The Science for Population Protection. 2009, 1(1), 53-82. ISSN 1803-568X.
 • Vybrané aspekty moderního krizového řízení – Procházková, D., Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), 447-490. ISSN 1803-1803.
 • Poučení z konference ASME 2009 – Procházková, D., 112. 2009, 8(9), 28-29. ISSN 1213-7057.

2008

 • Bezpečnostní dokumentace – Procházková, D., Bezpečnostní teorie a praxe. 2008, 5(1), 65-70. ISSN 1801-8211.
 • Bezpečí a řízení bezpečnosti. – Procházková, D., 112. 2008, 7(11), 28-29. ISSN 1213-7057.
 • Education for Support of Security and Sustainable Development of Human System – Procházková, D. - Rusko, M., Environmental Management for Education and Edification. 2008, 5(2), 14-22. ISSN 1336-5762.
 • Hodnocení kritické infrastruktury v ČR. – Procházková, D., SPEKTRUM. 2008, 8(2), 7-11. ISSN 1211-6920.
 • Bezpečnost kritické infrastruktury – Procházková, D., SPEKTRUM. 2008, 8(2), 2-6. ISSN 1211-6920.
 • Zavádění integrované bezpečnosti. – Procházková, D. - Bártlová, I., SPEKTRUM. 2008, 8(1), 5-8. ISSN 1211-6920.

Proceeding papers

2023

 • Methodology of Compiling A Steam Generator Maintenance Plan – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Realaibility Conference (ESREL 2023). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2023. p. 1477-1484. ISBN 981-18-8071-9.
 • Program of Training A Critical Nuclear Power Plant Personnel to Ensure A Specific Response – Jiroušek, J. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Realaibility Conference (ESREL 2023). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2023. p. 1485-1492. ISBN 981-18-8071-9.
 • Možnosti detekce koroze uvnitř potrubí metodou magnetické paměti kovů – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Potrubí 2023. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. ISBN 978-80-87140-65-9.
 • Kontrolní seznamy a jejich využití při výstavbě a provozu potrubí – Procházková, D., In: Potrubí 2023. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. p. 7-26. ISBN 978-80-87140-65-9.

2022

 • Risk Management Plan for Steam Generator Maintenance at Nuclear Power Plan – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 913-920. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Risk Management Plan for Long-term Power Blackout for Temelin Nuclear Power Plant – Jiroušek, J. - Procházková, D., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 929-936. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Railway Safety Development in the Czech Republic, Recent Accidents and Lesson Learnt – Kertis, T. - Procházková, D., - Rehak, R., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 2097-2103. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Cybersecurity Design for Railway Products – Procházka, J. - Novobilsky, P. - Procházková, D., - Valoušek, S., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 304-311. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Risk Management of Selected Elements of Critical Transport Infrastructure – Procházka, J. - Procházková, D., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 234-241. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Proposal of Reduction of Emissions of Marine Shipment – Myšák, L. - Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 681-688. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future – Střelbová, L. - Procházková, D., - Šrytr, P., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 226-234. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • Risk-Based Design of Bridges – Procházková, D., In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures - Report. Zürich: IABSE, 2022. p. 346-353. ISBN 978-3-85748-183-3.
 • Reliability of Molten Salt Static Corrosion Tests – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. p. 921-928. ISBN 978-981-18-5183-4.
 • NÁVRHY OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Prochazkova, D. - Procházka, J. - Martincová, J., - Kertis, T., In: ExFoS 2022. Brno Technical University, 2022. p. 343-386. ISBN 978-80-214-6033-1.
 • PŘÍČINY RIZIK VYBRANÝCH KRITICKÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Prochazkova, D., - Procházka, J., In: ExFoS 2022. Brno Technical University, 2022. p. 331-342. ISBN 978-80-214-6033-1.

2021

 • OPTIMÁLNÍ NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ RIZIK SYSTÉMŮ ZÁVISÍ NA JEJICH SLOŽITOSTI – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 355-367. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ MOBILNÍ KYBERNETICKÉ BRÁNY – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 322-329. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH DĚL Z POHLEDU SYSTÉMU SYSTÉMŮ – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 277-287. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ O RIZICÍCH PRO PROJEKTOVÁNÍ, ZHOTOVENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ S MALÝM MODULÁRNÍM REAKTOREM – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 137-161. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • RIZIKA SPOJENÁ S LETECKOU DOPRAVOU – Procházková, D. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 70-136. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • RIZIKA SPOJENÁ S LETECKOU DOPRAVOU – Prochazkova, D. - Procházka, J., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 70-136. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • PROJEKTOVÁNÍ TECHNICKÝCH DĚL ZALOŽENÉ NA ŘÍZENÍ RIZIK – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 49-69. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • PROPOJENÍ NOREM A VÝSLEDKŮ ŘÍZENÍ RIZIK VE PROSPĚCH BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 7-19. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Techniques for Assets’ Criticality Judgement – Kertis, T. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 1830-1837. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • MOBILE CYBER GATEWAY SECURITY CONTROL – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 3199-3206. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risks in the Operation of Gas Installations in Commercial and Residential Buildings – Rusek, P. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 2284-2289. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Method of Extending the Operation of Steam-Generator on Nuclear Installation under Conditions of Long-Term Station-Black-Out – Jiroušek, J. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 138-145. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Increase of Safety of Steam Generator by Reconstructing the Water Supply Pipe – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 132-137. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risks of Power Plants with Small Modular Reactors – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 124-131. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risk Management Plan for Technical Facility Operation – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 1502-1509. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • PŘÍKLAD SELHÁNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE – Procházka, J. - Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 153-159. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • RISK-BASED DESIGN OF TECHNICAL FACILITIES – Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 40-51. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Posouzení kritičnosti aktiv provozu pražského metra – Kertis, T. - Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 22-31. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Rizika spojená se zanedbanou údržbou energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Procházková, D., - Vlček, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 322-329. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Rekonstrukce a bezpečnost experimentální solné smyčky MSL – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 231-237. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Causes of Failure of Experimental Molten Salt Research Device – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V. - Mareček, M., - Uhlíř, J., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 2638-2645. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • PŘIŘAZENÍ OPTIMÁLNÍCH NÁSTROJŮ INŽENÝRSTVÍ ZALOŽENÉHO NA PRÁCI S RIZIKY PRO ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH DĚL – Procházková, D., In: Motivation – Education – Trust – Environment – Safety. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 187-200. ISBN 978-80-973460-7-2.
 • INTEGRAL SAFETY – Procházková, D., In: Motivation – Education – Trust – Environment – Safety. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 69-73. ISBN 978-80-973460-7-2.
 • Summary of Results of Project Concentrated to management of Risks and Safety of Complex Technical Failities – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 27-33. ISBN 978-80-973460-3-4.
 • Řízení rizik mostů – Procházka, J. - Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 185-194. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • Affiliation of Optimum Risk Engineering Tools to Technical Facility management Main Targets Achievement – Reliability, Security, Safety – Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 129-142. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST LIDSKÉ SPOLEČNOSTI – Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 52-59. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • KRIZOVÝ PLÁN OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ZACÍLENÝ NA PANDEMII – Procházka, J. - Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 25-34. ISBN 978-80-973460-6-5.

2020

 • URBAN GUIDED TRANSPORT MANAGEMENT CYBER SECURITY – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vienna: DAAM International, 2020. p. 376-383. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • SAFETY MANAGEMENT OF COMPLEX FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vienna: DAAM International, 2020. p. 366-375. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • Impacts of Drinkiing Water Infrastructures Risks – Procházka, J. - Procházková, D. - Rusko, M. - Majerník, M. - Kollár, V. - Ilko, J., - Majerník, S., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vienna: DAAM International, 2020. p. 356-365. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • Risk Management Plan for Process Associated with Technical Facility Designing, Construction and Commissioning. – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. p. 1584-1592. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Certification Cycles of Train Cyber Gateway – Procházka, J. - Novobilsky, P. - Procházková, D., - Kertis, T., In: E-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapore: Research Publishing Services, 2020. p. 2045-2053. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Causes of Disasters with Presence of Radioactive Substances – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: E-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapore: Research Publishing Services, 2020. p. 5067-5075. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Rizika spojená s nanotechnologiemi – Procházková, D. - Adamec, V., - Schullerová, B., In: Crison 2019. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 175-189. ISBN 978-80-7454-875-8.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMU – Procházka, J. - Procházková, D., In: Sustainability-Environment-Safety 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 61-75. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • Validita technik používaných v praxi při práci s riziky – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 101-111. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ KOEXISTENCE TECHNICKÉHO DÍLA S OKOLÍM – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 76-89. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 21-32. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • Příklad kontrolního seznamu ve strojírenství – Procházková, D., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 115-122. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 47-64. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • Zdroje rizik technických děl – Procházková, D., In: Globálné existiciálne riziká 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 45-50. ISBN 978-80-89753-35-2.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 387-398. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 381-386. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • Havárie v civilním letectví – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 371-380. ISBN 978-80-214-5829-1.

