[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Machining, Process Planning and Metrology

People

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Jan.Podany (at) fs.cvut.cz

(22 435) 5609
(22 435) 2608

room: A2-44a, Dejvice
room: B1-121, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • 3D Measurement of Surface Texture Parameters – Podaný, J. - Molotovnik, A., Manufacturing Technology. 2014, 14(4), s. 596-600. ISSN 1213-2489.

2010

 • Co musí znát absolvent technologického vysokoškolského studia – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 286-287. ISSN 1211-4162.
 • Systém managementu kvality ve slévárně, která dodává do automobilového průmyslu – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 216-219. ISSN 1211-4162.

2008

 • Metrologie a nanorozměry – Podaný, J., Tecnicall. 2008, 0(4), s. 14.

2007

 • Možnost využití nanovrstev v metrologii – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(4), s. 31-33. ISSN 1211-4162.

Stať ve sborníku

2012

 • Statistical Data Analysis in Design of Experiments – Molotovnik, A. - Podaný, J., - Beránek, L., In: Advanced Manufacturing Technologies. Advanced Manufacturing Technologies. Sozopol, 22.06.2012 - 28.06.2012. Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski". 2012, s. 29-33. ISSN 1313-4264.
 • ČSN ISO/TS 16949 and FMEA Method for Establishing in the Foundry – Podaný, J. - Molotovnik, A., In: Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques. Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques. Podjavorník, 05.09.2012 - 07.09.2012. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2012, s. 88-89. ISBN 978-80-89276-37-0.

2011

 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., In: Biomateriály a jejich povrchy 11. Biomateriály a jejich povrchy 11. Herbertov, 14.09.2011 - 17.09.2011. Praha: AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin. 2011, s. 10-12.

2010

 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 65. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Co musí znát absolvent technologického oboru vysokoškolského studia – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 13-14. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Implementace systému managementu kvality ČSN ISO/TS 16949 ve slévárnách tlakového lití – Podaný, J., In: TechMat ´09. TechMat ´09. Svitavy, 19.11.2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2009, s. 101-102. ISBN 978-80-7395-046-0.

2008

 • Nano-Layers in Metrology – Podaný, J. - Jech, V., In: Coordinate Measuring Technique. Coordinate Measuring Technique - 8th International Conference. Bielsko-Biała, Ustroń, 31.03.2008 - 02.04.2008. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2008, s. 345-350. ISBN 978-83-60714-40-9.

2005

 • New Methodology of Surface Profile – Podaný, J. - Dvořák, R., In: Metrologia w technikach wytwarzania. Metrology in Production Engineering 2005. Lublin, 15.09.2005 - 17.09.2005. Lublin: Politechnika Lubelska. 2005, s. 225-227. ISBN 83-89246-19-8.
 • Implementation of GPS System into Education in Subject of Department of Manufacturing Technology – Hampl, P. - Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 642-643. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Research and Classification of Methods for Measuring Surface Texture – Podaný, J. - Dvořák, R., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Management and Engineering. Sofia, 13.05.2004 - 15.05.2004. Sofia: TU Sofia. 2004, s. 392-393. ISSN 1310-3946.
 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., In: Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Plzeň, 24.02.2004 - 25.02.2004. Praha: Česká metrologická společnost. 2004, s. 0.

2003

 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: NOVOSAD, J., ed. AED 2003. AED 2003. Praha, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: NOVOSAD, J., ed. AED 2003. AED 2003. Praha, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, ISBN 80-86059-35-9.
 • Měření struktury povrchu součástí dokončených vysoce přesnými technologiemi – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 246-251. ISBN 80-01-02795-3.
 • Začlenění metrologie do nové koncepce řízení kvality – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 125-128. ISBN 80-01-02795-3.
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Prague, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, s. 130. ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. 3rd International Conference on Advanced Engineering Design AED 2003. Prague, 01.06.2003 - 04.06.2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad. 2003, s. 129. ISBN 80-86059-35-9.

2001

 • Valuation of Surface Profile from the Point of View of GPS – Podaný, J., In: Metrologia. Metrologia w technikach wytwarzania maszyn. Ośrodka Wczasowego w Kulach, 17.09.2001 - 19.09.2001. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. 2001, s. 291-295. ISBN 83-7193-150-6.
 • The Geometrical Products and Valuation of Its Accuracy – Podaný, J., In: ICPR - 16. 16th International Conference on Production Research. Praha, 29.07.2001 - 03.08.2001. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností. 2001, s. 39. ISBN 80-02-01438-3.
 • Surface Profile and Parameters – Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 599. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Analogický a globální pohled na stukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., In: Seminář: Požadavky na kvalitativní ukazatele výrobků a jejich prokazování z pohledu Evropských a mezinárodních norem. Požadavky na kvalitativní ukazatele výrobků a jejich prokazováníz pohledu Evropských a mezinárodních norem. Pardubice, 12.04.2000. Praha: ČSNI. 2000, s. 46-47.
 • Parameters of Surface Profile – Podaný, J., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 447. ISBN 80-01-02229-3.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Metrologický přípravek pro měření olejového čerpadla – Vosecký, M. - Podaný, J., [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/pdf/2548.pdf?_=1331926998

Software

2011

 • Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011, Dostupné z: http://u12134.fsid.cvut.cz/podklady/_projekty/meridla/priloha4_MSA_reprodukovatelnost_meridel.xlsx
 • Databáze kalibrace měřidel – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2011, Dostupné z: http://u12134.fsid.cvut.cz/podklady/_projekty/meridla/kalibrace_meridel_dp.zip

Zpráva

2012

 • Metoda FMEA ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Ratkovský, T., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, U 12134/2012/003.
 • 3D měření ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Vosecký, M., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, VZ U12134/2012/002.
 • Zavedení ISO/TS 16949 ve firmě TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Štukbauer, J., Křížová 660, Mimoň, 471 24: TTS Polak s.r.o.. 2012, U12134/2012/001.

2009

 • SPC metody ve firmě Polak, s.r.o. – Podaný, J., Křížová 660, Mimoň: Polak s.r.o.. 2009, U 12134/2009/13.

Kvalifikační zpráva

2008

 • Návrh metodiky hodnocení textury povrchu – Podaný, J., 2008. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Efektivní využívání ČSN Online – Podaný, J., 29.03.2012.

2011

 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., 22.03.2011.

2009

 • Statistická regulace procesu – Podaný, J., 16.12.2009.
 • 7 základních nástrojů řízení jakosti – Podaný, J., 07.12.2009.

2008

 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., 06.11.2008.

2007

 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., 25.10.2007.
 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Podaný, J., 30.05.2007.

2004

 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., 24.02.2004.

2000

 • Analogický a globální pohled na strukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., 12.04.2000.

...

2012

 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu – Skopal, J. - Podaný, J., [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2012, Dostupné z: http://www.unmz.cz