[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

People

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Miloslav.Vilimek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2527

room: C1-s116b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • VH20182021033  
  Ochrana osob v blízkosti výbuchu – Vilímek, M. (2018-2021)
 • GA17-25821S  
  Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálů – Vilímek, M. (2017-2019)
 • GP106/06/P304  
  Měření mechanických vlastností biologického materiálu optickými vláknovými senzory – Vilímek, M. (2006-2007)
 • CTU0315932  
  Vytvoření e-výukového systému – Vilímek, M. (2003)

Článek v periodiku

2017

 • Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques – Marvan, J. - Horak, Z. - Vilímek, M., - Horný, L., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017, 19(1), 33-39. ISSN 1509-409X.

2016

 • Force ratio in masticatory muscles after total replacement of the temporomandibular joint – Vilímek, M. - Horák, Z., - Baca, V., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2016, 18(3), 131-136. ISSN 1509-409X.

2014

 • An artificial neural network approach and sensitivity analysis in predicting skeletal muscle forces – Vilímek, M., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014, 16(3), 119-127. ISSN 1509-409X.
 • A comparative study of muscle force estimates using Huxley's and Hill's muscle model – Čadová, M. - Vilímek, M., - Daniel, M., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2014, 17(4), 311-317. ISSN 1025-5842.

2012

 • Biomechanics simulation helps disproove the unequivocal murder – Vilímek, M. - Horák, Z. - Tichý, P., - Goldmann, T., Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), ISSN 0021-9290.
 • Biomechanika poranění hlavy I - Poranění hlavy a krku – Veselý, V. - Vilímek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2012, 8(32), 65-76. ISSN 1801-1217.
 • Kinematics of human spine during hippotherapy – Goldmann, T. - Vilímek, M., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2012, 15(S1), 203-205. ISSN 1025-5842.

2011

 • Computation of Forces Acting in Temporomandibular Joint and Masticatory Muscles During Mastication – Vilímek, M. - Goldmann, T., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2011, 14(S1), 267-268. ISSN 1025-5842.
 • Metodika pro dynamické testování dlah pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(25), 12-14. ISSN 1801-1217.

2010

 • Dynamické testování dlah pro osteosyntézu distální části femuru – Vilímek, M. - Sedláček, R., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(21), 16-17. ISSN 1801-1217.

2009

 • Dynamické testování hřebů pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(20), 78-79. ISSN 1801-1217.
 • The Necessity of Physiological Muscle Parameters for Computing the Muscle Forces: Application to Lower Extremity Loading During Pedalling – Čadová, M. - Vilímek, M., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2009, 11(3), 59-64. ISSN 1509-409X.

2008

 • The New Solution of Clamping Problem in Tendon Strain Estimation Without Using of an Extensometer – Vilímek, M. - Konvičková, S., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3), 891-898. ISSN 1335-2393.

2007

 • Pohybová analýza a analýza svalové činnosti ramenního komplexu – Vilímek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2007, 3(11), 86-96. ISSN 1801-1217.
 • Musculotendon Forces Derived by Different Muscle Models – Vilímek, M., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2007, 9(2), 41-47. ISSN 1509-409X.

2006

 • The Simplification of the Muscle Force Prediction Using Sensitivity Analyses – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., Technology and Health Care. 2006, 14(4,5), 215-218. ISSN 0928-7329.
 • Pulse wave velocity in elastic tube – Chlup, H. - Macková, H. - Vilímek, M. - Kubový, P. - Žitný, R., - Konvičková, S., Modelling, Identification, and Control 2006. 2006, 25(25), 484-488. ISSN 1025-8973.

2003

 • A Skiagraphy Method Using for Lumbar Vertebras Movement – Vilímek, M. - Tichý, P., Gait & Posture. 2003, 18(SUPP 2), 80-123. ISSN 0966-6362.

1999

 • Composite Plates for Osteosynthesis of Long Bones - Comparison of Experimental and FEM Results – Sochor, M. - Balík, K. - Cabrnoch, B. - Vilímek, M., - Křena, J., Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 1999, 6(2), 120-129. ISSN 1212-4575.
 • Various Reinforcement of the Composite Bone Plates and their Influence on Mechanical Properties – Balík, K. - Sochor, M. - Křena, J. - Cabrnoch, B. - Glogar, P. - Vilímek, M., - Pešáková, V., Inžynieria Biomaterialów. 1999, 2(7), 8-10. ISSN 1429-7248.