2019

 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 284-295. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: GER 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 101-111. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • JAK ZABRÁNIT CHYBÁM PŘI INŽENÝRSKÉM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Procházková, D., In: SES 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 59-76. ISBN 978-80-89753-24-6.
 • NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ RIZIKA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: METES 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 143-156. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • INŽENÝRSTVÍ RIZIKA – Procházková, D., In: METES 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 36-60. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • HAVÁRIE V CIVILNÍM LETECTVÍ – Procházková, D., In: Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018.. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 36-60. ISBN 978-80-89753-27-7.
 • Superprocesses for Management of Risks in Territory and in Technological Entities Directed to Human Security and Development – Procházková, D., In: Globálne Existencálne Riziká 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 60-89. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • PŘÍČINY POŽÁRŮ FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE – Vrbková, K. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 293-300. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Rozložení kritičnosti v obchodním centru – Ščuglík, P. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 269-277. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • PROBLÉMY BEZPEČNOSTI AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 65-75. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ANALÝZA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÉHO DÍLA – Holíková, H. - Procházka, J., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 28-39. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • PREDIKCE, PREVENCE A ZMÍRNĚNÍ RIZIK TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 227-268. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ZDROJE RIZIK TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 203-226. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ŘÍZENÍ RIZIK VE VZTAHU K BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH OKOLÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 182-202. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Koexistence technického, sociálního a environmentálního systému – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 154-181. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Identifikace, analýza a hodnocení rizik technických systémů – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 142-153. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Zásady řízení rizik objektů kritické infrastruktury – Procházková, D., In: Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných a krizových situaci. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 1-22. ISBN 978-80-01-06630-0.
 • Bezpečnost a spolehlivost technických děl – Procházková, D. - Procházka, J., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 148-159. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod. – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Identification of Assets of Metro Operation in Prague and Determination of Their Criticality – Kertis, T. - Procházková, D., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 3342-3349. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Cyber Security of Urban Guided Transport Managemenř according MILS Principles – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4107-4413. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Measure for Bridges Safety Management Improvement – Procházka, J. - Procházková, D., - Procházka, Z., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 3350-3357. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • DSS for Ensuring the Coexistence of Technical Facility with Its Vicinity during the Type Selection and Sitting – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 130-138. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Complex Technical Facilities Risk Management Principles – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 1735-1742. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Bezpečnost a spolehlivost technických děl – Procházková, D. - Procházka, J., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Nástroj pro zajištění koexistence technického díla s okolím – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 85-94. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Rizika spojená s provozem na železnici – Kertis, T. - Procházková, D., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 568-577. ISBN 978-80-214-5708-9.
 • Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku – Procházková, D. - Svoboda, V., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 574-586. ISBN 978-80-214-5708-9.
 • Základní pojmy inženýrských disciplín pracujících s riziky – Procházková, D. - Adamec, V., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 568-573. ISBN 978-80-214-5708-9.
 • Faktory, které ovlivňují řízení rizik zacílené na bezpečnost technických děl. – Procházková, D., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 542-567. ISBN 978-80-214-5708-9.
 • Kyberbezpečnost řízení městské dopravy s vodící dráhou – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 534-541. ISBN 978-80-214-5708-9.
 • Srovnání zvažovaných zdrojů rizik při řízení zaměřeném na spolehlivost a bezpečnost mostů – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 526-533. ISBN 978-80-214-5708-9.

2018

 • VÝBĚR NEJLEPŠÍHO CÍLE ŘÍZENÍ RIZIK PRO TECHNICKÁ DÍLA – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2018. p. 63-76. ISBN 978-80-89753-25-3.
 • RIZIKO, SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2018. p. 116-129. ISBN 978-80-89753-25-3.
 • ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S BEZPEČNOSTNÍ LETECKÝCH PODVOZKŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: Krizové řízení a řešení krizových situací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2018. p. 156-166. ISBN 978-80-7454-821-5.
 • Rizika spojená s provozem na železnici – Kertis, T. - Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. ISBN 978-1-5386-3825-5.
 • Forenzní inženýrství zacílené na rizika – Procházková, D. - Procházka, J., In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. ISBN 978-1-5386-3825-5.
 • Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla – Procházka, J. - Procházková, D., - Marešová, Š., In: Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association. Praha: ČSVTS, 2018. p. 27-37. ISBN 978-80-02-02841-3.
 • Informační výkon pro bezpečnost drážních systémů. – Kertis, T. - Procházková, D., In: Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association. Praha: ČSVTS, 2018. p. 15-26. ISBN 978-80-02-02841-3.
 • Statistické údaje o stavu mostů v České republice – Pecha, P. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 203-207. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • DSS pro zajištění koexistence technického díla s okolím – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 398-414. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Principy pro řízení rizik složitých technických děl – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 371-397. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 355-370. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Řízení bezpečnosti mostů a česká legislativa – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 226-259. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Zdroje rizik a opatření pro zvýšení bezpečnosti mostů – Procházka, J. - Procházková, D., - Procházka, Z., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 208-225. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Železnice - jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti – Procházková, D. - Kertis, T. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 128-169. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Identifikace aktiv provozu pražského metra a stanovení jejich kritičností – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 92-108. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Coexistence of human communities and technical facilities – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 72-76. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Přehled zásad forenzního inženýrství – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 40-71. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Validita technik používaných v praxi při práci s riziky – Procházková, D., In: TLAK 2018. Praha: MEDIM, 2018. p. 127-142. ISBN 978-80-87140-49-9.
 • Dekontaminace patří k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost technických děl – Procházková, D. - Procházka, J., In: TLAK 2018. Praha: MEDIM, 2018. p. 43-52. ISBN 978-80-87140-49-9.
 • Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategického řízení území – Procházková, D. - Procházka, J., In: Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 589-603. ISBN 978-80-214-5600-6.
 • Nehody a havárie v průmyslu – Procházka, J. - Procházková, D., In: Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 604-620. ISBN 978-80-214-5600-6.
 • Principles for management of Critical Infrastructure – Procházková, D., In: Critical infrastructure protection. London: Thiet, 2018.
 • Tool for risk reduction at specific component aircraft engine welding – Procházková, D. - Procházka, J., In: Safety and Reliability- Safe Societies in a Changing World. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 3135-3142. ISBN 978-0-8153-8682-7.
 • Information power supporting the rail systems safety – Kertis, T. - Procházková, D., In: Safety and Reliability- Safe Societies in a Changing World. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 2939-2947. ISBN 978-0-8153-8682-7.
 • Checklist for judgement of technical facility safety level and results obtained by its application in practice – Procházková, D. - Prochazka, J., In: Safety and Reliability- Safe Societies in a Changing World. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 1175-1184. ISBN 978-0-8153-8682-7.
 • Problems of mobile risks in territory – Prochazka, J. - Procházková, D., In: Safety and Reliability- Safe Societies in a Changing World. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 1783-1790. ISBN 978-0-8153-8682-7.
 • Smart cities and critical infrastructure – Procházková, D. - Prochazka, J., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • Impacts of lacks in design of control systems in rail transportation – Kertis, T. - Procházková, D., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • Deficits in social disasters’ management and tasks for future research – Procházková, D. - Szabo, S., In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 425-432. ISBN 978-1-138-05885-9.

