[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Obory

Ústav zajišťuje výuku v těchto studijních oborech a programech:

Bakalářské studium (Bc.): Navazující magisterské studium (Ing.):
  • studijní program Master of Automotive Engineering, vyučovaný společně s partnerskými školami ENSTA Bretagne (Francie), HAN Arnhem (Holandsko), TU Chemnitz (Německo), IT Bandung (Indonésie). První rok studia podává obecný základ automobilového inženýrství, a je možné jej studovat na těchto školách:
    • ČVUT v Praze (studium v angličtině)
    • TU Chemnitz (studium v němčině)
    • ENSTA Bretagne (studium ve francouzštině)
    • IT Bandung (studium v angličtině).
      Druhý rok studia se dělí do následujících studijních oborů:
    • Computation and Modelisation (ENSTA Bretagne, studium ve francouzštině)
    • Design of Vehicles (ENSTA Bretagne, studium ve francouzštině)
    • Vehicles Dynamics and Clean Driveline Control Systems (HAN Arnhem, studium v angličtině)
    • Fuel Cell Drives (TU Chemnitz, studium v němčině)
    • Advanced Powertrains (ČVUT v Praze, studium v angličtině).
Doktorské studium (Ph.D.):