[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Petr Vavruška, Ph.D.

Ing. Petr Vavruška, Ph.D.

Petr.Vavruska (at) fs.cvut.cz

420221990928
420731681326

room: A-60a, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV40298  
  Efektivní návrh a výroba kompresorových kol s vysokou účinností pro turbodmychadla – Vavruška, P. (2019-2022)
 • SGS10/262/OHK2/3T/12  
  Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí (Ú-12242) – Vavruška, P. (2010-2012)

Článek v periodiku

2016

 • Productive Machining of Complex Shape Parts – Zábranský, V. - Vavruška, P., 2016

2012

 • Creating a Multi-Axis Machining Postprocessor – Vavruška, P., 2012
 • Machine Tool Control Systems and Interpolations of Spline Type – Vavruška, P., 2012
 • Effects of Interpolation Type on the Feed-Rate Characteristic of Machining on a Real CNC Machine Tool – Vavruška, P., 2012
 • Analysis Of Finishing NC Programs From Two Different CAM Systems – Vavruška, P., 2012

2011

 • Measurement Method of Feed-Rate Between a Tool and a Workpiece – Vavruška, P. - Konečný, P., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Reducing Machining Time by Pre-Process Control of Spindle Speed and Feed-Rate in Milling Strategies – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018
 • Analysis of cutting parameters in point machining of parts with complex shape – Stejskal, M. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Rybín, J., 2018

2016

 • Interpolation of Toolpath by a Postprocessor for Increased Accuracy in Multi-Axis Machining – Vavruška, P., 2016

2012

 • Technologie obrábění a aplikace – Zeman, P. - Vavruška, P., - Fojtů, P., 2012

2011

 • Feed-Rate Prediction in Multi-Axis Machining Operations – Vavruška, P., 2011
 • Multi-Axis Machine Tool Power Drives Exploitation – Vavruška, P., 2011
 • Accessories and Methods of Machining of Complex Shape – Vavruška, P. - Kekula, J. - Konečný, P., - Malý, J., 2011

2010

 • Metoda měření posuvové rychlosti při víceosém obrábění – Vavruška, P., 2010
 • CAD, CAM, CIM systémy – Rybín, J. - Sulitka, M., - Vavruška, P., 2010

2009

 • Postprocesing a výroba tvarově složitých ploch – Vavruška, P., 2009

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Způsob řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2018

2017

 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017
 • Zařízení pro řízení otáček a posuvu u obráběcích strojů – Vavruška, P. - Zeman, P., - Stejskal, M., 2017

2016

 • Způsob korekce dráhy nástroje víceosého počítačem řízeného obráběcího stroje – Vavruška, P., 2016

2015

 • Zařízení pro provádění korekce dráhy nástroje víceosého počítačem řízeného obráběcího stroje – Vavruška, P., 2015

2013

 • Zařízení pro bezkontaktní měření posuvové rychlosti – Vavruška, P., 2013

2012

 • Zařízení pro bezkontaktní měření posuvové rychlosti – Vavruška, P., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Kulový nástroj pro frézování tvarových ploch za úrovní horizontu – Vavruška, P. - Fornůsek, T., - Lomička, J., 2017
 • Nástroj pro frézování zpětných zahloubení – Vavruška, P. - Lomička, J., 2017
 • Postprocesor pro multifunkční stroj MCU700VT-5X s řídicím systémem Heidenhain iTNC640 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Kratěna, T., - Heinrich, P., 2017

2011

 • Zařízení pro měření posuvových rychlostí – Vavruška, P., 2011

2010

 • Prototyp zařízení pro měření hladiny radonu v místnostech – Vavruška, P. - Kekula, J., - Podhájecký, P., 2010

2008

 • Difuzor 200998 – Janda, M. - Rybín, J., - Vavruška, P., 2008
 • Difuzor 1154200 – Janda, M. - Rybín, J., - Vavruška, P., 2008