2017

 • Aktivity EU v oblasti ochrany před CBRNE – Procházková, D., In: Global existential risks. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. p. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
 • Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation – Kertis, T. - Procházková, D., In: Global existential risks. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. p. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
 • TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI – Procházková, D., In: JuFos 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 297-312. ISBN 978-80-214-5486-6.
 • ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR – Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D., In: JuFos 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
 • NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO – Procházková, D., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 431-438. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 418-430. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE – Kertis, T. - Procházková, D., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI – Kertis, T. - Procházková, D., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement – Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T., In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
 • Model for critical infrastructure safety management – Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M., In: Annals of DAAAM for 2017. Vienna: DAAAM International, 2017. p. 1-15. ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
 • Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Defektoskopie. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2017. p. 223-232. ISBN 978-80-214-5554-2.
 • Posouzení validity technik používaných v praxi při práci s riziky – Procházková, D., In: Facility management vyhrazených technických zařízení. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2017. p. 17-32. ISBN 978-80-87140-48-2.
 • Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení – Procházková, D., In: TLAK 2017. Praha: MEDIM, 2017. p. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
 • Tools for ensuring the safety of cities – Procházková, D. - Procházka, J., In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
 • Cyber security of underground railway system operation – Kertis, T. - Procházková, D., In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
 • Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management – Procházková, D. - Procházka, J., In: Safety and Reliability – Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2017. p. 3559-3566. ISBN 978-1-138-62937-0.
 • Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks – Procházková, D. - Procházka, J., In: Safety and Reliability – Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2017. p. 3057-3065. ISBN 978-1-138-62937-0.
 • Drinking water supply failure – Procházka, J. - Procházková, D., In: Safety and Reliability – Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2017. p. 2235-2243. ISBN 978-1-138-62937-0.
 • Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation – Kertis, T. - Procházková, D., In: Safety and Reliability – Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2017. p. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
 • SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 276-280. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Integrální bezpečnost zvládá rizika spojená s koexistencí životního prostředí, lidské společnosti a technických děl – Procházková, D. - Rusko, M., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 210-223. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 192-209. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • NÁSTROJ PRO STANOVENÍ ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI TECHNICKÉHO DÍLA NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ VALIDITY TECHNIK POUŽÍVANÝCH PŘI PRÁCI S RIZIKY V PRAXI – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 163-191. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury – Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 120-143. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Příčiny pohrom s přítomností radioaktivních látek. – Procházka, Z. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 94-119. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ – Procházka, J. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 82-93. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla. – Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 70-81. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 44-59. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation – Kertis, T. - Procházková, D., In: Global existential risks. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. p. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
 • Challenges for research in disaster management – Procházková, D. - Procházka, J., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 436-468. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety – Kertis, T. - Procházková, D., In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site – Procházková, D. - Procházka, J., In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. London: Taylor & Francis, 2017. p. 1443-1450. ISBN 978-1-315-37498-7.
 • Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation – Procházková, D. - Kertis, T., In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. London: Taylor & Francis, 2017. p. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
 • Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site – Procházková, D. - Procházka, J., In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. Londýn: Taylor & Francis Group, 2017. pp. 231. ISBN 978-1-138-02997-2.
 • Risk management plan for metro station – Kertis, T. - Procházková, D., In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. Londýn: Taylor & Francis Group, 2017. pp. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.

2016

 • Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. p. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
 • Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií – Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J., In: Sustainability - Environment - Safety 2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. p. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
 • Model of critical nuclear facility safety management – Procházková, D. - Procházka, J., In: Sustainability - Environment - Safety 2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. p. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
 • Tools for Risk Management of Model Metro Station – Kertis, T. - Procházková, D., In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
 • Oblasti řízení pohrom v Evropě, které potřebují výzkum – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 20-29. ESE 28. vol. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
 • POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY NORMATIVNÍHO MODELU STANICE – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 73-78. ESE 28. vol. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
 • Bezpečnost smart cities – Procházková, D. - Procházka, J., In: Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2016. pp. 300-310. ISBN 978-80-86710-87-7.
 • Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation – Procházková, D. - Kertis, T., In: Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. London: CRC Press, 2016. pp. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
 • Risk Management Quality in Selected Critical Facilities – Procházková, D. - Procházka, J., In: wseas transactions on computer research. Athens: WSEAS Press, 2016. pp. 96-108. ISSN 1991-8755.
 • Řízení rizik zacílené na bezpečnost území a kritických objektů – Procházková, D., In: Junior Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2016. pp. 287-309. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
 • Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic – Procházková, D. - Procházka, J., In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 51-58. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
 • Assets of model metro station and their criticality – Procházková, D. - Kertis, T., In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
 • Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury – Kertis, T. - Procházková, D., In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
 • Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu – Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D., In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
 • Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii – Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T., In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
 • TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY – Procházková, D. - Procházka, J., In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 105-116. ISBN 978-80-7561-021-8.
 • DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 474-489. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 457-473. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • POHROMY A CHARAKTERISTIKY JEJICH DOPADŮ – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 444-456. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • OCHRANA OSOB, MAJETKU A OBYVATELSTVA – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 353-443. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • JEVY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČÍ EVROPY – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 340-352. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 329-339. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA – Procházka, J. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 317-328. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • NEHODY MALÝCH LETADEL – Procházková, D. - Šimík, J., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 254-268. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU – Procházková, D. - Procházka, J., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 241-253. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • BEZPEČNÁ SMART CITIES – Procházková, D. - Procházka, J., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 225-240. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST ÚZEMÍ A KRITICKÝCH OBJEKTŮ – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 198-224. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • VYBRANÉ METODY POUŽÍVANÉ V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 186-197. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • DOPADY VYBRANÝCH JADERNÝCH HAVÁRIÍ A TESTŮ – Procházka, Z. - Procházková, D., - Borovička, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 122-163. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • VYBRANÉ LETECKÉ NEHODY A JEJICH DOPADY – Pražan, M. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 110-121. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • PŘÍKLAD ŘÍZENÍ RIZIK VE STROJÍRENSTVÍ – Král, J. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 91-100. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • DOPADY VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NA METRO – Krákora, J. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 83-90. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO – Kertis, T. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • Dopady silného zemětřesení na Nuselský most a jeho okolí – David, J. - Procházková, D., In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 21-33. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure – Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
 • BEZPEČNOST „SMART CITIES“ – Procházka, J. - Procházková, D., In: Junior Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2016. pp. 271-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
 • Bezpečnost je interdisciplinární a mnoho disciplinární obor – Procházková, D., In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 125-132. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj – Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M., In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 44-53. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Model of critical infrastructure safety management – Procházka, J. - Procházková, D., In: Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 27-34. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Příčiny technologických havárií – Procházková, D., In: Sustainability - Environment - Safety 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 55-64. ISBN 978-80-89753-01-7.
 • Vybrané metody používané v bezpečnostním inženýrství – Procházková, D., In: Sustainability - Environment - Safety 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 11-19. ISBN 978-80-89753-01-7.
 • Dopady pohrom, které poškozují životní prostředí a možnosti jejich zmírnění – Procházková, D. - Rusko, M., In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 88-101. ISBN 978-80-89753-02-4.
 • Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra – Kertis, T. - Procházková, D., In: ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2016. pp. 396-404.
 • Řízení rizik složitých technologických systémů – Procházková, D., In: Globálne existenciálne riziká 2014 GER. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. pp. 20-28. ISBN 978-80-89281-99-2.

2015

 • Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj – Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M., In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2015. pp. 44-53. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Model of critical infrastructure safety management – Procházková, D. - Procházka, J., In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2015. pp. 27-34. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení – Procházková, D. - Procházka, J., In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2015. pp. 63-73. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 23. ISBN 978-80-89753-02-4.
 • BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU – Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T., In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2015. pp. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
 • Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích – Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. pp. 152-158. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
 • Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek – Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. pp. 144-151. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
 • Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu – Procházková, D., In: Koncept života s riziky. Kladno: FBMI ČVUT, 2015, pp. 138-155. ISBN 978-80-87727-11-9.
 • Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika – Procházka, J. - Procházková, D., In: Koncept života s riziky. Kladno: FBMI ČVUT, 2015, pp. 100-116. ISBN 978-80-87727-11-9.
 • Koncept života s riziky – Procházková, D. - Procházka, J., In: Koncept života s riziky. Kladno: FBMI ČVUT, 2015, pp. 117-137. ISBN 978-80-87727-11-9.
 • Integrated environmental permitting process in Slovakia – Procházková, D. - Králíčková, R. - Rusko, M., - Wessely, E., In: DAAAM International Week. Vienna: DAAAM International, 2015, pp. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Available from: http://daaam.info/
 • Integrated environmental permitting process in Slovakia – Procházková, D. - Králíková, R. - Rusko, M., - Wessely, E., In: DAAAM International Week. Vienna: DAAAM International, 2015, pp. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Available from: http://daaam.info/
 • Security Challenges for Europe – Procházková, D. - Procházka, J., In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015. Leiden: A. A. Balkema Publishers, 2015, pp. 3863-3871. ISBN 978-1-138-02879-1.
 • Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities – Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L., In: Safety and Reliability of Complex Systems. London: Taylor & Francis, 2015, pp. 245-253. ISBN 978-1-315-64841-5.
 • Security Challenges for Europe – Procházková, D., In: Safety and Reliability of Complex Systems. London: Taylor & Francis, 2015, pp. 3863-3871. ISBN 978-1-315-64841-5.
 • Safety of complex critical facilities – concept, assignment of conditions and timing management. – Procházková, D., In: Safety and Reliability of Complex Systems. London: Taylor & Francis, 2015. pp. 3945-3952. ISBN 978-1-315-64841-5.
 • Security risks and their management – Procházková, D., In: Rizika podnikových procesů 2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2015, pp. 87-112. Rizika podnikových procesů. ISBN 978-80-7414-967-2.
 • Results of systematic study of traffic accidents with hazardous substance presence – Procházková, D., In: Deterioration, Dependability, Diagnostic. Brno: Univerzita obrany, 2015, pp. 149-157. ISBN 978-80-7231-431-7.
 • IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES – Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: Selected Risks of Business Processes. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015. pp. 113-125. ISBN 978-80-01-05831-2.
 • System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence – Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05742-1.
 • Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain – Kertis, T. - Procházková, D., In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05742-1.
 • A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network – Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D., In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
 • Optimum concept of management and trade-off with risks – Procházková, D., In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. pp. 1463-1471. ISBN 978-1-138-02681-0.
 • The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances – Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H., In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2015. p. 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0.

