CZ/EN

Biomechanika a lékařské přístroje

zamereni_studia/biomechanika/bio_02.jpgCo vás naučíme?

Jako absolventi tohoto oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak i v praktické realizaci jednotlivých postupů. Zorientujete se v medicínské problematice, seznámíte se problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic.

Uplatnění

Absolvováním tohoto oboru se stanete fundovanými odborníky pro oblast biomechaniky člověka (svalově kosterní a srdečně cévní systém) nebo konstruktéry lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii. Můžete také zajišťovat provoz přístrojů v medicínských zařízeních a garantovat jejich technické a bezpečnostní parametry a provádět analýzu měření. Můžete najít uplatnění v širokém spektru pracovišť od výrobních podniků přes výzkumná pracoviště až po firmy zabývající se prodejem zdravotnické techniky.