[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Jiří Volech

Ing. Jiří Volech

Jiri.Volech (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5097

místnost: A2-535b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Vibration Control of cantilever Beam using collocated piezoelectric sensor/actuator Pair – Karlíček, J. - Šika, Z. - Volech, J. - Svoboda, F., - Hromčík, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2017, 13(42), 1-6. ISSN 1801-1217.

2016

 • Low-complexity control laws for active damping of smart structures with heavily distributed actuators and sensors – Hromčík, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Volech, J., - Hušek, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2016, 12(40), 1-6. ISSN 1801-1217.

2014

 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 510-516. ISSN 1877-7058.
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 1-4. ISSN 1801-1217.

2013

 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 12-17. ISSN 1801-1217.

Stať ve sborníku

2019

 • Vibration suppression and shape change of thin plate by clusters of actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Hromčík, M. - Svoboda, F., - Zavřel, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 224-226. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • CALIBRATION OF LIGHT MECHANISMS TO IMPROVE POSITIONING – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 54-57. ISBN 978-80-01-06680-5.

2018

 • Control of Vibration Suppression of Planar Structures Using Actuation by Clusters of Piezopatches – Volech, J. - Šika, Z. - Svoboda, F. - Hromčík, M. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of the SMS EUROPE 2018, Italy, International Conference. Paříž: Science, Engineering, Technology Conferences Organisers, 2018. p. 1-4.
 • Decentralized and Distributed MIMO H-infinity Robust Control of Vibration Suppression of Planar Structures – Šika, Z. - Hromčík, M. - Volech, J. - Svoboda, F. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of ISMA2018 International Conference on Noise and Vibration Engineering USD2018 International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. KU Leuven, 2018. p. 309-323. ISBN 9789073802995.
 • PRECISION ENHANCEMENT OF THE CABLE DRIVEN MECHANISMS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • IMPROVING MACHINE CHARACTERISTICS USING PIEZOELECTRIC ELEMENTS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Control of vibration suppression and motion control by piezo actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 551-558. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Active Vibration Suppression Using Collocated Pair of Piezo-patches – Karlíček, J. - Šika, Z., - Volech, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CABLE-DRIVEN MANIPULATOR CONTROL USING OPTIMAL CABLE TENSION DISTRIBUTION – Kraus, K. - Beneš, P. - Šika, Z., - Volech, J., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 11-15. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 607-616. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • H-inf Control of Additional Piezo-actuated Platform of Cable Mechanism – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 147-148. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CONTROL AND DESIGN OF THE PIEZOELECTRIC PLATFORM ON TOP OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • ACTIVE INCREASE THE POSITIONING PRECISION OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06372-9.

2016

 • Modeling of drive of cable driven mechanism – Zavřel, J. - Šika, Z. - Volech, J., - Dupal, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 145-146. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Control synthesis of a planar multi-level manipulator – Beneš, P. - Volech, J. - Šika, Z. - Hajžman, M., - Kraus, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • MODEL OF PLANAR CABLE DRIVEN MECHANISM WITH ACTIVE STRUCTURE – Volech, J. - Beneš, P. - Kraus, K., - Šika, Z., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 51-53. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • CONTROL OF FLEXIBLE ROBOTIC ARM WITH EXPERIMENTS – Volech, J. - Šika, Z., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: MULTIBODY 2015 - Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. p. 1446-1457. ISBN 978-84-944244-0-3.
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • SELECTION OF SUITABLE MEASURING METHODS AND A SUBSEQUENT CONTROL OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES – Volech, J. - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-05746-9.
 • CONTROL SYNTHESIS OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES BASED ON ADDITIONAL SENSORS – Volech, J. - Šika, Z., - Plecháček, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 58-62. ISBN 978-80-01-05918-0.

2014

 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Phenomenological and physical models of automotive shock absorbers – Volech, J. - Šika, Z., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Selection of Modeling and Optimization of Sensors for Control of Flexible Mechanisms – Volech, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2018. Report no. TH02011013-2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2017. Report no. TH02011013-2017.

Kvalifikační zpráva

2013

 • Optimalizace fyzikálních simulačních modelů automobilových tlumičů – Volech, J. - Šika, Z., Prague: Defense date 2013-09-02. Master Thesis. Czech Technical University.

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Jiří Volech

Ing. Jiří Volech

Jiri.Volech (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5097

místnost: A2-535b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Vibration Control of cantilever Beam using collocated piezoelectric sensor/actuator Pair – Karlíček, J. - Šika, Z. - Volech, J. - Svoboda, F., - Hromčík, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2017, 13(42), 1-6. ISSN 1801-1217.

2016

 • Low-complexity control laws for active damping of smart structures with heavily distributed actuators and sensors – Hromčík, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Volech, J., - Hušek, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2016, 12(40), 1-6. ISSN 1801-1217.

2014

 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 510-516. ISSN 1877-7058.
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 1-4. ISSN 1801-1217.