2014

 • PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT IN COUNTRIES WITH LOW SEISMICITY – Demjancukova, K. - Procházková, D., In: PROCEEDINGS OF THE ASME PRESSURE VESSELS AND PIPING CONFERENCE. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2014. ISBN 978-0-7918-4607-0.
 • KONCEPT ŽIVOTA S RIZIKY – Procházková, D., In: KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, pp. 101-116. ISBN 978-80-7395-871-8.
 • ORGANIZAČNÍ HAVÁRIE – Procházková, D., In: Globálne existenciálne riziká. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2014, pp. 153-156. Edícia ESE-15. ISBN 978-80-89281-91-6.
 • Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR – Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014, pp. 88-95. ISBN 978-80-7414-766-1.
 • Vybraná kritická místa při odbavení cestujících na letišti a identifikované zdroje rizik – Strymplová, V. - Procházková, D., In: Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014, pp. 81-87. ISBN 978-80-7414-766-1.
 • Plány řízení rizik usnadňují řízení podniků zacílené na rozvoj – Procházková, D., In: Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2014, pp. 73-80. ISBN 978-80-7414-766-1.
 • Present Concept of Integral Safety of Critical Facilities – Procházková, D., In: Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014, pp. 16-24. ISBN 978-80-7414-766-1.
 • Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek – Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z., In: Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. p. 191-194. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
 • Výsledky studia chemických havárií zaměřené na dioxin – Procházková, D. - Procházka, Z., In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2014, pp. 177-181. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
 • Optimální koncept řízení a vypořádání rizik – Procházková, D., In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2014. p. 181-190. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
 • Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi – Procházka, J. - Procházková, D., In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, pp. 341-351. ISBN 978-80-7454-337-1.
 • Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích – Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J., In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, pp. 319-329. ISBN 978-80-7454-337-1.
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik používané v odborné praxi – Procházková, D., In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, pp. 330-340. ISBN 978-80-7454-337-1.
 • Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice – Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V., In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2014, pp. 225-237. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu – Procházková, D., In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2014, pp. 213-224. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
 • Výsledky analýzy kritických míst při odbavení cestujících na letišti – Strymplová, V. - Procházková, D., In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2014, pp. 238-247. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
 • Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností – Procházka, J. - Procházková, D., In: Požární ochrana 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. pp. 272-276. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
 • Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice – Procházková, D. - Procházka, Z., In: Požární ochrana 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. pp. 277-281. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
 • Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty – Procházková, D., In: Požární ochrana 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. pp. 282-290. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
 • Plány pro řízení rizik jsou též nástroje podporující optimální řešení konfliktů u kritických objektů – Procházková, D., In: Fire Safety 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. pp. 1-12. ISBN 978-80-7385-149-1.
 • Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik – Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V., In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. pp. 210-219. ISBN 978-80-7454-413-2.
 • Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru – Procházková, D. - Procházka, J., In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. pp. 220-231. ISBN 978-80-7454-413-2.
 • Projektové a krizové řízení – Procházková, D., In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. pp. 232-244. ISBN 978-80-7454-413-2.
 • Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards – Procházková, D. - Demjančuková, K., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Londýn: Taylor & Francis Group, 2014. pp. 3267-3272. ISBN 978-1-315-81559-6.
 • Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains – Procházková, D., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 534. ISBN 978-1-138-00123-7.
 • Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research – Procházková, D., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 519. ISBN 978-1-138-00123-7.
 • Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards – Procházková, D. - Demjančuková, K., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. pp. 699. ISBN 978-1-138-00123-7.
 • Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research – Procházková, D., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Londýn: Taylor & Francis Group, 2014, pp. 2461-2470. ISBN 978-1-315-81559-6.
 • Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains – Procházková, D., In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. Londýn: Taylor & Francis Group, 2014, pp. 2523-2531. ISBN 978-1-315-81559-6.

2013

 • Současný koncept integrální bezpečnosti jaderných zařízení – Procházková, D., In: Fire Safety 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. ISBN 978-80-7385-133-0.
 • Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury – Procházková, D. - Procházka, J., In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. ISBN 978-80-248-3226-5.
 • Critical Infrastructure Safety Management – Procházková, D. - Procházka, J., In: Deteritoration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, 2013, pp. 137-146. ISBN 978-80-7231-939-8.
 • Analysis of Cyber Networks – Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J., In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 413-421. ISBN 978-80-01-05320-1.
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik a jejich správná aplikace – Procházková, D., In: Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, pp. 55-61. ISBN 978-80-7414-628-2.
 • Qualified Safety Management Ensures Sustainable Human Life Quality – Procházková, D., In: Environmental Software Systems. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 472-488. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-41150-2.
 • Bezpečnost a udržitelný rozvoj – Procházková, D., In: Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, VŠERS, České Budějovice 2013. České Budějovice: VSERS, 2013, pp. 86-98. ISBN 978-80-87472-58-3.
 • Stanovení seismického ohrožení a jeho příspěvku k integrálnímu riziku jaderného zařízení – Procházková, D., In: Požární ochrana 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. ISBN 978-80-7385-127-9.
 • Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě – Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno: Univerzita Obrany, 2013, pp. 407-414. ISBN 978-80-7231-928-2.
 • Prevence organizačních havárií – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2013, pp. 231-235. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
 • Řízení lidského faktoru – Procházková, D., In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. 2013. pp. 102-106. ISBN 978-80-7385-125-5.
 • Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research – Procházková, D., In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 422-429. ISBN 978-80-01-05320-1.
 • Model for Supply Chains´ Safety Management – Procházková, D., In: 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 213-219. ISBN 978-80-01-05321-8.
 • Zásady obnovy infrastruktur z pohledu ochrany obyvatelstva – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, pp. 133-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
 • Strategické řízení bezpečnosti – Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno: Univerzita Obrany, 2013, pp. 415-425. ISBN 978-80-7231-928-2.
 • Výzvy pro bezpečnostní výzkum v EU – Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno: Univerzita Obrany, 2013, pp. 426-432. ISBN 978-80-7231-928-2.
 • Zásady ochrany dopravní infrastruktury – Procházková, D., In: Požární ochrana 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. pp. 214-218. ISBN 978-80-7385-127-9.
 • Model pro řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců – Procházková, D., In: Požární ochrana 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013, pp. 209-213. ISBN 978-80-7385-127-9.
 • Model for Supply Chain Safety Management – Procházková, D., In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013, pp. 210-217. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
 • Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research – Procházková, D., In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013, pp. 218-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
 • Příčiny nehod a havárií a způsoby řízení bezpečnosti technologických systémů s ohledem na dopady havárií – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2013, pp. 151-157. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
 • Řízení technologických pohrom a detekce prioritních problémů pro budoucí výzkum – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2013, pp. 249-255. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
 • Jak a kdy používat jednotlivé koncepty řízení a vypořádání rizik – Procházková, D., In: Krizový management 2013. Pardubice: University of Pardubice, 2013, pp. 97-112. ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
 • Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek – Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V., In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno: Univerzita Obrany, 2013, pp. 433-439. ISBN 978-80-7231-928-2.
 • Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích – Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V., In: Responsible Care – How to ensure safety and quality. 2013,
 • Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích – Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V., In: Požární ochrana 2013. Ostrava: VŠB-TUO, 2013, pp. 205-208. ISBN 978-80-7385-127-9.
 • Model for Supply Chains´ Safety Management – Procházková, D., In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 210-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
 • Specification of Supply Chain Security – Lánská, M. - Procházková, D., In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.

