CZ/EN

Průmysl 4.0

Kód studijního programu: N2348

Garant studijního programuProf. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Ústavy fakulty, které zajišťují výuku
Ústav Závěrečné práce

Team pro komunikaci
během Oborového dne ONLINE
26. 4. 2021 od 9.00 hodin

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)

Vypsaná témata bakalářských prací 12105 Team – 12131 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: thnu1ul
Vypsaná témata diplomových prací 12105
Publikované závěrečné práce 12105
Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) Vypsaná témata bakalářských prací 12135 Team – 12135 Oborový den
Kód týmu v MS Teams: 2act2aj
Vypsaná témata diplomových prací 12135
Publikované závěrečné práce 12135

V akademickém roce 2021/22 lze do navazujícího magisterského programu „Průmysl 4.0“ POUZE PŘESTOUPIT z jiného akreditovaného magisterského programu!

st_programy/prumysl_4_0/PM40_02.jpgStudijní program „Průmysl 4.0“ je dvouletý navazující magisterský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Studijní program využívá všech znalostí a dovedností získaných v tomto bakalářském studijním programu zejména v oblasti strojírenské technologie a organizace výroby, modelování systémů v mechanice kontinua, jejich automatického řízení, automatizační a měřicí techniky, programování počítačů a informatiky.

Absolvent programu najde uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům a uplatnění zařízení pro automatizaci průmyslových procesů zejména s užitím možností internetu a organizaci takové průmyslové výroby.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/prumysl_4_0/PM40_01.jpgAbsolvent programu „Průmysl 4.0“ získá základní teoretické znalosti potřebné pro návrh a optimalizaci průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí (IoT), služeb a lidí, pro návrh automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence.

Dále je absolvent schopen navrhnout informační systémy pro podnikání a výrobu opět s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Absolvent je také schopen navrhnout, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení a robotické systémy.

Absolvent má základní znalosti v modelování, simulaci a optimalizaci mechanických, mechatronických, výrobních technologických systémů, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových informačních a řídicích systémů. Dále má znalosti o podnikání na internetu, internetu věcí, služeb a lidí.

Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice způsobených zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.

INFORMACE O VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTECH

Název předmětu Přednášky Cvičení Zakončení
Mikroelektronika 2 1 kz
Mechanika mechanismů 2 2 z zk
Řízené mechanické systémy I 2 2 z,zk
Aditivní a alternativní technologie 2 2 z,zk
Automatizace montážních procesů 2 2 z,zk
Počítačové sítě a telekomunikace 2 2 z,zk
Podnikání na internetu 0 2 z
Projekt I 0 5 z
Elektrotechnika pro mechatroniku 2 1 kz
Simulace mechatronických systémů 2 2 z,zk
Řízené mechanické systémy II 2 2 z,zk
Simulace výrobních procesů 2 2 z,zk
Mechatronika 2 1 z, zk
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví 2 1 kz
Distribuované systémy 2 2 z,zk
Projekt II 0 5 z
Statistická mechanika 2 2 z zk
Umělá inteligence 2 2 z zk
Projektování výrobních systémů 2 2 z,zk
Projektování informačních systémů 2 2 z,zk
Techniky řízení projektů 2 2 z,zk
Znalostní a datové inženýrství 2 1 kz
Cizí jazyk - A2 0 2 z,zk
Projekt III 0 5 z
Softwarové inženýrství 2 2 z,zk
Experimentální technika 1 2 kz
Syntéza a optimalizace mechanických systémů 2 1 z,zk
Průmyslové roboty a manipulátory 2 2 z,zk
Metrologie 2 2 z,zk
Rozpočetnictví a ekonom. hodnoc. projektů 1 2 z
Počítačové vidění a virtuální realita 2 2 z,zk
Projekt IV – diplomový projekt 0 8 z
Diplomová práce 0 0 z

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Pro informaci o podmínkách pro přijetí ke studiu, kontaktujte prosíme helpdesk@fs.cvut.cz

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

 • CNC obrábění / Souřadnicové měření / Metrologie / Kontrola jakosti / Ergonomie / 3D tisk / Průmyslová tomografie

  Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

 • Digitální dvojče / 5osé obrábění / Simulace procesů / Programování CNC strojů / Optimalizace výroby

  Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení I.

 • Programování PLC / Výrobní linky / Virtuální zprovoznění / Senzory / simulace výroby v počítači / Automatizace

  Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení II.

 • Kolaborativní robot / Ergonomie / Projektování výroby / Programování / 3D tisk

  Laboratoř projektování – robot YuMi

 • Hybrid Manufacturing / CNC hybridní stroj / Aditivní výroba / Navařování / Hybridní výroba / WAAM / 5osé obrábění / Inconelové slitiny

  CNC hybridní stroj Bridgeport VMC 500 XP

 • Hydraulika / Programování / Úspora energie / Obráběcí stroje / Vyvažování / Servomotor / Rotační hydromotor / Regulace

  Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LABORATOŘÍ