Přijďte se k nám podívat

Zveme vás na Dny otevřených dveří 1. a 2. února 2017

V rámci dnů otevřených dveří, mohou zájemci o studium zjistit, jaké jsou podmínky studia na nejlepší strojní fakultě v České republice. V laboratořích Fakulty strojní se mohou také seznámit se zajímavými projekty, na kterých se v mnoha případech podílejí sami studenti, kteří tak získávají užitečné zkušenosti pro své uplatnění po absolvování studia.

1. února 2017 vám nabízíme 2 termíny pro návštěvu Fakulty strojní a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka. Poté se můžete seznámit s některými ústavy a jejich laboratořemi, které sídlí v budově Fakulty strojní v Dejvicích.

Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v hlavní budově naší fakulty na adrese:
Technická 4, Praha 6 – Dejvice (stanice Dejvická, metro A).

Den otevřených dveří v Dejvicích končí ve 14.00 hodin.

2. února 2017 začne program od 9.00 hodin, kdy začíná v posluchárně A-214 přednáška proděkana pro pedagogiku doc. Jana Řezníčka. Poté následuje prohlídka a seznámení se s jednotlivými ústavy, které sídlí v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí.

Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v budově Karlovo náměstí naší fakulty na adrese:
Karlovo náměstí 13, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí, metro B).

album/News_Model_News/173/ba_02_2016.jpgPokud nestíháte žádný z termínů dnů otevřených dveří, můžete na našem webu získat potřebné informace o studiu na Fakultě strojní a také si domluvit individuální prohlídku Fakulty strojní. Prohlídku si můžete objednat zde.

Stále také můžete vybírat  ČÍM CHCETE BÝT !


Rádi Vás uvidíme!