CZ/EN

Procesní technika

Co vás naučíme

K vašim profilujícím předmětům budou patřit hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky.

Po absolvování budete ovládat nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.

Uplatnění

zamereni_studia/procesni_technika/procesni_01.jpgPo absolvování tohoto oboru se můžete zapojit do výzkumu, vývoje či se zabývat projekcí strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Můžete působit v řízení provozů, údržbě a opravě základních fondů. Uplatníte se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.