2012

 • Solution of Problems Involving the Sustainable Development – Procházková, D., In: Global Existential Risks 2012. Žilina: Strix et VeV., 2012, pp. 227-232. ISBN 978-80-89281-86-2.
 • Pohromy a charakteristiky jejich dopadů – Procházková, D., In: Global Existential Risks 2012. Žilina: Strix et VeV., 2012, pp. 218-226. ISBN 978-80-89281-86-2.
 • Human Factor and Its Handling – Procházková, D., In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2012. pp. 215-230. ISBN 978-80-89281-84-8.
 • Bezpečnost a řízení bezpečnosti jsou mnohaoborové a průřezové disciplíny – Procházková, D., In: Management of Environment 2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2012, pp. 132-140. ISBN 978-80-89281-85-5.
 • Pohromy ohrožující životní prostředí – Procházková, D., In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2012, pp. 231-235. ISBN 978-80-89281-84-8.
 • Bezpečnost - interdisciplinární a mnoho disciplinární obor – Procházková, D., In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2012. ISBN 978-80-86466-31-6.
 • Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu – Procházková, D., In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
 • Probabilistic and Deterministic Approach of Seismic Hazard Assessment- Comparison and Discussion of Results. – Demjančuková, K. - Procházková, D., In: Transactions. Brusel: European Nuclear Society, 2012, ISBN 978-92-95064-14-0.
 • Risk management and risk engineering as a ground for noise diagnostic during accidents – Procházková, D., In: REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. Praha: Teris a.s., 2012. ISSN 1805-6156.
 • Řízení bezpečnosti kritické infrastruktury – Procházková, D., In: FIRE SAFETY 2012. Ostrava: VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-7385-116-3.
 • Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení – Procházková, D., In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2012, pp. 449-469. ISBN 978-80-86710-57-0.
 • Konference PSAM11 A ESREL 2012 – Procházková, D., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 279-280. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Problémy ochrany obyvatel v EU – Procházková, D. - Šenovský, M., - Mozga, J., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 270-274. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Vybrané bezpečnostní problémy dodavatelských řetězců – Procházková, D. - Říha, J., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 266-269. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Úroveň řízení procesů, kterými životní prostředí a planeta reagují na lidské činnosti – Procházková, D. - Říha, J., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 262-265. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Otevřené problémy v řízení sociální oblasti – Procházková, D. - Pešková, I., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 257-261. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem – Procházková, D. - Lánská, M., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Problémy bankovního sektoru – Procházková, D. - Kopecký, Z., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 250-252. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami – Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 246-249. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Nedostatky při řízení živelních pohrom – Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 239-245. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Inženýrské disciplíny realizující výsledky řízení rizik – Procházková, D., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 230-238. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Srovnání strategií používaných v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské unie a České republiky na úseku kriminálně-policejním. – Procházková, D. - Binková, P., - Horáková, A., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 21-25. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Rámec pro ochranu obyvatelstva EU – Procházková, D. - Šenovský, P., - Bártlová, I., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 158-162. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Scénáře vybraných pohrom – Procházková, D. - Říha, J., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 153-157. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Identification and Management of Risks of System of Systems – Procházková, D., In: IPSAM and ESRA Proceedings. Helsinky: PSAM, 2012, pp. 6542-6551. ISBN 978-1-62276-436-5.
 • Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury – Procházková, D. - Mocková, D., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Poznatky z konference ESREL 2011 – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012. pp. 137-139. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Identifikace a řízení rizik systému systémů – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 132-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Analysis of Cyber Networks in System Concept – Srp, J. - Procházková, D., In: CYTER 2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
 • Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání – Procházka, J. - Procházková, D., In: CYTER 2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
 • Systémová analýza kybernetických sítí. – Srp, J. - Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno: Univerzita obrany, 2012, pp. 506-513. ISBN 978-80-7231-871-1.
 • Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe - Critical Points of Assessment. – Procházková, D. - Demjančuková, K., In: Transactions – Top Safe 2012. Brusel: European Nuclear Society, 2012, pp. 51-55. ISBN 978-92-95064-15-7.
 • Optimalizace rizika – Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno: Univerzita obrany, 2012, pp. 417-430. ISBN 978-80-7231-871-1.
 • Ochrana objektů před haváriemi – Procházková, D., In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno: Univerzita obrany, 2012, pp. 399-416. ISBN 978-80-7231-871-1.
 • KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE – Mocková, D. - Procházková, D., In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
 • Recent Researches in Environmental Science and Landscaping – Procházková, D., In: Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Faro: University of Algarve, 2012, pp. 168-173. ISBN 978-1-61804-090-9.
 • Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území – Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 127-131. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury – Mocková, D. - Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. pp. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Autobusová nádraží a jejich rizika – Lánská, M. - Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. pp. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
 • Fine exact methods of safety, security and risk engineering – Procházková, D., In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Leiden: Taylor & Francis/Balkema, 2012. pp. 164-165. ISBN 978-0-415-68379-1.
 • Effectively mitigating and managing the risk to public assets – Procházková, D., In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Leiden: Taylor & Francis/Balkema, 2012. pp. 273-274. ISBN 978-0-415-68379-1.

2011

 • Nástroje bezpečnostnej politiky – Rusko, M. - Procházková, D., In: Sustainability – Environment – Safety. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2011, pp. 212-216. ISBN 978-80-89281-77-0.
 • Scénář a příklady scénářů udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Sustainability – Environment – Safety. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2011, pp. 204-211. ISBN 978-80-89281-77-0.
 • Nástroje bezpečnostnej politiky Europskej Únie – Rusko, M. - Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2011, pp. 133-137. ISBN 978-80-89281-78-7.
 • Safety Management of Critical Infrastructure – Procházková, D., In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine, 2011, pp. 102-112. ISBN 978-966-662-226-9.
 • Principles of Mitigating and Managing the Human System Risks – Procházková, D., In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine, 2011, pp. 4-22. ISBN 978-966-662-226-9.
 • Critical Infrastructure is Prerequisite for Region Safety – Procházková, D., In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine, 2011, pp. 153-163. ISBN 978-966-662-226-9.
 • Fine exact methods of safety, security and risk engineering – Procházková, D., In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes: Troyes University of Technology, 2011. p. 1043-1051. ISBN 978-0-203-13510-5.
 • Effectively mitigating and managing the risk to public assets – Procházková, D., In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes: Troyes University of Technology, 2011, pp. 1709-1716. ISBN 978-0-203-13510-5.
 • Jevy, které poškozují lidský systém a charakteristiky jejich dopadů – Procházková, D., In: Bezpečná společnost 2011. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 2011, pp. 101-117. ISBN 978-80-87544-08-2.
 • Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering – Procházková, D., In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine, 2011, pp. 65-72. ISBN 978-966-662-226-9.
 • Nástroj pro sestavení podkladů pro řízení bezpečnosti – Procházková, D., In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 157-169. ISBN 978-80-248-2424-6.
 • Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategickoho řízení území – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: VŠBM Košice, 2011, pp. 415-423. ISBN 978-80-89282-44-9.
 • Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: VŠBM Košice, 2011, pp. 250-262. ISBN 978-80-89282-44-9.
 • Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: VŠBM Košice, 2011, pp. 228-249. ISBN 978-80-89282-44-9.
 • Real Problems of Critical Infrastructure Threating the Region Safety – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice: VŠBM Košice, 2011, pp. 424-431. ISBN 978-80-89282-44-9.
 • Safety Culture and Critical Infrastructure Safety – Procházková, D., In: ICVES 2011. Binjiang: IEEE, 2011. pp. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
 • Jevy, které mohou odstartovat sociální krize – Procházková, D., In: Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2011, pp. 101-102. ISBN 978-80-905084-1-5.
 • Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování – Procházková, D. - Bartlová, I., - Šenovský, M., In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava: VŠB, 2011, pp. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
 • Analýza havárie jaderné elektrárny Fukushima a první poučení – Procházková, D., In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava: VŠB, 2011, pp. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
 • Jevy, které mohou odstartovat sociální krize – Procházková, D., In: Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2011, pp. 101-118. ISBN 978-80-905084-1-5.
 • Modely řízení bezpečnosti komunity – Procházková, D., In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Brno: Univerzita obrany, 2011, pp. 101-108. ISBN 978-80-260-0659-6.
 • Safety Culture and Critical Infrastructure Safety – Procházková, D., In: ICVES 2011. Binjiang: IEEE, 2011. p. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
 • Inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost a jejich vybrané .nástroje – Procházková, D., In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava: VŠB, 2011, pp. 282-287. ISBN 978-80-7385-102-6.
 • Co je třeba udělat pro realizaci Petersbergských úkolů – Procházková, D., In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava: VŠB, 2011, pp. 217-220. ISBN 978-80-7385-102-6.
 • Ochrana osob a majetku v kontextu lidského systému – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. pp. 91-99. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-096-8.
 • Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Žilina: Strix et VeV., 2011, pp. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
 • Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu – Procházková, D., In: INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. Trnava: AlumniPress, 2011, pp. 74-82. ISBN 978-80-8096-153-4.
 • Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Žilina: Strix et VeV., 2011, pp. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
 • Seismic hazard and seismic risk – Procházková, D., In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Praha: ÚJV Řež, 2011, pp. 1-40. Available from: http://www.oecd.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
 • Principles of the Seismology and Seismic Engineering – Procházková, D., In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Praha: ÚJV Řež, 2011, pp. 1-77. Available from: http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
 • Risk Management, Risk Engineering and Nuclear Safety – Procházková, D., In: NUSIM 2011. Praha: Česká nukleární společnost, 2011,
 • Experiences with Risk Management in the Czech Republic – Procházková, D., In: Transatlantic Nuclear days 2011. Praha: Česká nukleární společnost, 2011, ISSN 1805-1367.
 • Identifikace dopadů při selhání kybernetické infrastruktury – Procházková, D., In: CYTER 2011. Prague: Czech Technical University, 2011, pp. 100-119. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7.