Stať ve sborníku

2019

 • The Pilot Influence on the Flutter Velocity of the Lightweight Plane – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Slavík, S. - Vilímek, M., - Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.

2018

 • Experimental Measurement and numerical simulation of temperature during Drilling with four specific dental drills – Vilímek, M. - Horák, H.Z. - Tichý, P., - Goldmann, T., In: Book of Abstracts 15th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and 3rd Conference on Imaging and Visualization. Lisboa: Instituto de Engenharia Mecanica, 2018. first edition.
 • Influence of the pilot on the modal parameters of the control system lightweight aircraft – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Vilímek, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 109-110. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • FE analyses and experimental validation of heat distribution during hole drilling – Horák, Z. - Tichý, P. - Goldmann, T., - Vilímek, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 35-36. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Experimental measurement of temperature during hole drilling – Tvrzická, K. - Vilímek, M. - Horak, Z. - Goldmann, T., - Tichý, P., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2017, sborník přednášek. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2017. ISBN 978-80-7414-698-5.
 • Experimental investigation of 3D chewing forces during mastication – Tvrzická, K. - Vilímek, M., - Goldmann, T., In: Proceedings of the 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Universidad de Sevilla, 2017.

2016

 • The inverse dynamics and optimization approach used for computation of forces in TMP – Goldmann, T. - Vilímek, M., In: 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: Faculty of biomedical engineering, Department of Natural sciences, 2016. ISBN 9788001060391.
 • Experimental investigation of chewing forces during mastication – Tvrzická, K. - Goldmann, T., - Vilímek, M., In: 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: Faculty of biomedical engineering, Department of Natural sciences, 2016. ISBN 9788001060391.
 • Problem of human height calculation from shoe print track – Vilímek, M., In: 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: Faculty of biomedical engineering, Department of Natural sciences, 2016. ISBN 9788001060391.

2015

 • PREPARATION OF FEM MODEL FOR DENTAL RETAINERS – Goldmann, T. - Horák, Z. - Vilímek, M., - Kučera, J., In: Book of Extended Abstracts ESB 2015. 2015, pp. 417. ISBN 978-80-01-05777-3.

2014

 • Estimation of Human Height from Shoeprints – Vilímek, M., In: Programme and Abstracts 11th European Shoeprint/Toolmark Meeting. 2014.
 • Experiment a simulace pohybu pomáhá vyvrátit jednoznačnou vraždu – Vilímek, M. - Horák, Z. - Goldmann, T., - Tichý, P., In: 4.česko-slovenský sjezd soudního lékařství, programový sborník. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, pp. 55. ISBN 978-80-260-6083-3.

2013

 • Posouzení transpozice musculus tibialis posterior na základě matematické simulace chůze – Šedovičová, D. - Vilímek, M., In: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2013 Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, 2013. pp. 665-670. ISBN 978-80-223-3392-4.

2010

 • Comparison of Huxley's and Hill's Muscle Model in Muscle Forces Determination During Movement of Lower Extremity – Cadova, M. - Vilímek, M., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. p. 18-23. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Huxley's vs. Hill's muscle models: determination of muscle forces during movement – Čadová, M. - Vilímek, M., In: Proceedings of 9th International Symposium on Computer methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010. pp. 871-876. ISBN 978-0-9562121-3-9.
 • Huxley vs. Hill Type Muscle Model: A Comparison Study Based on Muscle Forces Determination – Čadová, M. - Vilímek, M., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 18-23. ISBN 978-80-7372-648-5.

