[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

People

Ing. Kristýna Kubášová

Ing. Kristýna Kubášová

Kristyna.Kubasova (at) fs.cvut.cz

420777946813

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Evaluation of Wear of Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., Strojnícky časopis. 2019, 69(3), 69-74. ISSN 2450-5471.

Stať ve sborníku

2020

 • Mechanical Properties of Rat Femurs Obtained from Three-Point Bending – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Vondrová, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • A wear resistance analysis of orthopedic instruments – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 269-273. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Vliv fixace dlahou na mechanické vlastnosti žeber při tříbodovém ohybu – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M., - Klein, P., In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 26-27. ISBN 978-80-01-06754-3.

2019

 • Testování opotřebení vyvrtávacího instrumentária pro hřebování dlouhých kostí – Horný, L. - Sedláček, R. - Kubášová, K. - Vodička, J. - Hrdinová, H. - Koutecký, J., - Vondrová, J., In: XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019 - sborník abstrakt. Brno: MSD, 2019. p. 47. ISBN 978-80-7392-307-5.
 • Methodology for Evaluating of Wear Milling Cutters Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Extremity – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 35-36. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Evaluation of Wear Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 109-113. ISBN 978-80-248-4287-5.

2018

 • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Suchý, T., In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 38. ISBN 978-80-01-06471-9.

Zpráva

2020

 • Tahová zkouška potkaních kůží – Sedláček, R. - Kubášová, K. - Chlup, H., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/20.
 • Tahová zkouška potkaních šlach – Sedláček, R. - Kubášová, K. - Chlup, H., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/19.
 • Tříbodový ohyb potkaních femurů – Sedláček, R. - Kubášová, K., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/18.

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/26.