Software

2018

 • Postprocesor pro souvislé čtyřosé řízení ultrasonického nože – Vavruška, P., 2018

2016

 • Simulační model stroje Waldrich Coburgh PowerTEC s výměnnými hlavami – Vavruška, P. - Kratěna, T., 2016

2015

 • Simulační model stroje SP30CNC s databází držáků – Vavruška, P. - Kratěna, T., 2015
 • Simulační model stroje MCU1100 s pevnými cykly – Vavruška, P. - Machala, Z., 2015
 • Postprocesor stroje MAS MCU1100 – Vavruška, P. - Zábranský, V., - Kratěna, T., 2015
 • Postprocesor s rozšířenou technologickou funkčností – Vavruška, P. - Zeman, P. - Smolík, J. - Mindl, J. - Strnad, T., - Pfauser, M., 2015

2014

 • Parametrický podprogram pro vizualizaci cyklu 262 pro frézování závitů v řídicím systému Heidenhain – Vavruška, P. - Zábranský, V., 2014
 • Postprocesor s tangenciálním řízením dráhy nástroje – Vavruška, P., 2014
 • Postprocesor pro stroj Bridgeport VMC500 a CAM systém Siemens NX s dvojím řízením referenčního bodu – Vavruška, P., 2014
 • Parametrický podprogram pro vizualizaci frézovacího cyklu 208 řídicího systému Heidenhain – Vavruška, P., 2014

2012

 • Postprocesor pro MCV1000L a CAM CATIA s predikcí posuvové rychlosti – Vavruška, P., 2012

2011

 • Postprocesor pro stroj LM1 s generováním interpolací typu spline – Vavruška, P., 2011
 • Postprocesor pro Haas TM 1 s korigováním posuvové rychlosti – Vavruška, P., 2011

2010

 • Postprocesor pro čtyřosý obráběcí stroj Haas ToolRoom Mill 1 – Vavruška, P., 2010

Zpráva

2018

 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Vítek, P. - Koudela, M. - Malý, J. - Novotný, A. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Vývoj robotické obráběcí hlavy – Lemfeld ml, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Kratěna, T. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Bednář, S. - Michálek, O., - Brda, M., 2018
 • Optimalizace obrábění lopatky na stroji MTC630 a vývoj postprocesoru pro stroj MCU450VT, KOVOSVIT MAS, a.s. – Vavruška, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Kratěna, T. - Machala, Z. - Zeman, P. - Heinrich, P. - Kopal, M. - Křemen, M., - Pfauser, M., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2018 – Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Holšán, J. - Kříženecký, M. - Pojsl, L. - Šindelář, T. - Kratochvíl, K. - Kocourek, S. - Matyska, V. - Kolář, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Červenka, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Fiala, Š. - Hornych, J. - et al., 2018

2017

 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., 2017
 • Vývoj a testování nástrojů pro efektivní obrábění dílců z niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J. - Kovalčík, J., - Machala, Z., 2017
 • Centrum pokročilých leteckých technologií - Výzkumná zpráva z řešení dílčích výzkumných témat v prvním období řešení projektu (do 07/2017) – Zeman, P. - Sulitka, M. - Vavruška, P. - Smolík, J. - Mašek, P., - Kopačka, J., 2017
 • Koncepční návrh robotické obráběcí hlavy – Švéda, J. - Lemfeld, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Nečas, M. - Lemfeld, J. - Brda, M., - Michálek, O., 2017
 • WP02 – Ověřená technologie -TOS KUŘIM-2017 Těžkoobrobitelný materiál: „Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny“ – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Smolík, J. - Kupka, P. - Kachlík, J., - Novotný, R., 2017
 • WP02 - Výsledek na stroji - KOVOSVIT MAS-2017 – Postprocesor: „Postprocesor pro multifunkční stroj MCU700VT-5X s řídicím systémem Heidenhain iTNC640 – Vavruška, P. - Zeman, P. - Kratěna, T. - Smolík, J. - Heinrich, P., - Pfauser, M., 2017
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2017