2008

 • Fiber Bragg Gratting Sensor Using for a Tendon Force – Vilímek, M., In: Abstracts of the 16th Congress, European Society of Biomechanics Lucerne, Switzerland, 6-9 July 2008. Amsterdam: Elsevier, 2008, pp. S511. ISSN 0021-9290. Available from: http://www.esb2008.org/

2007

 • Dynamic Behaviour of a Tendon in the Musculotendon Models – Vilímek, M., In: Second International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Program & Abstract Book. Oxford: Elsevier Ltd, 2007. p. P57-P58.
 • Analýza namáhání svalově kosterního systému dolní končetiny během šlapání Na jízdním kole – Čadová, M. - Vilímek, M., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. pp. 62-66. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • Tendon Force Measurement by The Optic Fiber With FBG Sensor – Vilímek, M., In: Proceedings of 2007 BMES Annual Fall Meeting. Medison: Omnipress, 2007. p. 118.
 • Musculotendon Parameters Reduction by Means of Artificial Neural Network – Vilímek, M. - Vejpustková, J., In: Proceedings of 2007 BMES Annual Fall Meeting. Medison: Omnipress, 2007. p. 121.
 • The Musculotendon Model Including Tendon Dynamics – Vilímek, M., In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanics and Biology ICCBB 2007. Plzeň: University of West Bohemia, 2007.
 • Vliv upnutí zmaražených konců šlach na tahové vlastnosti šlach při in vitro testování – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 95-96. ISBN 978-80-7043-552-6. Available from: http://www.kme.zcu.cz/ean2007/
 • Influence of Contact Surfaces of Jaws on Clamping of Tendon – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., In: Winter Workshop of Applied Mechanics. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, pp. 145-150. ISBN 978-80-01-03710-2. Available from: http://bulletin-am.fsid.cvut.cz/WAM/index.html
 • Is the Error in Measurement of Tensile Properties of Tendons Without Extensometer Significant? – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., In: The 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, 2007, pp. 299-302. ISBN 978-86-82631-39-2. Available from: http://ysesm.maskv.edu.yu/index.htm
 • Analytical Expression of Musculotendon Model Including Viscoelastic Properties of Tendon – Vilímek, M., In: American Society of Biomechanics 2007 Annual Meeting Proceedings. Stanford: American Society of Biomechnanics, 2007.

2006

 • Measurements of Dynamic Interaction of a Vehicle and Its Occupants – Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Svoboda, J. - Vilímek, M., - Dvořák, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 129-134. ISBN 80-87012-02-X.
 • Comparison of Calculated and Measured Tendon Slack Lengths in Human Lower Extremity Musculotendons – Vilímek, M., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006. pp. 210-211. ISBN 80-214-3232-2.
 • Real and Theoretical Muscle Parameters for Muscle Modeling – Vilímek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006. pp. 114-117. ISBN 80-01-03453-4.
 • A Numerical Approach in Estimation of Tendon Slack Length in Individual Lower Extremity Muscles – Vilímek, M., In: American Society of Biomechanics 30th Annual Meeting Abstracts. Blacksburg, VA: American Society of Biomechanics, Virginia Tech,, 2006.
 • The simulation of cycling - optimization of sport performance based on different frequency of pedaling – Vilímek, M., In: Journal of Biomechanics, Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July - 4 August 2006. Berlin: Elsevier, 2006. pp. 549. ISSN 0021-9290.
 • The estimation of theoretical values of tendon slack length for individual muscle in humans – Vilímek, M., In: Journal of Biomechanics, Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July - 4 August 2006. Berlin: Elsevier, 2006, pp. 491. ISSN 0021-9290.
 • Identification of Grasp Algorithms of Muscles Interplay of Upper Limb – Vejpustková, J. - Sochor, M., - Vilímek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 112-113. ISBN 80-01-03453-4.
 • Simulation of an Upper Extremity Motions Based on Myosignals – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Journal of Biomechanics, Abstracts of the 5th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July - 4 August 2006. Berlin: Elsevier, 2006, pp. 494. ISSN 0021-9290.
 • Influence of the Input Muscle Parameters to the Resulting Muscle Forces – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 412-413. ISBN 80-86246-27-2. Available from: http://www.itam.cas.cz/im2006/

