CZ/EN

Věda a výzkum

prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Jan.Macek@fs.cvut.cz

proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní
člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze

(22 435) 2504
420246003739

jméno a příjmení
(e-mail)
útvarfunkcetelefonmístnost (budova)
Ing. Milan Haninger, CSc.
(Milan.Haninger@fs.cvut.cz)
12921(22 435) 5603
Ing. František Vincenc
(Frantisek.Vincenc@fs.cvut.cz)
12921(22 435) 5604
Ing. Pavel Zácha, Ph.D.
(Pavel.Zacha@fs.cvut.cz)
12115
12921
81312
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
informační manažer / ústav energetiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav energetiky / Fakulta strojní
(22 435) 9809
Mgr. Miroslav Špaňhel
(Miroslav.Spanhel@fs.cvut.cz)
12921vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
(22 435) 9751
Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.
(Sylva.Ondrejickova@fs.cvut.cz)
12921(22 435) 5042
Mgr. Lenka Pilátová
(Lenka.Pilatova@fs.cvut.cz)
12921(22 435) 9831
Ing. Alena Černá
(Alena.Cerna@fs.cvut.cz)
12921(22 435) 5601
Mgr. Bc. Monika Koudelková
()
12921