[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Jan.Podany (at) fs.cvut.cz

(22 435) 5609
(22 435) 2608

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • 3D Measurement of Surface Texture Parameters – Podaný, J. - Molotovnik, A., Manufacturing Technology. 2014, 14(4), s. 596-600. ISSN 1213-2489.

2010

 • Co musí znát absolvent technologického vysokoškolského studia – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 286-287. ISSN 1211-4162.
 • Systém managementu kvality ve slévárně, která dodává do automobilového průmyslu – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 216-219. ISSN 1211-4162.

2008

 • Metrologie a nanorozměry – Podaný, J., Tecnicall. 2008, 0(4), s. 14.

2007

 • Možnost využití nanovrstev v metrologii – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(4), s. 31-33. ISSN 1211-4162.

Stať ve sborníku

2012

 • Statistical Data Analysis in Design of Experiments – Molotovnik, A. - Podaný, J., - Beránek, L., In: Advanced Manufacturing Technologies. Advanced Manufacturing Technologies. Sozopol, 22.06.2012 - 28.06.2012. Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski". 2012, s. 29-33. ISSN 1313-4264.
 • ČSN ISO/TS 16949 and FMEA Method for Establishing in the Foundry – Podaný, J. - Molotovnik, A., In: Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques. Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques. Podjavorník, 05.09.2012 - 07.09.2012. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2012, s. 88-89. ISBN 978-80-89276-37-0.

2011

 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., In: Biomateriály a jejich povrchy 11. Biomateriály a jejich povrchy 11. Herbertov, 14.09.2011 - 17.09.2011. Praha: AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin. 2011, s. 10-12.

2010

 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 65. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Co musí znát absolvent technologického oboru vysokoškolského studia – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 13-14. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Implementace systému managementu kvality ČSN ISO/TS 16949 ve slévárnách tlakového lití – Podaný, J., In: TechMat ´09. TechMat ´09. Svitavy, 19.11.2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2009, s. 101-102. ISBN 978-80-7395-046-0.

2008

 • Nano-Layers in Metrology – Podaný, J. - Jech, V., In: Coordinate Measuring Technique. Coordinate Measuring Technique - 8th International Conference. Bielsko-Biała, Ustroń, 31.03.2008 - 02.04.2008. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2008, s. 345-350. ISBN 978-83-60714-40-9.

2005

 • New Methodology of Surface Profile – Podaný, J. - Dvořák, R., In: Metrologia w technikach wytwarzania. Metrology in Production Engineering 2005. Lublin, 15.09.2005 - 17.09.2005. Lublin: Politechnika Lubelska. 2005, s. 225-227. ISBN 83-89246-19-8.
 • Implementation of GPS System into Education in Subject of Department of Manufacturing Technology – Hampl, P. - Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 642-643. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Research and Classification of Methods for Measuring Surface Texture – Podaný, J. - Dvořák, R., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Management and Engineering. Sofia, 13.05.2004 - 15.05.2004. Sofia: TU Sofia. 2004, s. 392-393. ISSN 1310-3946.
 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., In: Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Plzeň, 24.02.2004 - 25.02.2004. Praha: Česká metrologická společnost. 2004, s. 0.

2003

 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: NOVOSAD, J., ed. AED 2003. AED 2003. Praha, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: NOVOSAD, J., ed. AED 2003. AED 2003. Praha, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Měření struktury povrchu součástí dokončených vysoce přesnými technologiemi – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 246-251. ISBN 80-01-02795-3.
 • Začlenění metrologie do nové koncepce řízení kvality – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 125-128. ISBN 80-01-02795-3.
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Prague, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, s. 130. ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Prague, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, s. 129. ISBN 80-86059-35-9.

2001

 • Valuation of Surface Profile from the Point of View of GPS – Podaný, J., In: Metrologia. Metrologia w technikach wytwarzania maszyn. Ośrodka Wczasowego w Kulach, 17.09.2001 - 19.09.2001. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. 2001, s. 291-295. ISBN 83-7193-150-6.
 • The Geometrical Products and Valuation of Its Accuracy – Podaný, J., In: ICPR - 16. 16th International Conference on Production Research. Praha, 29.07.2001 - 03.08.2001. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností. 2001, s. 39. ISBN 80-02-01438-3.
 • Surface Profile and Parameters – Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 599. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Analogický a globální pohled na stukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., In: Seminář: Požadavky na kvalitativní ukazatele výrobků a jejich prokazování z pohledu Evropských a mezinárodních norem. Požadavky na kvalitativní ukazatele výrobků a jejich prokazováníz pohledu Evropských a mezinárodních norem. Pardubice, 12.04.2000. Praha: ČSNI. 2000, s. 46-47.
 • Parameters of Surface Profile – Podaný, J., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 447. ISBN 80-01-02229-3.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Metrologický přípravek pro měření olejového čerpadla – Vosecký, M. - Podaný, J., [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/pdf/2548.pdf?_=1331926998

Software

2011

 • Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011, Dostupné z: http://u12134.fsid.cvut.cz/podklady/_projekty/meridla/priloha4_MSA_reprodukovatelnost_meridel.xlsx
 • Databáze kalibrace měřidel – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011, Dostupné z: http://u12134.fsid.cvut.cz/podklady/_projekty/meridla/kalibrace_meridel_dp.zip

Zpráva

2012

 • Metoda FMEA ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Ratkovský, T., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, U 12134/2012/003.
 • 3D měření ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Vosecký, M., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, VZ U12134/2012/002.
 • Zavedení ISO/TS 16949 ve firmě TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Štukbauer, J., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, U12134/2012/001.

2009

 • SPC metody ve firmě Polak, s.r.o. – Podaný, J., Křížová 660, Mimoň: Polak s.r.o.. 2009, U 12134/2009/13.

Kvalifikační zpráva

2008

 • Návrh metodiky hodnocení textury povrchu – Podaný, J., 2008. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Efektivní využívání ČSN Online – Podaný, J., 29.03.2012.

2011

 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., 22.03.2011.

2009

 • Statistická regulace procesu – Podaný, J., 16.12.2009.
 • 7 základních nástrojů řízení jakosti – Podaný, J., 07.12.2009.

2008

 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., 06.11.2008.

2007

 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., 25.10.2007.
 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Podaný, J., 30.05.2007.

2004

 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., 24.02.2004.

2000

 • Analogický a globální pohled na strukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., 12.04.2000.

...

2012

 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu – Skopal, J. - Podaný, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://www.unmz.cz