2010

 • Role a principy bezpečnostního plánování v území – Procházková, D., In: Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2010, pp. 183-196. ISBN 978-80-8096-119-0.
 • Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost – Procházková, D., In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: University of Žilina, 2010, pp. 587-597. ISBN 978-80-554-0201-7.
 • Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, pp. 309-318. ISBN 978-80-7385-080-7.
 • Nakládání s chemickými látkami – Procházková, D., In: Manažerstvo bezpečnosti. Košice: VŠBM Košice, 2010, pp. 217-224. ISBN 978-80-89282-34-0.
 • Řízení lidských zdrojů a BOZP – Procházková, D., In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2207-5.
 • Lidský faktor a bezpečnost – Procházková, D., In: Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2010. pp. 50-69. ISBN 978-80-254-8493-7.
 • Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice: VŠBM Košice, 2010, pp. 250-262. ISBN 978-80-89282-33-3.
 • Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy – Procházková, D., In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice: VŠBM Košice, 2010, pp. 228-249. ISBN 978-80-89282-33-3.
 • Management věcí veřejných ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Manažerstvo bezpečnosti. Košice: VŠBM Košice, 2010, pp. 198-216. ISBN 978-80-89282-34-0.
 • Humanitární pomoc do zahraničí – Procházková, D., In: Manažerstvo bezpečnosti. Košice: VŠBM Košice, 2010, pp. 190-197. ISBN 978-80-89282-34-0.
 • Lidský faktor a bezpečnost – Procházková, D., In: Zvládání extrémních situací. Brno: Masarykova univerzita, 2010. pp. 92-93. ISBN 978-80-254-8493-7.
 • Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území – Procházková, D., In: Požární ochrana 2010. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. p. 250-265. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-087-6.
 • Strategické řízení území zaměřené na přežití obyvatelstva – Procházková, D., In: Bezpečnost světa a domoviny. Brno: Univerzita obrany, 2010, ISBN 978-80-7231-728-8.
 • EXPERIMENTALLY VERIFICATION OF THE SEISMIC WAVE ATTENUATION EXCITED BY THE HEAVY LOAD DROP – Procházková, D. - Šimůnek, P., - Pečínka, L., In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010. pp. 101-102. ISBN 978-80-87012-26-0.

2009

 • Bezpečnost, bezpečí a riziko – Procházková, D., In: Manažerství bezpečnosti. Košice: VŠBM Košice, 2009, pp. 207-218. ISBN 978-80-89282-29-6.
 • Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj – Procházková, D., In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST, SECURITY MANAGEMENTAND SOCIETY. Brno: Univerzita obrany, 2009, ISBN 978-80-7231-653-3.
 • Kritická infrastruktura a zásady pro její bezpečnost. – Procházková, D., In: Technologies and Prosperity. Praha: Technology&Prosperity, 2009, ISBN 978-80-87205-09-9.
 • Critical Infrastructure Safety Management – Procházková, D., In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009, pp. 741-750. ISBN 978-0-415-55509-8.
 • Expense for Security and Sustainable Development – Procházková, D., In: Sustainability Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level).. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2009, pp. 241-250. ISBN 978-80-86131-83-2.
 • Řízení rizik v organizaci a program na zvyšování bezpečnosti v organizaci – Procházková, D., In: 14. medzinarodna vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2009. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva, 2009, ISBN 978-80-554-0014-3.
 • Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj – Procházková, D., In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST. Brno: Univerzita obrany, 2009, pp. 330-343. ISBN 978-80-7231-653-3.
 • Systém řízení bezpečnosti organizace – Procházková, D., In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, pp. 223-232. ISBN 978-80-248-2010-1.
 • Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj. – Procházková, D., In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2009, pp. 256-265. ISBN 978-80-86131-82-5.
 • Nástroje pro podporu ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Ochrana obyvatelstva 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, pp. 246-256. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-059-3.
 • Seismic Waves Attenuation with Distance in the Bohemian Massif – Procházková, D. - Malý, J., In: Pressure Wessels and Piping. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, pp. 721-725. ISBN 978-0-7918-3854-9.

2008

 • Řízení lidských zdrojů a BOZP – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Žilina: Strix et VeV., 2008, pp. 142-154. ISBN 978-80-89281-34-3.
 • Shrnutí poznatku o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Žilina: Strix et VeV., 2008, pp. 367-382. ISBN 978-80-89281-34-3.
 • Kompendium znalostí z oblasti nebezpečných látek pro policisty a hasiče – Procházková, D., In: Nebezpečné látky 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 198-208. ISBN 978-80-7385-042-5.
 • Tool for Systems System Risk Assessment. – Procházková, D., In: Safety Engineering 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 223-229. ISBN 978-80-248-1848-1.
 • Aspekty lidské bezpečnosti – Procházková, D., In: Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 124-128. ISBN 978-80-7395-105-4.
 • Safety, Security and Risk – Procházková, D., In: Security and Safety Management and Public Administration. Praha: Policejní akademie, 2008, pp. 276-285. ISBN 978-80-7251-289-8.
 • Principles of Good Governance of Public Affairs with regard to Security – Procházková, D., In: Security and Safety Management and Public Administration. Praha: Policejní akademie, 2008, pp. 266-275. ISBN 978-80-7251-289-8.
 • Zavádění integrované bezpečnosti – Procházková, D. - Bártlová, I., In: Zavádění integrované bezpečnosti.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 167-177. ISBN 978-80-7385-038-8.
 • Bezpečnost kritické infrastruktury z pohledu systému systémů – Procházková, D., In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva, 2008, pp. 605-610. ISBN 978-80-8070-846-7.
 • Řízení bezpečnosti a jeho závislost na ohrožení a riziku. – Procházková, D., In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie"Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci". Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2008, pp. 64-74. ISBN 978-80-8096-056-8.
 • Vybrané aspekty lidské bezpečnosti. – Procházková, D., In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií.. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2008, ISBN 978-80-8096-052-0.
 • Kritická infrastruktura a její problémy – Procházková, D., In: Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava: VŠB, 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
 • Závažné rysy kritické infrastruktury – Procházková, D., In: Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava: VŠB, 2008, pp. 310-318. ISBN 978-80-7385-034-0.
 • Rozhodování o udržitelnosti krajiny a lidských sídel. – Procházková, D., In: Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava: VŠB, 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.

2007

 • Riziko a život s riziky – Procházková, D. - Šesták, B., In: Dny vědy 2007. Praha: Policejní akademie, 2007. p. 63-70. ISBN 978-80-7251-276-8.

2006

 • Případová studie a metodika pro její sestavení – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2006, pp. 507-534. ISBN 978-80-89281-28-2.
 • Principy správného řízení věcí veřejných s ohledem na bezpečí – Procházková, D., In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2006, pp. 475-506. ISBN 978-80-89281-28-2.

????

 • Role of process models in safety management – Procházková, D., In: neuvedeno., ????

Books, textbooks

2022

 • PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÝCH PRVKŮ KRITICKÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Martincová, J. - Procházka, J., - Kertis, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07099-4.
 • Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost – Procházková, D. ed. - Dostál, V. ed., - Kuchař, J. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • Řízení rizik systémů pro řízení dopravy – Procházka, J. - Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-06995-0.
 • Trends and Future Directions in Security and Emergency management – Tušer, I. ed. - Mayerová-Hošková, Š. ed., - Procházková, D. ed., Cham: Springer, 2022. vol. 257.

2021

 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Rizika spojená s pozemními komunikacemi – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06843-4.

2020

 • Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizovývh situací. – Konečný, J. ed. - Procházková, D. ed., - Procházka, J. ed., Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU RCTU. CTU Archive, 2020. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DESIGNING, BUILDING AND COMMISSIONING – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06716-1.
 • ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06714-7.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06728-4.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06718-5.