2016

 • Konstrukčně-technologický vývoj dílce Inlet Frame – Vavruška, P. - Fornůsek, T., - Lomička, J., 2016
 • Vývoj nástroje pro frézování niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J., - Lomička, J., 2016
 • Úprava postprocesoru pro stroj FRUFQ - Etapa č.1: Testování aktuálního nastavení stroje – Vavruška, P., 2016
 • Technologický postup obrábění dílců; Návrh flexibilního upínacího systému obráběcího stroje – Sova, J. - Vrba, P., - Vavruška, P., 2016
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů" za rok 2016 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2016
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2016 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2016
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů, víceosé obrábění a tvorba specifických postprocesorů a simulačních modelů multifunkčních strojů – Vavruška, P. - Zeman, P. - Lomička, J. - Pešice, M. - Kratěna, T. - Machala, Z. - Kraevski, K. - Smolík, J., - Mindl, J., 2016

2015

 • Software pro generování NC programů pro stroj MAS MCU700VT-5X – Vavruška, P. - Zeman, P. - Smolík, J., - Mindl, J., 2015
 • Možnosti zvyšování produktivity obrábění – Zábranský, V. - Vavruška, P., 2015

2014

 • Tvorba postprocesoru pro stroj MAS MCU700VT-5X – Vavruška, P. - Zeman, P., 2014
 • DV#2 (2014)-Definice možností generování postprocesorů určených pro víceprofesní obráběcí centra s více než pěti řízenými osami – Vavruška, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2014

2013

 • DV#2 (2013) Vytvořený návrh rozšíření struktury NC postprocesoru o technologický modul a nadstavbové transformace – Vavruška, P. - Smolík, J., 2013

2012

 • DV#2-1 (2012) Studie možností a výhod doplnění NC kódu generováním posuvů ve 4. a 5. rotační ose a analýza možnosti aplikace modelů pro zvyšování stability – Brajer, J. - Fojtů, P. - Fornůsek, T. - Vavruška, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2012

2011

 • Postprocesory s korekcí posuvové rychlosti a jejich aplikace – Vavruška, P., 2011
 • Programovací metody pro obrábění tvarově složitých dílců – Fornůsek, T. - Vavruška, P., 2011

2010

 • Roční zpráva o řešení projektu v programu MPO TIP FRTI1/613 k 31.12.2010 – Fornůsek, T. - Rybín, J. - Lomička, J. - Vavruška, P., - Kekula, J., 2010
 • Postprocesory a vývoj algoritmu pro predikci posuvů při víceosém obrábění – Vavruška, P., 2010

2009

 • Vývoj funkcí postprocesoru pro víceosé obrábění tvarově složitých dílů – Sedláček, P. - Vavruška, P., - Konečný, P., 2009

Kvalifikační zpráva

2018

 • Identifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systém – Pešice, M. - Vavruška, P., 2018

Kapitola v knize

2014

 • Feed-Rate Control along Multi-Axis Toolpaths – Vavruška, P., 2014

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., 2017
 • Technologie frézování dílce ACCV Rig Inlet Frame – Vavruška, P. - Lomička, J., - Fornůsek, T., 2017
 • Technologie pětiosého frézování oběžného kola turbíny – Zeman, P. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Vavruška, P. - Kratěna, T., - Kupka, P., 2017

2016

 • Technologie obrábění zpětných radiálních zahloubení – Vavruška, P. - Lomička, J., 2016
 • Víceosé frézování lopatek hydrodynamické spojky – Vavruška, P. - Lomička, J., - Fornůsek, T., 2016

2012

 • Frézování lopatek integrální turbiny – Vavruška, P. - Lomička, J. - Rybín, J., - Kekula, J., 2012

2009

 • Technologie obrábění tvarových lopatek s využitím spline interpolace – Rybín, J. - Janda, M., - Vavruška, P., 2009