CZ / EN

Strojní inženýrství

st_programy/strojirenstvi/strojirenstvi_03.jpgKód studijního programu: N2301

Navazující magisterský studijní program má standardní dobu studia 2 roky (4 semestry). Uchazeči skládají přijímací zkoušky (mimo absolventů bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů stanovených pro jednotlivé obory studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul „inženýr“ (Ing.).

 

Do navazujícího magisterského studijní program „Strojní inženýrství“ lze pouze přestoupit z jiného navazujícího magisterského programu, do akademického roku 2024.

Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Aplikovaná mechanika

Biomechanika a lékařské přístroje

Dopravní, letadlová a transportní technika

Energetika

Procesní technika

Matematické modelování v technice

Mechatronika

Přístrojová a řídící technika

Výrobní a materiálové inženýrství

Řízení a ekonomika podniku
Technika životního prostředí
Výrobní stroje a zařízení