[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Obory

V bakalářském studijním programu si můžete vybrat studijní program Výroba a ekonomika ve strojírenství, obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství. V navazujícím magisterském studiu můžete pokračovat studiem oboru Výrobní a materiálové inženýrství, který přímo navazuje na teoretický základ získaný bakalářským studiem.