[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Hana Hrdinová

Ing. Hana Hrdinová

Hana.Hrdinova (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Laserové čištění povrchu – Hrdinová, H. - Flimel, K., Občasník Povrcháři. 2017,(1), ISSN 1802-9833.
 • Laserové čištění plastikářských forem – Hrdinová, H. - Řeřucha, J., Občasník Povrcháři. 2017,(3), 13-14. ISSN 1802-9833.
 • Pozor na vodík! – Hrdinová, H. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2017,(7), 13-16. ISSN 1802-9833.

2016

 • Defekty na lakované, žárově zinkované oceli a inhibitory moření – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Kudláček, J., Tribotechnika. 2016, ISSN 1338-0524.

2015

 • Vady organických povlaků způsobené vodíkem – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Pakosta, M., - Szelag, P., Občasník Povrcháři. 2015,(6), 8-9. ISSN 1802-9833.

2014

 • Povrchové úpravy při procesu omílání – Hrdinová, H. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2014,(5), ISSN 1802-9833.
 • Vodíková křehkost – Hrdinová, H. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2014,(7), ISSN 1802-9833.

Stať ve sborníku

2018

 • Povrchové úpravy a křehkost ocelí – Hrdinová, H. - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchů. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 65-66. ISBN 978-80-87583-24-1.
 • HYDROGEN EMBRITTLEMENT DURING SURFACE TREATMENT – Hrdinová, H. - Kreibich, V., In: IN-TECH 2018 International Conference on Innovative Technologies, Zagreb, Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2018. p. 207-208. ISSN 0184-9069.
 • Testing conversion coatings and detecting of their presence on the base material – Svoboda, J. - Hrdinová, H. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 185-188. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Pozor na vodík – Hrdinová, H. - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2017. ISBN 978-80-87583-23-4.
 • MAINTENANCE OF ENERGY EQUIPMENT – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z., - Kuběnka, M., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 267-270. ISSN 0184-9069.
 • LASER AS A TOOL FOR SURFACE CLEANING – Hrdinová, H. - Kuchař, J., - Kreibich, V., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2017. pp. 247-249. ISSN 0184-9069.
 • Laser surface cleaning – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Drašnar, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 40-42. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Inhibitory moření - méně známé efekty při jejich aplikaci – Svoboda, J. - Szelag, P. - Hrdinová, H. - Pakosta, M. - Kudláček, J., - Bartl, M., In: Sborník přednášek 22. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2016. pp. 32-35. ISBN 978-80-905298-5-4.
 • Inhibitory moření a důsledky navodíkování oceli – Szelag, P. - Svoboda, J. - Hrdinová, H., - Pakosta, M., In: 49. Celostátní aktiv galvanizérů: Jihlava 2016 : sborník přednášek. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016. ISBN 978-80-905648-2-4.
 • Stanovení vlivu vodíku na povrchově upravený materiál – Hrdinová, H. - Kreibich, V., In: 49. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016. pp. 71-74. ISBN 978-80-905648-2-4.
 • Cleaning the internal sufaces of heating systems – Kuchař, J. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Hrdinová, H., In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 84-86. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Chemical cleaning of inner surfaces of heating and energy equipment – Kuchař, J. - Hrdinová, H. - Hazdra, Z. - Kreibich, V., - Petřík, M., In: IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016. pp. 343-346. ISSN 1849-0662.

2015

 • HYDROGEN EMBRITTLEMENT EVEN DURING TUMBLING – Drašnar, P. - Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 479-481. ISSN 1849-0662.
 • INFLUENCE OF TUMBLING PROCESS ON THE TREATED MATERIAL – Hrdinová, H. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2015. pp. 402-406. ISSN 1849-0662.
 • Influence of tumbling process on the treated material – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 45-48. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Finishes the process of tumbling – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. pp. 53-54. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Finishes the Process of Tumbling – Vojkovský, K. - Kudláček, J., - Hrdinová, H., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2014. pp. 365-368. ISSN 1849-0662.

Zpráva

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/26.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Vliv vodíku na povrchově upravované materiály – Kreibich, V. - Kudláček, J. - Hrdinová, H. - Valeš, M. - Faltýnková, A., - Szelag, P., Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2016. vol. 1. ISBN 978-80-87583-15-9.

Sborník

2018

 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Váňův statek - Dubovice, 2018-06-26/2018-06-28. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Špindlerův mlýn, 2017-06-27/2017-06-29. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., Kouty, 2015-06-23/2015-06-25. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. ISBN 978-80-87583-13-5.