CZ/EN

Technika životního prostředí

Co vás naučíme?

zamereni_studia/budovy/tzp01.jpgZískáte široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku.

Stanete se odborníky pro vývoj, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.

Uplatnění

Uplatníte se ve vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a můžete zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy.