[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Jan Malý

Ing. Jan Malý

Jan.Maly (at) fs.cvut.cz

420221990922
420731628552

room: A-59, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0902612  
  Obrobitelnost titanových slitin novou generací řezných nástrojů – Malý, J. (2009)

Článek v periodiku

2017

 • Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků – Kolář, P. - Burian, D. - Hornych, J. - Novotný, L. - Horejš, O. - Mareš, M. - Brajer, J. - Zeman, P. - Stach, E. - Malý, J. - Chládek, Š. - Kopačka, J. - Sova, J. - Vrba, P. - Šimůnek, A. - Koubek, J. - Sulitka, M., - Vyroubal, J., 2017

2008

 • Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a drsnost povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2008

Stať ve sborníku

2014

 • CUTTING TOOL DEVELOPMENT FOR EFFECTIVE MILLING OF TI6AL4V – Zeman, P. - Malý, J., 2014
 • Technologie obrábění a aplikace – Malý, J. - Zeman, P. - Mašek, P., - Máca, O., 2014

2012

 • High Performance Titanium Milling at Low Cutting Speed – Bach, P. - Trmal, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2012

2011

 • Titanium Milling Using HSS Tools – Bach, P. - Zeman, P. - Malý, J., - Trmal, J., 2011
 • Accessories and Methods of Machining of Complex Shape – Vavruška, P. - Kekula, J. - Konečný, P., - Malý, J., 2011

2010

 • Obrábění slitiny Ti6Al4V HSS nástroji s nACRO povlakem – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2010
 • Machinability of Titanium Alloys Using New Generation Cutting Tools – Malý, J., 2010

2009

 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., 2009
 • Aluminium Cutting Heat Distribution - Thermal Transfer Function Approach – Vyroubal, J. - Malý, J., 2009

2008

 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008

2007

 • Dry Milling of Ti6Al4V Alloy – Zeman, P. - Malý, J., 2007

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Diamantový rotační obráběcí nástroj pro třískové obrábění - Tuzemský užitný vzor – Vítek, P. - Zeman, P. - Holub, M. - Novotný, A. - Malý, J., - Koudela, M., 2018

2017

 • Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Smolík, J. - Diviš, I. - Fornůsek, T. - Malý, J., - Hosnedl, S., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Prototyp nástroje z PKD – Zeman, P. - Vítek, P. - Holub, M. - Malý, J. - Novotný, A., - Koudela, M., 2018

2017

 • Prototyp nástroje z PKNB – Zeman, P. - Malý, J. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2017

2013

 • Přípravky pro povolování pryžové membrány – Zeman, P. - Malý, J., - Máca, O., 2013
 • Prototypy speciálního upínacího přípravku – Zeman, P. - Malý, J., 2013

2009

 • Zařízení pro měření torzní tuhosti pružin – Malý, J., 2009

Software

2009

 • Výpočet měrné řezné síly v závislosti na řezných podmínkách – Zeman, P. - Malý, J., 2009

2008

 • Program pro výpočet hlavních složek sil při obrábění – Malý, J. - Zeman, P., 2008

Zpráva

2018

 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Vítek, P. - Koudela, M. - Malý, J. - Novotný, A. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2018 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2018
 • Testy trvanlivosti břitu VBD – Malý, J., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2017

 • Testování kopírovacích fréz při strategii plunge milling – Malý, J. - Stejskal, M., 2017
 • Testy trvanlivosti VBD - SPKN 1203EDSR při podélném soustružení oceli 12 050.9 – Malý, J., 2017
 • Funkční testy válcových fréz při obrábění oceli ČSN 12 050.9 – Malý, J. - Stejskal, M., 2017
 • Výroba dílů ke kiteboardu – Malý, J., 2017
 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., 2017
 • Vývoj a testování nástrojů pro efektivní obrábění dílců z niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J. - Kovalčík, J., - Machala, Z., 2017
 • Technologie mikrostrukturování laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J. - Malý, J., - Pešice, M., 2017
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J., - Mašek, P., 2017
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2017 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vavruška, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2017

