CZ/EN

Průmysl 4.0

Kód studijního programu: N2348

Garant studijního programuProf. Ing. Michael Valášek, DrSc.

V akademickém roce 2021/22 lze do navazujícího magisterského programu „Průmysl 4.0“ POUZE PŘESTOUPIT z jiného akreditovaného magisterského programu!

st_programy/prumysl_4_0/PM40_02.jpgStudijní program „Průmysl 4.0“ je dvouletý navazující magisterský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Studijní program využívá všech znalostí a dovedností získaných v tomto bakalářském studijním programu zejména v oblasti strojírenské technologie a organizace výroby, modelování systémů v mechanice kontinua, jejich automatického řízení, automatizační a měřicí techniky, programování počítačů a informatiky.

Absolvent programu najde uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům a uplatnění zařízení pro automatizaci průmyslových procesů zejména s užitím možností internetu a organizaci takové průmyslové výroby.

PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/prumysl_4_0/PM40_01.jpgAbsolvent programu „Průmysl 4.0“ získá základní teoretické znalosti potřebné pro návrh a optimalizaci průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí (IoT), služeb a lidí, pro návrh automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence.

Dále je absolvent schopen navrhnout informační systémy pro podnikání a výrobu opět s využitím internetu věcí, služeb a lidí. Absolvent je také schopen navrhnout, modelovat a optimalizovat standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizační systémy, mechatronická zařízení a robotické systémy.

Absolvent má základní znalosti v modelování, simulaci a optimalizaci mechanických, mechatronických, výrobních technologických systémů, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence, reálných a virtuálních systémů, distribuovaných a cloudových informačních a řídicích systémů. Dále má znalosti o podnikání na internetu, internetu věcí, služeb a lidí.

Tento studijní program má za cíl připravit absolventy pro zavádění zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice způsobených zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství tvořících jádro čtvrté průmyslové revoluce, která stojí na spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality.

INFORMACE O VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTECH

Název předmětu Přednášky Cvičení Zakončení
Mikroelektronika 2 1 kz
Mechanika mechanismů 2 2 z zk
Řízené mechanické systémy I 2 2 z,zk
Aditivní a alternativní technologie 2 2 z,zk
Automatizace montážních procesů 2 2 z,zk
Počítačové sítě a telekomunikace 2 2 z,zk
Podnikání na internetu 0 2 z
Projekt I 0 5 z
Elektrotechnika pro mechatroniku 2 1 kz
Simulace mechatronických systémů 2 2 z,zk
Řízené mechanické systémy II 2 2 z,zk
Simulace výrobních procesů 2 2 z,zk
Mechatronika 2 1 z, zk
Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví 2 1 kz
Distribuované systémy 2 2 z,zk
Projekt II 0 5 z
Statistická mechanika 2 2 z zk
Umělá inteligence 2 2 z zk
Projektování výrobních systémů 2 2 z,zk
Projektování informačních systémů 2 2 z,zk
Techniky řízení projektů 2 2 z,zk
Znalostní a datové inženýrství 2 1 kz
Cizí jazyk - A2 0 2 z,zk
Projekt III 0 5 z
Softwarové inženýrství 2 2 z,zk
Experimentální technika 1 2 kz
Syntéza a optimalizace mechanických systémů 2 1 z,zk
Průmyslové roboty a manipulátory 2 2 z,zk
Metrologie 2 2 z,zk
Rozpočetnictví a ekonom. hodnoc. projektů 1 2 z
Počítačové vidění a virtuální realita 2 2 z,zk
Projekt IV – diplomový projekt 0 8 z
Diplomová práce 0 0 z

PŘIJETÍ KE STUDIU

Důležité odkazy pro úspěšné přijetí ke studiu

Pro informaci o podmínkách pro přijetí ke studiu, kontaktujte prosíme helpdesk@fs.cvut.cz

Informace o přijímacím řízení

Přehled okruhů pro přijímací zkoušky

Důležité termíny

LABORATOŘE PROGRAMU A SOUVISEJÍCÍ VÝZKUM

  • CNC obrábění / Souřadnicové měření / Metrologie / Kontrola jakosti / Ergonomie / 3D tisk / Průmyslová tomografie

    Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

  • Digitální dvojče / 5osé obrábění / Simulace procesů / Programování CNC strojů / Optimalizace výroby

    Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení I.

  • Programování PLC / Výrobní linky / Virtuální zprovoznění / Senzory / simulace výroby v počítači / Automatizace

    Laboratoř Ústavu výrobních strojů a zařízení II.