CZ / EN

Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

Co vás naučíme?

st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_01.jpgNejdříve si osvojíte základy teoretických disciplín (v takzvaném základním studiu), které vám umožní absolvovat navazující studium profesní (oborové studium). V oborovém studiu získáte znalosti technologie slévání, tváření, tepelného zpracování, svařování, povrchových úprav, zkoušení materiálů a technologie obrábění včetně programování NC strojů. Váš odborný profil bude dotvářen v předmětech zabývajících se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů, strojírenská metrologie a defektoskopie, projektování nástrojů a přípravků, příprava výroby CAPP, výrobní zařízení a diagnostiky, řízení jakosti. Dále budete studovat výrobní management, racionalizaci výroby polotovarů, technologii montáží a navrhování výrobních systémů.

Vybrané předměty

Management a ekonomika podniku

Naučíte se sestavit základní provozní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby. V oblasti managementu se seznámíte se základními manažerskými funkcemi, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů a s aplikací vícekriteriálního rozhodování.

Materiály

Poznáte výrobní procesy ve strojírenské výrobě. Seznámíte se s materiály používanými ve strojírenství, zvláště pak výrobu surového železa a oceli. Získáte přehled o základních technologiích odlévání, tváření, kování, válcování a svařování.

Řízení jakosti

Předmět vás uvede do problematiky řízení jakosti a metrologie v podniku. Naučíte se, jak zabezpečit potřebnou jakost výrobků a služeb v podniku. Seznámíte se s aplikací „Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti“, se základy teorie spolehlivosti, s moderními definicemi spolehlivosti, s pravděpodobnostními charakteristikami spolehlivosti, se spolehlivostí sériové a paralelní soustavy.

Statistická a rozhodovací analýza

Zde se naučíte aplikovat vybrané statistické metody, modely rozhodovací analýzy a také vytvářet simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků.

Uplatnění

Uplatníte se při řešení úkolů konstrukční, technologické nebo metrologické povahy, úkolů souvisejících s volbou materiálu a jeho zpracováním, s provozem, řízením jakosti, energetikou, normalizací, ekonomikou, managementem, ekologií, bezpečností práce. Po získání praxe se můžete uplatnit v řídících funkcích v přípravě výroby, v provozu, plánování, obchodě, dopravě, službách apod. Budete schopni řešit problematiku projektového i výrobně-provozního charakteru nejen v technické přípravě, ale i ve vlastním výrobním procesu.