2013

 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 12-17. ISSN 1801-1217.

Stať ve sborníku

2019

 • Vibration suppression and shape change of thin plate by clusters of actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Hromčík, M. - Svoboda, F., - Zavřel, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 224-226. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • CALIBRATION OF LIGHT MECHANISMS TO IMPROVE POSITIONING – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 54-57. ISBN 978-80-01-06680-5.

2018

 • Control of Vibration Suppression of Planar Structures Using Actuation by Clusters of Piezopatches – Volech, J. - Šika, Z. - Svoboda, F. - Hromčík, M. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of the SMS EUROPE 2018, Italy, International Conference. Paříž: Science, Engineering, Technology Conferences Organisers, 2018. p. 1-4.
 • Decentralized and Distributed MIMO H-infinity Robust Control of Vibration Suppression of Planar Structures – Šika, Z. - Hromčík, M. - Volech, J. - Svoboda, F. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of ISMA2018 International Conference on Noise and Vibration Engineering USD2018 International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. KU Leuven, 2018. p. 309-323. ISBN 9789073802995.
 • PRECISION ENHANCEMENT OF THE CABLE DRIVEN MECHANISMS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • IMPROVING MACHINE CHARACTERISTICS USING PIEZOELECTRIC ELEMENTS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Control of vibration suppression and motion control by piezo actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 551-558. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Active Vibration Suppression Using Collocated Pair of Piezo-patches – Karlíček, J. - Šika, Z., - Volech, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CABLE-DRIVEN MANIPULATOR CONTROL USING OPTIMAL CABLE TENSION DISTRIBUTION – Kraus, K. - Beneš, P. - Šika, Z., - Volech, J., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 11-15. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 607-616. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • H-inf Control of Additional Piezo-actuated Platform of Cable Mechanism – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 147-148. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CONTROL AND DESIGN OF THE PIEZOELECTRIC PLATFORM ON TOP OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • ACTIVE INCREASE THE POSITIONING PRECISION OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06372-9.

2016

 • Modeling of drive of cable driven mechanism – Zavřel, J. - Šika, Z. - Volech, J., - Dupal, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 145-146. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Control synthesis of a planar multi-level manipulator – Beneš, P. - Volech, J. - Šika, Z. - Hajžman, M., - Kraus, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • MODEL OF PLANAR CABLE DRIVEN MECHANISM WITH ACTIVE STRUCTURE – Volech, J. - Beneš, P. - Kraus, K., - Šika, Z., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 51-53. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • CONTROL OF FLEXIBLE ROBOTIC ARM WITH EXPERIMENTS – Volech, J. - Šika, Z., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: MULTIBODY 2015 - Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. p. 1446-1457. ISBN 978-84-944244-0-3.
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • SELECTION OF SUITABLE MEASURING METHODS AND A SUBSEQUENT CONTROL OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES – Volech, J. - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-05746-9.
 • CONTROL SYNTHESIS OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES BASED ON ADDITIONAL SENSORS – Volech, J. - Šika, Z., - Plecháček, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 58-62. ISBN 978-80-01-05918-0.

2014

 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Phenomenological and physical models of automotive shock absorbers – Volech, J. - Šika, Z., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Selection of Modeling and Optimization of Sensors for Control of Flexible Mechanisms – Volech, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2018. Report no. TH02011013-2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2017. Report no. TH02011013-2017.

Kvalifikační zpráva

2013

 • Optimalizace fyzikálních simulačních modelů automobilových tlumičů – Volech, J. - Šika, Z., Prague: Defense date 2013-09-02. Master Thesis. Czech Technical University.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Jiří Volech

Ing. Jiří Volech

Jiri.Volech (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5097

místnost: A2-535b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Vibration Control of cantilever Beam using collocated piezoelectric sensor/actuator Pair – Karlíček, J. - Šika, Z. - Volech, J. - Svoboda, F., - Hromčík, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2017, 13(42), 1-6. ISSN 1801-1217.

2016

 • Low-complexity control laws for active damping of smart structures with heavily distributed actuators and sensors – Hromčík, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Volech, J., - Hušek, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2016, 12(40), 1-6. ISSN 1801-1217.

2014

 • Model of Flexible Robot with Deformation Detection – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 510-516. ISSN 1877-7058.
 • Control of Serial Robot Concerning Arm Flexibilities – Mráz, L. - Volech, J. - Beneš, P. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 1-4. ISSN 1801-1217.

2013

 • Concepts of Robot Accuracy Enhancement by Integrated Redundant Measurements – Volech, J. - Mráz, L. - Šika, Z., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2013, 9(33), 12-17. ISSN 1801-1217.

Stať ve sborníku

2019

 • Vibration suppression and shape change of thin plate by clusters of actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Hromčík, M. - Svoboda, F., - Zavřel, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 224-226. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • CALIBRATION OF LIGHT MECHANISMS TO IMPROVE POSITIONING – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 54-57. ISBN 978-80-01-06680-5.

2018

 • Control of Vibration Suppression of Planar Structures Using Actuation by Clusters of Piezopatches – Volech, J. - Šika, Z. - Svoboda, F. - Hromčík, M. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of the SMS EUROPE 2018, Italy, International Conference. Paříž: Science, Engineering, Technology Conferences Organisers, 2018. p. 1-4.
 • Decentralized and Distributed MIMO H-infinity Robust Control of Vibration Suppression of Planar Structures – Šika, Z. - Hromčík, M. - Volech, J. - Svoboda, F. - Zavřel, J., - Karlíček, J., In: Proceedings of ISMA2018 International Conference on Noise and Vibration Engineering USD2018 International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics. KU Leuven, 2018. p. 309-323. ISBN 9789073802995.
 • PRECISION ENHANCEMENT OF THE CABLE DRIVEN MECHANISMS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • IMPROVING MACHINE CHARACTERISTICS USING PIEZOELECTRIC ELEMENTS – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Control of vibration suppression and motion control by piezo actuators – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Cable Driven Spherical Mechanism Quadrosphere Enhanced by 3 DOF Piezo-actuated Platform – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Volech, J. - Kraus, K. - Bulín, R. - Hajžman, M., - Polach, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 551-558. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Active Vibration Suppression Using Collocated Pair of Piezo-patches – Karlíček, J. - Šika, Z., - Volech, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CABLE-DRIVEN MANIPULATOR CONTROL USING OPTIMAL CABLE TENSION DISTRIBUTION – Kraus, K. - Beneš, P. - Šika, Z., - Volech, J., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 11-15. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Valášek, M., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 607-616. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • H-inf Control of Additional Piezo-actuated Platform of Cable Mechanism – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 147-148. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • CONTROL AND DESIGN OF THE PIEZOELECTRIC PLATFORM ON TOP OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • ACTIVE INCREASE THE POSITIONING PRECISION OF THE CABLE DRIVEN PLATFORM – Volech, J. - Šika, Z. - Kraus, K., - Beneš, P., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06372-9.

2016

 • Modeling of drive of cable driven mechanism – Zavřel, J. - Šika, Z. - Volech, J., - Dupal, J., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 145-146. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Control synthesis of a planar multi-level manipulator – Beneš, P. - Volech, J. - Šika, Z. - Hajžman, M., - Kraus, K., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • MODEL OF PLANAR CABLE DRIVEN MECHANISM WITH ACTIVE STRUCTURE – Volech, J. - Beneš, P. - Kraus, K., - Šika, Z., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 51-53. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • CONTROL OF FLEXIBLE ROBOTIC ARM WITH EXPERIMENTS – Volech, J. - Šika, Z., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.

2015

 • Synthesis of Computed Torques Control of Flexible Robot with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Plecháček, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Modelling and Control Synthesis of Flexible Robot Arm Equipped with Additional Sensors – Šika, Z. - Volech, J. - Mráz, L. - Valášek, M., - Beneš, P., In: MULTIBODY 2015 - Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015. Barcelona: CIMNE, 2015. p. 1446-1457. ISBN 978-84-944244-0-3.
 • Kinematic analysis of possible concepts of multi-level mechanisms combining active structures and cable-driven mechanisms – Beneš, P. - Šika, Z. - Polach, P. - Valášek, M. - Zavřel, J., - Volech, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Adaptive calibration of measurement model of flexible robot end effector position using internal sensors – Volech, J. - Šika, Z. - Skopec, T., - Valášek, M., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • SELECTION OF SUITABLE MEASURING METHODS AND A SUBSEQUENT CONTROL OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES – Volech, J. - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 27-30. ISBN 978-80-01-05746-9.
 • CONTROL SYNTHESIS OF FLEXIBLE SERIAL STRUCTURES BASED ON ADDITIONAL SENSORS – Volech, J. - Šika, Z., - Plecháček, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 58-62. ISBN 978-80-01-05918-0.

2014

 • Model of Robot with Additional Flexible Deformation Sensing for Improved Control – Mráz, L. - Volech, J. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Phenomenological and physical models of automotive shock absorbers – Volech, J. - Šika, Z., In: Computational mechanics 2014. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. ISBN 978-80-261-0429-2.
 • Selection of Modeling and Optimization of Sensors for Control of Flexible Mechanisms – Volech, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pokročilý asistenční systém pro parkování a couvání s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Kraus, K. - Volech, J. - Sýkora, V., - Kuděla, L., [Functional Sample] 2018.

Zpráva

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2018. Report no. TH02011013-2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Šika, Z. - Volech, J. - Kraus, K. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2017. Report no. TH02011013-2017.

Kvalifikační zpráva

2013

 • Optimalizace fyzikálních simulačních modelů automobilových tlumičů – Volech, J. - Šika, Z., Prague: Defense date 2013-09-02. Master Thesis. Czech Technical University.