2005

 • The Simplification of the Muscle Force Prediction Using the Sensitivity Analysis – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Applied Biomechanics Regensburg 2005. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2005, pp. 101-102. Available from: http://www.biomech-regensburg.de
 • Detekce rychlosti pulzní vlny v elastické trubici – Chlup, H. - Macková, H. - Vilímek, M. - Kubový, P. - Žitný, R., - Konvičková, S., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 1-6. ISBN 80-7043-400-7.
 • Comparison Methods for Improving Generalization when Predicting of Muscle Forces Using a Backpropagation Neural Network – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, ISSN 1727-1983.
 • The Tendon Slack Length Calculation from the Maximal and Minimal Excursion of Musculotendon – Vilímek, M., In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005. ISSN 1727-1983.
 • The Sensitivity of the Muscular Parameters to the Muscle Force Prediction – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 816-817. ISBN 80-01-03201-9.
 • An Artifical Neural Network in Prediction of Elbow Actuators Forces – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 814-815. ISBN 80-01-03201-9.
 • Is the Knowledge of the Real Activation Signal Necessary in the Muscle Forces Calculation? – Vilímek, M. - Sochor, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 812-813. ISBN 80-01-03201-9.
 • Calculation of the Knee Muscle Forces During Squatting – Vilímek, M. - Sochor, M., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 810-811. ISBN 80-01-03201-9.
 • The Simplification of the Muscle Force Prediction Using the Sensitivity Analysis – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Applied Biomechanics Regensburg 2005. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2005, pp. 102. Available from: http://www.biomech-regensburg.de
 • The Comparison of Muscle Forces Derived from Different Muscle Models – Vilímek, M., In: Proceedings of 2005 ASME International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2005. ISBN 0-7918-3766-1.
 • Prediction of Muscle Forces Using Artificial Neural Network Backpropagation – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 337-338. ISBN 80-85918-93-5.
 • Prediction of Muscle Forces Using Neural Network Backpropagation – Vejpustková, J. - Vilímek, M., - Sochor, M., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005, pp. 11-12. ISBN 88-901080-2-9.
 • Muscle Force Calculation Based on Static Optimization and EMG-Driven Models – Vilímek, M. - Salem, G.J., In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering - 5, Proceedings. Cardiff: FIRST Numerics Ltd., 2005. ISBN 0-9549670-0-3.

2004

 • Hybrid Methods for Muscle Forces Estimation – Vilímek, M., In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 75-78. ISBN 80-86246-20-5.
 • The Prediction of Knee Actuator Forces Using EMG-Driven Models and Static Optimization Techniques – Vilímek, M. - Eun Song, J., - Salem, G.J., In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 569-574. ISBN 80-7043-315-9.
 • A Muscle Forces Prediction using Learning Artificial Neural Network – Vejpustková, J. - Vilímek, M., In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 395-401. ISBN 80-7043-315-9.
 • Creation of E-Learning System – Šorf, M. - Fejtová, M. - Vilímek, M. - Fejt, J., - Sedláček, L., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 804-805. ISBN 80-01-02945-X.
 • A Theoretical Condition for Calculation of the Tendon Slack Length – Vilímek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. pp. 336-341. ISBN 80-01-02958-1.
 • A Comparison of Two Methods for Muscle Forces Calculation – Vilímek, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 826-827. ISBN 80-01-02945-X.
 • An EMG-Driven Models for Muscle Forces Assessment – Vilímek, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 824-825. ISBN 80-01-02945-X.
 • Static Optimization in Muscle Forces Calculation – Vilímek, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 822-823. ISBN 80-01-02945-X.
 • Creation of E-Learning System – Šorf, M. - Fejtová, M. - Fejt, J. - Vilímek, M., - Sedláček, L., In: Workshop 2004. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. p. 804-805. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Úloha reakčního momentu v kloubu pro stanovení sil jeho aktuátoru – Vilímek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 400-406. ISBN 80-01-02739-2.
 • Současný trend v analýze a simulaci pohybu a jeho možnosti využití v kriminalistice – Vilímek, M. - Valenta, F., In: Kriminalistické, soudní lékařské a soudní inženýrské aplikace biomechaniky. Praha: Policejní akademie, 2003.
 • A Skiagraphy Method Using for Lumbar Vertebras Movement Delimitation – Vilímek, M. - Tichý, P., In: ESMAC 2003 - European Society for Movement Analysis in Adults and Children - 12th Annual Meeting. Marseille: The French Group of Movement Analysis in Adults and Children, 2003. pp. 84.
 • An Experimental Assessment of Lumbar Vertebras Mobility – Petržela, M. - Tichý, P., - Vilímek, M., In: EORS - 13th Annual Meeting of European Orthopaedic Research Society. Helsinki: Helsinki Fair Center, 2003. pp. 46.
 • The Modelling of Interaction of Biomaterials – Vilímek, M. - Donát, A., - Valenta, F., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 890-891. ISBN 80-01-02708-2.
 • Simulace svalové činnosti – Vilímek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 400-406. ISBN 80-01-02739-2.
 • Calculation of Flexor Muscle Forces about the Elbow: Sensitivity Associated with Different Optimization Criteria – Vilímek, M. - Salem, G.J., In: 2003 Annual Meeting of the Southwest Chapter American College of Sports Medicine. Nevada: American College of Sports Medicine, 2003. pp. 25.

