[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

doc. Ing. Luděk Jančík, CSc.

doc. Ing. Luděk Jančík, CSc.

Ludek.Jancik (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2419

místnost: B2-355, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2010

 • Ústav konstruování a částí strojů, České vysoké učení technické v Praze – Dynybyl, V. - Jančík, L., 2010

2009

 • VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ V OBLASTI NEKONVENČNÍHO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BOKU ZUBU PROTI ÚNAVOVÉMU POŠKOZENÍ – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Kanaval, J., 2009

2006

 • Experimentální hodnocení kuželové převodovky – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Mossóczy, P., 2006

2005

 • Experimentální analýza kuželové převodovky – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Mossóczy, P., 2005

2004

 • Experimentální základna pro výzkum pohonů a možnosti jejího využití v průmyslové praxi – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Heller, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Mossóczy, P., - Žák, P., 2004

2003

 • Stance for Measuring Couplings and Gears – Pospíchal, P. - Jančík, L., 2003
 • Experimental Evaluation of Precise Gearboxes – Dynybyl, V. - Jančík, L., 2003
 • Stanoviště pro měření spojek a převodovek – Pospíchal, P. - Jančík, L., 2003
 • Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost odboru částí a mechanismů strojů – Jančík, L. - Slanec, K. - Andrlík, V., - Dynybyl, V., 2003

2002

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., 2002

2001

 • Analýza napjatosti Pružného kola harmonického převodu – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Španiel, M., 2001
 • The Reliability and Service Life of Precise Mechanical Drives in Robots – Dynybyl, V. - Jančík, L., 2001
 • The Results of Modeling and Testing of Harmonic Drive – Dynybyl, V. - Španiel, M. - Jančík, L., - Šimek, D., 2001
 • Únosnost silového spoje v dynymicky namáhaných soustavách – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Jančík, L., 2001
 • Vliv provozních parametrů na napjatost skořepiny pružného kola harmonického převodu – Dynybyl, V. - Jančík, L., 2001
 • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2001

2000

 • Inovovaná řada Harmonických převodovek – Jančík, L. - Dynybyl, V., 2000
 • Modelling and Testing of Harmonic Drive – Španiel, M. - Dynybyl, V. - Jančík, L., - Šimek, D., 2000
 • Pevnostní posouzení vysoce namáhaných prvků harmonických převodů – Dynybyl, V. - Chyský, J. - Jančík, L. - Španiel, M., - Šimek, D., 2000
 • Computerized Design Procedure of Mechanical Drives, Preparation for Their Testing and Harmonization of Geometric Specifications of Their Parts – Jančík, L. - Slanec, K. - Bečka, J. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., 2000
 • Konstrukční návrh harmonických ozubených převodů – Jančík, L. - Dynybyl, V., 2000
 • Simulace silových poměrů a napjatosti součástí harmonického převodu numerickým modelováním – Dynybyl, V. - Jančík, L. - Španiel, M., - Šimek, D., 2000
 • Predikce poruch harmonických převodů numerickým modelováním – Dynybyl, V. - Chyský, J. - Jančík, L. - Španiel, M., - Šimek, D., 2000

1999

 • Inovovaná konstrukční výuka na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Jančík, L., 1999

1998

 • Návrh řad harmonických ozubených převodovek typu PH, PHP, PHD – Jančík, L. - Bauer, Z., - Dynybyl, V., 1998
 • Diagnostika technického stavu a predikce životnosti HOP – Jančík, L., 1998
 • Vliv konstrukčních, technologických a provozních faktorů na vlastnosti HOP – Jančík, L., 1998
 • Zlepšování provozních vlastností harmonických ozubených převodů – Jančík, L., 1998

1997

 • Lineární servopohony s harmonickými ozubenými převody – Jančík, L. - Bauer, Z., 1997

1996

 • Experimentální ověření záběrových zón a napjatostí pružného ozubeného kola harnonického převodu – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1996
 • Komplexní systém volby a sledování parametrů a vlastností technických systémů a jeho odraz ve výuce – Bečka, J. - Bauer, Z., - Jančík, L., 1996
 • Operating Reliability of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., 1996

1995

 • Service Life Prolongation of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., 1995
 • Zlepšování provozních vlastností harmonických převodů – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995

1994

 • Návrh typových řad harmonických ozubených převodovek – Jančík, L., 1994

1993

 • Development of Harmonic Drive Transmissions – Jančík, L., 1993

?

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., ?

Zpráva

1997

 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1997

1995

 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR (2.etapa) – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995
 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., 1995

1994

 • Hodnocení harmonických převodovek PH 80-100 – Jančík, L., 1994
 • Harmonic Drive – Jančík, L., 1994

1993

 • Nabídkový katalog harmonických převodovek a elektromechanických pohonů firmy HPSM, spol. s r.o. Dvůr Králové n/L – Jančík, L., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1996

 • Části a mechanismy strojů – Jančík, L. - Zýma, J., 1996