CZ/EN

Energetika

Co vás naučíme?

zamereni_studia/energetika/energetika_01.jpgPodle svého zájmu si vyberete užší oblast energetiky: spalovací zařízení a kotle, tepelné turbíny, průmyslovou energetiku či jadernou energetiku. Získáte komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu.

Uplatnění

Jako absolventi budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky. Jedná se oblasti projekce, konstrukce a provozu energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Uplatnění najdete ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.