[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Eduard Stach, Ph.D.

Ing. Eduard Stach, Ph.D.

E.Stach (at) fs.cvut.cz

420723422770
420221990969

room: A-149, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Výpočtové vyhodnocení přínosu navržených úprav stroje BRAL MAX SHIGH – Stach, E. (2017-2018)
 •  
  Optimalizace stavby vyhřívaných nádrží na bitumen a skladovacích sil – Stach, E. (2017)
 • SGS10/261/OHK2/3T/12  
  Verifikace simulačních modelů a zdokonalení virtuálních prototypů obráběcích strojů (Ú-12242) – Stach, E. (2010-2012)

Článek v periodiku

2018

 • Nová komplexní metodika analýzy hydrostatických vedení – Stach, E. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2018
 • MACHINE TOOL VIBRATION REDUCTION USING HYDROSTATIC GUIDEWAY – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., 2018

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017

2016

 • Analytical Solution of Hydrostatic Pocket Tilting – Stach, E. - Falta, J., - Sulitka, M., 2016

2010

 • Optimization of Dynamic Properties of a Test Bed for Testing of the Machine Tools Telescopic Covers – Stach, E., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Machine Tool Vibration Reduction Using Hydrostatic Guideway – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., 2018
 • Effect of Hydrostatic Guideway on Reduction of Machine Tool Ram Vibration – Lazák, T. - Stach, E., - Sulitka, M., 2018

2016

 • Compensation of Machine Tools Geometrical Errors by means of Actively Controlled Hydrostatic Guideways – Lazák, T. - Stach, E., - Novotný, L., 2016

2015

 • Analytical Solution of Hydrostatic Pocket Tilting – Stach, E. - Falta, J., - Sulitka, M., 2015

2013

 • Computational Comparison of Hydrostatic Guide Way Regulators – Stach, E., 2013
 • Comparison of Hydrostatic Regulation System of Thrust Bearing of Turntable – Stach, E. - Mareš, M., - Sulitka, M., 2013

2012

 • A general method for design optimization of hydrostatic bearings – Mareš, M. - Holkup, T., - Stach, E., 2012
 • Applied method for design optimization of hydrostatic guideway on real machine tool – Mareš, M. - Holkup, T., - Stach, E., 2012

2011

 • Verification of Simulation Models and Advancement of Machine Tool Virtual Models – Stach, E. - Lysák, P. - Vrba, P. - Koubek, J. - Fojtů, P. - Mareš, M. - Moravec, J. - Matyska, V., - Mašek, J., 2011

2010

 • Určení kritických míst testovacího standu s lineárním motorem a jeho optimalizace – Sulitka, M. - Stach, E., 2010
 • Optimization of Dynamic Properties of a Test Bed for Testing of the Machine Tools Telescopic Covers – Stach, E., 2010
 • Fluidní systémy – Hudec, J. - Horejš, O. - Lysák, P. - Stach, E. - Mareš, M. - Diviš, I., - Kekula, J., 2010
 • Systémy AVN, AVO a třískové hospodářství – Hudec, J. - Stach, E., - Diviš, I., 2010
 • Těžké obráběcí stroje – Vook, P. - Stach, E., - Diviš, I., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností – Václav, D. - Stach, E. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Chládek, Š., 2018
 • Prototyp jednoosé frézovací hlavy S – Kozlok, T. - Richter, W. - Smolík, J., - Stach, E., 2018
 • Prototyp vřetenové hlavy – Matyska, V. - Červenka, J. - Stach, E. - Kolář, P. - Šimůnek, A. - Vrba, P. - Šindler, J., - Šlechta, J., 2018

2017

 • Zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M., - Kupka, P., 2017

2015

 • Prototyp karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu – Daněk, J. - Stach, E., - Smolík, J., 2015

2012

 • Hydraulické kyvadlo – Bubák, A. - Fiala, Š. - Stach, E., - Andrlík, V., 2012

2011

 • Zařízení na testování hydraulické synchronizace pohybu dvou přímočarých hydromotorů – Krannich, T. - Bubák, A. - Stach, E., - Sova, J., 2011

2009

 • Nůžkový mechanismus s vyšší tuhostí – Hudec, J. - Kolář, P. - Stach, E., - Vosolsobě, J., 2009

2008

 • Testovací stanice tlumičů krytování – Kolář, P. - Stach, E. - Novotný, L., - Vosolsobě, J., 2008

