[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Tomáš Krannich, Ph.D.

Ing. Tomáš Krannich, Ph.D.

Tomas.Krannich (at) fs.cvut.cz

420734510144
(22 435) 9338

room: A-127, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Alternativní pohon v robotice – Krannich, T. - Kolář, M., - Andrlík, V., 2014

Stať ve sborníku

2013

 • Energy Saving Hydraulic Drives in Forming Machines – Krannich, T., 2013
 • Energy Saving Hydraulic Drives of Industrial Machines – Krannich, T. - Maňas, S., 2013

2007

 • Integrovaný návrh uzlu-hydraulické obvody – Krannich, T., 2007

2004

 • Virtuální prototypování mechanismů tlakových licích strojů – Krannich, T. - Maňas, S. - Vedral, K., - Vesecký, O., 2004
 • Rapid Prototyping- využití pro rychlou výrobu forem a lisovacích matric – Krannich, T. - Maňas, S., - Šimon, P., 2004

2003

 • Integrovaný návrh tvářecích strojů s využitím CAE/CAD systémů – Vedral, K. - Krannich, T., - Maňas, S., 2003
 • Virtuální prototypy tvářecích strojů – Maňas, S. - Vedral, K., - Krannich, T., 2003

2002

 • Virtuální prototypy tvářecích strojů – Krannich, T. - Maňas, S., 2002
 • Universal Mobile Telescoping Manipulator – Krannich, T. - Maňas, S., 2002

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2015

2014

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2014
 • Rotační přetlakový pomaluběžný pne-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2014
 • Rotační přetlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2014

2013

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2013
 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Všesměrové kolo - 3D tisk – Krannich, T. - Andrlík, V., - Kolář, M., 2015

2014

 • Ověřovací hydraulické zařízení se dvěma pohony pro měření rekuperační energie. – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., 2014
 • Rotor přetlakového pneumotoru s vazbou na pohybové prvky – Kašpar, M. - Andrlík, V., - Krannich, T., 2014
 • Zkušební stand pro prověření funkčnosti přetlakového pneumotoru – Kašpar, M. - Andrlík, V., - Krannich, T., 2014
 • Podtlakový pneu-motor, vazba 3D tisk, pohon mechanické pohybové části – Krannich, T. - Kolář, M. - Novák, M., - Andrlík, V., 2014
 • Pohybový závitový mechanizmus s protiběhem – Andrlík, V. - Kolář, M., - Krannich, T., 2014

2013

 • Zkušební stand pro průkaz rekuperace energie hydraulických systémů – Krannich, T. - Andrlík, V., 2013
 • Navíjecí mechanismus pro vstupní materiál 3D tiskárny – Krannich, T. - Andrlík, V., 2013
 • Pomaluběžný podtlakový pneumotor – Krannich, T. - Andrlík, V. - Kolář, M., - Novák, M., 2013
 • Pohybový závitový mechanismus s protiběžným závitem – Andrlík, V. - Junek, T., - Krannich, T., 2013
 • Pohybový závitový mechanismus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., 2013

2012

 • Ochrana vnějších stavebních objektů – Andrlík, V. - Grűndl, J., - Krannich, T., 2012
 • Pohon podvozku v oblasti mobilní robotiky – Andrlík, V. - Krannich, T. - Novák, M. - Hosnedl, S., - Kolář, M., 2012
 • Regulační posuvový mechanizmus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., 2012
 • Pohybový závitový mechanizmus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., 2012
 • Stand pro rekuperaci hydraulické energie – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., 2012

2011

 • Zařízení na testování hydraulické synchronizace pohybu dvou přímočarých hydromotorů – Krannich, T. - Bubák, A. - Stach, E., - Sova, J., 2011

2010

 • Hydraulický pohon injektážního čerpadla IC 120 – Krannich, T., 2010

2008

 • Zařízení počítání sáčků stroje pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., 2008
 • Rozřaďovací dopravník stroje pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., 2008
 • Stroj pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., 2008

2005

 • Stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

Software

2005

 • Řídící software pro pneumatický stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

Zpráva

2018

 • Statický výpočet žlabu NKZIN 50x250x1 s držákem DL 250 – Krannich, T., 2018
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2018 – Lazák, T. - Stach, E. - Krannich, T. - Skorobogatov, A. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., 2018
 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2018 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, F. - Zouhar, M., - Langhammer, M., 2018
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., 2018
 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2018 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Krannich, T. - Novotný, L. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Kohút, P. - Lazák, T. - Machyl, J. - Moravec, J., - Šimůnek, A., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2017

 • Zpráva o řešení projektu Návrh hydrostatických vedení osy X a Z stroje FORCETURN 4000 – Stach, E. - Lazák, T. - Krannich, T. - Sulitka, M. - Šindler, J., - Šimůnek, A., 2017

2016

 • Vývoj matematicko-simulačního modelu pro stanovení kinematickodynamických parametrů víceosých pohonů – Krannich, T. - Fiala, Š., 2016
 • Vývoj linky pro výrobu nanovlákených vrstev – Sova, J. - Krannich, T., 2016

2015

 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Krannich, T. - Smolík, J. - Sobola, J. - Kupka, P., - Kučera, J., 2015
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Smolík, J. - Krannich, T., - Sobola, J., 2015

2014

 • SEMILSKÁ OBCHODNÍ: jednodenní odborné školení na téma: vibradiagnostika, hydraulika a pneumatika. – Kamenská, M. - Chvojka, P. - Krannich, T., - Šefrna, V., 2014
 • Analýza hydroagregátu a havarijní brzdy stolu KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J., - Krannich, T., 2014
 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., 2014

2013

 • DV#6 (2013-2) Měřící metody a technická řešení pro kvantitativní posouzení vlivu technologického procesu na celkové teplotní chyby obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Krannich, T. - Kohút, P. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., 2013
 • Pohon podvozku v oblasti mobilní robotiky – Krannich, T. - Andrlík, V. - Hosnedl, S. - Kolář, M., - Novák, M., 2013

2007

 • Schválená varianta rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., 2007
 • Rozřazování sáčků při vkládání do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., 2007

2005

 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Měření a vyhodnocení parametrů konstrukce mechanismů elektro-pneumatického kladiva firmy NAREX a referenčních typů kladiv pro verifikaci simulačního modelu – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005
 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Projekt a realizace stendu pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

Kvalifikační zpráva

2018

 • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů – Jirků, M. - Krannich, T., 2018

Sborník

2007

 • Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Automatizace výrobních strojů 2007 – Jalová, M. ed. - Jalový, M. ed. - Krannich, T. ed., - Machyl, J. ed., 2007