[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. Jiří Kyncl

Ing. Jiří Kyncl

Jiri.Kyncl (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Machining, Process Planning and Metrology / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2604
420606833333

room: B1-117, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/218/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)

Článek v periodiku

2017

 • Tricanter production process optimization by digital factory simulation tools – Kyncl, J. - Kellner, T., - Kubiš, R., Manufacturing Technology. 2017, 17(1), s. 49-53. ISSN 1213-2489.

2016

 • Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., Manufacturing Technology. 2016, 16(2), s. 371-375. ISSN 1213-2489.
 • Grinding of Inconel 713 Superalloy for Gas Turbines – Čapek, J. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Medřický, J., - Pala, Z., Manufacturing Technology. 2016, 16(1), s. 38-45. ISSN 1213-2489.
 • Implementation of Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., Manufacturing Technology. 2016, 16(2), s. 371-375. ISSN 1213-2489.

2015

 • Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B – Pala, Z. - Fojtíková, J. - Koubský, T. - Musalek, R. - Strasky, J. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kolařík, K., Powder Diffraction. 2015, 30(S1), s. S83-S89. ISSN 0885-7156.
 • Jak zvyšovat životnost lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., Technický týdeník. 2015, (23), s. 29-30. ISSN 0040-1064.
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Kyncl, J., TecniCall. 2015, (2), s. 18-19. ISSN 1805-1030. Dostupné z: http://www.tecnicall.cz

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Manufacturing Technology. 2014, 14(3), s. 268-271. ISSN 1213-2489.

2013

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., Procedia Engineering. 2013, 2014(69), s. 974-979. ISSN 1877-7058.

Stať ve sborníku

2017

 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 60-65. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Influence of Cutting Conditions on Surface Integrity after Progressive Grinding of Blade Roots from Inconel 713LC – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Ganev, N. - Beránek, L. - Trojan, K. - Kyncl, J., - Šimota, J., In: Experimental Stresss Analysis 2016. 54. konference Experimentální Analýza Napětí. Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1. Dostupné z: https://www.scopus.com

2015

 • PVD Deposition on HVOF Layer – Kyncl, J., In: ZOUBEK, M., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, s. 82-84. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Superalloys – Kyncl, J. - Molotovnik, A., In: Procedia Engineering. 25th DAAAM International Symposium on IntelligentManufacturing and Automation 2014. Vienna, 25.11.2014 - 29.11.2014. Oxford: Elsevier Ltd. 2015, s. 853-860. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815004683

2014

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., In: Procedia Engineering. 24th DAAAM International Symposium On Intelligent Manufacturing And Automation, 2013. Zadar, 23.10.2013 - 26.10.2013. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2014, s. 974-979. ISSN 1877-7058.
 • Effect of Boriding Time on Microstructure and Residual Stresses in Borided Highly Alloyed X210CR12 Steel – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., In: Key Engineering Materials. 10th International Conference on Local Mechanical Properties. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: Trans Tech Publications. 2014, s. 27-30. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
 • Study of microstructure, hardness and residual stresses in FeB and Fe2B ultrahard layers – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Čapek, J. - Stráský, J., - Fojtíková, J., In: Book of abstracts of 14th European Powder Diffraction Conference, Aarhus, 15-18 June. 14th European Powder Diffraction Conference. Aarhus, 15.06.2014 - 18.06.2014. 2014, s. 100.
 • Functionally graded multilayer for withstanding indentations and inhibition of hard particle embedding into the surface – Pala, Z. - Kolařík, K. - Mušálek, R. - Kyncl, J., - Beránek, L., In: Book of abstracts of 14th European Powder Diffraction Conference, Aarhus, 15-18 June. 14th European Powder Diffraction Conference. Aarhus, 15.06.2014 - 18.06.2014. 2014, s. 156.
 • Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades – Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Mušálek, R., - Ganev, N., In: Advanced Materials Research - Residual stresses IX. European conference on residual stresses 09. Troyes, 07.07.2014 - 10.07.2014. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 646-651. Residual Stresses IX. ISSN 1662-8985. ISBN 9783038351535. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.996.646
 • Volba řezných podmínek pro obrábění superslitin s ohledem na integritu povrchu – Kyncl, J., In: STČ 2014. STČ. Praha, 08.04.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2014, ISBN 978-80-01-05484-0. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/pdf14/4540.pdf

2013

 • EFFECT OF BORIDING TIME ON MICROSTRUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED HIGHLY ALLOYED X210CR12 STEEL – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., In: MATERNA, A., HAUŠILD, P., a VILÉMOVÁ, M., eds. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Praha: CTU Publishing House. 2013, s. 82. ISBN 978-80-01-05374-4.
 • XRD ANALYSES OF SURFACE INTEGRITY PARAMETERS AFTER 3 AXIS MILLING OF INCONEL 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z. - Kyncl, J., - Tomíček, J., In: Degradacia konštrukčných materiálov. Degradácie konštrukčných materiálov 2013. Zuberec, 04.09.2013 - 06.09.2013. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2013, s. 52-57. ISBN 978-80-554-0741-8.
 • STRUCTURE MICROSTUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED STEELS – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J., - Kolařík, K., In: Materials Structure. Kolokvium Struktura - 2013. Blansko - Češkovice, 09.09.2013 - 12.09.2013. 2013, s. 93-95. ISSN 1211-5894.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., P-D Refractories CZ a.s.. 31719. 24.04.2018.

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha, CZ; První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš, CZ. 30673. 15.05.2017.

2016

 • Experimentální stroj pro testování otěruvzdornosti, zejména při lisování žárovzdorných materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Kyncl, J., - Kutěj, D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha 6, CZ. 305959. 06.04.2016.

Prototyp, funkční vzorek

2014

 • Optimální materiálové složení lisovací formy a ochranného povlaku – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., [Prototyp]. 2014
 • Optimální konstrukční uspořádání nového typu lisovací formy – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kutěj, D. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., [Prototyp]. 2014

Zpráva

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z., - Vyskočil, Z., Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.. 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2017
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., Svitavy: PD Refractories a.s.. 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.. 2017

2016

 • Vývoj a optimalizace výrobních procesů navíjení statorů a rotorů – Beránek, L. - Kyncl, J., Modletice: SOPO s.r.o.. 2016
 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2016 – Kyncl, J. - Brajer, J. - Mašek, P. - Šimota, J. - Urban, J. - Kellner, T., - Pitrmuc, Z., 2016
 • Kurz "Základy normování práce“ – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., Mladá Boleslav: Sdružení MTM pro ČR a SR. 2016
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., Modletice: SOPO s.r.o.. 2016
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., Praha: Schäfer – Menk s.r.o.. 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2016
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Šimota, J., - Kyncl, J, Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2016

2015

 • Navrh technicko-organizační inovace výrobního procesu pečovatelských lůžek – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., Česká Skalice: Proma Reha s.r.o.. 2015
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., Modletice: SOPO s.r.o.. 2015
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš. 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš. 2014

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2016

 • Silové broušení tvarových ploch superslitin – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, 2016

2015

 • Silové broušení rovinných ploch superslitin – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Pala, Z. - Kolařík, K., - Čapek, J., 2015

2014

 • Obrábění superslitiny inconel 738lc technologií pětiosého frézování – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Tomíček, J. - Kyncl, J. - Molotovnik, A., - Čapek, J., 2014

2013

 • Dokončovací frézování lopatek turbíny ze slitiny Inconel 718 – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013
 • Čtyřosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., 2013