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2018 – Lazák, T. - Stach, E. - Krannich, T. - Skorobogatov, A. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., 2018
 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2018 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, F. - Zouhar, M., - Langhammer, M., 2018
 • Souhrnná zpráva pro firmu Slovácké strojírny – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Patočka, K. - Matyska, V. - Vrba, P. - Kekula, J., - Stach, E., 2018
 • Roční zpráva o řešení projektu FV20596 Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů v rámci programu TRIO v roce 2018 – Stach, E., 2018
 • Souhrn výzkumných zpráv pro firmu TOOL AXIS – Janota, M. - Stach, E., 2018
 • Výpočtový a konstrukční návrh vřetenových hlav – Sova, J. - Ondráček, M. - Marek, P. - Šimůnek, A. - Stach, E., - Kolář, P., 2018
 • Strukturální analýza a optimalizace stroje BRAY BRAL – Šimůnek, A. - Stach, E. - Lazák, T., - Kolář, P., 2018
 • Testy vlastností hydrostatických uložení v rámci řešení projektu TA04011624 „Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box“ – Stach, E. - Sulitka, M., - Kupka, P., 2018
 • Odborná zpráva o řešení projektu TA04011624 "Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box" – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Novotný, L. - Červenka, J. - Horejš, O. - Mareš, M. - Stach, E. - Kachlík, J. - Kupka, P. - Mores, P. - Kolář, R. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., 2018
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2018 – Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Holšán, J. - Kříženecký, M. - Pojsl, L. - Šindelář, T. - Kratochvíl, K. - Kocourek, S. - Matyska, V. - Kolář, P. - Moravec, J. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šimůnek, A. - Červenka, J. - Stach, E. - Vrba, P. - Fiala, Š. - Hornych, J. - et al., 2018

2017

 • Pevnostní analýza dvou nádrží Tratec – Šimůnek, A. - Stach, E., 2017
 • Zpráva o řešení projektu Návrh hydrostatických vedení osy X a Z stroje FORCETURN 4000 – Stach, E. - Lazák, T. - Krannich, T. - Sulitka, M. - Šindler, J., - Šimůnek, A., 2017
 • ERWIN JUNKER: výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty a diagnostika – Stach, E. - Chvojka, P., 2017
 • Závěrečná zpráva projektu BAE.17.01__Nadrze -Optimalizace modulárních konstrukčních variant skladovacích sil a vytápěných nádrží na bitumen dle evropské normy EN1090 ve vazbě na smlouvu SOD/BAEST/2017-06-05 – Šimůnek, A. - Stach, E., - Sulitka, M., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV 10720 Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů v roce 2017 – Sulitka, M. - Fojtů, P. - Moravec, J. - Kopačka, J. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Janota, M. - Zeman, P. - Václav, D., - Křička, M., 2017
 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Návrhové výpočty mechanické části – Stach, E. - Lazák, T. - Patočka, K., - Sulitka, M., 2017
 • Zpráva o řešení projektu TAČR EPSILON TH02012515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2017 – Hasoň, F. - Zouhar, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Lazák, T. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017
 • Funkční vzorek-TOS KUŘIM-2017: zařízení pro zjišťování vlivu různých frézovacích hlav a jejich výměn na změnu přesnosti strojů – Horejš, O. - Vrba, P. - Hornych, J. - Stach, E. - Koubek, J. - Mareš, M. - Smolík, J., - Kupka, P., 2017
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2017 – Kolář, P. - Matyska, V. - Červenka, J. - Vrba, P. - Stach, E. - Moravec, J. - Šimůnek, A. - Janota, M. - Fojtů, P. - Šlechta, J. - Vovesný, R. - Kříženecký, L. - Kortus, P. - Pojsl, L. - Holšán, J., - Kocourek, S., 2017

2016

 • Design, strukturální optimalizace, výpočty MKP, měření a diagnostika strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Stach, E. - Okénka, M. - Chvojka, P. - Janota, M. - Burian, D., - Zavázal, T., 2016
 • Optimalizace pohonu balicího stroje BHV 250 C a návrh designu krytování – Stach, E. - Sulitka, M. - Lazák, T., - Červenka, J., 2016
 • Výpočtová podpora návrhu nového stroje Trim – Stach, E. - Šindler, J. - Matyska, V. - Šimůnek, A., - Okénka, M., 2016
 • Průběžná zpráva popisující řešení projektu MPO TRIO FV10441 VaV havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Sehnoutka, P. - Stach, E., - Sulitka, M., 2016
 • Zpráva o řešení projektu Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií v roce 2016 – Kolář, P. - Matyska, V. - Červenka, J. - Vrba, P. - Sova, J. - Stach, E. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Moravec, J. - Fiala, Š. - Šlechta, J. - Chylík, P. - Bošek, P. - Kortus, P. - Kříženecký, L. - Klochko, C., - Pojsl, L., 2016
 • Zpráva o řešení projektu Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box v roce 2016 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Vrba, P. - Stach, E. - Lazák, T. - Janota, M. - Daněk, J. - Kolář, R. - Mores, P. - Kachlík, J. - Zbožínek, R. - Fiala, Z. - Štětina, J., - Minář, P., 2016