2002

 • Vibration Frequency of the Gravid Uterus and Topically Related Organs – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J. - Turková, Z., - Vilímek, M., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 125-130. ISBN 80-01-02547-0.
 • The Movement and Muscular Activity Analysis of Human Shoulder Complex during Voleyball Smach – Vilímek, M. - Donát, A., - Lachmann, M., In: IFMBE Proceedings. Wien: Technische Universität, 2002. pp. 274-275. ISSN 1680-0737. ISBN 3-901351-62-0.
 • The Human Axial System Behaviour during Hipotherapy – Vilímek, M. - Donát, A., - Nohavová, B., In: IFMBE Proceedings. Wien: Technische Universität, 2002. pp. 282-283. ISSN 1680-0737. ISBN 3-901351-62-0.
 • The Use of 3D Kinematic and Muscular Activity Analysis of Human Movement to the Estimation of Cause of Shoulder Ache – Vilímek, M. - Donát, A., - Lachmann, M., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002. pp. 60-61.
 • The Movement and Muscular Activity Analysis of Human Shoulder Complex during Voleyball Smach – Vilímek, M. - Donát, A., - Lachmann, M., In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. p. 168. ISBN 80-86317-23-4.
 • The Reaction Behaviour of the Human Trunk Muscles during Hipotherapy – Vilímek, M. - Donát, A., - Nohavová, B., In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. p. 165-167. ISBN 80-86317-23-4.
 • Pohybová analýza a analýza svalové činnosti ramenního komplexu – Vilímek, M. - Donát, A., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 231-244. ISBN 80-01-02552-7.
 • The Reaction Behaviour of the Human Trunk Muscles during Hipotherapy – Vilímek, M. - Donát, A., - Nohavová, B., In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002. pp. 228-229. ISBN 83-7085-639-X.
 • The Movement and Muscular Activity Analysis of Human Shoulder Complex – Vilímek, M. - Donát, A., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 918-919. ISBN 80-01-02511-X.
 • The Trunk Movement Reactions of Siting Man During Hipotherapy – Vilímek, M. - Donát, A., - Nohavová, B., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 914-915. ISBN 80-01-02511-X.
 • The Trunk Stabilizing Reactions of Walking Horse Rider – Vilímek, M. - Donát, A., - Nohavová, B., In: EORS Transaction. Lausanne: European Orthopaedic Research Society, 2002. pp. 59. ISBN 2-88074-521-7.

2001

 • The Diagnostic of the Human Lower Limb Loading – Vilímek, M., In: IFMBE Proceedings MEDICON 2001, Part2. Zagreb: University of Zagreb, 2001. pp. 639-640. ISBN 953-184-024-5.
 • The Diagnostic of the Human Lower Limb Loading – Vilímek, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 808-809. ISBN 80-01-02335-4.
 • Input Data of the Model of Muscles – Donát, A. - Vilímek, M., - Valenta, F., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 790-791. ISBN 80-01-02335-4.
 • A Contribution to the Optimum Design of Orthopedic Items – Vilímek, M. - Sochor, M., In: Proceedings of the Conference of the American Society of Biomechanics. San Diego: American Society of Biomechanics, 2001. pp. 277-278.

2000

 • The Dynamic Loading of the Human Lower Limb Bones – Vilímek, M. - Sochor, M., In: Biomechanics of Man 2000 - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. pp. 134-135. ISBN 80-244-0193-2.
 • Gait Analysis - Contact Forces in Hip Joint – Vilímek, M. - Sochor, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 528. ISBN 80-01-02229-3.
 • Determination of Moment of Inertia of the Particular Part Limb of the Experimental Animals – Vtípil, J. - Vilímek, M., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. pp. 353. ISBN 80-01-02234-X.
 • Combination of Experimental and Simulation Methods to Assess the Human Lower Limb Loading – Vilímek, M. - Sochor, M., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. pp. 335-336. ISBN 80-01-02234-X.
 • Namáhání lidské dolní končetiny kombinací experimentální a výpočtové analýzy – Sochor, M. - Vilímek, M., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 307-312. ISBN 80-214-1569-X.
 • Kompletace vstupních dat pro návrh ortopedických pomůcek a náhrad pro léčení onemocnění kostí dolních končetin – Sochor, M. - Vilímek, M., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. pp. 52. ISBN 80-86317-05-6.