2016

 • Vývoj nástroje pro frézování niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J., - Lomička, J., 2016
 • Testování obráběcích nástrojů – Malý, J., 2016
 • Výroba dílů ke kiteboardu – Malý, J., 2016
 • Testování kopírovacích fréz při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., 2016
 • Návrh řezných nástrojů a výpočet silového zatížení při vrtacím a závitovacím procesu – Malý, J. - Kovalčík, J., - Vyroubal, J., 2016
 • Velikost silového zatížení při frézování hrdla odlitku – Malý, J., 2016
 • Testy trvanlivosti břitu a jakosti obrobeného povrchu při obrábění vysokopevnostních svorníků z materiálu 30CrNiMo8 – Malý, J., 2016
 • Testování hi-feed fréz osazených dokončovacími VBD při dokončovacím frézování. – Malý, J. - Stejskal, M., 2016
 • Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů" za rok 2016 – Zeman, P. - Malý, J. - Mašek, P., - Vavruška, P., 2016
 • Výzkumná zpráva o řešení projektu FV10282 „Hybridní technologie výroby nástrojů z ultratvrdých materiálů“ za rok 2016 – Zeman, P. - Vavruška, P. - Malý, J. - Mašek, P. - Vítek, P. - Novotný, A. - Holub, M., - Koudela, M., 2016
 • Testy funkčnosti vzorků opracovaných laserem – Zeman, P. - Brajer, J. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016
 • Laser Machining Of Cutting Materials – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J. - Garg, A. - Malý, J., - Kolář, P., 2016
 • Technologie laserového obrábění komplexních 3D tvarů – Brajer, J. - Zeman, P. - Stuchlík, J., - Malý, J., 2016

2015

 • Vliv geometrie a povlaku na velikost silového zatížení při podélném soustružení – Malý, J., 2015
 • DV#1(2015-2) Analýzy technologicky využitelné dynamiky stroje – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Fojtů, P. - Janota, M. - Falta, J. - Malý, J., - Smolík, J., 2015
 • Shrnutí spolupráce s firmou Pramet Tools, s.r.o. – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J. - Sulitka, M. - Kovalčík, J. - Mašek, P., - Lomička, J., 2015
 • Laserové vrtání mikrootvorů do nástrojů ze slinutého karbidu a nerezové trubičky – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015
 • Technologie výřezů v plošných dílcích laserem – Brajer, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Stuchlík, J., 2015

2014

 • SHM: souhrnná odborná výzkumná zpráva na téma: testy frézováním, řezné zkoušky – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Máca, O., 2014
 • LEHMAN: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující výrobu kiteboardových desek – Zeman, P. - Malý, J., 2014
 • BARUM: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující návrh a realizaci QR kódu pomocí laseru a vrtání hlubokých děr – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Máca, O. - Bureš, J., - Chvojka, P., 2014
 • KISTLER: Software User’s Manual for Software application to calculate torque and cutting force in milling and technical training in dynamometer application – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Kulíšek, V., - Malý, J., 2014
 • PRAMET: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti testování technologií – Zeman, P. - Malý, J. - Brajer, J. - Sušeň, J., - Sulitka, M., 2014
 • Laserové vrtání mikrootvorů do slinutého karbidu – Zeman, P. - Brajer, J. - Malý, J., - Červenka, J., 2014
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2014) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Falta, J. - Malý, J., - Zeman, P., 2014
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2014 – Mind, J. - Kopal, M. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Drobílek, J. - Fornůsek, T. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Kopačka, J. - Malý, J. - Mareš, M. - Matyska, V. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šindler, J. - Sušeň, J. - Šimůnek, A. - et al., 2014

2013

 • Strukturální analýza a modifikace stroje SAHOS POWER II a Testy obrábění zákaznického kusu na stroji Dynamic a Vlastnosti pohonů a mechaniky stroje POWER TURBO a Měření přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách stroje DYNAMIC FC4000 CNC 5x MAX, Měření přesnosti polohování a přímočarosti pohybu lineárních os stroje POWER FC3000 CNC – Kolář, P. - Šimůnek, A. - Hovorka, J. - Šindler, J. - Rybář, P. - Fojtů, P. - Malý, J. - Veselý, J. - Janota, M. - Morávek, M., - Vyroubal, J., 2013
 • Obrábění dílců z vlákny vyztuženého kompozitu – Zeman, P. - Malý, J., 2013
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování (aktivity v roce 2013) – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J. - Zeman, P., - Janota, M., 2013
 • Zpráva o řešení projektu Produktivní obrábění přesných obrobků v roce 2013 – Kopal, M. - Mindl, J. - Strnad, T. - Šnajdr, K. - Bureš, J. - Horejš, O. - Hornych, J. - Janota, M. - Kolář, P. - Malý, J. - Mareš, M. - Moravec, J. - Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Veselý, J. - Zeman, P., - Smolík, J., 2013
 • Návrh a vývoj pneumatického vřetene se zpětnovazební regulací – Kekula, J. - Konečný, P. - Zeman, P., - Malý, J., 2013