2019

 • Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti – Procházková, D. - Procházka, J. - Lukavský, J. - Dostál, V. - Procházka, Z., - Ouhrabka, L., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06675-1.
 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06609-6.
 • Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí. – Procházková, D. - Procházka, J. - Adamec, V., - Schüllerová, B., Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2019. ISBN 978-80-7623-000-2.

2018

 • Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06527-3.
 • Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., Praha: Audiovizuální a technické centrum ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06467-2.
 • Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly – Procházková, D., Praha: CTU RCTU. CTU Archive, 2018. ISBN 978-80-01-06480-1.

2017

 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení – Procházková, D., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. ISBN 978-80-01-06182-4.
 • Risks of Processes and their Management – Procházková, D. ed., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. ISBN 978-80-01-06186-2.

2015

 • Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05792-6.
 • Rizika podnikových procesů 2015 – Procházková, D. ed., Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7414-967-2.
 • Selected risks of business processes – Procházková, D. ed., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05831-2.
 • Bezpečnost složitých technologických systémů – Procházková, D., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05771-1.
 • Safety of complex technological facilities – Procházková, D., Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. ISBN 978-3-659-74632-1.

2014

 • Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání – Procházková, D., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05479-6.
 • Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05480-2.
 • CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT – Procházková, D., Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-53926-8.
 • CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY – Procházková, D., Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54930-4.
 • Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR – Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05599-1.
 • Boj proti terorismu projekt EU: Improving Security by Democratic Participation - ISDEP – Procházková, D., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05568-7.

2013

 • Study of Disasters and Disaster Management – Procházková, D., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05246-4.
 • Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury – Procházková, D., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05245-7.
 • Krizové řízení pro technické obory – Procházková, D., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05292-1.

2012

 • Earthquakes, Hazards and Principles for Trade-off with Risks – Procházková, D. - Demjančuková, K., Pilsen: University of West Bohemia, 2012. ISBN 978-80-261-0170-3.
 • Bezpečnost kritické infrastruktury – Procházková, D., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012. ISBN 978-80-01-05103-0.
 • Principy udržitelného rozvoje – Procházková, D., České Budějovice: VSERS, 2012. ISBN 978-80-87472-21-7.

2011

 • Ochrana lidí a majetku – Procházková, D., Prague: Czech Technical University, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6.
 • Analýza a řízení rizik – Procházková, D., Prague: Czech Technical University, 2011. ČVUT. vol. 1. ISBN 978-80-01-04841-2.
 • Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství – Procházková, D., Prague: Czech Technical University, 2011. ČVUT. vol. 1. ISBN 978-80-01-04842-9.
 • Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství – Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04842-9.
 • Analýza a řízení rizik – Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2.
 • Ochrana lidí a majetku – Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6.
 • Strategické řízení bezpečnosti území a organizace – Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04844-3.

2010

 • Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj – Procházková, D., Praha: Univerzita J.A.Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-97-6.

2009

 • Bezpečnostní plánování (územní, nouzové a krizové plánování). – Procházková, D., České Budějovice: VSERS, 2009. ISBN 978-80-86708-80-5.
 • Monitoring zdrojů ohrožení v území – Procházková, D., České Budějovice: VSERS, 2009. ISBN 978-80-86708-87-4.

2008

 • Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost. – Procházková, D., Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. ISBN 80-7312-054-2.
 • Odezva a obnova – Procházková, D. - Šesták, B., - Polívka, L., Praha: Policejní akademie, 2008. ISBN 978-80-7251-279-9.
 • Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a průmyslové nehody – Procházková, D. - Bumba, J. - Sluka, V., - Šesták, B., Praha: Policejní akademie, 2008. ISBN 978-80-7251-275-1.
 • Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost. – Procházková, D., Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. ISBN 80-7312-054-2.
 • Zranitelnost kritické infrastruktury – Procházková, D. - Senovský, M., Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI, 2008. ISBN 978-80-7385-058-6.
 • Synergentní účinky v průmyslových zónách – Procházková, D. - Senovský, M., Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI, 2008. ISBN 978-80-7385-057-9.

Book chapters

2022

 • ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÝCH PRVKŮ KRITICKÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Martincová, J. - Procházka, J., - Kertis, T., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 265-284. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • MÍSTNĚ SPECIFICKÉ PLÁNY ŘÍZENÍ RIZIK PRO VYBRANÉ KRITICKÉ PRVKY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 211-264. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • ZPŮSOB VÝBĚRU ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE VHODNÉHO PRO DANOU LOKALITU – Procházka, J. - Procházková, D., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 191-210. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PŘI REKONSTRUKCI STANICE METRA – Střelbová, L. - Procházková, D., - Šrytr, P., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 149-160. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • KYBERBEZPEČNOSTÍ DESIGN PRO ŽELEZNIČNÍ PRODUKTY – Procházka, J. - Novobilsky, P. - Procházková, D., - Valoušek, S., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 111-119. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • Charakteristiky inženýrství zacíleného na bezpečnost – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 7-34. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • SPOLEHLIVOST KOROZNÍCH EXPERIMENTŮ S ROZTAVENOU SOLÍ – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 35-43. ISBN 978-80-01-07060-4.

2020

 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury – Procházka, J. - Procházková, D., - Veselík, P., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizových situací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 335-346. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích – Procházková, D. - Procházka, J., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizových situací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 162-170. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum – Procházka, J. - Procházková, D., - Novobilsky, P., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizových situací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 152-161. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE NA BÁZI SMR – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 319-370. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST TUNELŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 268-318. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • ŘÍZENÍ RIZIK NANOTECHNOLOGIÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 260-267. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 180-259. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST MOSTŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 107-179. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • SEGMENTACE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VLAKU – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 98-106. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • APLIKACE TEORIE CITLIVOSTI PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 37-65. ISBN 978-80-01-06786-4.

2017

 • Conclusion with Proposals for Improvement of Work with Risks Connected with Processes – Procházková, D., In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 282-294. ISBN 978-80-01-06186-2.
 • SUPER PROCESSES FOR MANAGEMENT OF RISKS IN TERRITORY AND IN TECHNOLOGICAL ENTITIES DIRECTED TO HUMAN SECURITY AND DEVELOPMENT – Procházková, D., In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 248-281. ISBN 978-80-01-06186-2.
 • Size of Hazard Depends on Data Files Extent – Procházková, D. - Procházka, J., In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 217-230. ISBN 978-80-01-06186-2.
 • RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS – Kertis, T. - Procházková, D., In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2.
 • Outline on Risk, Risk Management and Trade-off with Risks – Procházková, D., In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 6-26. ISBN 978-80-01-06186-2.

2014

 • The Human Factor and Its Handling – Procházková, D., In: Advances in Intelligent Vehicles. Oxford: Elsevier Science, 2014. p. 199-224. ISBN 978-0-12-397199-9.

2013

 • Řízení pohrom a udržitelný rozvoj – Procházková, D., In: Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice: VSERS, 2013. p. 166-172. ISBN 978-80-87472-48-4.
 • Strategické řízení bezpečnosti – Procházková, D., In: Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Praha: VeRBuM, 2013. p. 58-72. ISBN 978-80-87500-35-4.

2012

 • Co je třeba pro zajištění udržitelného rozvoje v oblasti bezpečnosti – Procházková, D., In: Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. p. 205-210. ISBN 978-80-87472-20-0.
 • Critical Infrastructure Safety management – Procházková, D., In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2012. p. 205-216. ISBN 978-80-7231-886-5.

2011

 • Nástroj pro hodnocení rizika systému systémů – Procházková, D., In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2011. p. 404-411. ISBN 978-80-89281-19-0.
 • Bezpečný vodní systém je základem udržitelného rozvoje – Procházková, D., In: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Universita Pardubice, 2011. p. 103-118. ISBN 978-80-7395-424-6.
 • Human System Safety Management and Environmental Management Relation – Procházková, D. - Wessely, E. - Rusko, M., - Králíková, R., In: DAAAM International Scientific Book 2011. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. p. 103-118. vol. 10. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-901509-84-1.

2010

 • Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování. – Procházková, D., In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. p. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
 • Real problems of critical infrastructure threatening the region safety – Procházková, D., In: Reliability, Risk and Safety. London: Tailor & Francis Group, 2010. p. 2387-2394. ISBN 978-0-415-60427-7.
 • Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování – Procházková, D., In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. p. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
 • Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování – Procházková, D., In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: VSERS, 2010. p. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
 • Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území – Procházková, D., In: Požární ochrana 2010. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. p. 169-180. 1. ISBN 978-80-7385-087-6.

Proceedings

2023

 • Potrubí 2023 – Lhotsky, J. ed. - Procházková, D. ed., - Lhotský, M. ed., Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. ISBN 978-80-87140-65-9.