1999

 • Man's Limb Model Application on Force Analysis in the Hip Joint – Sochor, M. - Vilímek, M., In: Biomechanical Modeling and Numerical Simulation - Proceedings Workshop 99. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 47-48. ISBN 80-85918-53-6.
 • Gait Contact Forces in Intact Hip Joints and in those with Implanted Total Replacements – Sochor, M. - Vilímek, M., In: EMBEC 99, Part 2 - Proceedings of the European Medical and Biological Engineering Conference. Stevanage, Herts: Peter Peregrinus, 1999. pp. 840-841.
 • Určování namáhání kostí In Vivo za účelem optimálního návrhu ortopedických náhrad – Sochor, M. - Vilímek, M., In: Abstrakta Skelet 99 - mezinár. konference. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1999. pp. 58-59. ISBN 80-902147-8-9.
 • The Different Reinforcement of C/C Composite Bone Plates and its Influence on Mechanical Properties – Balík, K. - Sochor, M. - Křena, J. - Cabrnoch, B. - Glogar, P., - Vilímek, M., In: International Conference of Biomaterials - Book of Abstracts. Krakow: FAST PLK, 1999. pp. 24. ISBN 83-905215-2-0.

1998

 • Composite Plates Used in Internal Osteosynthesis of Long Bones – Sochor, M. - Vtípil, J., - Vilímek, M., In: Third World Congress of Biomechanics - Abstracts book. Sapporo: Hokkaido University, 1998. pp. 246.
 • Stress Assessment in the Experimental Animal's Femur – Sochor, M. - Vtípil, J., - Vilímek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 841-842.
 • Force Plate Application on Animal Trials – Sochor, M. - Vtípil, J., - Vilímek, M., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 157-158.
 • Experimentální metody využívané při výzkumu chůze pokusných zvířat – Sochor, M. - Vilímek, M., In: Biomechanika člověka 98 - Abstrakta. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1998, pp. 89-90. ISBN 80-902147-6-2.

1997

 • Experimentální stanovení namáhání femuru pokusného zvířete – Sochor, M. - Vtípil, J., - Vilímek, M., In: Proceedings of "Engineering Mechanics 97", National Conference with International Participation. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1997, pp. 183-186. ISBN 80-902227-4-9.

Prototyp, funkční vzorek

2010

 • Hlavice řadící páky pro osobní automobil - "Octavia HRP2" – Horák, Z. - Vilímek, M., [Functional Sample] 2010.
 • Hlavice řadící páky pro osobní automobil - "Octavia HRP1" – Horák, Z. - Vilímek, M., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Vymezovací vložka - modul kortikalni kost – Vilímek, M. - Růžička, P., [Prototype] 2009.
 • Zatěžovaci stroj A1-mikro – Vilímek, M., [Prototype] 2009.

2007

 • Modifikované vložky do hydraulických čelisti MTS – Vilímek, M., [Prototype] 2007.

2006

 • Plastové čelisti pro uchycení biologického materiálu – Vilímek, M. - Růžička, P., [Prototype] 2006.
 • Sada plastových čelistí pro uchycení biologického materiálu vysoké pevnosti – Vilímek, M. - Strnad, V., - Růžička, P., [Prototype] 2006.
 • Sada kovových čelistí pro uchycení biologického materiálu vysoké pevnosti – Vilímek, M. - Strnad, V., [Prototype] 2006.
 • Sklíčidla pro uchycení čelistí – Vilímek, M., [Prototype] 2006.
 • Synchronizační klapka pro analýzu pohybu – Vilímek, M., [Prototype] 2006.
 • Kalibrační objekt pro 3D videoanalýzu pohybu – Vilímek, M., [Prototype] 2006.

