[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. Jaroslav Křička, Ph.D.

Ing. Jaroslav Křička, Ph.D.

Jaroslav.Kricka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2410

místnost: B2-352, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Výpočtový model housenicového pásového podvozku – Křička, J. (????)
 •  
  Vývoj integrovaných pásových dopravníků na korby zemědělských návěsů – Křička, J. (????)
 •  
  Výpočet pevnosti a životnosti šoupátek a tlakových zámků – Křička, J. (????)
 • SGS14/134/OHK2/2T/12  
  Matematicko-fyzikální modelování velkostrojů a jejich komponentů – Křička, J. (2014-2015)
 • SGS12/053/OHK2/1T/12  
  Studium dynamických interakcí nosných částí transportního zařízení s hnacími jednotkami a studium možností optimalizace ozubených kol v pohonech – Křička, J. (2012)

Stať ve sborníku

2016

 • Method of Experimental Measurement of a Bucket in Laboratory Conditions – Kříbala, P. - Dynybyl, V., - Křička, J., 2016

2014

 • Static Analysis of Crawler Excavator Chassis – Křička, J., 2014

2013

 • Static Analysis of Crawler Excavator Chassis – Křička, J., 2013

2012

 • Electronic Aided Learning System – Kanaval, J. - Dynybyl, V., - Křička, J., 2012

2010

 • Návrh částí ocelového rámu dopravního zařízení – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Křička, J., 2010
 • Návrh zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., 2010

2004

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., 2004

2003

 • Modelování zubů ozubených kol – Bečka, J. - Křička, J., 2003

?

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., ?

Prototyp, funkční vzorek

2014

 • Testovací stand korečku kompaktního kolesového rýpadla – Kříbala, P. - Starý, F. - Křička, J. - Dub, M., - Berka, O., 2014

2012

 • Modulární konstrukce experimentálního jeřábu – Křička, J. - Starý, F., 2012

2010

 • Zkušební zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., 2010
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Snímač sil závěsu zemědělského stroje – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Náprava zemědělského návěsu – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010

Software

2014

 • Matematické modelování a statická analýza housenicového podvozku velkostroje – Křička, J., 2014

2012

 • Analýza stability jeřábové konstrukce – Křička, J., 2012
 • Kmitání jeřábové konstrukce při náhlém pádu břemena – Křička, J., 2012
 • Pohyb břemena zavěšeného na konstrukci otočného jeřábu – Křička, J., 2012
 • Analýza pohybu břemena zavěšeného na portálovém jeřábu – Křička, J., 2012
 • Kinematické poměry násobných kladkostrojů – Křička, J., 2012
 • Pevnostní a deformační analýza hlavních jeřábových nosníků – Křička, J., 2012
 • Pevnostní a deformační analýza konstrukce experimentálního laboratorního jeřábu – Křička, J., 2012

2011

 • Kinematická a kinetostatická analýza univerzálního kloubu – Křička, J., 2011
 • Statická analýza tažného lana – Křička, J., 2011
 • Generování boční křivky zubu čelního kola – Křička, J., 2011
 • Statická kontrola předlohového hřídele – Křička, J., 2011

2010

 • Monitoring a řízení zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Starý, F. - Křička, J., 2010

Zpráva

2015

 • MKP výpočet korečku UK100 – Kříbala, P. - Křička, J., 2015
 • MKP výpočet měřicího adaptéru U20 – Kříbala, P. - Křička, J., 2015

2014

 • Matematické modelování housenicového podvozku velkostroje – Křička, J., 2014

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2011

2010

 • Vývoj testovacího přípravku mechanismů radličky a podmítacího disku a provedení zátěžových zkoušek – Křička, J. - Starý, F., - Syrovátka, P., 2010
 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., 2010

2009

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., 2009

Kapitola v knize

2016

 • Method of Experimental Measurement of a Bucket in Laboratory Conditions – Kříbala, P. - Dynybyl, V., - Křička, J., 2016