2012

 • Výroba přípravku 1.část: DLS zkušební deska a Měření geometrie stroje na sváření plastů a výroba přípravku upínající svařovanou součást a Přípravek pro zakládání odporů na montážní lince a DLS1, zakládací přípravek pro odpory – Malý, J., 2012
 • Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Morávek, M. - Demčák, D. - Kavale, L. - Vyroubal, J., - Malý, J., 2012
 • DV#2-2 (2012) Problematika obrábění těžkoobrobitelných, kompozitních, případně dalších materiálů a návrh způsobu hodnocení produktivity a hospodárnosti obrábění – Zeman, P. - Brajer, J. - Kovalčík, J. - Máca, O. - Malý, J. - Mašek, P., - Smolík, J., 2012
 • Analýza vlivu geometrie břitu nástroje na velikost řezných sil při frézování – Fojtů, P. - Kolář, P. - Malý, J., - Zeman, P., 2012

2011

 • Výzkum obrábění těžkoobrobitelných materiálů se zaměřením na nové typy nástrojů – Malý, J., 2011
 • Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Horný, T. - Malý, J. - Vyroubal, J. - Morávek, M. - Demčák, D., - Kavale, L., 2011

2010

 • Výzkum vlastností nových nástrojů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, se zaměřením na trvanlivost břitu a jakost obrobeného povrchu – Malý, J., 2010

2009

 • Využití simulačního software Advantage pro výpočet parametrů řezného procesu. Porovnání shody simulace s experimentem. Algoritmus pro automatické zpracování řezných sil. – Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2009
 • Trvanlivost břitu nástroje a průběh mikrotrvanlivosti v obdobném povrchu při obrábění slitiny Ti6A14V novou generací HSS nástrojů – Malý, J., 2009
 • Experimentální výzkum řezných podmínek a řezného prostředí na tvarovou a rozměrovou přesnost při obrábění těžkoobrabitelné slitiny Ti6A12V – Malý, J., 2009

2008

 • Výzkum vlivu řezného prostředí a řezných podmínek na teploty při obrábění slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2008
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli 12 050 – Malý, J., 2008
 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Zeman, P. - Malý, J., 2008

2007

 • Měření velikosti silového zatížení frézovacích nástrojů při obrábění oceli – Malý, J. - Zeman, P., 2007
 • Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a integritu povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V – Malý, J., 2007
 • Zkoušky frézovacích nástrojů z hlediska silových účinků od řezného procesu – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Zkoušky soustružnických nástrojů pro axiální operace – Zeman, P. - Malý, J., 2007
 • Výzkum trvanlivosti břitu při frézování slitiny Ti6Al4V – Zeman, P. - Malý, J., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., 2017

2016

 • Technologie produktivního soustružení vysokopevnostních svorníků – Zeman, P. - Malý, J., 2016

2015

 • Technologie produktivního frézování kompozitových dílců pro spotřební průmysl – Zeman, P. - Malý, J., 2015
 • Technologie frézování plastových vaček – Zeman, P. - Malý, J., 2015

2012

 • Vývoj technologického procesu laserového svařování plastových součástí mechanismu automobilového pásu – Brajer, J. - Malý, J. - Zeman, P., - Švábek, R., 2012
 • Aplikace metodiky testování pevnosti laserových svarů pro prototypovou výrobu – Brajer, J. - Malý, J., - Zeman, P., 2012

2011

 • Technologie obrábění obrobku typu víko z těžkoobrobitelné korozivzdorné oceli AMS5645 – Zeman, P. - Malý, J., 2011

2008

 • Nový přístup ke stanovení parametrů energetické náročnosti řezného procesu – Malý, J. - Zeman, P., 2008

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů – Malý, J. - Zeman, P., - Váňa, J., 2010
 • Technologie obrábění – Zeman, P. - Malý, J. - Váňa, J., - Karel, T., 2010