Software

2008

 • HUMASS-02.0 – Vilímek, M., [Software] 2008.
 • HUTEND-02.0 – Vilímek, M., [Software] 2008.

2006

 • HUMUARMI-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUMULIMBSQ-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUMULIMBI-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUMCYCL-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUMUARMF-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUTEND-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.
 • HUMASS-01 – Vilímek, M., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2006.

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva k řešení úkolu „Ochrana osob v blízkosti výbuchu“ za období 1/4/2018-31/12/2018 – Vilímek, M., [Annual Report] 2018. Report no. 12105/18/31.

2017

 • Studie k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2017. Report no. 12105/17/04.

2016

 • Studie proveditelnosti k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. Report no. 12105/16/16.

2012

 • MKP SIMULACE STATICKÉ ZKOUŠKY KYČELNÍHO DŘÍKU MEDIN VELIKOST 10 MINI A VELIKOST 8 DLE ISO 7206 – Vilímek, M. - Goldmann, T. - Tichý, P., - Horák, Z., [Technical Report] 2012.
 • Experimentální testování prototypu kolenní ortézy - zpráva k řešení projektu FR-TI1/463 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/13.
 • Experimentální testování prototypů inovované hole - zpráva k řešení projektu FR-TI3/062 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/14.

2011

 • Stanovení zatížení stehenní kosti člověka - VZ - BIONIMPLANT-1D – Vilímek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/45.

2010

 • Průběžná zpráva řešení projektu MPO č.: FI-IM4/233 za období 2009 – Vilímek, M. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Konvičková, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2010. Report no. 12105/10/01.

2004

 • Muscle Forces in Knee during Squatting Motion – Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/33.
 • Muscle Forces in Elbow II - EMG-Driven Models – Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/32.
 • Muscle Forces in Elbow I - Static Optimization & Inverse Dynamics Technique – Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/31.
 • Predikce svalové síly pomocí umělých neuronových sítí – Vilímek, M. - Vejpustková, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/30.
 • Analýza citlivosti svalových parametrů na predikci svalové síly – Vilímek, M. - Vejpustková, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/29.
 • Tendon Slack Length - Simulation Method for Musculotendon Parameter Estimation – Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/28.

2003

 • Determination of Human Musculoskeletal Loading: Modeling of Redundant Multiple-Muscle Systems – Vilímek, M. - Salem, G.J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/25.

2002

 • Analýza svalové činnosti ve fyziologickém a patologickém stavu – Donát, A. - Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2002. Report no. 2051/02/38.
 • Revize kriminalistického posuzování pádu z výšky – Vilímek, M. - Horný, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2002. Report no. 2051/02/40.
 • Užití přímé lineární transformace v prostorové analýze pohybu – Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2002. Report no. 2051/02/39.
 • Analýza svalové činnosti loketního kloubu – Vilímek, M. - Donát, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2002. Report no. 2051/02/37.

2000

 • Matemätický model dolních končetin – Donát, A. - Vilímek, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/45.

Kvalifikační zpráva

2019

 • ANALÝZA VLIVU PILOTA NA MODÁLNÍ PARAMETRY SOUSTAVY ŘÍZENÍ LEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Sommer, T. - Slavík, S. supervisor - Vilímek, M. supervisor, - Steinbauer, P. supervisor, Praha: 2019. PhD Thesis. CTU FME. Department of Aerospace Engineering. Supervised by S. SLAVÍK, P. STEINBAUER, and M. VILÍMEK.

2012

 • Analýza svalové činnosti DK při transpozici šlachy m. tibialis posterior – Šedovičová, D. - Vilímek, M., Praha: 2012. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2010

 • Identifikace materiálových parametrů žilní stěny – Veselý, J. - Vilímek, M. opon., - Horný, L., Praha: Defense date 2010-01-19. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2009

 • Vliv posmrtných změn na mechanické vlastnosti cévní stěny – Kociánová, L. - Vilímek, M. opon., - Horný, L., Praha: Defense date 2009-01-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Huxleyho vs. Hillův model svalu - stanovení svalových sil při pohybové činnosti dolních končetin – Čadová, M. - Vilímek, M., Praha: 2009. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Analýza činnosti žvýkacích svalů v průběhu kousání – Pölderlová, VP - Vilímek, M., Praha: 2009. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2007

 • Analýza namáhání svalově kosterního systému dolní končetiny během šlapání – Čadová, M. - Vilímek, M., Praha: Defense date 2007-08-24. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky.
 • Měření mechanických vlastností šlach – Strnad, V. - Vilímek, M., Praha: Defense date 2007-01-19. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky.

