[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

People

Tereza Zámečníková

Ing. Tereza Zámečníková

Tereza.Zamecnikova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2523

room: B1-622, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2020

 • A thermoplastic T-profile with effective lay-up in one shot – Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., JEC Composites Magazine. 2020, 135 27-29. ISSN 1639-965X.

2019

 • THE FE ANALYSIS AND VARIATION OF COMPOSITE TOP HAT SHAPED BEAM – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., Strojnícky časopis. 2019, 69(3), 27-32. ISSN 2450-5471.

2018

 • Development of Adaptable CF RP Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., Materials Today: Proceedings. 2018, 5(13), 26784-26791. ISSN 2214-7853.

Proceeding papers

2020

 • T-Profile with Effective Lay-up in One Shot – Křena, J. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: 5th International Conference and Exhibition on Thermoplastic Composites - Conference Proceedings. Bremen: Congres Bremen und Messe Bremen, 2020. p. 41-44.
 • Comparison of Methods for Calculation of Composite Wound Tube Deflection – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Malá, A., - Kropík, B., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 224-231. vol. 32. ISSN 2214-7853.
 • Numerical and Experimental Analysis of C/PPS Y-Shaped Profile – Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 340-343. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Analytické modely efektivní tuhosti kompozitních nosníků – Zámečníková, T. - Mareš, T., - Kulíšek, V., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 35-40. ISBN 978-80-01-06767-3.
 • ANALÝZA TUHOSTI A PEVNOSTI VINUTÝCH TRUBEK S INTEGROVANÝMI SPOJI – Malá, A. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Zámečníková, T., - Mareš, T., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 15-19. ISBN 978-80-01-06767-3.

2019

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION THE DEFLECTION OF COMPOSITE WOUND TUBES – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 65-66. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • Detection and Monitoring of Failures in CFRP Specimens with Integrated Joints by Acoustic Emission Method – Kropík, B. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Malá, A., - Mareš, T., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 20-23. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Finite Element Analysis of Composite Tubes with Integrated Loop Connections – Malá, A. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Ponížil, T., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 114-116. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Experimental and numerical evaluation of composite part strength – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 145-147. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION THE DEFLECTION OF COMPOSITE WOUND TUBES – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Malá, A., - Kulíšek, V., In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 65-66. ISBN 978-80-261-0876-4.
 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 46-49. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 361-364. ISBN 9788021457669.
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Polymer Composites 2019 Proceedings. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 126-131. ISBN 978-80-01-06582-2.
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 129-134. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 38-43. ISBN 978-80-248-4287-5.

2018

 • FE Analysis of the T-profile for Airplane Door – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 135-136. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Design and analysis of shaft and bonded joints for electric car – Padovec, Z. - Kropík, B., - Zámečníková, T., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Design and Analysis of Shafts for Electric Car Gearbox – Kropík, B. - Padovec, Z., - Zavřelová, T., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 29-32. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF COMPOSITE BEAMS DEFORMATION WITH THE EXPERIMENT – Zavřelová, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. p. 83-88. ISBN 978-80-261-0776-7.

2017

 • INFLUENCE OF THE BEAM GEOMETRY ON THE COURSE OF FORCE DURING IMPACT – Schmidová, N. - Zavřelová, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Rund, M., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. pp. 56-60. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • DEVELOPMENT OF THE ADAPTABLE ENERGYABSORBERS FOR CAR CRASHES – Schmidová, N. - Zavřelová, T. - Vašíček, M. - Zavadil, F., - Růžička, M., In: DAS2017 proceedings. Trieste: University of Trieste, 2017. pp. 192-194. ISBN 978-88-8303-863-1.
 • ZTRÁTA STABILITY KOMPOZITOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ PODÉLNÍKY – POROVNÁNÍ EXPERIMENTU A NUMERICKÉ SIMULACE – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Křena, J. - Růžek, R., - Zavřelová, T., In: Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2017 - Sborník. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2017. pp. 14-21. ISBN 978-80-906713-0-0.
 • METHODS FOR COMPUTATION THE DEFORMATION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., In: Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. pp. 129-132. ISBN 978-80-87434-08-6.

2016

 • Development of the Adaptable Energy Absorbers for Car Crashes – Schmidová, N. - Vašíček, M. - Zavadil, F. - Růžička, M., - Zavřelová, T., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 58-61. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • The Influence of the Slenderness Ratio of the Composite Beam on Its Bending Stiffness – Zavřelová, T. - Mareš, T., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. pp. 64-69. ISBN 978-80-01-05941-8.

2015

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE DEFLECTION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 48-49. ISBN 978-80-01-05746-9.
 • Analysis of Bending Composite Beam – Zavřelová, T. - Mareš, T., In: Applied Mechanics 2015 - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Katedra pružnosti a pevnosti, 2015. pp. 71-72. ISBN 978-80-01-05708-7.

Report

2020

 • MKP modely zkušebního vzorku součásti s integrovanými spoji a rámu jízdního kola se zadní stavbou – Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Dvořák, M., - Ponížil, T., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/28.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Ponížil, T. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2020. Report no. ČVUT 12105/20/24.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2020. Report no. 12105/2020/15.
 • MKP MODELY ZKUŠEBNÍHO VZORKU SOUČÁSTI S INTEGROVANÝMI SPOJI A RÁMU JÍZDNÍHO KOLA SE ZADNÍ STAVBOU – Malá, A. - Zámečníková, T., - Bartošák, M., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/28.
 • Numerická a experimentální analýza C/PPS Y profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. Report no. 12105/20/16.

2019

 • MKP analýza nosníku s integrovaným spojem – Zámečníková, T. - Malá, A. - Schmidová, N. - Bartošák, M., - Ponížil, T., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/22.
 • WP07 - Závěrečná zpráva za rok 2019 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Zámečníková, T. - Smolík, J. - Lašová, V. - Limberg, T., - Tančin, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-067.
 • Numerická a experimentální analýza C/PPS T-profilů s použitím vrstvených prvků – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Zámečníková, T., - Daniel, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/11.
 • FE analýza vybraných variant C/PPS Omega profilu – Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Daniel, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/10.

2018

 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-018.
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-054.
 • Napěťově-deformační analýza Omega profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2018. Report no. 12105/18/14.
 • Napěťově-deformační analýza Ti a C/PPS T profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2018. Report no. 12105/18/13.

2017

 • Zpráva o řešení projektu Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2017 – Růžička, M. - Padovec, Z. - Kulíšek, V. - Zavřelová, T. - Achtenová, G. - Sulitka, M. - Poul, R., - Uher, O., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2017. Report no. V-17-043.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2017 – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sulitka, M. - Zavřelová, T. - Poul, R., - Uher, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-032.

2016

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2016. Report no. V-16-047.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2021

 • 7. Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí MK2 – Padovec, Z. org. - Zámečníková, T. org., [Conference Hosting] 2021.

Invited unpublished lecture

2018

 • Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel – Růžička, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Kulíšek, V. - Sháněl, V. - Bogomolov, S., - Pavlata, P., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2018-11-13.
 • Adaptive response of composite structure under impact loading – Vašíček, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Zavadil, F., - Růžička, M., [Unpublished Lecture] 25th WAM. 2018-12-07.

...

2021

 • The Experimental and Numerical Analysis of Optimized Composite Profiles for Aircraft Construction – Padovec, Z. - Křena, J. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., Mechanics of Composite materials. 2021, ISSN 1573-8922.