CZ/EN

Přístrojová a řídicí technika

Co vás naučíme?

zamereni_studia/procesy_pristroje_optika/prt_03.jpgV tomto studijním oboru se zaměříte zejména na zvládnutí prostředků automatického řízení, informatiky a technologie přístrojové techniky, včetně programovacích jazyků a aplikací. Tyto zkušenosti pak budete využívat k samostatné práci při projekci složitých řídicích zařízení.

Zdokonalíte také své znalosti z oblasti operačních a databázových systémů a počítačových modelů.

Uplatnění

Po absolvování se můžete uplatnit při navrhování a konstruování standardních měřicích přístrojů (tj. přístrojů pro měření tlaku, průtoku, teploty, síly, zrychlení, otáček, apod.) i speciálních přístrojů (využívajících nanotechnologie, ultrazvukových systémů pro detekci vnitřních vad materiálu, speciálních vizualizačních přístrojů, fotoaparátů, apod.), včetně přístrojů pro podporu přírodovědeckého výzkumu (dalekohledů, teleskopů). Můžete se také uplatnit při modelování a optimalizaci vlastností řízených systémů (např. systémů rozvodu energií, technických zařízení budov, dálkových teplovodních sítí),při návrzích systémů řízení vnitřního prostředí interiérů, při analýze složitých energetických soustav (kotlů, turbín, elektrárenských bloků) a dále při automatizaci strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl.