[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

People

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Josef.Kokes (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2660

room: A1-408, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2012

 • Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob – Kokeš, J. - Frolec, J., Automa. 2012, 18(12), 16-18. ISSN 1210-9592.

2007

 • Optický tok a nová metoda jeho výpočtu pomocí EMF – Kokeš, J., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(7-8), 232-235. ISSN 0447-6441.

2005

 • Použití inteligentních agentů pro zajištění dostupnosti a rozložení zátěže řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., Automa. 2005, 11(3), 94-98. ISSN 1210-9592.

2004

 • Zajištění dostupnosti a rozložení zátěže u řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., Automa. 2004, 10(1), 47-50. ISSN 1210-9592.

Proceeding papers

2012

 • Implement of fuzzy logic system using table lookup scheme by Java language to predict time series data – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., In: Proceedings of the 13th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University of Košice, 2012. pp. 307-312. ISBN 9781457718687.
 • Using constrained cubic spline instead of natural cubic spline to eliminate overshoot and undershoot in Hilbert Huang transform – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., In: Proceedings of the 13th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University of Košice, 2012. pp. 300-306. ISBN 9781457718687.

2011

 • Implementation of Hilbert-Huang and Teager-Huang Transform Using JAVA Language – Kokeš, J. - Nghien, N., In: ERIN 2011 Education-Research-Innovation. Prešov: Harmony Apeiron Non-profit Association, 2011, pp. 527-534. Journal of Engineering and Technology. ISBN 978-80-89347-05-6. Available from: http://www.erin.sk/

2007

 • Case Study of Various Parameters Influencing the Hilbert-Huang Transform Performance – Verner, M. - Kokeš, J., In: Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 128. ISBN 978-80-227-2768-6.
 • The Processing of Stereoscopic Images Using Integral Transformations – Kokeš, J. - Kopecký, M., In: Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 99-100. ISBN 978-80-227-2768-6.
 • Program for Empiric Analysis of Time Series – Kokeš, J., In: Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 67-68. ISBN 978-80-227-2768-6.
 • The Processing of Complex Time Series – Kokeš, J., In: Mechanical Engineering 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 98-99. ISBN 978-80-227-2768-6.
 • Kvantizační jevy v Hilbert-Huangově transformaci – Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2007. pp. 27-28. ISBN 978-80-239-8245-9.
 • Nová metoda výpočtu optického toku pomocí Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007. pp. 113-122. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Instantaneous Frequency and Hilbert-Huang Transform – Kokeš, J., In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2007. pp. 311-314. ISBN 978-80-8073-805-1.

2006

 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006. pp. 101-105. ISBN 80-01-03491-7.
 • Spolupráce expertního systému se SQL serverem – Bursíková, S. - Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006. pp. 43-46. ISBN 80-239-6535-2.
 • Napojení expertního systému na internet – Verner, M. - Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006. pp. 47-50. ISBN 80-239-6535-2.
 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006, pp. 41-42. ISBN 80-239-6535-2.

2005

 • Zabezpečení internetové komunikace – Kokeš, J. - Mayer, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 118-121. ISBN 80-01-03240-X.
 • Korelační lokalizace – Kokeš, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 113-117. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Expertní systém v reálném čase – Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2004, pp. 1-14. ISBN 80-239-3680-8.
 • Expertní systém pro predikci jednoparametrových systémů s využitím fraktalní analýzy – Tlapák, M. - Kokeš, J., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 214-222. ISBN 80-7194-662-1.
 • Řízení v reálném čase při použití metod AI – Kokeš, J., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 168-177. ISBN 80-7194-662-1.

2003

 • Objektově orientovaný expertní systém pro řízení složitých procesů – Kokeš, J., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2003, pp. 50-53. ISBN 80-239-0201-6.

?

 • WYSIWYG editor pro XML Form – Tran Thanh, H. - Nguyen Ba, N., - Kokeš, J., In: neuvedeno., ?
 • Editor znalostí – Kokeš, J., In: neuvedeno., ?
 • Hilbert-Huangova transformace a kvantizační jevy – Kokeš, J., In: neuvedeno., ?
 • Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v experním systému – Kokeš, J., In: neuvedeno., ?
 • Laboratoř s distribuovanou rádiovou sítí – Kokeš, J., In: neuvedeno., ?
 • Experimentální analýza složitých chaotických systémů s využitím Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., In: neuvedeno. p. 139-147., ?

Patents, utility designs, industrial designs

2014

 • Zařízení pro lokalizaci předmětů – Kokeš, J. - Frolec, J., Czech Republic. Utility Model CZ 26309. 2014-01-06.

2011

 • Měřicí pracoviště pro rozměrová měření – Kokeš, J., Czech Republic. Utility Model CZ 21826. 2011-02-24.

Prototype, samples

2013

 • Referenční modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., [Functional Sample] 2013.

2011

 • ZigBee radiový modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., [Functional Sample] 2011.

2009

 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., [Prototype] 2009.
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., [Prototype] 2009.
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., [Prototype] 2009.
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., [Prototype] 2009.

Books, textbooks

2006

 • Algoritmy pro inženýrskou informatiku – Kokeš, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03515-8.

2005

 • Programové systémy – Kokeš, J., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03149-7.
 • Objektově orientované programování – Kokeš, J., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03083-0.

Invited unpublished lecture

2009

 • Pokroky v elektronice - komunikace s rozprostřeným spektrem – Kokeš, J., [Unpublished Lecture] Klub strojařů při FS ČVUT. 2009-06-01.

...

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2009.