CZ / EN

Sponzoři

Roční rozpočet nadace včetně nutných nákladů na provoz dosahuje přibližně 80.000 Kč. Tuto částku nestačí nadace pokrýt z možných výnosů ze základního jmění.

Snažíme se získávat další finanční prostředky hledáním sponzorů, abychom zvýšili možnosti výraznějšího oceňování mimořádných výsledků práce studentů Fakulty strojní. Věříme, že tím zvýšíme jejich aktivitu a zájem o studium.

Soutěž o nejlepší diplomové práce magisterského studia se začala každoročně vyhlašovat na základě pravidelných sponzorských darů od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT). V letošním roce byl vyhlášen již 11. ročník soutěže. Oceňování diplomových prací mimořádné kvality je do značné míry umožněno cílenými pravidelnými dary.

Totéž platí pro soutěže o nejlepší disertační práce, obhájené na Fakultě strojní a oceňování studentských prací v rámci Studentské tvůrčí činnosti.

Rádi bychom zvýšili podporu účasti na zahraničních akcích, která se velmi obtížně zajišťuje z finančních prostředků, kterými disponuje Fakulta strojní. V současné době nadace poskytuje pouze část prostředků na cestovné.

Přehled nejvýznačnějších sponzorů:

  • paní Věra Zvoníčková – dar při založení nadace
  • ČKAIT – pravidelné dary od roku 1994
  • Tritón Pardubice, spol. s r.o. – pravidelné dary od roku 2012
  • prof. Dr.V. Hubka, ETH Zurich – jednorázové dary
  • ČKD Holding – jednorázový dar
  • paní Eva Buchnarová – dědictví, jednorázový dar
  • Škoda Auto, a.a.s. – jednorázový dar
  • Mercedes Benz Engineering s.r.o. – jednorázový dar
  • Lázně Poděbrady, a.s. – pravidelné dary od roku 2006

Správní rada nadace děkuje dosavadním sponzorům a hledá touto cestou sponzory pro podporu činnosti v souladu se statutem nadace.

Sponzorským darem můžete podpořit naše úsilí o trvalé zvyšování kvality při výchově strojních inženýrů a podílet se na rozvoji oboru, který z Vašeho hlediska pokládáte za preferovaný.

Finanční dary prosíme poskytovat formou darovací smlouvy.

Vzor darovací smlouvy pro firmy
Vzor darovací smlouvy pro občany

Případné informace získáte u předsedy nebo tajemníka nadace.

Předseda:

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. (radek.sulc (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2558
420605053583


Tajemník:

Ing. Martin Barták, Ph.D. (martin.bartak (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2486