[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Josef Kekula, Ph.D.

Ing. Josef Kekula, Ph.D.

Josef.Kekula (at) fs.cvut.cz

420731114130
420221990960

room: A-150, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • PASSIVE TORQUE SIMULATION OF SMALL ANGULAR CONTACT BEARING AT HIGH SPEED – Kekula, J. - Smolík, J., - Sulitka, M., 2017

Stať ve sborníku

2018

 • Influence of bearing kinematics hypotheses on ball bearing heat generation – Rabréau, C. - Kekula, J. - Ritou, M. - Sulitka, M. - Shim, J. - Le Loch, S., - Furet, B., 2018
 • Investigation of passive torque of oil-air lubricated angular contact ball bearing and its modelling – Kekula, J. - Sulitka, M. - Kolář, P., - Kohút, P., 2018

2017

 • The test rig for the research of the spindle bearings behavior – Sova, J. - Kolář, P. - Sulitka, M., - Kekula, J., 2017

2011

 • Machining with Additional High Speed Spindle – Kekula, J., 2011
 • Testing of High Speed Milling Spindle – Kekula, J., 2011
 • Accessories and Methods of Machining of Complex Shape – Vavruška, P. - Kekula, J. - Konečný, P., - Malý, J., 2011

2010

 • Identifikace parametrů vysokootáčkového přídavného vřetene – Kekula, J., 2010
 • Fluidní systémy – Hudec, J. - Horejš, O. - Lysák, P. - Stach, E. - Mareš, M. - Diviš, I., - Kekula, J., 2010
 • Vřetena a jejich komponenty – Kolář, P. - Moravec, J. - Holkup, T., - Kekula, J., 2010
 • Stroje pro mikroobrábění – Smolík, J. - Kekula, J., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Zařízení pro zvýšení technologických možností strojů, zejména obráběcích – Kekula, J. - Konečný, P., 2013

2012

 • Zařízení pro zvýšení technologických možností obráběcích strojů – Kekula, J. - Konečný, P., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Vysokootáčková přídavné vřeteno V2 na stlačený vzduch – Kekula, J., 2011

2010

 • Prototyp zařízení pro měření hladiny radonu v místnostech – Vavruška, P. - Kekula, J., - Podhájecký, P., 2010

2007

 • Pneumatické vřetýnko pro mikroobrábění – Rybín, J. - Kekula, J., - Konečný, P., 2007

Zpráva

2018

 • Souhrnná zpráva pro firmu Slovácké strojírny – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Patočka, K. - Matyska, V. - Vrba, P. - Kekula, J., - Stach, E., 2018
 • Interim report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2018 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Kopačka, J., - Kolář, P., 2018
 • Progress report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2018 – Sulitka, M. - Kohút, P. - Kekula, J. - Kopačka, J., - Kolář, P., 2018
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., 2018
 • Teplotně-deformační chování horizontálního obráběcího centra TOS FUT - TOS KUŘIM – Horejš, O. - Okénka, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kekula, J., - Fiala, Š., 2018
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Stejskal, M. - Janota, M., - Smolík, J., 2018

2017

 • Final report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2017 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P., - Kolář, P., 2017
 • Interim report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project „Development of thermal analysis module for spindle design with angular contact ball bearing“ for 2017 – Sulitka, M. - Kekula, J. - Kohút, P., - Kolář, P., 2017
 • Technologie spojení oběžných kol a krycích disků malých turbostrojů. Část 2. – Rybín, J. - Kekula, J., - Sova, J., 2017
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., 2017
 • CK-SVT WP02 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kekula, J. - Janota, M. - Pešice, M. - Panteleev, A., - Smolík, J., 2017
 • Roční zpráva aktivit dalšího účastníka ČVUT-RCMT v projektu „Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů“ – Ondráček, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2017

2016

 • Final report of the KIMM – RCMT Collaboration Research Project “Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing” for 2016 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Kohút, P. - Burian, D., - Sova, J., 2016
 • CK-SVT WP02 - Shrnující zpráva za rok 2016 – Zeman, P. - Mašek, P. - Kovalčík, J. - Kekula, J. - Pešice, M. - Smolík, J. - Sobola, J., - Hlavatý, V., 2016

2015

 • Final report of the KIMM - RCMT Collaboration Research Project Heat generation modelling and experimental analysis for an oil-air lubricated angular contact ball bearing for 2015 – Sulitka, M. - Kolář, P. - Kekula, J. - Sova, J. - Falta, J. - Kohút, P., - Burian, D., 2015
 • Problematika mikroobrábění korozivzdorné oceli – Zeman, P. - Kekula, J., - Konečný, P., 2015
 • Technologické testy přídavného pneumatického vysokootáčkového vřetene – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P. - Smolík, J., - Zbožínek, R., 2015

2014

 • ATEKO: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti výroby kompresorových a lopatkových kol – Rybín, J. - Fornůsek, T. - Kekula, J. - Zábranský, V., - Lomička, J., 2014
 • ERWIN JUNKER: souhrnná oborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblastech výpočty, diagnostika, mechatronika atd. – Sušeň, J. - Matyska, V. - Sulitka, M. - Fojtů, P. - Smrž, M. - Švéda, J. - Kekula, J. - Holkup, T. - Kulíšek, V. - Hornová, J. - Lysák, P., - Zavázal, T., 2014
 • DV#6 (2014-1) Matematické modely staticky přeurčených stavebních celků obráběcích strojů – Horejš, O. - Kekula, J. - Kohút, P., - Smolík, J., 2014
 • DV#2 (2014)-Vyvinuté vysokootáčkové vřeteno s pneumatickým pohonem – Kekula, J. - Konečný, P., - Smolík, J., 2014

2013

 • Návrh a vývoj pneumatického vřetene se zpětnovazební regulací – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Malý, J., 2013

2012

 • Teplotní analýza podmořského konektoru MKP (firma Shah Deniz II) – Šindler, J. - Kohút, P. - Zavázal, T. - Stach, E., - Kekula, J., 2012
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu MPO TIP FR-TI1/613 k 15.11.2012 – Rybín, J. - Kekula, J., - Fornůsek, T., 2012
 • Rozbor variant možných řešení stavby a regulace přídavného vysokootáčkového vřetena – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Smolík, J., 2012

2010

 • Regulace a testování přídavného vřetena se vzduchovým pohonem – Kekula, J. - Konečný, P., 2010
 • Roční zpráva o řešení projektu v programu MPO TIP FRTI1/613 k 31.12.2010 – Fornůsek, T. - Rybín, J. - Lomička, J. - Vavruška, P., - Kekula, J., 2010

2009

 • Možnosti ověřování vlastností vysokootáčkových vřeten – Burian, D. - Konečný, P., - Kekula, J., 2009

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2015

 • Technologie gravírování pro hodinářský průmysl mikrofrézováním – Zeman, P. - Kekula, J., - Konečný, P., 2015

2012

 • Frézování lopatek integrální turbiny – Vavruška, P. - Lomička, J. - Rybín, J., - Kekula, J., 2012
 • Mikrofrézování hlubokých drážek ve vysokopevnostní hliníkové slitině – Konečný, P. - Kekula, J., - Zeman, P., 2012