2022

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ, ZAŘÍZENÍ A SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH DĚL ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST – Procházková, D. ed., Praha, 2021-11-11/2022-02-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ, ZAŘÍZENÍ A SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH DĚL ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST – Procházková, D. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07060-4.
 • ExFoS 2022 – Bradáč, A. ed. - Martincová, J. ed., - Procházková, D. ed., Mikulov, 2022-01-27/2022-01-28. Brno Technical University, 2022. ISBN 978-80-214-6033-1.

2021

 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha, 2021-11-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • JUFOS 2021 – Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed., Brno, 2022-05-20. Brno Technical University, 2021. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha, 2021-11-11/2022-02-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Proceedinggs the 31st ESREL Conference – Vidlák, K. ed. - Procházková, D. ed., Singapore: Research Publishing Services, 2021. ISBN 978-981-18-2016-8.

2020

 • Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Holý, J. ed. - Jiroušek, J. ed. - Kertis, T. ed. - Košťálová, Š. ed. - Kruliš, J. ed. - Kšiňanová, S. ed. - Kuchař, J. ed. - Kreibich, V. ed. - Driml, M. ed. - Procházka, J. ed. - Sedláčková, E. ed. - Šrytr, P. ed., - Vidlák, K. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15) – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Procházka, Z. ed., Bratislava, 2019-09-27. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • Nástroje environmentálnej politiky 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Procházka, Z. ed., Bratislava, 2019-01-30. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • Sustainability-Environment-Safety 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Procházka, Z. ed., Bratislava, 2019-11-07. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • Integrovaná bezpečnost prostredia 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, M. ed., Bratislava, 2019-09-27. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • METES 2019 – Rusko, M. ed. - Krbová, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2019-05-20. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • NEP 2019 – Rusko, M. ed. - Krbová, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2019-01-30. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • ExFoS 2020 – Procházková, D. ed. - Adamec, V. ed., - Hrmel, P. ed., Brno, 2020-01-23/2020-01-24. Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5829-1.

2019

 • Globálne Existencálne Riziká 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Konopásek, V. ed., Bratislava, 2018-12-05. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • GER 2019 – Rusko, M. ed. - Králíková, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2018-12-12/2018-12-13. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • SES 2018 – Rusko, M. ed. - Hrášek, L. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2018-11-09. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-24-6.
 • METES 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Koník, L. ed., Bratislava, 2018-04-19. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • Globálne Existencálne Riziká 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Konopásek, V. ed., Bratislava, 2018-12-05. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných a krizových situaci – Procházková, D. ed., Praha, 2019-05-24. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06630-0.
 • Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL) – Procházková, D. ed. - Beer, M. ed., - Zio, E. ed., Hannover, 2019-09-23/2019-09-26. Singapore: Research Publishing Services, 2019. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. – Procházková, D. ed. - Dostál, V. ed., - Procházka, J. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. 1. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Tlak 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed., Praha, 2019-02-19/2019-02-21. Praha: MEDIM, 2019. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • ExFoS 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed., Brno, 2019-01-24/2019-01-25. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

2018

 • Critical infrastructure protection – Procházková, D. ed. - Walter, S. ed., - Linn, S. ed., London: Thiet, 2018.
 • Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed., Praha, 2018-12-07. Praha: ČSVTS, 2018. ISBN 978-80-02-02841-3.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed., Praha, 2018-11-29. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Expert Forensic Science Brno 2018 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., Brno, 2019-01-24/2019-01-25. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5600-6.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2018-11-29. Praha: ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06515-0.

2017

 • Zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., Bratislava, 2016-06-17. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. ISBN 978-80-89753-12-3.
 • Annals of DAAAM for 2017 – Procházková, D. ed., Zadar, 2017-11-08/2017-11-11. Vienna: DAAAM International, 2017. ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
 • Defektoskopie – Procházková, D. ed., Chomutov, 2017-11-07/2017-11-09. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2017. ISBN 978-80-214-5554-2.
 • Facility management vyhrazených technických zařízení – Procházková, D. ed., Praha, 2017-10-17/2017-10-18. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2017. ISBN 978-80-87140-48-2.
 • TLAK 2017 – Procházková, D. ed., Hradec Králové, 2017-02-14/2017-02-16. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2017. ISBN 978-80-87140-45-1.
 • New Trends in Process Control and Production Management – Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed., Košice, 2017-05-18/2017-05-22. London: Taylor & Francis, 2017. ISBN 978-1-138-05885-9.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. – Procházková, D. ed., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06351-4.
 • Global existential risks – Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed., Bratislava, 2016-11-15. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. ISBN 978-80-89753-10-9.
 • TLAK 2017 – Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed., Hradec Králové, 2017-02-14/2017-02-16. Praha: MEDIM, 2017. ISBN 978-80-87140-45-1.
 • ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed., Brno, 2017-01-27/2017-01-28. Brno: VUTIUM Press, 2017. ISBN 978-80-214-5459-0.

2016

 • Risks of Business and Territorial Processes – Procházková, D. ed., Děčín, 2016-11-10/2016-11-11. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Centrum informatiky, 2016. ISBN 978-80-7561-021-8.
 • Nástroje environmentálnej politiky 2016 – Procházková, D. ed. - Rusko, Miroslav ed., - Králíková, Růžena ed., Bratislava, 2016-06-17. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3.
 • Sustainability - Environment - Safety 2016 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed., Bratislava, 2016-12-06. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-08-6.
 • Manažérstvo životného prostredia 2016 – Rusko, Miroslav ed. - Procházková, D. ed., - Králíková, Růžena ed., Bratislava, 2016-06-24. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ESE 28. vol. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
 • Risk, reliability and safety: innovating theory and practice – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed., Glasgow, 2016-09-25/2016-09-29. London: CRC Press, 2016. ISBN 978-1-138-02997-2.
 • WSEAS Transactions on Computer Research – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., New York: WSEAS, 2016. ISSN 2415-1521.
 • Acta polytechnica CTU Proceedings – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed., Praha, 2016-05-04. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
 • RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – Procházková, D. ed., Děčín, 2016-11-10. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení – Procházková, D. ed., Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. ISBN 978-80-01-06033-9.
 • Risks of business and territorial processes – Procházková, D. ed., Děčín, 2016-11-10/2016-11-11. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-021-8.
 • ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství – Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed., Brno, 2016-01-29/2016-01-30. Brno: VUT v Brně, 2016.
 • NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015 – Procházková, D. ed., Bratislava, 2015-06-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., Bratislava, 2015-06-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství – Procházková, D. ed., Bratislava, 2015-06-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-05-5.
 • Příčiny technologických havárií – Procházková, D. ed., Bratislava, 2015-12-04. 2016. ISBN 978-80-89753-01-7.
 • MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015 – Procházková, D. ed., Bratislava, 2015-04-17/2015-04-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-02-4.
 • MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015 – Procházková, D. ed., Bratislava, 2015-04-17/2015-04-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-02-4.
 • MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., Bratislava, 2015-04-17/2015-04-18. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2016. ISBN 978-80-89753-02-4.
 • Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra – Procházková, D. ed., Brno, 2016-01-29/2016-01-30. Brno: VUT v Brně, 2016.

2014

 • Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu – Procházková, D. ed., České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-72-9.

2010

 • Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek – Procházková, D. ed., Ostrava, 2010-02-09/2010-02-10. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-080-7.
 • Role a principy bezpečnostního plánování v území – Procházková, D. ed., Trnava, 2010-04-29. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2010. ISBN 978-80-8096-119-0.
 • Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost – Procházková, D. ed., Žilina, 2010-06-02/2010-06-03. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2010. ISBN 978-80-554-0201-7.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2022

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ A BEZPEČNOST SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH DĚL – Procházková, D. org. - Dostál, V. org., - Kuchař, J. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ A BEZPEČNOST SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH DĚL – Procházková, D. org. - Dostál, V. org., - Kuchař, J. org., [Conference Hosting] 2021.

Certified methodology, procedure

2022

 • METODIKA VYTVÁŘENÍ PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÝCH POLOŽEK DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Martincová, J. - Procházka, J., - Kertis, T., [Certified Methodology (for RIV)] 2022.

Invited unpublished lecture

2010

 • Vybrané exaktní metody pro řešení problémů rizikového inženýrství – Procházková, D., [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Univerzita obrany, fakulta vojenských tehchnologií. 2010-10-20.
 • Voda a udržitelný rozvoj lidského systému – Procházková, D., [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR. 2010-05-24.

Other unsorted

2019

 • The risks connected with accidents on highways and railways – Procházka, J. - Hošková-Mayerová, Š., - Procházková, D., Quality & Quantity. 2019, ISSN 0033-5177.