[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav technické matematiky

Obory

Ústav technické matematiky je garantem oborů Matematické modelování v technice a Matematické a fyzikální inženýrství.

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz