[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. František Starý

Ing. František Starý

správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní

(22 435) 2415

místnost: B2-351, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0902412  
  Automatizované experimentální pracoviště pro výzkum pohonů strojírenských zařízení – Starý, F. (2009)

Článek v periodiku

2008

 • Thermal conditions of preloaded rolling bearings – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Starý, F., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., 2018
 • Measurement of response distribution on mass crossbeams in dependence on load position – Petr, K. - Starý, F. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Češpíro, Z., 2018

2017

 • Strain gauge measurement on the oilseed screw press – Malý, P. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Hoidekr, J., 2017
 • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., 2017
 • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., 2017
 • Comparison of Different Construction Hoist Masts by FEM Analysis – Starý, F. - Petr, K. - Dub, M., - Dynybyl, V., 2017
 • Remark on repairing of broken pipelines – Cézová, E. - Kanaval, J., - Starý, F., 2017

2016

 • Screw Connections Complex Analysis in the Application of Advanced Coatings and Lubricants – Kanaval, J. - Starý, F., - Cézová, E., 2016
 • Complement of Calibration of Measuring Element Using FEA – Hoidekr, J. - Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., 2016
 • System of Low Profile Roller Conveyors – Starý, F. - Hanus, V., 2016
 • Reading of Operating Values of End Effector during Goods Manipulation – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., 2016

2015

 • Experimental analysis of positioning the turbine and the gearbox using strain gauge – Dub, M. - Berka, O. - Starý, F. - Lopot, F. - Janda, M., - Dynybyl, V., 2015
 • Backlash and torsional stiffness of a gearbox – Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Experimental Evaluation of a Prestressed Bolt Connection Mounting Prestress – Janda, M. - Starý, F. - Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Malý, P. - Chmelař, J., - Dynybyl, V., 2015

2014

 • Different Approaches to Calculation of Rotating Ring Deformations of Wrapping Machine – Starý, F. - Mrázek, J. - Kříbala, P., - Kamenický, J., 2014
 • Test Rig for Packaging Films – Mrázek, J. - Starý, F., - Kult, O., 2014
 • Adaptive Control of the Belt Conveyor Preloading – Mrázek, J. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2014
 • Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., 2014

2013

 • Test Rig for Packaging Films – Mrázek, J. - Starý, F., - Kult, O., 2013
 • Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Mrázek, J., - Dynybyl, V., 2013
 • Different Approaches to Calculation of Rotating Ring Deformations of Wrapping Machine – Starý, F. - Mrázek, J. - Kamenický, J., - Kříbala, P., 2013

2012

 • Design of the Wrapping Machine with Integrated Manipulator – Starý, F. - Mrázek, J., 2012

2011

 • Application of Adaptronic Principles Used in Components of Transport Device – Dynybyl, V. - Mrázek, J., - Starý, F., 2011

2010

 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., 2010
 • Controlling of Stands for Testing Industrial Devices and Its Parts – Starý, F., 2010
 • Návrh zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., 2010
 • Tenzometrickký snímač pro měření namáhání dopravníku při provozu – Starý, F. - Mrázek, J., 2010
 • Automated Laboratory Workplace for Research of Engineering Equipment Drives – Starý, F. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., 2010
 • Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear) – Petr, K. - Dynybyl, V. - Starý, F., - Mrázek, J., 2010
 • Experimental and Computational Analyses Mechanisms and Driving Strings – Mrázek, J. - Dynybyl, V. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Starý, F., 2010

2008

 • Tepelné poměry předepnutých valivých ložisek – Mossóczy, P. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2008
 • Research of service parameters of transport devices – Mrázek, J. - Mossóczy, P., - Starý, F., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Stanoviště pro testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2018

2017

 • Zkušební zařízení pro komplexní testování šroubových spojů – Kanaval, J. - Klíma, V. - Starý, F., - Janda, M., 2017

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015
 • Koreček UK100 – Kříbala, P. - Starý, F., - Kamenický, J., 2015
 • Měřicí adaptér U20 – Kříbala, P. - Starý, F., - Kamenický, J., 2015

2014

 • Testovací stand korečku kompaktního kolesového rýpadla – Kříbala, P. - Starý, F. - Křička, J. - Dub, M., - Berka, O., 2014

2013

 • Zařízení pro ovládání předpětí v pásovém dopravníku pomocí kombinace hydraulických prvků a zdvižné převodovky – Starý, F. - Mrázek, J., 2013
 • Hydraulické zařízení pro ovládání předpětí v pásovém dopravníku – Starý, F. - Mrázek, J., 2013
 • Testovací stanoviště pro testování vlastností balicích fólií – Starý, F. - Mrázek, J., 2013

2012

 • Modulární konstrukce experimentálního jeřábu – Křička, J. - Starý, F., 2012

2011

 • Snímání provozních veličin pásového dopravníku z deformace hnacího bubnu. – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2011
 • Laboratorní stanoviště pro měření provozních vlastností dopravních pásů a hnacích bubnů pásových dopravníků – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2011
 • Systém adaptivního předepínání dopravních pásů – Mrázek, J. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2011
 • Zkušební stanoviště nosného rámu chladicích regálů – Malý, P. - Lopot, F., - Starý, F., 2011

2010

 • Stanoviště pro kalibraci kolébkových snímačů – Starý, F. - Mrázek, J., 2010
 • Zkušební zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., 2010

Software

2013

 • Tenzometrické měření ozubení třístupňové planetové převodovky – Mossóczy, P. - Starý, F., - Andruš, J., 2013
 • Měření torzní tuhosti třístupňové planetové převodovky – Mossóczy, P. - Starý, F., - Andruš, J., 2013
 • Tenzometrické měření ozubení planetové převodovky – Mossóczy, P. - Starý, F., - Andruš, J., 2013
 • Tenzometrické měření provozního zatížení převodovky – Mossóczy, P. - Starý, F., - Andruš, J., 2013
 • SW pro měření vlastností obalových fólií a jejich svarů – Starý, F. - Mrázek, J., 2013
 • Měření deformace závěsky tramvaje – Starý, F. - Dub, M., 2013
 • SW pro vyhodnocení předpětí ve šroubu – Starý, F. - Dub, M., 2013
 • Program pro změření a vyhodnocení ohybového momentu hřídele turbíny – Starý, F. - Dub, M., - Lopot, F., 2013

2012

 • Software pro experimentální měření chování ovíjecího stroje – Starý, F. - Mossóczy, P., - Mrázek, J., 2012

2011

 • Software pro realizaci měření deformace galgny a vyhodnocení výsledků měření – Starý, F. - Lopot, F., - Malý, P., 2011
 • Software pro vyhodnocení získaných dat při měření pásového dopravníku – Starý, F. - Mrázek, J., 2011
 • Monitoring a řízení pohonu předepínání pásového dopravníku a snímání deformace bubnu – Starý, F. - Mrázek, J., 2011
 • Simulace reálného provozu pásového dopravníku z dat naměřených v reálném provozu – Starý, F. - Mrázek, J., 2011
 • Monitoring a řízení pohonu pásového dopravníku s manuálním nastavením otáček a brzdného momentu – Starý, F. - Mrázek, J., 2011

2010

 • Monitoring a řízení zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Starý, F. - Křička, J., 2010

2009

 • Monitoring a řízení měřicího stanoviště pro měření dynamické tuhosti pružných spojek. – Starý, F. - Mossóczy, P., - Češpíro, Z., 2009
 • Monitoring a řízení měřicího stanoviště pro měření statické tuhosti pružných spojek. – Starý, F. - Mossóczy, P., - Češpíro, Z., 2009

2008

 • SW pro tenzometrické měření komponent pasových dopravníků – Mossóczy, P. - Starý, F., 2008
 • Software pro vyhodnocení pittingu – Žák, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2008
 • Monitoring a řízení testovacího standu pro životnostní zkoušky ozubení – Starý, F. - Mossóczy, P., - Kanaval, J., 2008

Zpráva

2017

 • Testování hřídelových těsnění - gufer – Petr, K. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2017

2016

 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-2.dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-3. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., 2016
 • Tenzometrická měření na zkušebně STROS-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2016
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., 2016
 • Pevnostní analýza stožáru-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V., - Starý, F., 2016
 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., 2016

2015

 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., 2015
 • Průvodní zprávak měření teplot převodovek na motorovém voze – Starý, F. - Mossóczy, P. - Češpíro, Z., - Dynybyl, V., 2015
 • Ověření funkcí testovacího zařízení WRAPTEST – Starý, F. - Dynybyl, V., 2015
 • Zpráva za rok 2014 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Andruš, J. - Mossóczy, P. - Starý, F. - Uhlíř, R., - Dynybyl, V., 2015

2012

 • Konstrukční řešení spojení krajní stojiny a krajní základny regálu – Malý, P. - Dynybyl, V. - Lopot, F. - Starý, F., - Kubát, P., 2012
 • Současný stav v oblasti povrchově kalených vrstev indukčním laserovým kalením – Malý, P. - Horník, J. - Holec, J. - Petr, K., - Starý, F., 2012
 • Metody stanovení ekvivalentního zatížení ozubení pro realizaci únavových zkoušek – Kanaval, J. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Petr, K., 2012

2011

 • Metodika zkrácených životnostních zkoušek převodovky a jejích komponent – Petr, K. - Mossóczy, P., - Starý, F., 2011

2010

 • Vývoj testovacího přípravku mechanismů radličky a podmítacího disku a provedení zátěžových zkoušek – Křička, J. - Starý, F., - Syrovátka, P., 2010
 • Studie testování převodovek pro kolejová vozidla dynamickými rázy a studie možnosti zrychlených životnostních zkoušek – Dynybyl, V. - Starý, F., 2010

2009

 • Návrh metodiky zkoušek převodovky TG-ST 120 ve zkušebně WIKOV MGI a.s. – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Starý, F., 2009

Kapitola v knize

2016

 • System of Low Profile Roller Conveyors – Starý, F. - Hanus, V., 2016
 • Reading of Operating Values of End Effector during Goods Manipulation – Starý, F. - Dynybyl, V., - Mrázek, J., 2016

Sborník

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., 2014

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., 2014