2015

 • Vývoj těžkého soustruhu se svislou osou a jednotného designu strojů TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Zavázal, T. - Stach, E. - Janota, M., - Hornová, J., 2015
 • VTL Blansko: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika. – Stach, E., 2015
 • HESTEGO: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika, konstrukce a průmyslový design. – Stach, E. - Šimůnek, A. - Sulitka, M., - Sova, J., 2015
 • ERWIN JUNKER: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika a mechatronika. – Stach, E. - Burian, D. - Sušeň, J. - Lysák, P., - Morávek, M., 2015
 • Statická napěťová analýza podvozku pro skříňové nástavby – Hornová, J. - Kulíšek, V. - Šindler, J. - Sulitka, M., - Stach, E., 2015
 • Vývoj horizontálního frézovacího a soustružnického stroje se svislou osou – Sulitka, M. - Šindler, J. - Stach, E. - Zavázal, T. - Lysák, P., - Šimůnek, A., 2015
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2015 – Stach, E. - Zavázal, T. - Janota, M. - Chvojka, P. - Burian, D. - Falta, J. - Sulitka, M., - Smolík, J., 2015

2014

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/522 v roce 2014: Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Chvojka, P. - Stach, E. - Burian, D. - Šimůnek, A. - Bureš, J. - Sušeň, J. - Hornová, J., - Smolík, J., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2014 – Stach, E. - Červenka, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Mareš, M. - Lazák, T., - Smolík, J., 2014
 • Měření parametrů hydrostatického uložení karuselu SKD 50/65D za pohybu – Stach, E., 2014
 • Návrh a kontrola hydrostatického uložení stolu TDV 40 – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Stach, E., - Falta, J., 2014

2013

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Stach, E., - Zavázal, T., 2013
 • Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonu – Stach, E. - Kubera, O., - Matyska, V., 2013
 • Vliv drsnosti materiálu na snímač Profess – Stach, E., 2013
 • Měření výšky olejového filmu – Stach, E. - Burian, D., 2013
 • Zpráva o řešení projektu č. FR-TI4/522 v roce 2013: Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Sušeň, J. - Stach, E., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2013 – Stach, E. - Šindler, J. - Šimůnek, A. - Kubera, O. - Burian, D. - Matyska, V., - Smolík, J., 2013

2012

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Zavázal, T. - Stach, E., - Kekula, J., 2012
 • Stand pro výstupní kontrolu vřeten ve firmě Erwin Junker Grinding Technology a Analýza poddajnosti desky stroje Jupiter 500 a Studie pro návrh hydrostatického šroubu a ložiska pohybové osy brusky – Kulíšek, V. - Sulitka, M. - Stach, E. - Šindler, J. - Holkup, T. - Burian, D., - Chvojka, P., 2012
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2012 – Stach, E. - Kubera, O. - Sulitka, M. - Holkup, T. - Sušeň, J. - Smolík, J., - Holub, P., 2012
 • Optimalizace návrhu nové generace otočného stolu RT6300-C – Sulitka, M. - Stach, E. - Šimůnek, A. - Sušeň, J., - Smolík, J., 2012
 • Těžký CNC otočný stůl s karuselovací funkcí. Závěrečná zpráva projektu – Sulitka, M. - Sušeň, J. - Stach, E. - Rybář, P. - Mareš, M. - Matyska, V., - Smolík, J., 2012
 • Průběžná zpráva o řešení projektu Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonů v roce 2012 – Stach, E. - Kubera, O. - Sulitka, M. - Holkup, T., - Holub, P., 2012

2011

 • Optimalizace návrhu těžkého přesuvného CNC otočného stolu s otočnou funkcí – Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Mareš, M., - Stach, E., 2011
 • Optimalizace návrhu těžkého přesuvného CNC otočného stolu s karuselovací funkcí – Sulitka, M. - Stach, E. - Mareš, M. - Šindler, J., - Sušeň, J., 2011
 • Analýza nosné struktury – Holkup, T. - Sulitka, M., - Stach, E., 2011
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., 2011

2010

 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., 2010
 • Strukturální optimalizace portálového obráběcího centra – Sulitka, M. - Lysák, P. - Stach, E., - Zavázal, T., 2010
 • Optimalizace dynamických vlastností zkušební stanice – Kolář, P. - Novotný, L. - Sulitka, M., - Stach, E., 2010

2009

 • Měření vlastností hydrostatického vedení lineární pohybové osy – Holkup, T. - Sulitka, M., - Stach, E., 2009
 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Stebel, J. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E. - Mareš, M., - Horák, K., 2009

2008

 • Výpočtová optimalizace nůžkového mechanismu – Kolář, P. - Hudec, J., - Stach, E., 2008
 • Porovnání vřeten Kessler pro stroj MMC 1500 – Kolář, P. - Sedláček, P. - Sulitka, M. - Stach, E., - Diviš, I., 2008
 • Zkušební stanice pro testování tlumičů – Kolář, P. - Stach, E., 2008
 • Návrh multifunčního centra MFCQ – Kolář, P. - Sedláček, P. - Sulitka, M. - Rybář, P., - Stach, E., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2017

 • HYBRID CONTROLLER FOR HYDROSTATIC GUIDEWAYS – Lazák, T. - Stach, E., - Novotný, L., 2017