2006

 • Simulace činnosti svalově kosterního mechanismu dolních končetin při jízdě na kole – Štefanová, A. - Vilímek, M., Praha: Defense date 2006-08-24. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka.
 • Silový projev svalových aktuátorů kyčelního kloubu člověka při chůzi – Korsa, R. - Vilímek, M., Praha: Defense date 2006-01-18. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky.
 • Silový projev svalových aktuátorů kyčelního kloubu člověka při běhu – Bittner, V. - Vilímek, M., Praha: Defense date 2006-01-18. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky.

2005

 • Přípravné etapy pro modelování chodidla se syndromem diabetické nohy – Buršík, R. - Vilímek, M., Praha: 2005. Master Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky.
 • The Challenges of Musculotendon Forces Estimation in Multiple Muscle Systems – Vilímek, M., Prague: Defense date 2005-04-12. PhD Thesis. Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Biomechanika člověka – Čapek, L. - Hájek, P. - Henyš, P. - Horák, Z. - Horný, L. - Hynčík, L. - Jonášová, A. - Vilímek, M., - Vimmr, J., Prague: Grada Publishing, a.s., 2018. ISBN 978-80-271-0367-6.

2012

 • Soudní lékařství a jeho moderní trendy – Štefan, Jiří - Hladík, JH - Adámek, TA - Vilímek, M. - Dobisíková, M. - Eliášová, H. - Šuláková, H. - Vaněk, D., - Fišer, J., Praha: GRADA PUBLISHING, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.

Kapitola v knize

2010

 • Intervertebral Muscular Component – Vilímek, M., In: Spinal Complexity and its Biomechanical reflection. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2010. p. 91-100. ISBN 978-80-7399-910-0.

2007

 • Model for Muscle Force Calculation Including Dynamics Behavior and Vicoelastic Properties of Tendon – Vilímek, M., In: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007. Berlin: Springer, 2007. p. 308-309. ISBN 978-3-540-73043-9.

2005

 • The Challenges of Musculotendon Forces Estimation in Multiple Muscle Systems – Vilímek, M., In: Mechanist´s Jotter 2005. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2005. p. 83-137. ISBN 80-01-03199-3.

Sborník

2008

 • Human Biomechanics 2008 International Conference, Extended Abstracts – Vilímek, M. ed. - Daniel, M. ed., Praha, 2008-09-29/2008-10-01. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. ISBN 978-80-01-04163-5.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Problematika identifikace osob z videozáznamu, stanovení tělesné výšky – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] Justiční akademie. 2018-01-30.

2013

 • How to create patient specific bone and joint replacements – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] University of Southern California. 2013-01-17.

2007

 • The Musculoskeletal Modeling in Relation to Development of Joint and Bone Replacements – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] George J. Salem, PhD.; Musculoskeletal Biomechanics research Laboratory, Divizion of Biokinesiology & Physical Therapy, University of Southern California. 2007-09-20.

2005

 • Introduction to Principles of Experimental Analysis of Human Motion – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] Výzkumný ústav stomatologický, 1LF UK a VFN,. 2005-06-18.

2003

 • Methods for Muscle Forces Calculation – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] University of Southern California. 2003-10-30.

2002

 • Přímá lineární transformace a její využití v 3D kinematické analýze – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] UK FTVS. 2002-12-12.
 • Využití kostní napjatosti k optimalizaci životnosti ortopedických pomůcek – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] Národní technické muzeum. 2002-05-09.
 • Využití kostní napjatosti k optimalizaci životnosti ortopedických pomůcek – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] Národní technické muzeum. 2002-05-09.
 • Využití kostní napjatosti k optimalizaci životnosti ortopedických pomůcek – Vilímek, M., [Unpublished Lecture] Národní technické muzeum. 2002-05-09.

...

2012

 • A comparative study of muscle force estimates using Huxley's and Hill's muscle model – Čadová, M. - Vilímek, M., - Daniel, M., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2012, ISSN 1025-5842.